overzicht van boeken over taal

Mythologieën

Roland Barthes • Mythologieën

Zoals Levi-Strauss zijn vergelijkende studie van mythen op nieuwe taaltheorieen baseerde, zo benaderde de Franse filosoof Roland Barthes (1915-1980) literaire en andere soorten teksten als nieuwe vormen van mythologie. In de jaren vijftig publiceerde hij een reeks korte analyses van teksten en beelden die typerend waren voor het Moderne Leven van toen, of dat een nieuw model Citroen was, de Tour de France, het gezicht van Greta Garbo, een dichtend meisje of Julius Caesar op het witte doek.

Over wat ik nog wil schrijven

Jean Paul van Bendegem • Over wat ik nog wil schrijven

Het boek der boeken is allen bekend, maar een boek over nog te schrijven, en dus nog niet bestaande boeken, is toch iets anders.
Tien nog te realiseren boekprojecten worden hier gepresenteerd, die allen te maken hebben met de in alle richtingen uitwaaierende interesses van de auteur. Van Sherlock Holmes tot vrijmetselarij, van religie tot pornografie, van wiskunde over literatuur tot stripverhalen, van muziek tot architectuur en niet vergeten sceptisch te zijn.

Sleutelwoorden

U. Bröckling, S. Krasmann & Th. Lemke • Sleutelwoorden
Een diagnose van het heden

Sleutelwoorden is een uniek boek voor iedere krantenlezer en TV-kijker die de wereld dagelijks uitgelegd krijgt in steeds dezelfde terugkerende woorden. Vaste begrippen die wel vertrouwd klinken, maar waarvan dit boek haarscherp uitlegt hoe ze ontstonden en inmiddels functioneren. Een kostelijke verzameling van scherpe, zeer leesbare analyses. Voor een echte diagnose van het sociaal-politieke en filosofische debat anno 2005/2006.

Opgefokte taal

Judith P. Butler • Opgefokte taal
Een politiek van de performatief

"Zeggen wat je denkt" is in de afgelopen jaren een beladen begrip geworden. De veelgeprezen vrijheid van meningsuiting stuit in de praktijk op grenzen. Woorden kunnen nu eenmaal kwetsen, en hebben dan tastbare gevolgen.

Taal en mythe

Ernst Cassirer • Taal en mythe

In zijn befaamde opstel Taal en mythe laat de Duitse filosoof Ernst Cassirer zien hoe ‘symbolische en mythische vormen’ ons spreken en handelen bepalen. Een van die vormen is volgens hem het symbool God. Cassirers sleuteltekst verschijnt nu eindelijk in een Nederlandse vertaling.

Writing And Difference

Jacques Derrida • Writing And Difference

In the 1960s a radical concept emerged from the great French thinker Jacques Derrida. He called the new process 'deconstruction'. Rewriting the ways in which we use language and literature, deconstruction affected every form of intellectual thought, from literary criticism to popular culture. It also criticized the entire tradition of Western philosophy, from Plato to Bataille.

50 inzichten filosofie

Ben Dupré • 50 inzichten filosofie
Onmisbare basiskennis

50 inzichten filosofie is de perfecte introductie tot de filosofie. In vijftig heldere en toegankelijke essays komen de belangrijkste filosofische inzichten van de laatste 2500 jaar aan de orde. De cruciale filosofische begrippen, gedachte-experimenten en principes worden op een toegankelijke wijze uitgelegd. Het boek legt uit wat we kunnen weten over kennis, bewustzijn, identiteit, ethiek, geloof, taal, betekenis en esthetica.

Een pruik van paardenhaar & Over het lezen van een boek

M. Februari • Een pruik van paardenhaar & Over het lezen van een boek

Dit boek is een combinatie van een roman en een theoretisch werk. Het romandeel is geschreven door de nachtelijke afsplitsing van de auteur, de schrijver M. Februari, het theoretische deel door de wakkere filosoof Marjolijn Drenth. Het is een meervoudig boek, waarin inzichten uit literatuur, ethiek en economie samenkomen.

Lof der scepsis

Rein Ferwerda • Lof der scepsis
Beschouwingen over taal, religie, schone kunsten, filosofie en psychologie

Ik weet dat ik niets weet', moet de Griekse filosoof Socrates eens hebben gezegd. Op grond daarvan is hij wel als scepticus aangemerkt. Na hem is het scepticisme eigenlijk niet meer weg geweest uit het Europese denken.

Multimodal Metaphor

Charles J. Forceville and Eduardo Urios-Aparisi • Multimodal Metaphor
Applications of Cognitive Linguistics

Metaphor pervades discourse and may govern how we think and act. But most studies only discuss its verbal varieties. This book examines metaphors drawing on combinations of visuals, language, gestures, sound, and music.

De woorden en de dingen

Michel Foucault • De woorden en de dingen

De woorden en de dingen, een van de hoofdwerken van Michel Foucault, verscheen in 1966 onder de titel Les mots et les choses. Het baarde opzien door de onorthodoxe wijze waarop Foucault de wordings-geschiedenis van de moderne menswetenschappen analyseert. Hij ontleedt de dubbelzinnige status van de moderne wetenschappelijke blik. De positie van de mens daarin volgt uit het feit dat deze als fundament van kennis de plaats van God heeft ingenomen en tegelijk als object van kennis mens is gebleven.

Vier ongemakkelijke filosofen

Ger Groot • Vier ongemakkelijke filosofen
Nietzsche, Cioran, Bataille, Derrida

Ger Groot beschrijft de verhouding tussen Nietzsche en Frankrijk aan de hand van Nietzsches persoonlijke commentaren op de Franse cultuur en zijn doorwerking in het Franse denken van de twintigste eeuw.

Journaal van mijn reis in het jaar 1769

J.G. Herder • Journaal van mijn reis in het jaar 1769

Als de jonge theoloog en filosoof Johann Gottfried Herder (1744-1803) zich in mei 1769 te Riga inscheept, gaat hij het avontuur van zijn leven tegemoet. Eenmaal op zee maakt hij de balans op van zijn bestaan. Terugkijkend is dat voorwerp van kritische beschouwing, voor de toekomst maakt hij grootse plannen. Zijn bezinning op het verleden en projecten voor de toekomst vormen het uitgangspunt van het dagboek dat hij na zijn zeereis in Nantes en Parijs schrijft.

Vertellingen

Richard Kearney • Vertellingen

Verhalen bieden ons bijzonder veelzijdige en duurzame inzichten in de menselijke conditie en hebben al sinds Aristoteles de aandacht van de filosofie getrokken. Het leidmotief van Vertellingen is dat dit digitale en naar verluidt 'postmoderne' tijdperk niet de ondergang van het verhaal aankondigt, maar juist zelf een bron van nieuwe verhalen vormt.

Ludwig Wittgenstein

Bert Keizer • Ludwig Wittgenstein
Taal, de dwalende gids

Niemand dacht oorspronkelijker, speelser en scherper dan Ludwig Wittgenstein en hij wist het. Van de kristallijnen helderheid in de Tractatus naar de alledaagse onoverzichtelijkheid van de Filosofische onderzoekingen blijft zijn denken één lange worsteling tegen de betovering van ons intellect door de schier eindeloze variatie van vermommingen waarin taal de gedachte aan het oog onttrekt.

De woorden van Wilders

Jan Kuitenbrouwer • De woorden van Wilders
& hoe ze werken

Een succesvol politicus is een succesvol taalgebruiker. Hoe zit dat met de taal van Geert Wilders, die de PVV in een paar jaar tijd tot (virtueel) de grootste partij van Nederland praatte? Wat is zijn geheim?

Over de romankunst

Milan Kundera • Over de romankunst

Binnen het oeuvre van Milan Kundera nemen zijn vier essaybundels een bijzondere plaats in. Het zijn geen beschouwingen van een theoreticus, maar van een romancier die zich verdiept in de ontwikkeling en het wezen van zijn kunst.

Metaphors we live by

George Lakoff & Mark Johnson • Metaphors we live by

People use metaphors every time they speak. Some of those metaphors are literary - devices for making thoughts more vivid or entertaining. But most are much more basic than that - they're metaphors we live by , metaphors we use without even realizing we're using them. In this book, George Lakoff and Mark Johnson suggest that these basic metaphors not only affect the way we communicate ideas, but actually structure our perceptions and understandings from the beginning.

Godzijdank

P. Lepers • Godzijdank
Als God 'ter sprake' komt?

God is dood'. Zo liet Friedrich Nietzsche het in de 19de eeuw de dolle mens verkondigen. Het waren blijkbaar profetische woorden, want langzaam maar zeker is de rol van God, godsdienst en geloof alsmaar kleiner geworden in het leven van de moderne westerse mens. Dat lijkt vandaag de dag niet anders, ook al horen we hier en daar roepen: 'God is back!'

The Myths We Live By

Mary Midgley • The Myths We Live By

Genetic engineering. Bulding blocks of life. Selfish genes. These phrases, after all, are all imaginative metaphors. We are encouraged to think that the language of science opposes myth, but does it? Mary Midgley argues in her powerful new book that far from being the opposite of science, myth is a central part of it.

Gevoelige ideeën

Carel Peeters • Gevoelige ideeën
Over de andere verlichting

Gevoelige ideeën is een vurig pleidooi voor wat Carel Peeters 'de andere Verlichting' noemt, de Verlichting waarin kunst, literatuur en emoties net zo belangrijk zijn als de ratio.

Denker over grenzen

Edward Said • Denker over grenzen
Spinoza-lens 1999

In 1999 werd de eerste Spinoza-lens uitgereikt aan de de Amerikaanse intellectueel van Palestijnse afkomst Edward Said (1935). De ter gelegenheid hiervan verschenen uitgave bevat het juryrapport, een inleiding in het denken van de laureaat, een interview met Edward Said alsmede de tekst Cultuur, identiteit en geschiedenis.

Dageraad

Rik Smits • Dageraad
Hoe taal de mens maakte

In Dageraad laat taalkundige Rik Smits zien hoe ons taalvermogen in de evolutie ontstaan moet zijn. Anders dan we gewoonlijk aannemen, is het niet ontstaan als communicatiemiddel, hoewel het dat daarna wel werd. Taal zoals wij dat kennen is ook veel jonger dan we denken, niet meer dan tien- tot vijftienduizend jaar.

Drie bergen en zeven rivieren

Frits Staal • Drie bergen en zeven rivieren

Wat is de oorsprong van taal? Vrijwel alle diersoorten kennen vormen van communicatie, maar waar moet de basis gezocht worden van het ontstaan van menselijke taal, hoe is die cruciale sprong binnen de evolutie gemaakt?

Taal en betekenis

Martin Stokhof • Taal en betekenis
Een inleiding in de taalfilosofie

Hoe kunnen we gedachten in taal formuleren? Hoe komt begrip van taaluitingen tot stand? Hoe past taal op de werkelijkheid? In Taal en betekenis geeft Martin Stokhof een overzicht van de belangrijkste stromingen binnen de moderne taalfilosofie.

Stilte, geste, stem

René ten Bos • Stilte, geste, stem

Dieren praten in gebaren. In zijn nieuwste boek René ten Bos in op deze oude filosofische gedachte. Hij laat zien dat het gebaar een dimensie opent die vooraf gaat aan de taal. Juist daarom wordt het verbonden met een morele oprechtheid die talige wezens kwijt lijken te zijn. Door taal kunnen mensen hun gevoelens immers verborgen houden. Zij kunnen bij verliefdheid, woede of jaloezie bijvoorbeeld zeggen dat er niets of iets anders aan de hand is.

nog geen cover beschikbaar

Cornelis Verhoeven • Dierbare woorden

Verzameling korte filosofische essays van de filosoof Cornelis Verhoeven, steeds over de betekenis en reikwijdte van één (dierbaar) woord.

Tractatus logico-philosophicus

Ludwig Wittgenstein • Tractatus logico-philosophicus

De Tractatus is het enig filosofische werk dat Ludwig Wittgenstein tijdens zijn leven heeft gepubliceerd. De zorgvuldig genummerde paragrafen overtuigen in hun uitzonderlijke beknoptheid de lezer en hebben vooral na de dood van Wittgenstein tot veler verbeelding gesproken.

nog geen cover beschikbaar

Ludwig Wittgenstein • Denkbewegingen
Dagboeken 1930-1932/1936-1937

Tot voor kort onbekende, niet eerder gepubliceerde dagboeken (Denkbewegungen, 1997) van Wittgenstein, waarin sterk persoonlijke reflecties over religie en ethiek worden afgewisseld met beschouwingen over kunst en cultuur, en de relatie tussen de seksen.

nog geen cover beschikbaar

Ludwig Wittgenstein • Het blauwe en het bruine boek

Deze door Wittgenstein in de jaren 1933-36 aan studenten gedicteerde teksten, staan aan het begin van zijn latere filosofie. Hij gebruikt hier voor het eerst het begrip taalspel.


Bestellen
Je kunt de boeken op deze website bestellen en voor € 1,95 extra per zending thuis laten bezorgen.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)