overzicht van boeken over schoonheid

Zonder richtlijn

Theodor W. Adorno • Zonder richtlijn
Parva aesthetica

Prisma's en Zonder richtlijn zijn de eerste twee delen van een reeks essaybundels over cultuur en maatschappij die door Adorno zelf is samen gesteld. Vele hierin opge nomen essays behoren inmiddels tot de klassieke teksten van de cultuurfilosofie.

Over poëzie

Aristoteles • Over poëzie

In de Oudheid zelf en gedurende een groot deel van de Middeleeuwen bleef Aristoteles' tractaatje 'Over poëzie' een curieuze tekst, die weinig gelezen werd en waar men maar slecht mee omging. Op een gegeven moment lijkt zelfs het tweede deel, dat over de Griekse komedie ging, ervan afgescheurd en weggegooid.

Cool Memories V

Jean Pierre Baudrillard • Cool Memories V
2000-2004

'Theory is never so fine as when it takes the form of a fiction or a fable', writes Baudrillard in Cool Memories V - the latest in a series of aphoristic journals that covers the period 2000-2004. During these years Baudrillard re-emerged strongly in the international arena with his trenchant and controversial essay Spirit of Terrorism, developed his work as a photographer and developed cancer.

Addenda bij Samuel Beckett

Beckett • Addenda bij Samuel Beckett

Als opmaat en ter aanvulling op het beschouwelijk werk van Samuel Beckett bijeengebracht in Disjecta verscheen een bundel onder de titel Addenda. Bij Samuel Beckett. Perspectieven) waarin de muzikale implicaties van Becketts esthetica een voorname plaats innemen.

Disjecta

Beckett • Disjecta
Beschouwelijk werk

De beschouwelijke en kritische werken van Samuel Beckett (1906-1989) lijken zich in de periferie van zijn oeuvre te bevinden, maar niets is minder waar. Feitelijk formuleren deze overwegend vroege teksten over grote, maar vaak ook onderbelichte figuren uit de literatuur en de schilderkunst (van Dante Alighieri tot Jack Yeats) een artistiek vertrekpunt dat nauwelijks aan actualiteit heeft ingeboet, en schetsen ze op zeer uiteenlopende -doch altijd trefzekere- wijze de contouren van de radicale esthetica die ten grondslag ligt aan zijn latere romans, verhalen en toneelstukken.

Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid

Walter Benjamin • Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid

Baanbrekend essay over de beeldende kunst in de jaren dertig van de twintigste eeuw, aangevuld met de essays Kleine geschiedenis van de fotografie en Eduard Fuchs, verzamelaar en historicus.

De tragedie

Jan Hendrik van den Berg • De tragedie
Een metabletisch onderzoek

Een tragedie is een toneelstuk met slechte afloop. Niet zelden wordt in de tragedie de rechtvaardige gestraft, of zelfs gedood, terwijl de onrechtvaardige vrijuit gaat.

Filosofie van het kijken

Mieke Boon en Peter Henk Steenhuis • Filosofie van het kijken
kunst in ander perspectief

Museumbezoekers blijven gemiddeld negen seconden voor een schilderij staan. Veel te kort om er recht aan te doen. Kun je beter leren kijken? Langer, intensiever, met een ruimere blik?

Bloeiend puin

Anneke Brassinga • Bloeiend puin
Essays & ander proza

Anneke Brassinga's vierde prozabundel, geschreven in de voor haar zo kenmerkende geconcentreerde stijl, bevat beschouwingen over door haar geliefde schrijvers als Leopold, Ouwens, Diderot, Proust en Casanova, overpeinzingen over liefde en de betekenis van kunst, over utopie, verlies, regen, wind, verdriet en kou en een vijftal essays over lezen en schrijven.

De ziel in de literatuur

Edith Brugmans • De ziel in de literatuur

Literatuur raakt de ziel, ze kan de ziel vormen en verheffen of bederven. Dat wist Plato al en daarom ontwikkelde hij een filosofische kritiek van de literatuur, terwijl Aristoteles de essentie van de tragedie doorgrondde. Maar na de Oudheid hebben filosofen de literatuur eeuwenlang links laten liggen. In de 19de en vooral in de 20ste eeuw verandert dit en is er zelfs sprake van een literary turn van de filosofie.

Een filosofisch onderzoek naar de oorsprong van onze denkbeelden over het sublieme en het schone

Burke • Een filosofisch onderzoek naar de oorsprong van onze denkbeelden over het sublieme en het schone

Een filosofisch onderzoek naar de oorsprong van onze denkbeelden over het sublieme en het schone uit 1757 is een vroeg werk van de Britse parlementariër en politiek theoreticus Edmund Burke (1729-1797).

Postmodernism

Christopher Butler • Postmodernism
A very short introduction

Postmodernism has been a buzzword in contemporary society for the last decade. But how can it be defined? In this Very Short Introduction Christopher Butler challenges and explores the key ideas of postmodernists, and their engagement with theory, literature, the visual arts, film, architecture, and music.

Over schoonheid

François Cheng • Over schoonheid
Vijf meditaties

Waar tegenwoordig de media onze blik vooral plegen te richten op het lelijke en slechte in de wereld, blijft het mooie iets buitengewoons en raadselachtigs. Chengs poëtische beschouwingen brengen de schoonheid van kunst en natuur dichterbij door op een even fijnzinnige als evenwichtige manier oosters en westers denken met elkaar te verbinden.

Filosofie

André Comte-Sponville • Filosofie
Een kennismaking

Dit boek gaat over de grote vragen die mensen overal en altijd hebben bezighouden: Hoe moeten we leven? Wat heet goed? Wat is waarheid? Hoever reikt onze kennis? Is er een God? Wat heet liefde? Het zijn vragen die vanouds vooral in de filosofie werden gesteld en uitgewerkt, maar in feite in het leven van ieder mens, filosoof of niet, min of meer frequent opdoemen.

Armando Brakman Mutsaers

Niels Cornelissen • Armando Brakman Mutsaers
Over filosofie en literatuur

n het werk van Armando, Willem Brakman en Charlotte Mutsaers zijn strategieën te traceren die inspelen op problemen welke eveneens centraal staan in de recente geschiedenis van de wijsbegeerte. Deze literaire strategieën kunnen een kritiek behelzen op de filosofische manier van denken, maar er ook een aanvulling op vormen. Waar filosofie geneigd is haar dilemma's uit te pluizen in conceptuele taal, heeft de literatuur eigen middelen om ze te ontwarren.

Volharden

Serge Daney • Volharden
Gesprekken Met Serge Toubiana

Volharden is de 'autobiografie' van de bekende Franse filmcriticus Serge Daney. De tekst is gebaseerd op gesprekken met Serge Toubiana, die vlak voor Daneys voortijdige dood in 1992 werden afgerond.

Een ruimte om in te bewegen

Serge Daney • Een ruimte om in te bewegen
Tussen cinema en beeldcultuur

'Daney vertegenwoordigt voor mij het einde van de kritiek zoals ik die begrijp, en die ik laat beginnen bij Diderot, van D naar D, van Diderot naar Daney', stelde Jean-Luc Godard in een gesprek met Youssef Ishaghpour (Trafic, nr. 29).

Alain Badiou’s inesthetica: kunst, politiek, filosofie

Joost de Bloois & Ernst van den Hemel (red.) • Alain Badiou’s inesthetica: kunst, politiek, filosofie

Alain Badiou (*1937) is hoogleraar filosofie aan de École Normale Supérieure te Parijs. Zijn werk is van grote betekenis voor de hernieuwing van het politieke denken in Frankrijk en daarbuiten en biedt nieuwe perspectieven voor de filosofie van de kunst, o.a. in Petit manuel d’inesthétique (1998), Logiques des mondes (2006) en Second manifeste pour
la philosophie (2009).

Kritisch en klinisch Essays over literatuur en filosofie

Gilles Deleuze • Kritisch en klinisch Essays over literatuur en filosofie

Kritisch en klinisch verscheen in 1993 en is de laatste publicatie die door Deleuze zelf is samengesteld.

Francis Bacon Logica van de gewaarwording

Gilles Deleuze • Francis Bacon Logica van de gewaarwording

Francis Bacon, logica van de gewaarwording verscheen in 1981 toen zowel Gilles Deleuze als Francis Bacon op het toppunt van hun roem waren.

The Fold

Gilles Deleuze • The Fold

In The Fold, Deleuze proposes a new and radical way of understanding philosophy and art.

Cinema 1

Gilles Deleuze • Cinema 1
The Movement Image

Gilles Delueze creates in his books on cinema a taxonomy, an attempt at the classification of cinematic images and signs. This classification is an insightful elaboration on Bergson's theses on movement and on Pierce's signs system. If this taxonomy is the core of the "movement-image" book, its heart is a brilliant and systematic history of aesthetic forms of the classical cinema.

Francis Bacon: The Logic of Sensation

Gilles Deleuze • Francis Bacon: The Logic of Sensation

First published in French in 1981, Francis Bacon has come to be recognized as one of Deleuze's most significant texts in aesthetics. Anticipating his work on cinema, the baroque, and literary criticism, the book can be read not only as a study of Bacon's paintings but also as a crucial text within Deleuze's broader philosophy of art.

Cinema 2

Gilles Deleuze • Cinema 2
The Time-Image

Deleuze ascribes this shot to the condition of postwar Europe: the situations and spaces 'we no longer know how to describe'-- buildings deserted but inhabited, cities undergoing demolition or reconstruction--and the new race of characters who emerged from this rubble, mutants who 'saw rather than acted.'

A Thousand Plateaus

Gilles Deleuze & Félix Guattari • A Thousand Plateaus

This book has set the agenda for contemporary Continental philosophy, arguing for a new theory of radical democracy in politics and art. A Thousand Plateaus completes the landmark philosophical project, Capitalism and Schizophrenia, which Deleuze and Guattari began with Anti-Oedipus. Together, the two volumes are widely regarded as the single most brilliant work of Continental philosophy of the last 40 years.

Jean-Luc Nancy

I. Devisch, P. de Graeve & J. Beerten (red) • Jean-Luc Nancy
de kunst van het denken

Wat blijft er nog over van de kunst? De kunst lijkt passé, zo schrijft Jean-Luc Nancy in Les Muses en toch kan men niet beweren dat kunst niet langer gebeurt. We hebben ogenschijnlijk te maken met een voltooiing van de kunst die niet ophoudt zich te blijven voltooien, een telkens weer andere passage van de kunst in een andere polis, een blijvende komst van iets dat zich onttrekt aan een strikte idee van perfectie of vooruitgang maar waarin toch iets 'gebeurt', een bepaalde geschiedenis zich voltrekt, waarin een idee zich ontplooit of terugtrekt.

De romantische orde

Maarten Doorman • De romantische orde

We leven nog steeds in de romantiek en het lukt ons niet ons daaraan te ontworstelen. We zijn gefascineerd door het verleden, wantrouwen wetenschap en techniek, geloven nog altijd in de beloftes van de kunst. Een romantisch nationalisme bloeit als nooit tevoren. In De romantische orde zet Maarten Doorman uiteen dat de kracht van de romantiek schuilt in haar dynamiek.

De esthetische revolutie in Duitsland 1750-1950

Meindert Evers • De esthetische revolutie in Duitsland 1750-1950

Meindert Evers wil niet in de laatste plaats het cliché-beeld van Duitsland als land van de romantische maar wereldvreemde 'dichters en denkers', weerleggen.

Lof der scepsis

Rein Ferwerda • Lof der scepsis
Beschouwingen over taal, religie, schone kunsten, filosofie en psychologie

Ik weet dat ik niets weet', moet de Griekse filosoof Socrates eens hebben gezegd. Op grond daarvan is hij wel als scepticus aangemerkt. Na hem is het scepticisme eigenlijk niet meer weg geweest uit het Europese denken.

De wereld als kunstwerk

Marsilio Ficino • De wereld als kunstwerk
Inleiding tot de Platonische Theologie - Vijf sleutels tot de platonische wijsheid

Kunnen het Grieks-Romeinse erfgoed en het christendom samengaan? Marsilio Ficino (1433-1499), een van de belangrijkste filosofen uit de Renaissance, was ervan overtuigd dat die heel goed te verenigen zijn.

Het schone

Hans Georg Gadamer • Het schone

Het schone is een kort geschrift van de grondlegger van de filosofische hermeneutiek. Aan de hand van de begrippen spel, symbool en feest laat Gadamer zien dat het kunstwerk ons de gelijktijdigheid van verleden en toekomst in het heden laat ervaren.

Lekker fris!

Mayke Groffen • Lekker fris!
Honderd jaar gezondheid, schoonheid en fatsoen

Hoe heeft de mens door de eeuwen heen zijn lichaam verzorgd? In Lekker fris! geeft Mayke Groffen hierop antwoord. Talrijke illustraties brengen opvattingen en dilemma’s in beeld.

Over de esthetiek

G.W.F. Hegel • Over de esthetiek

Over de esthetiek bevat de kunstfilosofie van Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) in een notendop. Esthetica is bij Hegel niet enkel een verzameling subjectieve bevindingen, maar iets waar op systematische wijze over kan worden nagedacht. Uiteindelijk is het de filosofie die de waarheid van de kunst ondubbelzinnig kan uitdrukken.

De oorsprong van het kunstwerk

Martin Heidegger • De oorsprong van het kunstwerk

De oorsprong van het kunstwerk is een van de sleutelteksten in het oeuvre van Martin Heidegger. De tekst was en is bijzonder invloedrijk in de moderne kunstfilosofie en wordt nog steeds veel gelezen aan de Nederlandse universiteiten.

De oorsprong van het kunstwerk

Martin Heidegger • De oorsprong van het kunstwerk

In Der Ursprung des Kunstwerkes (1936) neemt Heidegger als uitgangspunt de uniciteit van het kunstwerk zelf; alleen hierin kan men de betekenis en de werkelijkheid van de kunst zoeken.

Wat zou de wereld zijn zonder filosofie?

S. IJsseling & A. van Sevenant • Wat zou de wereld zijn zonder filosofie?
enige fragmenten en een gesprek

Kan de filosofie zich bevrijden van de leugen dat ze waarheid spreekt? Met deze knipoog naar de klassieke waarheidsopvatting, treden twee filosofen in dialoog over de act van het filosoferen. Filosofen zijn geen waarzeggers, geen profeten, maar denkers die stilstaan bij wat er zich in onze leefwereld afspeelt. Ze kiezen niet voor een snelle rit naar de aankomst, maar houden zich op bij wat aan de hardrijder voorbijgaat. Vertragen maakt inderdaad een belangrijk onderdeel uit van het filosoferen.

Twaalf emoties

Frans Jacobs • Twaalf emoties
Filosofische bespiegelingen

Wat zouden filosofen te zeggen kunnen hebben over emoties? Emoties zijn hoogstpersoonlijke aangelegenheden, waarvan de betrokkene zelf al weinig snapt. Het is toch niet de taak van een filosoof om raadselachtige zielenroerselen op te kloppen?

Postmodernism, or the cultural logic of the late capitalism

Fredric Jameson • Postmodernism, or the cultural logic of the late capitalism

Fredric Jameson's most wide-ranging work seeks to crystalize a definition of "postmodernism." Jameson's inquiry looks at the postmodern across a wide landscape, from "high" art to "low," from market ideology to architecture, from painting to "punk" film, from video art to literature.

Over Schoonheid

Immanuel Kant • Over Schoonheid

Na de Kritik der reinen Vernunft en de Kritik der praktischen Vernunft
schrijft Kant het werk dat de verbinding tussen de zuivere en de praktische rede moet aantonen: de Kritik der Urteilskraft (1790). Het eerste gedeelte van dit boek, de 'Ontledingsleer van het schone', zou baanbrekend blijken voor de moderne esthetica.

Kritiek van het oordeelsvermogen

Immanuel Kant • Kritiek van het oordeelsvermogen

Weinig boeken hebben zo'n stempel op de moderne cultuur gedrukt als Kants drie Kritieken. Na het succes van de Kritiek van de zuivere rede en de Kritiek van de praktische rede volgt nu Kants hoofdwerk over esthetiek, de Kritiek van het oordeelsvermogen. Opnieuw een primeur.

Encyclopedie van de filosofie

Laurens ten Kate & R. Bremmer (redactie) • Encyclopedie van de filosofie
Van de oudheid tot vandaag

Deze nieuwe grote encyclopedie van de filosofie in Nederland is met meer dan 2000 lemma's een overzichtelijke toegang tot de filosofie, vanaf de oudheid tot aan vandaag.

Of/Of

Søren Kierkegaard • Of/Of

De Deense filosoof, Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855), inspirator voor latere existentialisten, brak in 1843 door met Enten-Eller, dat hij de ondertitel 'Een levensfragment, uitgegeven door Victor Eremita' meegaf.

Twee tijdperken - Een literaire recensie

Søren Kierkegaard & Thomasine Gyllembourg • Twee tijdperken - Een literaire recensie

Deze uitgave is de unieke combinatie van de aantrekkelijke, typisch negentiende-eeuwse, anoniem gepubliceerde roman van de Deense schrijfster Thomasine Gyllembourg uit 1845 en Kierkegaards fors uitgevallen ‘recensie’ – een boek op zichzelf – van deze roman.

De erfenis van Da Vinci

Stefan Klein • De erfenis van Da Vinci
Wereld en wetenschap van Leonardo

Hoe kan een en dezelfde man de beroemde lach van de Mona Lisa scheppen, de bloedsomloop in het menselijk lichaam analyseren en vliegmachines bouwen?

A voyage on the North Sea

Rosalind E. Krauss • A voyage on the North Sea
Art in the Age of the Post-Medium Condition

Based on the 1999 Walter Neurath Memorial Lecture, this book uses the work of the Belgian artist Marcel Broodthaers to argue that the specifity of mediums, even modernist ones, can never be simply collapsed into the physicality of their support.

Over de romankunst

Milan Kundera • Over de romankunst

Binnen het oeuvre van Milan Kundera nemen zijn vier essaybundels een bijzondere plaats in. Het zijn geen beschouwingen van een theoreticus, maar van een romancier die zich verdiept in de ontwikkeling en het wezen van zijn kunst.

Hegel

Arie Leijen & Ad Verbrugge (red) • Hegel
Een inleiding in zijn denken

Bijna tweehonderd jaar na de uitkomst van Hegels hoofdwerk de Phänomenologie des Geistes blijft zijn denken onverminderd fascinerend. Zijn invloed op de geschiedenis van de filosofie is groot en strekt zich tot aan hedendaagse debatten, zoals rond Fukuyama's these over het einde van de geschiedenis.

Met open zinnen

Ton Lemaire • Met open zinnen
Natuur, landschap, aarde

In Met open zinnen onderzoekt Ton Lemaire onze verhouding tot de natuur, het landschap en de aarde. De nadruk ligt daarbij op de rol van de zintuigen en zintuiglijkheid. In twaalf hoofdstukken verkent hij een grote verscheidenheid aan onderwerpen, zoals de beleving van de ochtend, de ervaring van het sublieme, de teloorgang van de stilte, de opkomst van de expressionistische en abstracte schilderkunst, de gevolgen van de globalisering voor ons ruimtelijk besef en de toewending tot het 'buiten'.

Laocoon

Lessing • Laocoon
Over de grenzen van schilderkunst en poezië

De Duitse toneelschrijver en criticus Gotthold Ephraïm Lessing (1729-1781) is een van de aantrekkelijkste denkers uit de Verlichting en een sleutelfiguur in geschiedenis van de moderne kunst.

Nietzsche and Music

Georges Liébert • Nietzsche and Music

In his youth, Friedrich Nietzsche yearned to become a great composer and wrote many pieces of music. He later claimed to be "the most musical of all philosophers." Yet most books on Nietzsche fail to explore the importance of music for his thought. Nietzsche and Music provides the first in-depth examination of the fundamental significance of music for Nietzsche's life and work.

Het sublieme

Longinus • Het sublieme

Het sublieme, een geschrift uit de eerste eeuw na Christus, toegeschreven aan Longinus, is een klassiek traktaat in de geschiedenis van de literaire theorie en kritiek. Het behandelt de middelen waarmee een auteur, spreker of kunstenaar de lezer, toehoorder of beschouwer door een sublieme, esthetische ervaring kan overtuigen en ontroeren. Het gaat Longinus in essentie om de weergave van de juiste gedachte in de juiste vorm.

Secret Publicity

Sven Lütticken • Secret Publicity
essays on Contemporary Art

These thought-provoking essays from the first laureate of the Netherlands Foundation for Visual Arts, Design and Architecture's Prize for Art Criticism consider the central role of publicity as both a subject of and a power in contemporary art, and ask whether artists could create a publicity opposed to the mass media.

Een verlangen naar ontroostbaarheid

Patricia de Martelaere • Een verlangen naar ontroostbaarheid
Over leven, kunst en dood

Een verlangen naar ontroostbaarheid bevat twaalf essays over wezenlijke onderwerpen als leven en dood, kunst, schrijven, spreken en lezen, over 'de kleur van klanken', over 'fictie' in de literatuur en 'het dagboek en de dood'.

Meesters in de filosofie

Frank & Maarten Meester • Meesters in de filosofie

"Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?" Dat lijkt het motto van veel filosofische boeken. Gelukkig zijn er nu de gebroeders Meester. Al discussiërend wandelen deze gevatte jonge denkers door de geschiedenis van de filosofie. Daarbij zijn ze het - zoals het broers betaamt - voortdurend met elkaar oneens. Maarten is streng en rationeel terwijl Frank vooral oog heeft voor het gevoelige en het romantische.

Wind!

Piet Meeuse • Wind!

Piet Meeuse (schrijver, dichter, vertaler, essayist) schreef met Wind! een leuk en prikkelend boek over alles wat met dit natuurverschijnsel te maken heeft. Gedichten, gedachten, mythologie, alles komt voorbij.

De ongekunstelde ruimte

Georges Meijer • De ongekunstelde ruimte
Eros en medium - een esthetica

Reizen en liefhebben is daarheen gaan waar je niet bent en daar begint het lezen van het landschap dat oogt als een schilderij. Je waant je een onbeschreven blad waarop tekens zich inschrijven, maar je bent niet ongetekend en niet onbetekenend. Je leest tekens zonder object, zonder referentie.

De domesticatie van het noodlot

Jos de Mul • De domesticatie van het noodlot
De wedergeboorte van de tragedie uit de geest van de technologie

Het noodlot. Vroeg of laat klopt het bij ieder mens aan de deur: een ongeval, een alles verterende jaloezie, een ongeneeslijke ziekte, oorlogsgeweld, een verslaving, en uiteindelijk de dood. Hoewel het noodlot onvermijdelijk is, kunnen we er niet mee leven.

Het romantische verlangen

Jos de Mul • Het romantische verlangen
in (post)moderne kunst en filosofie

Mensen worden gekenmerkt door een onverzadigbaar verlangen de zin van hun bestaan te doorgronden en hun leven tot een harmonieus geheel te maken. Na het verlies van de evidenties van het geloof heeft dit verlangen in de moderne tijd andere beddingen gezocht. Vanaf de Romantiek laat zich een omvangrijke traditie onderscheiden, die aan de kunst het vermogen toeschrijft de verlangde eenheid te realiseren.

Nagelaten fragmenten [Deel 2]

Friedrich Nietzsche • Nagelaten fragmenten [Deel 2]
1875 - 1879

Het ambivalente, maar resolute afscheid van Wagner, aan wie Nietzsche de vierde Oneigentijdse beschouwing (1876) wijdt; de onhoudbaar geworden positie als hoogleraar klassieke talen in Bazel en de verandering van schrijfstijl, dat zijn de gebeurtenissen waaromheen zich de aantekeningen in dit tweede deel van Nietzsches Nagelaten fragmenten bewegen.

nog geen cover beschikbaar

Friedrich Nietzsche • Herwaardering van alle waarden

De omvangrijke nalatenschap van Friedrich Nietzsche (1844-1900) werd in de jaren dertig thematisch gerangschikt door Friedrich Würzbach onder de titel Umwertung aller Werte.

Nagelaten fragmenten [Deel 3]

Friedrich Nietzsche • Nagelaten fragmenten [Deel 3]
Begin 1880 - zomer 1882

Begin 1880 bevindt Nietzsche zich op een dieptepunt, wellicht het diepste punt van zijn leven en lichamelijk lijden. Hij is alles kwijt wat zijn leven houvast en structuur had gegeven: zijn professoraat, zijn vriendschap met Wagner, zijn filosofische houvast in Schopenhauer, tot op zekere hoogte zelfs het geloof in zichzelf.

Nagelaten fragmenten [Deel 1]

Friedrich Nietzsche • Nagelaten fragmenten [Deel 1]
herfst 1869 - eind 1874

Nietzsche komt op 19 april 1869 in Bazel aan om er als 24-jarige hoogleraar in de klassieke filologie colleges te geven. Zijn eerste aantekeningen uit de herfst van dat jaar gaan veelbetekenend genoeg over ontstaan en aard van de opera in relatie tot de Griekse tragedie en ze vormen de opening van Nietzsches Nagelaten fragmenten 1869 - 1874.

Derrida

Erik Oger • Derrida
Een inleiding

Jacques Derrida (1930-2000) geldt als een van de meest provocerende denkers van onze tijd. Zijn geschriften lokten en lokken nog altijd tegenstrijdige reacties uit: van beate bewondering en slaafse navolging tot radicale afwijzing en ongenuanceerde kritiek.

nog geen cover beschikbaar

Henri Oosthout • Over muziek

Muziek is abstract, wiskundig, woordloos en beeldloos. Tegelijkertijd is zij een gids die ons binnenvoert in een geheimzinnig rijk van emotie en vervoering, waar wij naar het woord van Schopenhauer niet het leven zelf maar wel de essentie van het leven te vinden is.

Gevoelige ideeën

Carel Peeters • Gevoelige ideeën
Over de andere verlichting

Gevoelige ideeën is een vurig pleidooi voor wat Carel Peeters 'de andere Verlichting' noemt, de Verlichting waarin kunst, literatuur en emoties net zo belangrijk zijn als de ratio.

De passie van de aanraking

Jeroen Peeters & Bart Vandenabeele (red.) • De passie van de aanraking
Over de esthetica van Jean-Francois Lyotard

Het fascinerende oeuvre van de Franse filosoof Jean-François Lyotard werpt een nieuw licht op de kunst van de twintigste eeuw. Niet in het minst door zijn eigenzinnige omgang met de traditie van de esthetica biedt Lyotard uiteenlopende perspectieven op het kunstgebeuren.

Micropolitics of media culture

Patricia Pisters (ed.) • Micropolitics of media culture
Reading the Rhizomes of Deleuze and Guattari

This book focuses on the micro-political implications of the work of Gilles Deleuze (and Félix Guattari). General philosophical articles are coupled to more specific analyses of films (such as Fight Club and Schindler's List) and other expressions of contemporary culture.

Verzameld Werk

Plato • Verzameld Werk
Deel 1, 2 En 3

De verzamelde werken van één van de grootste filosofen voor nog geen 30 euro! Alle belangrijke dialogen die Plato heeft geschreven zijn te vinden in deze voordelige cassette waarin we zijn leermeester Socrates leren kennen en kennismaken met de beroemde ideeënleer en de allegorie van de grot. Het zijn vurige dialogen waarin de waarheid wordt gezocht over onderwerpen als liefde, politiek en vriendschap.

Deze vertaling is eerder uitgegeven in een 17-delige reeks gebonden boeken. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de inhoud van deze uitgave:

De tragiek van de tragedie

Niels van Poecke • De tragiek van de tragedie
Over Nietzsche, Wagner en bluesmuziek

Wanneer beschavingen met elkaar botsen, is het alsof aardkosten over elkaar heen schuiven. Er ontstaan barsten in het heersende wereldbeeld van de mens en daar door chaos, conflict en oorlog. De 'clash of civilisations' is echter ook vaak een voedingsbodem voor de tragische kunst en wereldvisie gebleken: de tragedie biedt houvast in onzekere tijden door te reflecteren op de culturele aardverschuiving.

De fable van de cinema

Jacques Ranciere • De fable van de cinema

In De fabel van de cinema geeft Jacques Rancière virtuoos en scherpzinnig zijn visie op de moderne cinema. Met speels gemak analyseert hij het spanningsveld van Eisensteins politieke filmtaal en Murnaus toneelverfilming.

De toekomst van het beeld

Jacques Ranciere • De toekomst van het beeld

In De toekomst van het beeld biedt Jacques Rancière een verrassend inzicht in de betekenis van het beeld binnen de hedendaagse cultuur. Hij beroept zich op een traditie in de literatuur die is begonnen met Flaubert, een traditie die stelt dat alles gelijk is en alles onderwerp van kunst kan zijn, en gaat de confrontatie aan met denkers als Adorno, Barthes, Lyotard en Greenberg.

Het esthetische denken

Jacques Rancière • Het esthetische denken
De verdeling van het zintuiglijk waarneembare. Esthetiek en politiek; Het esthetisch onbewuste

In Het esthetische denken zijn twee boeken over esthetiek van de Franse filosoof Jacques Rancière samengebracht.

The Future of the Image

Jacques Rancière • The Future of the Image

In The Future of the Image, Jacques Rancière develops a fascinating new concept of the image in contemporary art, showing how art and politics have always been intrinsically intertwined.

Brieven over de esthetische opvoeding van de mens

Friedrich Schiller • Brieven over de esthetische opvoeding van de mens

Schillers magnum opus Brieven over de esthetische opvoeding van de mens behoort tot de belangrijkste filosofische werken van de Duitse Romantiek. Met de zijns inziens catastrofale gevolgen van de Franse Revolutie voor ogen, komt Schiller ertoe geen heil meer te verwachten van politieke middelen en alleen het niet-politieke middel van de kunst in staat te achten de moderne maatschappij te humaniseren. Het ‘spel’ van de kunst zou de mens pas echt vrij maken.

De kern van het zijnde

Ben Schomakers • De kern van het zijnde
Een inleiding tot de Metafysica van Aristoteles. Band 1

In dit boek staat een van de belangrijkste filosofische teksten die ooit geschreven zijn centraal, de filosofisch baanbrekende, ongeëvenaard subtiele, maar tegelijk ongekend moeilijke en ook raadselachtige Metafysica van Aristoteles.

In de tuin der letteren

Arthur Schopenhauer • In de tuin der letteren
over de kunst van het schrijven

Arthur Schopenhauer (1788-1860) beschrijft hier een aantal wantoestanden in de literatuur en het literaire bedrijf: hij neemt schrijvers, critici en het boekenvak messcherp de maat en levert welsprekend kritiek op tal van verschijnselen die wij ook nu nog steeds om ons heen zien.

De kunst van het verleiden

Arthur Schopenhauer • De kunst van het verleiden

In De kunst van het verleiden is Arthur Schopenhauer weer op zijn best. Dit keer behandelt onze 'vrouwenhater' de liefde, het huwelijk, relaties en alles wat daarmee te maken heeft. "Met meisjes heeft de natuur het aangelegd op wat men in dramaturgische zin een knaleffect noemt, want zij heeft hen voor enkele jaren van overvloedige schoonheid, bekoorlijkheid en weelderigheid voorzien ten koste van heel hun verdere leven."

House of Concepts

Louise Schouwenberg Gert Staal • House of Concepts
Design Academy Eindhoven

Design Academy Eindhoven was founded in 1947, at which time it was called (in Dutch) the Academy of Industrial Design Eindhoven. Today the school has a reputation, at home and abroad, as a highly contemporary and virtually unequalled design institute. Programmes offered cover a wide range of design-related disciplines – from product, graphic, new-media and automotive design to city planning and trend forecasting. The position taken by students and alumni within this spectrum of creative activities is considerable.

Schoonheid

Roger Scuton • Schoonheid

Van landschappen tot lichamen en van symfonie'n tot de sterrenhemel, schoonheid heeft de mens altijd aangetrokken en in verwarring gebracht. Volgens Plato is schoonheid de stimulans voor het verlangen naar een hogere wereld. Schoonheid kan echter ook gevaarlijk zijn, zoals de schoonheid van Carmen, verontrustend zoals de schoonheid van Michelangelo's David of zelfs immoreel wanneer Salom in het gelijknamige muziekdrama van Richard Strauss de levenloze mond van Johannes de Doper kust.

Under the Sign of Saturn

Susan Sonntag • Under the Sign of Saturn

This third essay collection by America's leading essayist brings together her most important critical writing from 1972 to 1980, in which she explores some of the most influential artists and thinkers of our time.

At The Same Time

Susan Sontag • At The Same Time

The sixteen essays gathered here represent the last pieces written by Susan Sontag in the years before her death in 2004. Reflecting on literature, photography and art, post-9/11 America and political activism, these essays encompass the themes that dominated Sontag's life and work, revealing why she remains one of the twentieth-century's preeminent writers and thinkers.

Waarom denken treurig maakt

George Steiner • Waarom denken treurig maakt
Tien (mogelijke) redenen

Treurigheid, tristitia of tristesse zijn in het proza van George Steiner altijd al aanwezig geweest: als gedachte, thema en stemming. Deze keer plaatst hij haar echter in het middelpunt van een beschouwing over de grandeur en misere van het denken.

De innerlijke ervaring

Maarten van Buuren • De innerlijke ervaring

Maarten van Buuren is een persoonlijk en uitdagend essayist, die zijn denkwerk verricht op het snijpunt van filosofie, literatuur en beeldende kunst. De innerlijke ervaring is de neerslag van zijn onderzoek naar de essentie van de moderne mystieke of extatische ervaring.

Baudelaire in cyberspace

Antoon Van den Braembussche & Angelo Vermeulen • Baudelaire in cyberspace
Dialogen over kunst, wetenschap en digitale cultuur

Baudelaire in Cyberspace bundelt een tiental dialogen tussen filosoof Antoon Van den Braembussche en beeldend kunstenaar Angelo Vermeulen, die alle voor een breed publiek bestemd zijn.

Als in een donkere spiegel

Frank Vande Veire • Als in een donkere spiegel
De kunst in de moderne filosofie

De moderne filosofie heeft iets met kunst. Zowat alle belangrijke filosofen, te beginnen bij Kant, hebben zich intensief met kunst ingelaten. Van veertien van hen wordt de kunstopvatting uitvoerig uiteengezet. Het zijn: Kant, Schiller, Schelling, Hölderlin, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Benjamin, Bataille, Adorno, Blanchot, Freud, Lacan en Derrida.

Muzenschemering

Jacques de Visscher • Muzenschemering
Kunstwerken in een tijd van nostalgie en restauratie

Kunst- en cultuurfilosoof Jacques De Visscher gaat in op de esthetisering van de kunst, op het vraagstuk van de abstractie en van de uitbeelding, op de nostalgie naar de duurzame thema's in uiteenlopende artistieke vormen, op de verhouding van natuur en religie, op wat het betekent zich door artistieke expressie te laten uitdagen.

De druk van de beleving

Gerard Visser • De druk van de beleving
Filosofie en kunst in een domein van overgang en ondergang

Onder een ervaring verstaan wij vandaag een beleving. Wat wij beleving noemen komt overeen met de principes van het 'en plein air' en de 'sensation vitale' van het Franse impressionisme. Zoals de levensfilosofische bezinning breekt met de uitgangspunten van het metafysische denken, zo voltrekt het impressionisme de overgang van de traditionele naar de moderne beeldende kunst.

Het menselijk teveel

Kees Vuyk • Het menselijk teveel
Over de kunst van het leven en de waarde van de kunst

Wat moet ik doen? Dit boek vertrekt vanuit de vaststelling dat in de huidige westerse cultuur de keuze wat te doen een wijdverbreid vraagstuk is geworden. De traditionele waarden hebben grotendeels hun gelding verloren. Mensen moeten daarom steeds vaker op eigen kracht keuzes maken in liet leven.

Het kunstwerk van de toekomst

Richard Wagner • Het kunstwerk van de toekomst

In Het kunstwerk van de toekomst (1849) legt Wagner het fundament voor zijn Gesamtkunstwerk. Na zijn vlucht uit Dresden, wegens revolutionaire activiteiten, schrijft hij in Zürich zijn belangrijkste theoretische teksten en werkt hij aan Der Ring des Nibelungen. Wagners prozawerken vormen een fascinerend masterplan voor zijn innovatieve muziekdrama's

Het wezen van de schoonheid

W.M. Weber • Het wezen van de schoonheid
Een dwarsdoorsnede door de westerse filosofie

Wat leren 56 denkers uit verleden en heden en uit de gehele westerse wereld over 'het wezen van de schoonheid'? W.M. Weber nodigt zijn lezers en lezeressen uit hem te vergezellen op zijn tocht door de geschiedenis van de wijsgerige esthetica.

Onverwachte impressies

Gerard Wiegers en Edith Brugmans • Onverwachte impressies
Hedendaagse kunst en spiritualiteit

Hedendaagse kunst verwondert door een nieuwe openheid voor het spirituele. Lange tijd hield moderne kunst zich afzijdig van het religieuze en het spirituele, maar vandaag de dag brengt de kunst deze juist tot leven in nieuwe vormen, beelden, klanken, installaties.

nog geen cover beschikbaar

Ludwig Wittgenstein • Filosofische beschouwingen
Over ethiek, esthetica, psychoanalyse, geloof en antropologie

Een bundeling van vijf invloedrijke teksten: Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology, and Religious Belief (1966), Lecture on Ethics (1965) en Bemerkungen über Frazers Golden Bough (1967), gebaseerd op colleges, gesprekken, door studenten opgetekende aantekeningen en eigen notities. Zij weerspiegelen zijn persoonlijke visie op religieuze, psychologische en esthetische vraagstukken.

Dilemma's

Onno Zijlstra • Dilemma's
Een kortere inleiding in de filosofie

Dilemma's is bedoeld voor wie bijna niets van filosofie weet en snel een indruk wil krijgen.

De politiek van het genot

Slavoj Zizek & Glyn Daly • De politiek van het genot
Gesprekken met Slavoj Zizek

Žižek is een Sloveense filosoof die inmiddels wereldwijd een vooraanstaande plaats inneemt in het filosofische, politieke en culturele debat en bekend is om zijn uitdagende ideeën over tal van onderwerpen, waaronder globalisering, cyberspace, populaire cultuur, film en muziek.

De filosofie van het luisteren

Hub Zwart • De filosofie van het luisteren
partituren van het zijn

Muziek is raadselachtig en intrigerend. Ze geldt als een uitermate wiskundige vorm van kunst en toch vertolkt zij onze diepste gevoelens. Muziek kan stoorzender zijn en ons verstrooien, maar wordt ook beschouwd als een vorm van metafysica die ons kan stemmen en temmen en inzicht kan verschaffen in de meest fundamentele dimensies van het zijn.


Bestellen
Je kunt de boeken op deze website bestellen en voor € 1,95 extra per zending thuis laten bezorgen.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)