overzicht van boeken over politiek en maatschappij

Het rijk van de schaarste

Hans Achterhuis • Het rijk van de schaarste
Van Hobbes tot Foucault

Het rijk van de schaarste is een zoektocht in de geschiedenis van de filosofie naar de wortels van de hedendaagse maatschappij. Daarbij concentreert hij zich op het fenomeen van de schaarste, door Thomas Hobbes gezien als 'de natuurlijke toestand van de mens'. Vanuit die invalshoek komen thema's aan de orde als wedijver, rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling van natuurlijke hulpbronnen.

De utopie van de vrije markt

Hans Achterhuis • De utopie van de vrije markt

Op het hoogtepunt van de kredietcrisis gaf voormalig topbankier Alan Greenspan publiekelijk toe dat er kennelijk ‘een fout' zat in zijn diepe overtuiging dat vrije markten geen behoefte zouden hebben aan regulering. De man die achttien jaar lang op monetair gebied de belangrijkste figuur ter wereld was geweest, toonde zich ‘zeer bedroefd' over de ontdekking dat het neo - liberalisme tekort schoot.

Utopie

Hans Achterhuis • Utopie
Havo vanaf 2007

De meeste mensen associëren het begrip 'utopie' met het ontwerp van een betere wereld dan de onze, een wereld waarin bijvoorbeeld iedereen gelijkwaardig is of waarin geen hongersnood, oorlog of mishandeling meer voorkomen. Critici gebruiken het woord 'utopie' als een scheldwoord. Zij beschouwen het begrip als een niet altijd ongevaarlijk droombeeld van een volmaakte toestand, dat nooit echt kan worden. Wat is een utopie precies? Waar komt het begrip vandaan en welke rol speelt het in onze tijd?

Met alle geweld

Hans Achterhuis • Met alle geweld
Een filosofische zoektocht

In zijn magnum opus Met alle geweld probeert Hans Achterhuis de vele verschijningsvormen van geweld te begrijpen, in het voetspoor van denkers als Hannah Arendt en ook veelvuldig in discussie met de actualiteit en de grote romanliteratuur. Winnaar van de Socrates Wisselbeker 2009

Het rijk van de schaarste

Hans Achterhuis • Het rijk van de schaarste
Van Thomas Hobbes tot Michel Foucault

Het rijk van de schaarste is een zoektocht door de geschiedenis van de filosofie naar de wortels van de hedendaagse maatschappij. Hans Achterhuis concentreert zich daarbij op het fenomeen van de schaarste, door Thomas Hobbes gezien als ‘de natuurlijke toestand van de mens’. Vanuit die invalshoek komen thema’s aan de orde als wedijver, rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling van natuurlijke hulpbronnen.

nog geen cover beschikbaar

Hans Achterhuis • Arbeid een eigenaardig medicijn

Een klassieker over arbeid en de mens

Hobbes

Hans Achterhuis e.a. • Hobbes
In de schaduw van Leviathan

De beroemde filosoof Thomas Hobbes (1588-1679) wordt beschouwd als de grondlegger van de Engelse politieke en rechtsfilosofie en als de eerste denker die een zuiver seculiere theorie over het politieke gezag formuleerde. In zijn bekendste boek, Leviathan, wellicht een van de eerste werkelijk moderne werken in de filosofie, betoogde hij dat het menselijk leven in zijn natuurlijke toestand 'eenzaam, arm, gemeen, beestachtig en kort' is.

Prisma's

Theodor W. Adorno • Prisma's
Cultuurkritiek en maatschappij

Prisma's en Zonder richtlijn zijn de eerste twee delen van een reeks essaybundels over cultuur en maatschappij die door Adorno zelf is samen­gesteld. Vele hierin opge­nomen essays behoren inmiddels tot de klassieke teksten van de cultuurfilosofie.

Zonder richtlijn

Theodor W. Adorno • Zonder richtlijn
Parva aesthetica

Prisma's en Zonder richtlijn zijn de eerste twee delen van een reeks essaybundels over cultuur en maatschappij die door Adorno zelf is samen gesteld. Vele hierin opge nomen essays behoren inmiddels tot de klassieke teksten van de cultuurfilosofie.

Minima Moralia

Theodor W. Adorno • Minima Moralia
Reflecties uit het beschadigde leven

In Minima Moralia behandelt Adorno centrale vragen uit de levenskunst en de levensfilosofie. De titel is een zinspeling op Magna Moralia, een van Aristoteles’ werken over ethiek.

Homo sacer

Giorgio Agamben • Homo sacer
De soevereine macht en het naakte leven

De gevangene van het concentratiekamp, maar ook de hedendaagse vluchteling en de comapatiënt die tussen leven en dood zweeft, ziet Agamben als moderne belichamingen van de homo sacer. Sinds zijn verschijning in 1995 is Homo sacer in en buiten Europa onderwerp van vele, vaak heftige discussies.

Totalitarisme

Hannah Arendt • Totalitarisme
Gevolgd door Het verval van de nationale staat en het einde van de rechten van de mens

The Origins of Totalitarianism is de eerste grote studie na de Tweede Wereldoorlog, waarin oorsprong en dynamiek van het nazisme en het sovjet-communisme centraal staan. Het derde deel van deze studie, Totalitarianism, is het meest actuele en vormt de basis voor deze Nederlandse editie.

Politiek in donkere tijden

Hannah Arendt • Politiek in donkere tijden
Essays over vrijheid en vriendschap

In deze bundel zijn zes teksten opgenomen die de relatie tussen filosofie en politiek, denken en handelen als uitgangspunt hebben. Ze verhalen over de veroordeling van Socrates, over de politieke filosofie van Plato, over de geschiedenis van het begrip 'geschiedenis', over de gelaagdheid van het actieve leven, over het humanisme van Lessing, over het engagement van Jaspers en over de vergissing van Heidegger.

Verantwoordelijkheid en oordeel

Hannah Arendt • Verantwoordelijkheid en oordeel

Met Eichmann in Jerusalem schreef Hannah Arendt het belangrijkste, meest controversiële en minst begrepen boek uit de twintigste eeuw over het probleem van het kwaad. Daarom is de publicatie van Verantwoordelijkheid en oordeel een bijzonder welkome gebeurtenis.

Eichmann in Jerusalem

Hannah Arendt • Eichmann in Jerusalem
A Report on the Banality of Evil

Hannah Arendt's authoritative and controversial report on the trial of German Nazi leader Adolf Eichmann first appeared as a series of articles in the New Yorker in 1963. This revised edition of Eichmann in Jerusalem contains further factual material that came to light after the trial, as well as Arendt's postscript commenting on the controversy that arose over her book.

De menselijke conditie

Hannah Arendt • De menselijke conditie

De menselijke conditie is het hoofdwerk van Hannah Arendt. Zij geeft in dit boek een originele analyse van de vita activa van de mens, van de drie fundamentele menselijke activiteiten.

Over revolutie

Hannah Arendt • Over revolutie

In Over revolutie, voor het eerst verschenen in 1963, bekritiseert Hannah Arendt de twee belangrijkste ideeën over moderne revoluties: de opvatting dat ze tot individuele vrijheid en inperking van de staatsmacht leiden, en de notie dat ze ontstaan door sociale misstanden en een ongelijke verdeling van eigendommen.

Denken

Hannah Arendt • Denken
Het leven van de geest

De Duits-Joodse filosofe Hannah Arendt heeft niet alleen baanbrekende werken geschreven over politieke theorie en het actieve leven, maar ook een klassieke studie over het denken.

The Origins of Totalitarianism

Hannah Arendt • The Origins of Totalitarianism

Generally regarded as the definitive work on totalitarianism, this book is an essential component of any study of twentieth-century political movements. Arendt was one of the first to recognize that Nazi Germany and the Soviet Union were two sides of the same coin rather than opposing philosophies of Right and Left. "With the Origins of Totalitarianism Hannah Arendt emerges as the most original and profound-therefore the most valuable-political theoretician of our times" (New Leader).

Over revolutie

Hannah Arendt • Over revolutie

In Over revolutie bekritiseert Hannah Arendt de twee belangrijkste ideeën over moderne revoluties: de opvatting dat ze tot individuele vrijheid en inperking van de staatsmacht leiden, en de notie dat ze ontstaan door sociale misstanden en een ongelijke verdeling van eigendommen.

Eichmann in Jeruzalem

Hannah Arendt • Eichmann in Jeruzalem
de banaliteit van het kwaad

In 1960 werd de voormalig nazileider Adolf Eichmann in Argentinië, waar hij sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog een anoniem bestaan had geleid, gekidnapt en naar Israël gesmokkeld. Daar stond hij in 1961 terecht voor 'misdaden tegen de menselijkheid'.

Het zionisme bij nader inzien

Hannah Arendt • Het zionisme bij nader inzien

Zestig jaar na dato zijn Hannah Arendt's opstellen uit de jaren 1944-1948 verrassend actueel en prikkelen tot nadenken over de ideeën, illusies en misvattingen waarmee aan het avontuur van de joodse staat werd begonnen en over de redenen waarom het niet tot een oplossing van het Midden-Oostenconflict komt.

Joodse essays

Hannah Arendt • Joodse essays
samengesteld door Jerome Kohn & Ron H. Feldman

Hannah Arendts joodse geschriften bestrijken een periode van meer dan dertig jaar. Deze essays, waarvan een groot aantal niet eerder is gepubliceerd, schetsen Arendts leven en denken en laten zien dat haar ervaringen als joodse de grondslag vormden van haar denken.

Over geweld

Hannah Arendt • Over geweld

In Over geweld gaat Hannah Arendt in op het verschil tussen geweld door de staat en dat veroorzaakt door extremistische groeperingen of individuen.

Over geweld

Hannah Arendt • Over geweld

In Over geweld gaat Hannah Arendt in op het verschil tussen geweld door de staat en dat veroorzaakt door extremistische groeperingen of individuen. Omdat geweld in de moderne samenleving niet langer wordt gebruikt als middel tot het bereiken van een gemeenschappelijk doel, stelt Arendt vast dat er tussen het een en het ander geen wezenlijk onderscheid meer is: geweld is in onze wereld slechts een middel tot het bereiken van politieke en economische macht.

The Human Condition

Hannah Arendt • The Human Condition

In this text, Hannah Arendt considers humankind from the perspective of the actions of which it is capable. The problems are identified as diminishing human agency and political freedom - the paradox that as human powers increase through technological and humanistic inquiry, we are less equipped to control the consequences of our actions. This edition contains an expanded index and an introduction that analyzes the text's argument and its present relevance.

Het politieke dier

Aristoteles • Het politieke dier
De ontdekking van een soort

In een beroemd fragment in de Politica munt Aristoteles het begrip 'politiek dier'. Vandaag de dag wordt deze term veeleer in verband gebracht met iemand die een hevige betrokkenheid aan de dag legt bij (vooral Haagse) politeiek zaken, dan met een algemene menselijke conditie - zoals Aristoteles de term in omloop bracht.

Politica

Aristoteles • Politica

Aristoteles' Politica is een sleuteltekst in de geschiedenis van het westerse politieke denken, zowel van de politieke theorie als van de politieke praktijk.

Theoretical Writings

Alain Badiou • Theoretical Writings

Alain Badiou is arguable the most important and original philosopher working in France today. Swimming against the tide of postmodern orthodoxy, Badiou's work revitalizes philosophy's perennial attempt to provide a systematic theory of truth.

The Century

Alain Badiou • The Century

Everywhere, the twentieth century has been judged and condemned: the century of totalitarian terror, of utopian and criminal ideologies, of empty illusions, of genocides, of false avant-gardes, of democratic realism everywhere replaced by abstraction.

Metapolitics

Alain Badiou • Metapolitics

In this follow-up to his highly acclaimed volume Ethics , a searing critique of liberalism, Alain Badiou discusses the limits of political philosophy. Metapolitics argues that one of the main tasks of contemporary thought is to abolish the idea that politics is merely an object for philosophical reflection.

Manifesto for Philosophy

Alain Badiou • Manifesto for Philosophy
Followed by Two Essays: "The (Re)Turn of Philosophy Itself" and "Definition of Philosophy"

Contrary to those proclaiming the end of philosophy, Badiou aims to restore philosophical thought to the complete space of the truths that condition it.

Pocket Pantheon

Alain Badiou • Pocket Pantheon
Figures of Postwar Philosophy

Pocket Pantheon is an invitation to engage with the greats of Western postwar though, such as Lacan, Sartre and Foucault, in the company of one of today's leading political and philosophical minds. Alain Badiou draws on his encounters with this pantheon - his teachers, opponents and allies - to offer unique insights into both the authors and their work. These studies form an accessible, authoritative distillation of continental theory and a capsule history of a period in Western thought.

De twintigste eeuw

Alain Badiou • De twintigste eeuw

De verheerlijking van de democratie en de mensenrechten in de jaren 1980-2000 zijn slechts een dekmantel voor een nietsontziende economie. Dat is een van de meest provocerende stellingen van de Franse filosoof Alain Badiou in De twintigste eeuw.

Logics of Worlds

Alain Badiou • Logics of Worlds

Logics of Worlds is the long-awaited sequel to Alain Badiou's much-heralded masterpiece, Being and Event. Tackling the questions that had been left open by Being and Event, and answering many of his critics in the process, Badiou supplements his pioneering treatment of multiple being with a daring and complex theory of the worlds in which truths and subjects make their mark what he calls a materialist dialectic.

Polemics

Alain Badiou • Polemics

This collection of political essays from Alain Badiou analyses, with keen philosophical insight, some of the key events and debates that have come to pass in recent years. Political activism is a constant of Badiou's life and with customary acuity he delivers here precise analyses on the nature and limitation of the American adventurism in Iraq and the war in Kosovo, on the interconnection between the State, capitalism and cultural repression in the French government ban on headscarves, on the custom of voting, and on the status of the word jew.

Second Manifesto for Philosophy

Alain Badiou • Second Manifesto for Philosophy

Twenty years ago, Alain Badiou's first Manifesto for Philosophy rose up against the all-pervasive proclamation of the 'end' of philosophy. In lieu of this problematic of the end, he put forward the watchword: 'one more step'.

Actuele filosofie

Alain Badiou & Slavoj Zizek • Actuele filosofie
een dispuut

In dit boek gaan twee controversiële denkers met elkaar in discussie over een even tijdloze als prangende kwestie: moeten filosofen op de actualiteit inspelen en zich uitdrukkelijk mengen in het wereldgebeuren?

Gebruik en misbruik van de geschiedenis

Antoon de Baets • Gebruik en misbruik van de geschiedenis

De geschiedenis wordt vaak misbruikt. Met een beroep op het verleden worden oorlogen gevoerd en volkeren uitgemoord. Dit boek beschrijft de dilemma's waarvoor historici worden gesteld bij de confrontatie met onverantwoorde geschiedschrijving.

Vrijheid

Tiers Bakker & Robin Brouwer (red.) • Vrijheid
Maar voor wie?

Dagelijks wordt op pijnlijke wijze duidelijk hoe de liberale samenleving onze vrijheid uitholt. Vrijheid wordt alleen nog getolereerd als vrijblijvendheid. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop onze maatschappij wordt ingericht. Kwesties als het milieu, de kwaliteit van leven voor de generaties na ons en de crisis waarin onze economie op dit moment verkeert worden benaderd in de naïeve veronderstelling dat de vooruitgang hier de oplossing wel voor aandraagt. Ondertussen houden we onszelf zoet met zaken als afvalscheiding, de bonuscultuur en de kenniseconomie.

Liberticide

Tiers Bakker en R. Brouwer (red) • Liberticide
Kritische reflecties op het Neoliberalisme

Liberticide is een groepsproject van 15 denkers over hedendaagse thema's als zorg, onderwijs, architectuur, criminaliteit, de managerscultuur, de liefde, de vrije keuze, de media, de christelijke naastenliefde, de politiek, het geld, het communisme, veiligheid.

Aristoteles

Jonathan Barnes • Aristoteles

Aristoteles (384-322 v.Chr.) behoort tot de intellectuele reuzen van de Oudheid.

Cool Memories V

Jean Pierre Baudrillard • Cool Memories V
2000-2004

'Theory is never so fine as when it takes the form of a fiction or a fable', writes Baudrillard in Cool Memories V - the latest in a series of aphoristic journals that covers the period 2000-2004. During these years Baudrillard re-emerged strongly in the international arena with his trenchant and controversial essay Spirit of Terrorism, developed his work as a photographer and developed cancer.

De moderne tijd en de holocaust

Zygmunt Bauman • De moderne tijd en de holocaust

De holocaust vond plaats in de moderne tijd, in een maatschappij op het hoogtepunt van haar beschaving. Zygmunt Bauman (1925)laat zien hoe verschijnselen die nog altijd typisch zijn voor de moderne samenleving, de holocaust mogelijk maakten.

Vloeibare tijden

Zygmunt Bauman • Vloeibare tijden
leven in een eeuw van onzekerheid

De overgang van 'vaste' naar 'vloeibare' moderniteit heeft in de westerse samenlevingen een geheel nieuwe situatie doen ontstaan en de mens geplaatst voor uitdagingen waarmee hij nog nooit eerder werd geconfronteerd.

De kwestie

Inez de Beaufort, Medard Hilhorst & Sofie Vandamme • De kwestie
praktijkboek ethiek voor de gezondheidszorg

Het werd tijd voor een nieuw ethiekboek voor de gezondheidszorg, vond de redactie. De vraagstukken op het terrein van de gezondheidszorg zijn niet alleen zeer uiteenlopend en complex, maar ook aan verandering onderhevig. Het ethisch denken erover verandert mee (of niet soms?); zelfbepaling rond het levenseinde, embryogebruik bij kinderwens, het aanbod van zelftests en body checks binnen en buiten de zorg... Wat moet je daarvan vinden?

Kwetsbare kinderen: een ethische zorg

Inez de Beaufort, Suzanne van de Vathorst & Frans Hazebroek • Kwetsbare kinderen: een ethische zorg
casus en commentaren

Kwetsbare kinderen staan centraal in dit boek waarin 45 uit de zorg gegrepen casussen worden becommentarieerd door filosofen, ethici, artsen, verpleegkundigen en juristen. De auteurs menen niet de ethische wijsheid in pacht te hebben, maar denken mee met de lezers en degenen die in de praktijk van de zorg ethische beslissingen over en met kinderen moeten nemen.

Door Spinoza's lens

Tinneke Beeckman • Door Spinoza's lens

Spinoza (1632-1677) blijft een inspirerende filosoof, die eerder voor ons lijkt te schrijven dan voor zijn tijdgenoten. Maar hoe kan zijn complexe, abstracte denken worden vertaald naar hedendaagse onderwerpen?

Overvloed

Karim Benammar • Overvloed

De logica van het schenken, natuurlijke voorraden die nooit opraken, 'open source' en de fundamentele fout van de milieubeweging

Eenrichtingstraat

Benjamin • Eenrichtingstraat

'Eenrichtingstraat' is een samenstel van dromen, stellingen, invallen, aforismen en herinneringen-fragmenten die te zamen het grondplan vormen voor de filosofie van Walter Benjamin. Wandelend door een imaginaire straat gebruikt Benjamin de teksten op gevels, wegwijzers en uithangborden om een portret te schilderen van Duitsland in de jaren twintig.

Benjamin Journaal

Benjamin • Benjamin Journaal

Het Benjamin Journaal verscheen in de periode 1993-1997 vijfmaal en doet verslag van de invloed van de Duits-Joodse cultuurfilosoof Walter Benjamin (1892-1940). Het inspirerende werk van Benjamin speelt onveranderd een belangrijke rol in disciplines als literatuurkritiek, filosofie, theologie, geschiedenis en kunstgeschiedenis.

Koude rillingen over de rug van Charles Darwin

J.H. van den Berg • Koude rillingen over de rug van Charles Darwin
Metabletisch onderzoek naar de oorzaak van onze verknochtheid aan de afstammingsleer

De koude rillingen, waarover dit boek gaat, teisterden Charles Darwin toen hij na de publicatie - in 1859 - van zijn befaamde boek Over het ontstaan van de soorten aan het oog dacht. Naar zijn bange vermoeden zou het oog nooit door de afstammingsleer (ook evolutietheorie genoemd) kunnen worden verklaard.

Filosofie voor een betere wereld

Floris van den Bergen • Filosofie voor een betere wereld

De wereld kan prettiger, rechtvaardiger, mooier, gelukkiger, gezonder, vrijer, diervriendelijker, welvarender en duurzamer georganiseerd worden. Floris van den Berg weet hoe. Namelijk door een theorie die hij het universeel subjectivisme noemt. Universeel subjectivisme neemt als perspectief het individueel leed en probeert dat te verminderen en het geluk te bevorderen.

Twee opvattingen van vrijheid

Isaiah Berlin • Twee opvattingen van vrijheid

Het werk van de filosoof Isaiah Berlin (1909-1997) vormt een van de krachtigste verdedigingen van het westerse pluralisme. Zijn beroemde opstel Twee opvattingen van vrijheid biedt een toegankelijke inleiding in zijn denken. Berlins scherpzinnige analyse van het vrijheidsbegrip bepaalt tot de dag van vandaag ons sociaal-politieke denken.

Mediamores

Henk Blanken • Mediamores
Over digitale cultuur, bloggende burgers en journalistieke ethiek

Niet alle mores gaan naar de stortplaats van de geschiedenis. Journalisten moeten zich vasthouden aan de wetenschap dat de waarheid er nog steeds toe doet – al wordt die misschien anders gedefinieerd. Ook al is het businessmodel van hun uitgevers defect, en kunnen ze steeds minder vertrouwen op een loyaal publiek, naar de kern van wat ze doen zal vraag blijven bestaan.

Een lange leegte

Hans Blokland • Een lange leegte
Over maatschappelijk onbehagen, politieke competentie en het plannen van een toekomst

Wat zijn de uitingen en de oorzaken van het sociale en politieke onbehagen in onze westerse democratieën? Wat zijn de politieke mogelijkheden om dit onbehagen te verminderen? Wat zijn de kernwaarden van onze samenleving, welke krachten en ideeën vormen hiervoor een bedreiging en hoe kunnen deze worden bestreden?

Kosmopoliet en krottenwijk

Ralf Bodelier • Kosmopoliet en krottenwijk

Wanneer Ralf Bodelier in een krottenwijk in Malawi Grace Phiri ontmoet, wordt de kosmopoliet in hem op de proef gesteld. Hoe moet hij reageren op de extreem arme en extreem onveilige situatie waarin Grace zich bevindt?

nog geen cover beschikbaar

Frits Bolkestein en anderen • Brieven aan Erasmus

In oktober 2001 verscheen bij Uitgeverij Boom Erasmus: Een portret in brieven. Negen schrijvers, politici en filosofen van nu reageerden met een fictieve antwoordbrief. Deze originele en kleurrijke pogingen om Erasmus vanuit onze tijd toe te spreken zijn in dit boekje gebundeld.

Erfenissen van de verlichting

René Boomkens • Erfenissen van de verlichting
Basisboek cultuurfilosofie

Erfenissen van de verlichting is de eerste Nederlandstalige inleiding in de cultuurfilosofie. Op toegankelijke wijze geeft René Boomkens een overzicht van de belangrijkste problemen en denkers binnen deze discipline. Het boek is nadrukkelijk niet alleen geschreven voor filosofiestudenten, maar ook aantrekkelijk voor studenten in de media- en communicatiewetenschappen en aan de kunstacademies.

nog geen cover beschikbaar

Koen Booy & Arthur Cools (red.) • Kritiek van de despotische rede
Essays over de 'Dialectiek van de Verlichting'

In de 'Dialectiek van de Verlichting' stellen Horkheimer en Adorno zich ten doel het inzicht te ontwikkelen waarom de Verlichting is uitgemond in haar tegendeel, de barbarij. Zij verdedigen de stelling dat de oorsprong van die omslag in het begrip 'Verlichting' zelf moet worden gezocht: de 'Verlichting' vernietigt zichzelf omdat ze zich van meet af aan gerealiseerd heeft als een instrument om te beheersen en te onderwerpen.

Overlopen naar de barbaren

Erik Borgman • Overlopen naar de barbaren
Het publieke belang van religie en christendom

Geloof moet je niet teveel laten zien en van gelovigen moet je niet te veel last hebben, meent de publieke opinie. Gelovigen met een tegendraadse mening gelden als probleem. Tegen deze dominante visie in laat Erik Borgman zien dat een tegendraads geloof maatschappelijk onmisbaar is. Het is de grondslag van de samenleving.

Zonder geloof geen democratie

Erik Borgman • Zonder geloof geen democratie
een religieus democratisch appèl

Religieuze en niet-religieuze intellectuelen hebben volgens de filosoof Habermas de voortdurende plicht religieuze tradities voor de eigen tijd te vertalen. Het zomernummer van Christen Democratische Verkenningen richt zich op de christen-democratische traditie van een actieve rol van religie in de seculiere politiek.

Het geweld van laatste woorden

Paulus van Bortel • Het geweld van laatste woorden
Filosofie in de marge van de gezondheidsethiek

De gezondheidsethiek kampt met een interne filosofische strijd die in de marge ervan wordt gevoerd. Deze 'familieruzie' handelt over haar status en staat bekend als de discussie tussen de 'smalle' en de 'brede' moraal:

Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving

Hans Boutellier & Ronald van Steden • Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving

Veiligheid is een centrale conditie voor menselijk samenleven. Dat lijkt tegenwoordig meer dan ooit het geval: veiligheid is steeds meer de noemer waaronder de maatschappij zich organiseert. Dat kan allerlei kanten op: van gated communities tot burgerinitiatieven en van een controlestaat tot een open samenleving. Dit boek gaat dan ook over orde, controle, politie, toezicht en veiligheidsnetwerken. Maar ook over vertrouwen, sociale cohesie en burgerparticipatie.

Moderniteit als opgave

Gabriël van den Brink • Moderniteit als opgave
Een antwoord aan relativisme en conservatisme

Sinds de Verlichting vertelt het Westen zichzelf het verhaal van vooruitgang in materieel en geestelijk opzicht. Dit proces wordt ook wel modernisering genoemd. Enkele gevolgen van de modernisering zijn de breuk met de traditie en een onafgebroken zoeken naar nieuwe fundamenten.

Staat van tederheid

Remko van Broekhoven • Staat van tederheid
Tussen beest en supermens

Het schrijnende contrast tussen de fraai geformuleerde maatschappelijke idealen en de vaak beestachtige werkelijkheid: dat is hét tergende thema van onze moderne mediatijd.

Gij zult rijk worden!

Pascal Bruckner • Gij zult rijk worden!
Misère van de economische mens

Na het succes van Gij zult gelukkig zijn! (Boom 2001) schittert Pascal Bruckner opnieuw met zijn heldere eenvoud en zet hij vraagtekens achter onze uitroeptekens. Nu geloof en ideologie teloorgegaan lijken, rest ons nog één religie: de economie. Bruckner trekt tegen deze ontwikkeling in onze 'postmoderne' cultuur ten strijde en zoekt een uitweg uit het 'economisme'.

Tirannie van het berouw

Pascal Bruckner • Tirannie van het berouw
Essay over het Europees masochisme

Europa gaat gebukt onder zijn verleden. In Tirannie van het berouw, een bestseller in Frankrijk, verdedigt Pascal Bruckner de stelling dat dit permanente zelfberouw onze cultuur en politiek in de verkeerde richting stuurt.

Cultuurfilosofie

Edith Brugmans, Wil Derkse, Paul van Tongeren, en vele anderen • Cultuurfilosofie
Katholieke, reformatorische, humanistische, islamitische en joodse reflecties over onze cultuur

Dit boek beoogt bij te dragen aan zo'n hedendaagse cultuurfilosofie. Terwijl de meeste publicaties op dit gebied zich beperken tot een kritische en negatieve analyse van de hedendaagse westerse cultuur en hooguit enkele suggesties voor een positieve benadering bevatten, wil dit boek meer. De inzet is te tonen hoe een cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijke perspectieven een positieve bijdrage kan leveren aan de toekomst van onze cultuur.

Sleutelwoorden

U. Bröckling, S. Krasmann & Th. Lemke • Sleutelwoorden
Een diagnose van het heden

Sleutelwoorden is een uniek boek voor iedere krantenlezer en TV-kijker die de wereld dagelijks uitgelegd krijgt in steeds dezelfde terugkerende woorden. Vaste begrippen die wel vertrouwd klinken, maar waarvan dit boek haarscherp uitlegt hoe ze ontstonden en inmiddels functioneren. Een kostelijke verzameling van scherpe, zeer leesbare analyses. Voor een echte diagnose van het sociaal-politieke en filosofische debat anno 2005/2006.

Recht op een menswaardig bestaan

Rob Buitenweg • Recht op een menswaardig bestaan
Een humanistieke reflectie op sociaal-economische mensenrechten

Mensenrechten staan in het middelpunt van de belangstelling. Ze vormen het onderwerp van menig politiek debat of gesprek in de huiskamer. Meestal gaat het dan over zogenaamde vrijheidsrechten als het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vrijheid van godsdienst. Maar hoe zit het met de zogenaamde economische, sociale en culturele mensenrechten, zoals het recht op gezondheidszorg, het recht op onderwijs, of het recht op adequate huisvesting?

Grenzen aan de Vrijheid

Ian Buruma • Grenzen aan de Vrijheid

In het essay Grenzen aan de vrijheid. Van de Sade tot Wilders probeert Ian Buruma licht te werpen op actuele politiek- maatschappelijke vragen over vrijheid. Er is immers nauwelijks een begrip dat ons tegenwoordig meer bezighoudt. Steeds weer laaien de discussies op over godsdienstvrijheid, seksuele vrijheid, vrijheid van onderdrukking, enzovoort. Betekent vrijheid van meningsuiting dat we zomaar iedereen kunnen beledigen? Weinigen zullen dat beamen.

The Psychic Life of Power

Judith P. Butler • The Psychic Life of Power
Theories in Subjection

As a form of power, subjection is paradoxical. To be dominated by a power external to oneself is a familiar and agonizing form power takes. To find, however, that what ìoneî is, one's very formation as a subject, is dependent upon that very power is quite another.

Postmodernism

Christopher Butler • Postmodernism
A very short introduction

Postmodernism has been a buzzword in contemporary society for the last decade. But how can it be defined? In this Very Short Introduction Christopher Butler challenges and explores the key ideas of postmodernists, and their engagement with theory, literature, the visual arts, film, architecture, and music.

Genderturbulentie

Judith P. Butler • Genderturbulentie

Genderturbulentie bevat een selectie vertalingen van Butlers meest belangwekkende teksten. Teksten waarin zij laat zien dat gender (de culturele invulling van sekseverschil) niet wordt gegeven met het lichaam, maar elke keer opnieuw wordt gecreëerd door de toe-eigening en herhaling van culturele normen met betrekking tot vrouwelijkheid en mannelijkheid. In Butlers ogen is gender 'doen' in plaats van 'zijn'; het lichaam vormt dan ook geen vaste basis meer voor identiteit.

Gender Trouble

Judith P. Butler • Gender Trouble

Since its publication in 1990, "Gender Trouble" has become one of the key works of contemporary feminist theory, and an essential work for anyone interested in the study of gender, queer theory, or the politics of sexuality in culture.

Opgefokte taal

Judith P. Butler • Opgefokte taal
Een politiek van de performatief

"Zeggen wat je denkt" is in de afgelopen jaren een beladen begrip geworden. De veelgeprezen vrijheid van meningsuiting stuit in de praktijk op grenzen. Woorden kunnen nu eenmaal kwetsen, en hebben dan tastbare gevolgen.

Zwischen Rausch und Kritik 1

Carsten Bäuerl • Zwischen Rausch und Kritik 1
Auf den Spuren von Nietzsche, Bataille, Adorno und Benjamin

Der Band "Zwischen Rausch und Kritik" ist der Versuch, zwei unsere Kultur konstituierende Momente, nämlich den produktiven Rausch, wie er in Nietzsches Tragödienschrift als "dionysisch" gefaßt wird, mit dem Begriff der Kritik, wie dieser vornehmlich von Adorno verstanden worden ist, spannungsgeladen zu fusionieren.

De Europese revolutie

Christopher Caldwell • De Europese revolutie
Hoe de islam ons voorgoed veranderde

Terroristische aanslagen in Londen en Madrid, rellen in moslimwijken in de meeste grote West-Europese steden, de moord op Theo van Gogh in Amsterdam– het zijn gebeurtenissen die de autochtone Europeanen ertoe dwingen de grenzen van hun lang gekoesterde liberale waarden opnieuw te definiëren.

De mens in opstand

Albert Camus • De mens in opstand

De beroemde Franse schrijver en filosoof Albert Camus beschouwde De mens in opstand als zijn belangrijkste boek. Het is een diepgaand essay over de ontsporingen van het revolutionaire denken, vanaf de Franse revolutie tot en met de concentratiekampen van Auschwitz en Kolyma.

De Triple A-econoom

Marcel Canoy • De Triple A-econoom
Voorbij cijfers en cynisme

Nederland verkeert in een economisch, sociaal en politiek kwetsbare periode. In De Triple A-econoom betoogt Marcel Canoy dat het denken over de huidige crisis is vastgelopen in een onvruchtbare tweestrijd tussen tegengestelde vormen van economische beschouwing: één gedreven door cijfers, de ander door cynisme.

The Cambridge Companion to Simone de Beauvoir

Claudia Card (ed.) • The Cambridge Companion to Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir was a philosopher and writer of notable range and influence whose work is central to feminist theory, French existentialism, and contemporary moral and social philosophy.

Karl Popper, Critical Appraisals

Philip Catton & Graham Macdonald • Karl Popper, Critical Appraisals

One of the most original thinkers of the century, Karl Popper has inspired generations of philosophers, historians, and politicians. This collection of papers, specially written for this volume, offers fresh philosophical examination of key themes in Popper's philosophy, including philosophy of knowledge, science and political philosophy.

Archeologie van de kick

Lieven de Cauter • Archeologie van de kick
Over moderne ervaringshonger

De moderne mens is verslaafd aan ervaring. Hij verzamelt belevenissen: door avonturen en avontuurtjes, toerisme, sport, door snelheidsmachines, verdovende middelen. Wellicht onder druk van de technologie en het alsmaar versnellende levensritme zoekt hij naar steeds sterkere prikkels. Deze verheviging is af te lezen aan de opeenvolgende nieuwe woorden voor de gewaarwordingen: sentimentaliteit, belevenis, inleving, shock, kick.

De nieuwe Duitse filosofie

Robin Celikates, René Gabriëls, Johan Hartle, Pieter Lemmens & Thijs Lijster (red.) • De nieuwe Duitse filosofie

Wie zijn op dit moment de denkers in Duitsland? Welke thema’s staan er op de agenda en welke filosofische vriend- en vijandschappen doorkruisen de debatten bij onze oosterburen? De nieuwe Duitse filosofie geeft het antwoord. zet voor de komende jaren de relevante Duitstalige filosofen op een rij. De lezer maakt kennis met grote namen als Jürgen Habermas en Peter Sloterdijk, maar vooral ook met hun bij het Nederlandse publiek
veelal minder bekende opvolgers. De hoofdstukken zijn toegankelijk geschreven door Nederlandse en Vlaamse kenners van de betreffende filosofen.

De moeizame worsteling met de nationale identiteit

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis • De moeizame worsteling met de nationale identiteit
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2007

In het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis komen historici, politicologen, journalisten en (oud-)politici aan het woord over uiteenlopende onderwerpen uit de parlementaire geschiedenis. Het bevat artikelen, interviews, bronnenpublicaties, necrologieën, boekbesprekingen en een kroniek van het afgelopen parlementaire jaar.

De islam en het Westen

M. Cherif & J. Derrida • De islam en het Westen
Een ontmoeting

In dit boek gaan twee vooraanstaande intellectuelen met elkaar in debat over de steeds meer vertroebelde relatie tussen de islam en het Westen, en over de kwesties van vrijheid, rechtvaardigheid en democratie die daarmee verbonden zijn.

Het eeuwig tekort

Rutger Claassen • Het eeuwig tekort
Een filosofie van de schaarste

Veelbelovend debuut van een talentvolle jonge filosoof - in de traditie van Hans Achterhuis
Waarom leven wij in een wereld die voor eeuwig gevuld lijkt te zijn met tekorten? Welke mechanismen creëren dat voortdurende gevoel niet genoeg te hebben? Waar komt ons oneindig verlangen naar méér vandaan - ondanks alle welvaart en overvloed?

Het huis van de vrijheid

Rutger Claassen • Het huis van de vrijheid
Een kleine politieke filosofie

Moeten rokers vrij gelaten worden te roken in de horeca, of mag de staat hun dat verbieden? Is Laura Dekker vrij op zeilreis te gaan, of had de staat haar thuis moeten houden? Zijn allochtonen vrij hun eigen cultuur te behouden of moeten zij juist integreren? En zijn wij vrij om onze welvaart te vergroten ook als dat het klimaat grote schade toebrengt?

Multiculturalisme, cultuurrelativisme en sociale cohesie

Paul Cliteur en V. van den Eeckhout. • Multiculturalisme, cultuurrelativisme en sociale cohesie

De Nederlandse samenleving is de laatste tien jaar ingrijpend veranderd. Nederland is, net als vele andere Europese samenlevingen, multicultureel geworden. Wat houdt dat in? Welke veranderingen zouden moeten worden aangebracht in het recht?

Over de vooruitgang van de menselijke geest

Nicolas de Condorcet • Over de vooruitgang van de menselijke geest

In de schaduw van de guillotine beleed de markies van Condorcet (1743-1794), wiskundige, filosoof, eerst aanhanger, later criticus en tenslotte slachtoffer van de Franse Revolutie, zijn geloof in de menselijke rede.

De vertraagde tijd

Arnold Cornelis • De vertraagde tijd
Revanche van de geest als filosofie van de toekomst

De vertraagde tijd is het filosofisch zelfportret van de mens bij de eeuwwisseling. De klacht over de steeds hogere werkdruk en over stress toont hoe we gevangen zitten tussen twee definities van tijd: de tijd van de externe sociale klok en de tijd van de interne klok van het uniek verborgen programma van zelfsturing en ontwikkeling in ieder mens.

Cont(r)aminaties

Paul Cortois • Cont(r)aminaties

Cultuur en wetenschap, cultuur/wetenschap, cultuurwetenschap. De invalshoek om als filosoof aan de twee culturen-discussie te raken, nadat de cultuursocioloog heeft gesproken, is die van een comparatieve epistemologie. Maar zo'n comparatieve epistemologie moet goeddeels nog worden geschreven. De noties die zich daartoe aanbieden zijn die van 'belichaamde betekenis' en 'contaminatie'.

Moderniteit als nieuwe beschavingstype

Wim Couwenberg • Moderniteit als nieuwe beschavingstype
ontwikkeling, problematiek en perspectief

Deze uitgave beoogt - na bijna een halve eeuw Civis Mundi - de thematiek en problematiek van de moderniteit (in het bijzonder in Nederland) in een overzichtelijke samenhang te integreren. Het accent ligt daarbij op het cultuurhistorische, politiek-filosofische, ideologische en constitutionele aspecten van het moderniseringsproces.

Tijdsein

S.W. Couwenberg • Tijdsein
Peiling en perspectief van deze tijd

Wim Couwenberg, veelzijdig denker, schrijver en doener, heeft in de afgelopen decennia tal van boeken gepubliceerd over nationale en Europese politiek en cultuur. In dit nieuwe boek geeft hij een breed opgezette politiek-maatschappelijke analyse van het huidige tijdsgewricht, zoals alleen een generalist als Couwenberg die kan schrijven.

De wereldburger bestaat niet

René Cuperus • De wereldburger bestaat niet
waarom de opstand der elites de samenleving ondermijnt

We leven in gevaarlijke tijden. De internationale kredietcrisis heeft ons in de eerste echte globaliseringscrisis gestort. Dat is niet alleen een financieel - economische crisis, maar ook een sociale en morele crisis.

Jean-Jacques Rousseau

L. Damrosch • Jean-Jacques Rousseau

Turbulent. Dat was het leven van Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) zonder meer. Hij groeide zonder moeder op, werd op zijn tiende door zijn vader in de steek gelaten, had liefdesrelaties met een oudere vrouw uit hogere kringen en een analfabete wasvrouw, met wie hij vijf kinderen kreeg die hij allemaal naar het weeshuis bracht.

Rapport Commissie van onderzoek besluitvorming Irak

Commissie Davids • Rapport Commissie van onderzoek besluitvorming Irak

Het rapport van de commissie Davids, dat onderzoek heeft gedaan naar de besluitvorming over het Nederlandse beleid inzake Irak in de periode van de zomer van 2002 tot de zomer van 2003.

Gelijk

Paul de Beer, Joost van der Meer & Pieter Pekelharing • Gelijk
over de noodzakelijke terugkeer van een klassiek ideaal

Wie durft er nog te pleiten voor gelijkheid in een tijd waarin iedereen zich juist wil onderscheiden? We willen mooier, sneller en rijker zijn dan de ander; we willen ruimte voor talent, loon naar verdienste. Gelijkheid wordt gezien als obstakel, als een keurslijf dat de vrijheid inperkt. Maar is dat terecht? Kunnen we zonder gelijkheid?

Spinoza

Herman de Dijn • Spinoza
De doornen en de roos

Spinoza's embleem, een roos met een doorn, is er een dat in verschillende opzichten op zijn filosofie van toepassing is.

Theater van de angst

Beatrice de Graaf • Theater van de angst
de strijd tegen terrorisme in Nederland, Duitsland, Italie en Amerika

Sinds 11 september 2001 is terrorismebestrijding een hoeksteen van de politiek geworden, in Amerika maar ook daarbuiten. Wat heeft het Westen aan normen en waarden opgegeven in de strijd tegen terrorisme? En wat heeft het daarmee bereikt? De strijd tegen terrorisme geeft een indringend beeld van de terrorismebestrijding in de jaren zeventig en de gevolgtrekkingen voor onze tijd.

Filosofie in beeld

Margriet de Heer • Filosofie in beeld

Denken, wat is dat eigenlijk…? En hoe onderscheidt dat Denken ons van (andere) dieren?

Auschwitz mon amour

Marc de Kesel • Auschwitz mon amour

De titel van Marc De Kesels nieuwe essaybundel is niet bedoeld als provocatie. Auschwitz mon amour wijst op de vreemde aanwezigheid van het Eros-thema in de herinneringscultuur rond de holocaust. Een verbluffend boek in een scherpe stijl over een tegendraads onderwerp.

Goden breken

Marc de Kesel • Goden breken
Essays over monotheïsme

ISBN: 9789461050908
Paperback
16 x 24 cm
240 blz.
Verschenen: September 2010
€ 21,50

Omslagontwerp:
Marry van Baar
Een originele interventie in de huidige discussie over de ‘terugkeer van de religie’ in de westerse samenlevingen. In een spannende, verrassend concrete stijl vertelt Marc De Kesel het verhaal van deze ambivalente erfenis van de religie in onze moderne cultuur. Een boek dat er juist nu toe doet!

Paniek in de polder

Jos de Mul • Paniek in de polder
Polytiek en populisme in Nederland

Wat is er loos met het vanouds zo tolerante paradijs dat Nederland heet? Sinds een aantal jaren lijkt de 'clash of cultures' ook bij ons harde realiteit te zijn geworden. Was het multiculturele Hof van Eden enkel een luchtbel die met de zegetocht van de PVV luidruchtig is doorgeprikt?

Canon van de filosofie

Daan de Neef • Canon van de filosofie
De 100 beste filosofieboeken aller tijden

De honderd belangrijkste filosofieboeken allertijden staan in dit boek op een rij. Ruim veertig hoogleraren filosofie uit Nederland en Vlaanderen maakten de selectie. Op verzoek van Filosofie Magazine kozen zij boeken met eeuwigheidswaarde; boeken die ook ons bestaan verhelderen en die het tot denken aanzetten. Uiteraard ontbreken de werken van Aristoteles, Plato en Kant niet. Maar ook werken van hedendaagse denkers als Peter Sloterdijk en Donna Haraway hebben de ´ijzeren lijst´ van beste boeken gehaald.

Een hart voor de wereld

Dirk de Schutter • Een hart voor de wereld
Zeven vrouwenportretten

Het geheugen van de mensheid ten aanzien van geleden lijden is verbazend kort. Haar voorstellingsvermogen ten aanzien van komend lijden is bijna nog geringer. Die afgestomptheid is het die wij moeten bevechten.' (Bertold Brecht)

Over de geest van de wetten

Charles-Louis de Secondat Montesquieu • Over de geest van de wetten

In 1748 verscheen een boek dat tot aan vandaag een niet te overschatten invloed heeft gehad op het denken over recht en politiek: De l'Esprit des Lois (Over de geest van de wetten) van Charles de Montesquieu. In een traditie van grote filosofische vertaalprojecten (Seneca, Montaigne, Kant, Sloterdijk) verschijnt bij Boom nu een integrale Nederlandse versie van dit boek.

Een paradijs waait uit de storm

Thomas Decreus • Een paradijs waait uit de storm
Over markt, democratie en verzet

De voorbije jaren trokken wereldwijd honderdduizenden jongeren de straten op om meer democratie en sociale rechtvaardigheid op te eisen. De beweging was diffuus en raakte bekend onder verschillende namen: de 'indignados', 'occupy' of simpelweg de '99%'. Volgens filosoof Thomas Decreus symboliseren deze bewegingen het eigenlijke beginsel van iedere democratie: het constante verzet van de machtelozen tegen de machthebbers, of van de 99% tegen de 1%.

Difference And Repetition

Gilles Deleuze • Difference And Repetition

This is a classic contemporary philosophy and a key work in the oeuvre of Gilles Deleuze. It is a brilliant exposition of the critique of identity, and indentity that limits human activity and thought, and it develops two key concepts; pure difference and complex repitition.

Foucault

Gilles Deleuze • Foucault

In Foucault, Deleuze presents one of the most incisive and productive analyses of the work of Michel Foucault. This is a crucial examination of the philosophical foundations and principal themes of Foucault's work, providing a rigorous engagement with Foucault's views on knowledge, punishment, power, and the nature of subjectivity.

Anti-Oedipus

Gilles Deleuze & Félix Guattari • Anti-Oedipus
Kapitalisme en schizofrenie I

Anti-Oedipus is het eerste deel van Deleuzes en Guattari's politiek-filosofische hoofdwerk in twee delen 'Kapitalisme en Schizofrenie'. Dertig jaar na zijn verschijnen heeft het nog niets van zijn politieke en filosofische betekenis verloren, integendeel: in tijden van globaal kapitaal, algemene verrechtsing en woekerend neo-obscurantisme lijkt het actueler en dringender dan ooit.

Anti-Oedipus

Gilles Deleuze & Félix Guattari • Anti-Oedipus

Western society’s innate herd instinct has allowed the government, the media, and even the principles of economics to take advantage of each person’s unwillingness to be cut off from the group.

A Thousand Plateaus

Gilles Deleuze & Félix Guattari • A Thousand Plateaus

This book has set the agenda for contemporary Continental philosophy, arguing for a new theory of radical democracy in politics and art. A Thousand Plateaus completes the landmark philosophical project, Capitalism and Schizophrenia, which Deleuze and Guattari began with Anti-Oedipus. Together, the two volumes are widely regarded as the single most brilliant work of Continental philosophy of the last 40 years.

De kloof

Piet Depuydt • De kloof
waarom nederland de stekker uit fortis trok

Het begon als een veelbelovend huwelijk. Maar het eindigde in een dramatische scheiding.

Culturen in meervoud

Guido Deraeck • Culturen in meervoud
Aspecten van intercultureel (ped)agogisch handelen in onderwijs, vormingswerk en hulpverlening

De multiculturele samenleving is voor verschillende Europese landen een nieuw gegeven. De veranderde etnische samenstelling van de bevolking en de grote diversiteit aan culturen op ons continent hebben gevolgen op tal van vlakken.

Holofaust

Govert Derix • Holofaust
luisteren naar de stilte onder de crisis

Onze kinderen en kleinkinderen zullen ons beoordelen op de vraag of wij zagen wat er aan de hand was, en zich afvragen waarom wij in weerwil van onze analyses collectief de handdoek in de ring gooiden. Soms krijg je de indruk dat we onderworpen zijn aan een duivelse voorzienigheid die de aanstaande ontdekking van de Theorie van Alles laat samenvallen met het passeren van een point of no return waarachter er niets meer over is om nog onze hoop op te vestigen: het zien van het licht en het aanbreken van de duisternis in één oogwenk geconcentreerd."

Jew, Nomad or Pariah

Hans Derks • Jew, Nomad or Pariah
Studies on Hannah Arendt's choice

The political philosopher Hannah Arendt is well known as a student of state terrorism, the police state, Zionism, or the use of the Holocaust as state propaganda. However, she also defined along with Max Weber the ‘Jew as pariah’ at the time Theodor Adorno situated ‘Jews as Secret Gypsies’ in world history. In his new book, therefore, the historian and sociologist Hans Derks presents the main aspects of a ‘Jewish Question’ in combination with a ‘Nomadic Question’, guided by the works of Hannah Arendt.

Charisma

Willem Derkse, Petran Kockelkoren, Sjaak Koenis, Mirjam de Baar, René ten Bos, Antoon Braeckman, Marc De Kesel, Henk Tieleman, Grahame Lock en Dick Pels • Charisma
De fascinatie van leiders

Is charisma een psychologische eigenschap of een kwaliteit die een gemeenschap aan een persoon toekent? Valt charisma te leren of blijft het een al dan niet gewenst geschenk? Gave of eigenschap, charisma is meer dan populariteit of beroemdheid. Het is zeldzaam en maakt uitzonderlijke krachten los. Dit boek bevat divere beschouwingen over het raadselachtige fenomeen charisma.

Over gastvrijheid

Jacques Derrida • Over gastvrijheid

Derrida buigt zich in De l'hospitalité over de beslissende noties die een filosofie van de gastvrijheid bepalen: het andere, de taal, de ballingschap, de gijzeling, het huis en zijn drempel, de oorlog.

Negotiations

Jacques Derrida, Elizabeth Rottenberg, Mieke Bal (Editor), Elizabeth Rottenberg (Editor), Hent de Vries (Editor) • Negotiations
Interventions and Interviews, 1971-2001

This collection of essays and interviews, encompasses the political and ethical thinking of Jacques Derrida over thirty years. Passionate, rigorous, beautifully argued, wide-ranging, the texts shed an entirely new light on his work.

De verleiding van de ethiek

I. Devisch & G. Verschraegen (red.) • De verleiding van de ethiek
Over de plaats van morele argumenten in de huidige maatschappij

De ethiek is bezig zich te verplaatsen naar de wereld van iedereen. Was ethiek vroeger vooral een academisch specialisme en een abstracte aangelegenheid, vandaag speelt ze ook een belangrijke rol in het publieke debat. Dat lokte tot nu toe weinig commentaar uit. Toch kunnen er vragen worden gesteld bij de toenemende invloed van de ethiek in het publieke debat. Dit boek brengt die vragen in stelling.

Macht en Verzet

Rob Devos • Macht en Verzet
Het subject in het denken van Michel Foucault

Michel Foucault is bekend geworden als de filosoof die 'de dood van de mens' proclameerde. Hij wilde afrekenen met het humanisme dat het denken na de Tweede Wereldoorlog domineerde en waar Jean-Paul Sartre model voor stond. Door die breuk creëerde hij echter de ruimte om de historische wording van het moderne subject te bestuderen en zijn actuele plaats ter discussie te stellen.

Een filosofie van de maatschappelijke praktijk

Henk Diepenmaat • Een filosofie van de maatschappelijke praktijk

Dit eerste deel 'Een filosofie van de maatschappelijke praktijk' legt de grondslag voor het recursief perspectivisme. Met slechts één in essentie eenvoudige bouwsteen, het fenomeen perspectief,wordt een nieuwe kijk op onze maatschappelijke werkelijkheid ontvouwd.

Mediated Memories in the Digital Age

José van Dijck • Mediated Memories in the Digital Age

Many people deploy photo media tools to document everyday events and rituals. For generations, we have stored memories in albums, diaries, and shoeboxes to retrieve at a later moment in life. Autobiographical memory, its tools, and its objects are pressing concerns in most people's everyday lives, and recent digital transformation cause many to reflect on the value and meaning of their own mediated memories.

Monarchia

Hans Dijkhuis • Monarchia
het fenomeen van het koningschap

Sinds mensenheugenis worden landen geregeerd door koningen. In Monarchia beschrijft Hans Dijkhuis hoe het koningschap zich ontwikkelde, welke vormen het heeft gekend en vooral: hoe er in de loop der eeuwen over werd gedacht en geschreven.

De herontdekking van de ziel

Herman de Dijn • De herontdekking van de ziel
Voor een volwaardige kwaliteitszorg

Een van de problemen van de moderne mens is dat hij koste wat kost ontsnappen wil aan de bindingen van de traditie en de willekeur van het lot. Daartoe ontwikkelde hij een kijk op en een omgang met de werkelijkheid die op meesterschap en beheersing zijn gericht. De obsessie met totale kwaliteitszorg is daarvan de ultieme ontwikkeling.

Brief aan een middelmatige man

Joep Dohmen • Brief aan een middelmatige man
Pleidooi voor een nieuwe publieke moraal

Enige tijd geleden verscheen in de Volkskrant een brief van een man wiens leven in het teken van de middelmaat stond. Hij had altijd wel meer willen doen om zijn talenten te ontwikkelen, maar het kwam er nooit van. Nu, op zijn vijftigste, kijkt hij terug op een kleurloos leven – en vraagt zich af of hij daar niet gewoon tevreden mee moet zijn. In Brief aan een middelmatige man geeft Joep Dohmen hem een antwoord.

De prijs van de vrijheid

Joep Dohmen & Maarten van Buuren • De prijs van de vrijheid

Het leven is een droevige aangelegenheid: de meeste van onze plannen monden uit in teleurstelling; we worden voortdurend geconfronteerd met ziekte en dood; en steun van anderen is juist niet te vinden wanneer je die nodig hebt. Er is weinig dat ons lot verlicht en ons behoedt voor een permanente toestand van zwaarmoedigheid.

Exploring Humans

Hans Dooremalen, Herman de Regt en Maurice Schouten • Exploring Humans
An introduction to the philosophy of the social sciences

Exploring Humans is een volledig overzicht van de belangrijkste stromingen in de wetenschapsfilosofie tot en met de eenentwintigste eeuw. Het is een uitstekende inleiding in de wetenschapsfilosofie voor studenten sociale en economische wetenschappen.

Filosofen van deze tijd

Maarten Doorman en Heleen Pott • Filosofen van deze tijd

In Filosofen van deze tijd behandelen Maarten Doorman en Heleen Pott de vijfentwintig belangrijkste denkers van de laatste helft van de twintigste eeuw.

Grenzen aan wildheid

Martin Drenthen • Grenzen aan wildheid
Wildernisverlangen en de betekenis van Nietzsches moraalkritiek voor de actuele milieu-ethiek

In dit onderzoek wordt een analyse gemaakt van deze problematische verhouding tussen natuur en moraal in Nietzsches werk en wordt gevraagd in hoeverre zijn filosofie ons kan helpen om de problematische verhouding tussen natuur en moraal in het actuele milieuethische debat te verhelderen. Wat betekent Nietzsches moraalkritiek voor de actuele milieu-ethiek?

Praktijkboek militaire ethiek

J.M. Ambaum e.a., Désirée Verweij, Fred van Iersel, Th. A. van Baarda • Praktijkboek militaire ethiek
ethische vraagstukken, morele vorming, dilemmatraining

Het Praktijkboek Militaire Ethiek is een vervolg op het boek Militaire Ethiek, morele dilemma's van militairen in theorie en praktijk, dat in de wandeling het 'Basisboek' genoemd wordt. Waar het Basisboek het accent legt op de wetenschappelijke fundering van militaire ethiek, gaat het in het Praktijkboek om de concrete toepassing.

Het civilisatieproces

Norbert Elias • Het civilisatieproces

In deze nog altijd actuele studie over de sociale herkomst van vormen en gedrag laat Elias zien hoe de regels voor aanvaardbaar gedrag in de maatschappelijke bovenlagen zijn ontwikkeld. Vanaf de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw vinden ingrijpende veranderingen plaats, die onze normen en waarden tot op de dag van vandaag bepalen.

Van sociale bescherming naar sociale investering

Ewald Engelen, Anton Hemerijck & Willem Trommel • Van sociale bescherming naar sociale investering
zoektocht naar een andere verzorgingsstaat

De verzorgingsstaat is een van de meest succesvolle politieke projecten van de twintigste eeuw. Desondanks staat de verzorgingsstaat nu al drie decennia continu onder druk en is al vele malen zijn verscheiden aangekondigd. Dit laatste jaarboek van Beleid en Maatschappij is niet de zoveelste kroniek van die aangekondigde dood, maar bevat een onderzoek naar de feitelijkheden, mogelijkheden en wenselijkheden van de gedaanteverwisseling die de verzorgingsstaat momenteel lijkt te ondergaan. Namelijk, die van een beschermingsstaat naar een sociale investeringsstaat.

Erasmus

Desiderius Erasmus • Erasmus
Een portret in brieven

Eerste omvangrijke bloemlezing van tot dusver niet vertaalde brieven van Erasmus, die tezamen een levendig, gevarieerd en uitgebalanceerd portret vormen van de grote humanist die de Europese cultuur van zijn tijd tot aan onze tijd diepgaand heeft beïnvloed.

Het boek tegen de barbarij

Desiderius Erasmus • Het boek tegen de barbarij

Een vurig pleidooi voor de studie van de klassieke letteren, afgewisseld met felle aanvallen op de 'barbaren': tijdgenoten van Erasmus die de jeugd van de klassieken probeerden af te houden met een beroep op godsdienst en moraal.

Tirannie van het moment

Thomas Hylland Eriksen • Tirannie van het moment
Onze strijd tussen snelle en langzame tijd

Alles gaat sneller, maar we hebben steeds minder tijd. We worden getiranniseerd door het moment waarin we nog even dit en nog even dat willen doen. In dit prettig leesbare boek schetst Eriksen een herkenbaar beeld van het ademloze informatietijdperk waarin we leven. Daarbij betrekt bij de invloed van televisie, Internet, en onze hedendaagse fascinatie voor snelheid.

Dit is Lyotard

Erno Eskens (samenstelling) • Dit is Lyotard
Zijn belangrijkste geschriften

De beroemde Franse filosoof Jean-François Lyotard (1924-1998) is vooral bekend als bedenker van de term 'postmoderniteit: Zelf heeft hij dat woord nooit willen gebruiken. Maar wat zegt Lyotard dan wel, wat is zijn gedachtegoed? Voor dit boek werden zijn belangrijkste geschriften geselecteerd.

Een pruik van paardenhaar & Over het lezen van een boek

M. Februari • Een pruik van paardenhaar & Over het lezen van een boek

Dit boek is een combinatie van een roman en een theoretisch werk. Het romandeel is geschreven door de nachtelijke afsplitsing van de auteur, de schrijver M. Februari, het theoretische deel door de wakkere filosoof Marjolijn Drenth. Het is een meervoudig boek, waarin inzichten uit literatuur, ethiek en economie samenkomen.

Alain Badiou

Oliver Feltham • Alain Badiou
Live Theory

This title is a concise and accessible introduction to this key theorist.Alain Badiou is undoubtedly the most exciting and influential voice in contemporary French philosophy and one of the most important theorists at work today. His impact on continental philosophy and the wider philosophy community, politics and the arts in the last twenty years has been immense.

De wijsheid van de liefde

Alain Finkielkraut • De wijsheid van de liefde

In De wijsheid van de liefde overdenkt Alain Finkielkraut de relatie tot de medemens in navolging van zijn leermeester Emmanuel Levinas (1906-1995). Deze relatie wordt niet bepaald door strijd, zoals de existentialisten meenden; evenmin door idyllische roes, zoals de romantici dachten, maar door zorg voor de Ander, aldus Levinas. Onttrekken we ons aan die zorg, dan verzinkt ons bestaan in leugenachtigheid. Finkielkraut past deze stellingname toe op het heden.

Een stem van de overkant

Alain Finkielkraut • Een stem van de overkant

Het verleden spreekt tot het heden. Het richt zich tot ons. Het roept ons. Het stelt eisen. Maar hoe moeten wij reageren? Hoe moeten we het verleden tegemoettreden? Hoe onderscheiden wij, geobsedeerd als wij zijn door de duistere jaren, oprechte van geïnstrumentaliseerde waakzaamheid?

Multimodal Metaphor

Charles J. Forceville and Eduardo Urios-Aparisi • Multimodal Metaphor
Applications of Cognitive Linguistics

Metaphor pervades discourse and may govern how we think and act. But most studies only discuss its verbal varieties. This book examines metaphors drawing on combinations of visuals, language, gestures, sound, and music.

De terreur van de globalisering

Viviane Forrester • De terreur van de globalisering

"Iedere dag aanschouwen we het fiasco van het ultraliberalisme." "We moeten ons ontworstelen aan de dwangbuis van de propaganda." Zomaar twee zinnen uit De terreur van de globalisering van Viviane Forrester.

nog geen cover beschikbaar

Viviane Forrester • De terreur van de economie

De nieuwe Franse revolutie, of een update van Karl Marx?

Breekbare vrijheid

Michel Foucault • Breekbare vrijheid
Teksten en interviews

Ter gelegenheid van Michel Foucaults twintigste sterfjaar wordt het succesvolle Breekbare vrijheid (1996/98) nu opnieuw uitgebracht, aangevuld met andere kernteksten van de befaamde Franse filosoof. Een heldere inleiding completeert het boek.

Discipline, toezicht en straf

Foucault • Discipline, toezicht en straf
De geboorte van de gevangenis

Michel Foucault (1926-1984) heeft het buitengewone talent om zelfs in de meest onschuldige sociale omgeving de werking van de macht bloot te leggen. Dat zijn observaties in dit inmiddels dertig jaar oude werk voor onze tijd nog niets aan scherpte hebben verloren, is een indrukwekkend bewijs van dit talent. Discipline, toezicht en straf: de geboorte van de gevangenis beschrijft hoe het karakter van de straf sinds de Middeleeuwen verschoof van de fysieke lijfstraf naar het straffen van de geest, met morele disciplinering als doel.

Geboorte van de kliniek

Michel Foucault • Geboorte van de kliniek
Een archeologie van de medische blik

In 1963 verscheen bij Presses Universitaires de France een boek dat een absolute doorbraak betekende in het denken over menselijke kennis als historische factor: Geboorte van de kliniek. Een archeologie van de medische blik van Michel Foucault. Het verschijnt nu in een volledig geactualiseerde vertaling in de reeks Grote Klassieken.

De draagbare lichtheid van het bestaan

Valerie Frissen & Jos de Mul (red.) • De draagbare lichtheid van het bestaan
Het alledaagse gezicht van de informatiesamenleving

Dit boek handelt over de alledaagse praktijken van de digitale autochtonen, de 'multitasking generation', die haar tijd - het liefst gelijktijdig - verdeelt tussen mobiel telefoneren, blogs, wiki's, podcasts, sociale netwerk sites en Youtube en waarvan ieder lid recht heeft op '15 Megabyte of Fame'. Juist deze triviale praktijken, vol onvoorspelbare genoegens en ergernissen, maken duidelijk wat het betekent in een informatiesamenleving te leven.

De nieuwe mens

Francis Fukuyama • De nieuwe mens
Onze wereld na de biotechnologische revolutie

Genetisch gemanipuleerd voedsel; nieuwe voortplantingstechnieken; klonen; nieuwe geneesmiddelen voor dodelijke ziekten; steeds langer leven. In de biotechnologie lijkt alles te kunnen. Nu reeds zijn bovenstaande zaken werkelijkheid, en nog veel meer ligt in het verschiet.
Wat in dit opzicht op ons afkomt is veelbelovend, en tegelijk angstaanjagend.

De twintigste eeuw in veertien filosofische boeken

René Gabriëls • De twintigste eeuw in veertien filosofische boeken

Elke eeuw heeft zijn filosofische hoogtepunten, zo ook de twintigste eeuw. Filosoof René Gabriëls stelde een lijst samen van de veertien belangrijkste boeken op het gebied van de filosofie van de afgelopen eeuw. Vervolgens nodigde hij een keur aan vakfilosofen in Nederland en Vlaanderen uit om over elk boek een essay te schrijven.

Deleuze & Guattari

Philip Goodchild • Deleuze & Guattari
An Introduction to the Politics of Desire

This accessible book examines critically the writings of Deleuze and Guattari, clarifying the ideas of these two notoriously difficult thinkers without over-simplifying them.

Andere gedachten

Ruben Gowricharn • Andere gedachten
Over de multiculturele samenleving

De multiculturele samenleving is de laatste jaren onderwerp van heftige publieke debatten. Bezorgdheid over de schaduwzijden voert de boventoon. Culturele diversiteit zou voornamelijk leiden tot problemen en is daarom niet wenselijk.
De essays in deze bundel laten een ander geluid horen.

Friedrich Nietzsche - chaos en [ver]wording

Peter de Graeve • Friedrich Nietzsche - chaos en [ver]wording

Enkele jaren geleden werd de honderdste sterfdag van Nietzsche herdacht. Tientallen congressen en een veelvoud aan publicaties werden aan de herdenking gewijd - een bewijs, voorzover nodig, van de niet-aflatende belangstelling voor deze filosoof.

Zwarte mis

John Gray • Zwarte mis
Religieus fundamentalisme en de moderne utopieën

John Gray is misschien wel de meest verontrustende denker van het moment. Hij onderwerpt maatschappij en denken aan een niets ontziende, ontnuchterende analyse. Daarbij haalt hij veel overhoop. Dit boek is tegelijk een aanklacht tegen Bush en de oorlog in Irak en een scherpe anatomie van veel van het politieke denken van na de Koude Oorlog.

Valse dageraad

John Gray • Valse dageraad
De illusies van het kapitalisme

John Grays Valse dageraad was een van de eerste boeken waarin gewezen werd op de keerzijden van de globalisering en de markteconomie. Veel van de uitspraken in het boek blijken nu van grote voorspellende kracht. Zo wijst Gray al op het ‘onvermijdelijke uiteenspatten van de Amerikaanse zeepbeleconomie’, en voorspelt hij dat ‘het huidige regime van een wereldwijd laissez-faire korter zal duren dan de belle époque van 1870 tot 1914, die eindigde in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog’.

Grays anatomie

John Gray • Grays anatomie
Overmoed en onbehagen

Waarom is de menselijke verbeelding verantwoordelijk voor de grootste misdaden van de twintigste eeuw? Waarom is vooruitgang zo’n noodlottige en onuitroeibare mythe? Waarom is het hedendaagse atheïsme niets anders dan een overblijfsel van het christelijk geloof?
Grays anatomie biedt een gevarieerde en prikkelende dwarsdoorsnede uit John Grays indrukwekkende oeuvre.

Moed tot cultuur

Sander Griffioen • Moed tot cultuur
Een actuele filosofie

Dit boek presenteert een cultuurfilosofie die nogal tegendraads is. Zo handelt het tweede hoofdstuk over culturele universalia - tegen de trend in die het multiculturele tot de rang van de laatste waarheid verheft.

Het Parijse licht

Ger Groot • Het Parijse licht
De Franse filosofie van de twintigste eeuw

Franse filosofen hebben gedurende de twintigste eeuw een groot stempel gedrukt op de westerse cultuur. Ze deden dat niet alleen als academische denkers, maar ook als publieke figuren die de journalistiek en literatuur gebruikten om hun inzichten op een toegankelijke manier een brede verspreiding te geven. Jean-Paul Sartre was daar het bekendste voorbeeld van. Maar ook Albert Camus, Raymond Aron, Michel Foucault en de van oorsprong Bulgaarse Tzvetan Todorov wisten de geest van de tijd te verwoorden en vorm te geven.

Vier ongemakkelijke filosofen

Ger Groot • Vier ongemakkelijke filosofen
Nietzsche, Cioran, Bataille, Derrida

Ger Groot beschrijft de verhouding tussen Nietzsche en Frankrijk aan de hand van Nietzsches persoonlijke commentaren op de Franse cultuur en zijn doorwerking in het Franse denken van de twintigste eeuw.

Het communistisch postscriptum

Boris Groys • Het communistisch postscriptum

In Het communistische postscriptum geeft Groys een kritische analyse van de Westerse democratie.

Burgers en hun bindingen

Jaap Gruppelaar • Burgers en hun bindingen

Dit boek besteedt aandacht voor de relatie van de 'civil society' en de (rechts)staat als de verdediger van individuele en sociale waarden en naar de positie van de religie in dit geheel.

Bouwen op burgers

Herman van Gunsteren • Bouwen op burgers
Cultuur, preventie en de eigenzinnige burger

In Bouwen op burgers onderzoekt Herman van Gunsteren of de nieuwe culturele definitie van burgerschap een bruikbare weg biedt om de veerkracht van de republiek te herstellen. De eigenzinnige burger verdwijnt nu uit zicht, terwijl in diens bijdrage een mogelijke redding voor de staat kan liggen.

Vertrouwen in de democratie

Herman van Gunsteren • Vertrouwen in de democratie

Met het vertrouwen in de democratie is het slecht gesteld. De kloof tussen burger en politiek is onverminderd groot. Burgers hebben weinig geloof in de kwaliteit van de politieke besluitvorming en politici worden herhaaldelijk voor verrassingen gesteld waarmee ze moeilijk om weten te gaan. Oplossingen voor deze situatie worden gezocht in versterking van de democratie, maar hebben degenen die meer democratie voorstaan zelf wel vertrouwen in de kwaliteit van democratische besluiten? Of denken ook zij, net als hun tegenstanders, dat democratie in wezen een beetje dom is?

Woordenschat voor verwarde politici

Herman van Gunsteren • Woordenschat voor verwarde politici

Herman van Gunsteren analyseert in dit boek nieuwe ontwikkelingen vanuit de instituties van de politiek en de daarmee verbonden woorden en begrippen.

Gevaarlijk veilig

Herman van Gunsteren • Gevaarlijk veilig
Terreurbestrijding in de democratie

'Jongens, zet die infiltranten nu in. Dit is een oorlogssituatie' roept fractieleider Verhagen uit. Hij eindigt zijn interview in Elsevier met de verzuchting dat ministers moeten 'kunnen vertrouwen op de inlichtingendienst. Anders kun je wel ophouden'.

Jean-Paul Sartre

F. de Haan • Jean-Paul Sartre
Sartre en De Beauvoir, vrijheid en terreur

Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir gingen ' en gaan voor sommigen nog steeds ' door voor het ideale paar en de grootste denkers van de twintigste eeuw.

Het bange Nederland

Ido de Haan & Jan Willem Duyvendak • Het bange Nederland
pleidooi voor een open samenleving

De Nederlandse samenleving heeft de laatste jaren hardhandig de luiken dichtgegooid. Het is nog maar kort geleden dat Nederland bekendstond als een van de meest open samenlevingen in de westerse wereld. Maar net zo radicaal als vijftig jaar geleden de overgang werd gemaakt van een conservatieve christelijke natie naar een progressief en vrijzinnig land, is de stemming de laatste jaren omgeslagen.

Over de Europese constitutie

Jürgen Habermas • Over de Europese constitutie
Een essay

De aanhoudende Eurocrisis en de vaak even halfslachtige als populistische reacties van de politiek daarop lijken het hele Europese project serieus te doen wankelen. In dit essay verdedigt Jürgen Habermas Europa tegen de zich uitbreidende scepsis. Hij stelt daar een nieuw overtuigend verhaal omtrent de geschiedenis en vooral de toekomst van de Europese Unie tegenover.

Recht en politiek in een tijd van globalisering

J. Habermas • Recht en politiek in een tijd van globalisering

Wat betekenen de sterk toegenomen migratie in de wereld en de gestage totstandkoming van een wereldmaatschappij voor de manier waarop we onszelf en de ander zien? Wat zijn de gevolgen van deze globalisering voor ons begrip van politiek en voor de vorming van nationale en culturele identiteiten? Op welke manier kunnen we onze idealen van vrede, vrijheid en rechtvaardigheid op een duurzame manier realiseren in een wereld waarin we steeds meer afhankelijk van elkaar worden?

Geloven en weten

Jürgen Habermas • Geloven en weten
En andere politieke essays

In 2009 wordt Jürgen Habermas tachtig jaar. De invloedrijkste politiekfilosoof toont zich een van de scherpste analisten van de wereldorde na 9/11. Geloof en kennis presenteert een speciaal voor ons land gemaakte selectie uit zijn meest recente werk.

The philosophical discourse of modernity

Jürgen Habermas • The philosophical discourse of modernity
Twelve Lectures

This critique of French philosophy and the history of German philosophy is a tour de force that has the immediacy and accessibility of the lecture form and the excitement of an encounter across national cultural boundaries as Habermas takes up the challenge posed by the radical critique of reason in contemporary French postmodernism.

Filosofie in een tijd van terreur

Jürgen Habermas & Jacques Derrida • Filosofie in een tijd van terreur
Gesprekken

De idee voor dit boek werd geboren kort na de terreuraanslagen van 11 september 2001. De Amerikaanse filosofe Giovanna Borradori ging in New York in gesprek met twee grootmeesters van de hedendaagse Europese filosofie, Jürgen Habermas en Jacques Derrida, over deze meest destructieve terreurdaad uit de geschiedenis en over het thema terrorisme in het algemeen. Het boek markeert de unieke ontmoeting van twee van de meest invloedrijke denkers van onze tijd: voor het eerst toonden de filosofische tegenvoeters Habermas en Derrida zich hier bereid om zij aan zij aan een gesprek deel te nemen.

Dialectiek van de secularisering

Jürgen Habermas & Joseph Ratzinger • Dialectiek van de secularisering
Over rede en religie

Dit boek vormt de neerslag van het opzienbare debat tussen filosoof en socioloog Habermas en de theoloog en (toen nog toekomstige) paus Benedictus XVI. Een richtinggevende dialoog over de geestelijke situatie van onze tijd.

Neem de tijd

Koen Haegens • Neem de tijd

De moderne Nederlander slaapt steeds minder, praat sneller en loopt harder. Hij eet onder het werken en werkt terwijl hij op vakantie is. Gelukkig worden we er niet van. In plaats daarvan neemt de onvrede over het gebrek aan tijd steeds kolossalere vormen aan. Stress en burn-out gelden als nieuwe volksziekten. Kinderen gaan zelfs gebukt onder een ADHD-epidemie. Welkom in de To go-maatschappij.

Nietzsches weerklank in nazi-Duitsland

Jaap Hagen • Nietzsches weerklank in nazi-Duitsland

Hitler noemde Friedrich Nietzsche (1844-1900) de belangrijkste filosoof voor het nazisme. Nietzsche was weliswaar niet meer geheel 'modern', maar in de nieuwe behoeften van de tijd zou Alfred Rosenberg, de supervisor van de nazi-ideologie, moeten voorzien.

Think Again

Peter Hallward • Think Again

Slavoj Zizek is not alone in thinking that Alain Badiou's recent work is the event of contemporary philosophy.

Badiou

Peter Hallward • Badiou
A Subject to Truth

Alain Badiou is one of the most inventive and compelling philosophers working in France today-a thinker who, in these days of cynical resignation and academic specialization, is exceptional in every sense. Guided by disciplines ranging from mathematics to psychoanalysis, inspired as much by Plato and Cantor as by Mao and Mallarme, Badiou's work renews, in the most varied and spectacular terms, a decidedly ancient understanding of philosophy-philosophy as a practice conditioned by truths, understood as militant processes of emancipation or transformation.

Geluk!

Femke Halsema • Geluk!
Voorbij de hyperconsumptie, haast en hufterigheid

Consumeren is lekker. Het troost en het lijkt de kortste route naar een gelukkig leven. Dus rennen we van onze impulsaankopen via de hypotheekadviseur naar de kredietverstrekker. We werken en spenderen ons een slag in de rondte. En als we eens achterover hangen, herinneren politici ons er wel aan dat de 'welvaart', de 'koopkracht' en het 'consumentenvertrouwen' omhoog moeten.

Inside the Politics of Technology

Hans Harbers (Ed.) • Inside the Politics of Technology
Agency and Normativity in the Co-Production of Technology and Society

Though the old saying claims that man is the measure of all things, the authors of Inside the Politics of Technology argue that the distinction implied between autonomous humans and neutral instruments of technology is an illusion. On the contrary, the technologies humans create simultaneously shape humans themselves.

nog geen cover beschikbaar

Michael Hardt & Antonio Negri • Menigte
Oorlog en democratie in de nieuwe wereldorde

Na het tijdperk van de kapitalistische expansie en van het imperialisme kennen we nu de volgende stap: 'empire'. Negri en Hardt zien een logische lijn in de ontwikkeling van de politieke orde naar de globalisering. Ze constateren een soort nieuw, ontwikkeld imperialisme dat geleerd heeft van de Amerikaanse samensmelting van identiteiten en voortbestaande grenzen.

Empire

Michael Hardt & Antonio Negri • Empire

Het geruchtmakende neo-communistische boek dat het neo-liberalisme van alle kanten aanvalt, en een pleidooi voert voor een radicale andere democratische toekomst. Een van de bijbels van de anti-globaliseringsbeweging?

Het aquarium van Walter Huijsmans

Bas Haring • Het aquarium van Walter Huijsmans
Of waarom we ons zorgen moeten maken over de toekomst en de teloorgang van natuur en milieu

Het essay van de Maand van de Filosofie 2009 is geschreven door Bas Haring (1968).

Tegen de aanpassing

Philippe van Haute • Tegen de aanpassing
Jacques Lacans 'ondermijning' van het subject

Het werk van Jacques Lacan staat als moeilijk toegankelijk te boek. Zijn teksten heten onleesbaar te zijn. Dit boek wil een inleiding bieden op het denken van Lacan en tegelijk een zo letterlijk mogelijk commentaar geven op een van zijn meest centrale teksten: Subversion du sujet et dialectique du désir (Ondermijning van het subject en dialektiek van het verlangen). Centraal in dit commentaar staat Lacans befaamde 'graphe du désir'.

Ik geloof niet in atheïsten

Chris Hedges • Ik geloof niet in atheïsten

Ik geloof niet in atheïsten is een intelligente aanval op zowel de fundamentalisten als de nieuwe godsloochenaars en maakt de weg vrij voor gematigden om zich te mengen in het debat. Terwijl de religieuze fundamentalisten zich bevoorrecht voelen, brandmerken de atheïsten elke religie als irrationeel en gevaarlijk. Beide kampen gebruiken het geloof om hun radicale standpunt uit te dragen.

Tot elkaar veroordeeld

Wil Heefer • Tot elkaar veroordeeld

Afhankelijkheid en onafhankelijkheid: deze begrippen staan centraal in Tot elkaar veroordeeld. We streven naar onafhankelijkheid, maar stuiten daarbij op historische en collectieve krachten die ambitie frustreren. De dominantie van de markteconomie en de fuik van de media zijn hinderlijke obstakels om de politieke wensdroom: het goede samenleven, te realiseren.

Wat we missen kunnen

Daan Heerma van Voss (red.) • Wat we missen kunnen
Een manifest tegen de overdaad

Een nieuw boek van een nieuwe uitgeverij. Met medewerking van Arnon Grunberg, Jan Jaap van der Wal, Allard Schröder, Felix Rottenberg, Leo Vroman, Hanna Bervoets, Jonathan van het Reve, Kees van Kooten en anderen.

Alleen nog een God kan ons redden

Martin Heidegger • Alleen nog een God kan ons redden
Heidegger in gesprek met Der Spiegel

Enkele dagen na het overlijden van Martin Heidegger, in mei 1976, verscheen in het Duitse weekblad Der Spiegel een tien jaar eerder opgenomen interview met hem, dat onder intellectuelen wereldwijd de aandacht trok. In dit gesprek met Rudolf Augstein, hoofdredacteur van Der Spiegel, trachtte Heidegger de verwijten tegen hem inzake zijn houding tegenover het nazi-regime in de jaren '30 te ontzenuwen.

Iemand zien staan

Annelies van Heijst • Iemand zien staan
zorgethiek over erkenning

Iemand zien staan is bestemd voor mensen met belangstelling voor zorgethiek, maar zonder tijd voor dikke pillen. Annelies van Heijst ordent haar gedachten over zorgethiek nu via het thema erkenning. Wat professionals, maar ook ontvangers van zorg en hun familie gemeen hebben is namelijk dat ze willen dat iemand hen ziet stáán. Niets is erger dan dat ze over je heen kijken of als een ding behandelen.

Menslievende zorg

Annelies van Heijst • Menslievende zorg
Een ethische kijk op professionaliteit

Dit boek is een pleidooi voor een nieuwe invulling van de maatschappelijke activiteit die de laatste jaren als 'de zorg' wordt aangeduid. Verbetering wordt vaak gezocht in structuurverandering, maar Annelies van Heijst bepleit een omvorming van de zorgcultuur, het hele klimaat waarin het zorgen zich afspeelt.

God is niet dood

Mark Heirman • God is niet dood
Over religie én verlichting

Al in de 18de eeuw was de God van joden, christenen en moslims het eerste en ook bekendste slachtoffer van de verlichting. Op vele fronten maakte de verlichting brandhout van religieuze tradities. Wetenschap en technologie hadden als hypothese geen God meer nodig. En ook de politieke democratie steunde niet op één of andere openbaring. De secularisering verdreef God gaandeweg uit elke sector van het publieke leven. En wat er nog van God overbleef, werd door welvaart en vooruitgang platgewalst.

Calvinisme en politiek

Ernst van den Hemel • Calvinisme en politiek
Tussen verzet en berusting

Waar liggen de grenzen van religieus politiek engagement? Dit boek gaat over de politieke betekenis van het calvinisme en, op een groter vlak, de politieke vormen die religie kan aannemen. In het 500ste geboortejaar van Calvijn is de kwestie nog altijd zeer actueel.

Autistisch gezelschap

Ruud Hendriks • Autistisch gezelschap
Een empirisch-filosofisch onderzoek naar het gezamenlijk bestaan van autistische en niet-autistische personen

Personen met autisme maken in allerlei situaties - thuis, op school, op het werk - deel uit van ons bestaan. Tegelijkertijd zijn autistische personen zo anders dan andere mensen, dat we ons kunnen afvragen in welke opzichten hier sprake kan zijn van interactie. Cultuurwetenschapper Ruud Hendriks probeert antwoord te geven op de vraag hoe autisten en niet-autisten kunnen samenleven.

Journaal van mijn reis in het jaar 1769

J.G. Herder • Journaal van mijn reis in het jaar 1769

Als de jonge theoloog en filosoof Johann Gottfried Herder (1744-1803) zich in mei 1769 te Riga inscheept, gaat hij het avontuur van zijn leven tegemoet. Eenmaal op zee maakt hij de balans op van zijn bestaan. Terugkijkend is dat voorwerp van kritische beschouwing, voor de toekomst maakt hij grootse plannen. Zijn bezinning op het verleden en projecten voor de toekomst vormen het uitgangspunt van het dagboek dat hij na zijn zeereis in Nantes en Parijs schrijft.

Profielschets

Joke J. Hermsen • Profielschets

In De profielschets ontrolt zich een intrige vol menselijk drama en venijn, gecomprimeerd tot een dag. De vakgroep Wijsbegeerte van de Amsterdamse universiteit gaat een nieuwe hoogleraar aanstellen. Dat is geen sinecure gezien de richtingenstrijd en onderlinge vetes die er heersen. Over één ding is men het echter eens: de nieuwe hoogleraar moet een vrouw zijn.

Simone de Beauvoir

Joke J. Hermsen (red.) • Simone de Beauvoir
Alles beschouwd

Als er iets is dat het werk van Simone de Beauvoir (1908-1986) kenmerkt, dan is het de enorme gretigheid die eruit spreekt om zowel de kunst als de wetenschap, de filosofie als de literatuur te omarmen.

De stille overname

Noreena Hertz • De stille overname

Van de honderd grootste economieën ter wereld, zijn er 51 in handen van multinationale ondernemingen en maar 49 worden er gevormd door nationale staten. Maar weinigen zijn zich bewust van deze economische overmacht.

Habermas

T. Heysse e.a. • Habermas
Een kritische inleiding in zijn politieke en rechtsfilosofie

De Duitse filosoof Jürgen Habermas behoort tot de meest invloedrijke intellectuelen van deze tijd. Hij is een van die zeldzame denkers die nog een filosofie presenteert die de meest uiteenlopende domeinen van het leven en samenleven omvat. Zijn moraal, zijn theorie over de maatschappij, zijn visie op democratie en recht berusten op een fundamentele opvatting over rationaliteit.

Leviathan

Thomas Hobbes • Leviathan

Ambitieus, origineel en controversieel: Hobbes' meesterwerk, Leviathan (1651) was en is een van de kernteksten van ons denken over maatschappij en politiek. Na de succesvolle gedeeltelijke uitgave en de reeks Boom Klassiek is er dan eindelijk een volledige editie

Leviathan

Thomas Hobbes • Leviathan

In Leviathan (1651) beschrijft Hobbes een staat waarin de politieke machten elkaar in evenwicht houden en aldus de vrede in de samenleving bewaren. Zijn toentertijd revolutionaire denkbeelden zijn toegepast in de opbouw van onze moderne staten.

Verlicht of verblind?

Henk Hofman • Verlicht of verblind?
een apologie

In Verlicht of verblind? staat het contrast tussen het traditionele christendom en het Verlichtingsdenken centraal. In het denken over onder meer evolutie, discriminatie, (homo-) seksualiteit en man-vrouwverhoudingen staan beide stromingen lijnrecht tegenover elkaar.

nog geen cover beschikbaar

Jan Hoijtink • Van geitenwollen sokken naar design jeans
Over duurzaamheid en marketing

Over duurzaamheid en marketing. NIDO

Een dialoog over David Hume

F. van Holthoon • Een dialoog over David Hume
Over zijn herschrijving van het Traktaat over de menselijke natuur

David Hume publiceerde zijn grote Traktaat over de menselijke natuur toen hij 28 jaar oud was. Hume hield zich daarna intensief bezig met het herzien van veel van datgene wat hij in zijn Traktaat heeft opgeschreven. Over dit proces van een persoonlijke worsteling met een vroeg werk, schreef vertaler Frits van Holthoon een boeiend boek.

Cultuur en cognitie

Jan A.R.A.M. van Hooff, Douwe Draaisma, Barend van Heusden, Ronald Hünneman en Nico Leenders • Cultuur en cognitie
Het menselijk vermogen om betekenis te geven

De multidisicplinaire verkenning die in Lichaam en geest (2006) begon, wordt hier voortgezet, en verder toegespitst. Het Lichaam heeft plaats gemaakt voor Cognitie, Geest is Cultuur geworden. Cultuur in brede zin omvat alles wat mensen maken, denken en doen - mensen maken cultuur, en omgekeerd maakt de cultuur mensen. Maar wie cultuur bestudeert, ontdekt vroeg of laat dat het geen 'ding' is, dat we als het ware buiten onszelf kunnen bestuderen.

De lege tolerantie

Marcel ten Hooven • De lege tolerantie
Over vrijheid en vrijblijvendheid in Nederland

Het complete debat over de typisch Nederlandse tolerantiecultuur in één boek bijeengebracht, in een achttiental korte bijdragen waarin bekende auteurs een standpunt innemen. Het boek is daarnaast voorzien van heldere filosofische en historische inleidingen: wat bedoelen we eigenlijk met 'tolerantie'? Hoe is en wordt het woord gebruikt? Wat zijn de historische wortels van de Nederlandse tolerantie?

Voorbij de crisis

Marcel ten Hooven, Jan Jacob van Dijk & Pieter Omtzigt (red) • Voorbij de crisis

Voorbij de crisis is de boekuitgave van het winternummer van het tijdschrift CDV. Het boek bevat bijdragen van een groot aantal vooraanstaande wetenschappers en politici, waaronder Frank Ankersmit, Herman Wijffels, Paul Kalma en Lans Bovenberg.

Benauwd in het midden

Marcel ten Hooven, Peter Cuyvers, Martijn Lampert, Jan Prij (red.) • Benauwd in het midden

Het gaat niet goed met Nederland als het niet goed gaat met de middenklasse, de ruggengraat van de samenleving. Zowel de economie als de 'ethiek van de vooruitgang' kan dan in het geding zijn. Dit gevaar dreigt. De trek van de kiezers naar de flanken is een teken aan de wand.

Dialektik der Aufklärung

Max Horkheimer & Theodor W. Adorno • Dialektik der Aufklärung

Die von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno gemeinsam verfaßte 'Dialektik der Aufklärung' ist der wichtigste Text der Kritischen Theorie und zugleich eines der klassischen Werke der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Philosophische Kritik, Auseinandersetzung mit dem Faschismus und die Resultate langjähriger empirischer Untersuchungen in den USA verschmelzen hier zu einer Theorie der modernen Massenkultur.

Dialectiek van de Verlichting

Max Horkheimer en Theodor Adorno • Dialectiek van de Verlichting

Een filosofische sleuteltekst, verschenen in 1947, waarin de vraag naar de oorsprong en ontwikkeling van het Verlichtingsdenken wordt gesteld tegen de achtergrond van het nazisme en de Tweede Wereldoorlog. Dit boek heeft een grote invloed gehad op tal van filosofen, zoals Arendt, Jaspers, Sartre en Habermas. Ook Susan Neiman gaat uitvoerig in op deze inmiddels klassieke teksten.

Karl Marx

Rolf Hosfeld • Karl Marx
een eigentijdse biografie

Twintig jaar na de val van het communisme, en midden in een crisis van het kapitalisme, waart er weer een spook rond: de ideeën van Karl Marx zijn opnieuw en vogue. Er wordt vaak een beroep gedaan op de ‘grote oude man’ uit Trier, maar zonder dat men hem of zijn werk daadwerkelijk kent.

Christelijke vaderlanders

Annemarie Houkes • Christelijke vaderlanders
Godsdienst, burgerschap en de Nederlandse natie (1850-1900)

Het moderne maatschappelijke leven in Nederland is eerder geworteld in religie dan in politiek. Ook na de grondwetherziening van 1848, waarbij kerk en staat gescheiden werden, zorgde religie voor betrokkenheid bij maatschappelijke en politieke vraagstukken. Religie werd de motor achter de integratie van nieuwe groepen burgers in het openbare leven; zij richtten gezelligheidsverenigingen, kerkelijke kiesverenigingen, filantropische instellingen en politieke organisaties op waarmee zij hun eigen plaats opeisten in de samenleving.

Een blinde vlek voor cultuur

Dick Houtman • Een blinde vlek voor cultuur
sociologen over cultureel conservatisme, klassen en moderniteit

Volgens vele klassieke en moderne sociologen is de moderne samenleving vóór alles een industriële samenleving.

Op jacht naar de echte werkelijkheid

Dick Houtman, Ger Groot & Henk Vroom • Op jacht naar de echte werkelijkheid
dromen over authenticiteit in een wereld zonder fundamenten

Hedendaagse westerse samenlevingen lijken nauwelijks nog vatbaar voor een sociologische analyse in termen van structuren en instituties en sociologen geloven amper nog dat zij intellectueel toegang hebben tot een 'onder' of 'achter' de cultuur verborgen 'echte' sociale werkelijkheid. Onder deze omstandigheden biedt de cultuursociologie, bij uitstek geschikt voor de analyse van de culturele discoursen die tot bloei zijn gekomen als reactie op de onttovering van de wereld, een wenkend perspectief.

Postmodern gereformeerd

Dick Houtman, Ger Groot & Henk Vroom • Postmodern gereformeerd
naar een visie op christen-zijn in de hedendaagse belevingscultuur

In hoeverre is het mogelijk om postmodern gereformeerd christen te zijn? Hoe verhouden gereformeerde christenen zich tot de postmoderne belevingscultuur? Welke spanningsvelden en uitdagingen doen zich hier voor gereformeerde christenen voor? Een aantal bekende wetenschappers gaat op deze vragen in.

The Specter of Democracy

Dick Howard • The Specter of Democracy
What Marx and Marxists Haven't Understood and Why

In this rethinking of Marxism and its blind spots, Dick Howard argues that the collapse of European communism in 1989 should not be identified with a victory for capitalism and makes possible a wholesale reevaluation of democratic politics in the U.S. and abroad.

Ritme

Marli Huijer • Ritme
Op zoek naar een terugkerende tijd

Hoeveel verlies aan sociale ritmiek kan een mens verdragen? Vaste werk- en slaapritmes moeten tegenwoordig wijken voor de eisen van de 24-uurseconomie. De arbeidsmarkt wil dat we permanent paraat staan. Mannen en vooral ook vrouwen zullen nog flexibeler moeten worden dan ze al waren. Maar laat ons lichaam zich wel zo gemakkelijk herprogrammeren?

Traktaat over de menselijke natuur

David Hume • Traktaat over de menselijke natuur

In 1739 en 1740 verscheen het hoofdwerk van een van de belangrijkste empiristische filosofen uit de geschiedenis: Traktaat over de menselijke natuur van Hume. Dankzij de vertaling van prof. dr. F.L. van Holthoon is dit essentiële boek eindelijk voor een groter publiek toegankelijk.

Weerbarstig veranderen

R. Hundman • Weerbarstig veranderen
paradox van de vrijheid

Om over vrijheid te spreken en te schrijven zijn er aanleidingen te over: een moord op een politicus of cineast, het gevaar van terrorisme, toenemend alcoholgebruik en overlast in binnensteden, ernstige ontwrichtingen van gezinnen leidend tot kindermishandeling en moord en financiële crises in binnen- en buitenland.

Vrijheid verplicht

Menno Hurenkamp en Monique Kremer • Vrijheid verplicht
Over tevredenheid en de grenzen van keuzevrijheid.

Iedere politicus, van links tot rechts, is tegenwoordig voor meer vrijheid. Nederlanders zijn volgens hen onterecht tevreden over de beperkte opties die ze hebben. Maar de mensen vinden er het hunne van - kijk naar de energiemarkt, of de gezondheidszorg. Als vrijheid betekent dat ze de hele dag allerlei ingewikkelde keuzes moeten maken hoeft het voor het gros van de bevolking niet. Dat is erg, want zo wordt het ideaal van keuzevrijheid verkwanseld.

Londen denkt

Patrick van IJzendoorn • Londen denkt
Het publieke debat in Engeland

Na een decennium van mediadominantie heeft Tony Blair het politieke toneel verlaten. Wie leidt in Londen nu het publieke debat over de toekomst van het land en - vooral ook - over het behoud van wat is geweest? Welke thema's spelen een rol in de politiek, aan de universiteiten en in de media? Wat betekent filosofie in een cultuur van pragmatisme en ironie?

Radical Enlightenment

Jonathan I Israel • Radical Enlightenment
Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750

The Radical Enlightenment was a revolutionary set of ideas which helped lay the foundations of the modern world on the basis of equality, democracy, secular values, and universality. This controversial and original study by the internationally renowned cultural historian Jonathan I. Israel shows how Spinoza and his thought set the intellectual current towards the intellectual and political revolutions of the later eighteenth century.

nog geen cover beschikbaar

William James • Pragmatisme: een nieuwe naam voor enkele oude denkwijzen

Het klassieke werk van James vertaald in het Nederlands, en uitgebracht in een mooie gebonden utigave.

Gezagsdragers

Thijs Jansen, Gabriël van den Brink, René Kneyber (red.) • Gezagsdragers
De publieke zaak op zoek naar haar verdedigers

Politieagenten, verpleegkundigen, leraren en conducteurs hebben het in hun dagelijks optreden vaak moeilijk. Vroeger was gezag inherent aan de rol die zij vervulden. Dat is echter niet meer vanzelfsprekend. Hoe de publieke zaak nu nog te verdedigen?

Burgers en barbaren

Thijs Jansen, Janne Nijman, Jan Willem Sap (redactie) • Burgers en barbaren
Over oorlog tussen recht en macht

Bundel opstellen eerder verschenen in Christen Democratische Verkenningen over de morele en juridische legitimatie van oorlog.

Tussen Athene en Jeruzalem

David Janssen • Tussen Athene en Jeruzalem
Filosofie, profetie en politiek in het werk van Leo Strauss

Hoewel relatief onbekend in de Lage Landen, wordt Leo Strauss (1899-1973) in een steeds breder wordende kring gerekend tot de belangrijkste politieke filosofen van de twintigste eeuw. Niet zonder reden wordt hij vaak in één adem genoemd met Hannah Arendt en Eric Voegelin.

Das Prinzip Verantwortung

Hans Jonas • Das Prinzip Verantwortung
Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation

Kein Buch eines Philosophen hat im 20. Jahrhundert in Deutschland eine derart schnelle und weite Verbreitung erfahren wie dieses. "Das Prinzip Verantwortung", in dem Jonas auf die Versöhnung zwischen Mensch und Natur setzt, ist ein Standardwerk zu den Herausforderungen unserer Zeit.

Spijtwraak

Sjoerd de Jong • Spijtwraak
Hoe Nederland afrekent met zichzelf

Sjoerd de Jong beschrijft hoe het feestelijke Nederland van de jaren negentig veranderde in een nerveuze en sombere natie. 11 september 2001, de val van Paars, de erfenis van Pim Fortuyn, het multiculturele drama, de onmacht van Balkenende, de moord op Theo van Gogh en andere onderwerpen komen aan bod in korte, scherpe stukken.

Een wereld van verschil

Sjoerd de Jong • Een wereld van verschil
Wat is er mis met cultuurrelativisme?

In tijden van spanning en onzekerheid zoals het Westen die sinds 11 september 2001 beleeft, geldt het cultuurrelativisme als een van de grote boosdoeners. We geloven niet meer in onze eigen cultuur, of durven die niet meer beter te vinden dan andere, luidt de diagnose. Het moderne Westen is voor de relativist immers niet meer waard dan een primitief kannibalendorp.

De lastige burger

Steven de Jong • De lastige burger
Dienstverlening in een tijd van ontbrekend burgerschap

De mondige burger is geëvolueerd tot serieklager. Op de universiteit eist hij 'waar' voor zijn collegegeld, de politie leest hij de les over 'prioriteiten' en in het ziekenhuis verwacht hij 'service' op hotelniveau.

Iedereen voyeur

Ike Kamphof • Iedereen voyeur
Kijken en bekeken worden in de 21e eeuw

Onze blik op de mensen, dieren en dingen om ons heen geeft onze verhouding tot de wereld vorm. Kijken is bekeken worden en minder vanzelfsprekend dan het lijkt.

Naar de eeuwige vrede

Immanuel Kant • Naar de eeuwige vrede

Naar de eeuwige vrede is de vertaling van het boek Zum ewigen Frieden van Kant, dat in 1795 verschijnt als de Franse Revolutie nog in volle gang is. Daardoor wordt het een populair geschrift. Ook de wereld na 11 september 2001 kan volgens talloze publicisten niet begrepen worden zonder verwijzing naar dit geschrift van Kant: het speelt een prominente rol in discussies over vraagstukken van oorlog en vrede, over de betekenis van de internationale rechtsorde en de Verenigde Naties, over mensenrechten en humanitaire interventies en over globalisering en kosmopolitisme.

Naar de eeuwige vrede

Immanuel Kant • Naar de eeuwige vrede

Voor het eerst is Kants beroemde vredestraktaat in zijn geheel in het Nederlands beschikbaar, in een helder ingeleide en geannoteerde editie.

De drie kritieken

Immanuel Kant • De drie kritieken
Een becommentarieerde keuze

Deze editie van de drie Kritieken is erop uit de lezer kennis te laten maken met de volledige Kant. Ze presenteert alle wezenlijke delen van de drie Kritieken alsook stukken uit zijn geschriften over godsdienst- rechts-, geschiedenis- en opvoedingsfilosofie.

Struggle for Nature

Jozef Keulartz • Struggle for Nature
A Critique of Radical Ecology

Keulartz houdt diverse radicale milieu-filosofieën tegen het licht, vanuit een politiek-filosofisch perspectief.

Pleidooi voor een twee-dimensionaal geldstelsel

Nico Kieftenburg • Pleidooi voor een twee-dimensionaal geldstelsel
Economie: Waarden en normen

Een pleidooi voor een drastische wijziging van het bestaande geldstelsel.

Tegen de vertwijfeling

Søren Kierkegaard • Tegen de vertwijfeling
Dichter bij Kierkegaard in 52 teksten

In tweeënvijftig fragmenten en commentaren maakt de lezer kennis met het omvangrijke en veelzijdige werk van Kierkegaard. Het is een soort begeleide leesoefening voor geïnteresseerden, zonder dat filosofische voorkennis vereist is. Wie dat wil kan een jaar lang elke week een tekst plus commentaar overdenken.

Een passieloze tijd

Søren Kierkegaard & Frits Florin • Een passieloze tijd
De actualiteit van Kierkegaards maatschappijkritiek

Is de hype de enige emotionele begeestering die onze maatschappij nog kent? Bij de overheid en in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven dreigen techniek en onverschilligheid de cultuur te domineren.
In De recensie van een roman (1846) gaf de Deense filosoof Soren Kierkegaard een analyse van zijn eigen tijd: een passieloze tijd.

Geografie van goed en kwaad

Andreas Kinneging • Geografie van goed en kwaad
Historische essays

Net als Vermeers geograaf, tracht de Leidse hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinneging de wereld in kaart te brengen. Niet de wereld van landen en zeeën, maar die van goed en kwaad, van beschaving en barbarij, van vrijheid en tirannie.

In hemelsnaam!

Arjo Klamer • In hemelsnaam!
Over de economie van overvloed en onbehagen

Hoe meer economische overvloed, hoe meer menselijk geluk. Dat zou je althans denken, als je naar de meeste politici en beleidsmakers luistert. Maar onderzoek wijst het tegendeel uit, betoogt econoom Arjo Klamer in zijn essay voor de Maand van de Filosofie. Waar zijn onze politici in hemelsnaam mee bezig? Waarom zijn ze zo gefixeerd op economische groei?

No Logo

Naomi Klein • No Logo
Taking Aim at the Brand Bullies

No Logo employs journalistic savvy and personal testament to detail the insidious practices and far-reaching effects of corporate marketing--and the powerful potential of a growing activist sect that will surely alter the course of the 21st century.

No Logo

Naomi Klein • No Logo
De strijd tegen de dwang van de wereldmerken

Naomi Kleins internationale bestseller No Logo is betiteld als 'de bijbel van de tegenbeweging', en zijzelf is gebombardeerd tot woordvoerster van die tegenbeweging. Speciaal voor de Nederlandse editie schreef Klein een epiloog 'Vaarwel aan 'het einde van de geschiedenis: organisatie en visie in de tegenbeweging.

De shockdoctrine

Naomi Klein • De shockdoctrine
De opkomst van het rampkapitalisme

In De shockdoctrine beschrijft Naomi Klein aan de hand van eigen onderzoek de gevolgen van de strategie van Westerse grootmachten om wereldwijd economieën in te stellen. Dit doet ze aan de hand van de metafoor van de tabula rasa, het 'blanco land', waarop een gebied of een land opnieuw vormgegeven kan worden, ten voordelen van het kapitalisme en ten koste van locale (kleinschalige) economie en culturele eigenheid.

1800

Joost Kloek & Wijnand Mijnhardt • 1800
Blauwdrukken voor een samenleving

De Republiek der Verenigde Nederlanden, bestaande uit zeven soevereine mini-staatjes, ging ten onder aan het einde van de achttiende eeuw, het tijdperk van de Verlichting. Na enkele revoluties en een periode van inlijving bij Frankrijk herrees in 1813 een eenheidsstaat onder het gezag van een koning.

De nieuwe wereld

Ben Knapen, Marcel ten Hooven en Jan Prij (red.) • De nieuwe wereld

Twintig jaar geleden viel de Muur. Wat is er van de nieuwe wereldorde terechtgekomen, die ons toen in het vooruitzicht werd gesteld? Een kritisch boek over een onzekere toekomst.

Het verlangen naar cultuur

Sjaak Koenis • Het verlangen naar cultuur
Nederland en het einde van het geloof in een moderne politiek

In Het verlangen naar cultuur analyseert Sjaak Koenis de omslag in de Nederlandse politiek waarin politiek meer en meer gezien wordt als een expressie van cultuur.

Wilt u achteruit naar voren gaan!

L. Kolakowksi • Wilt u achteruit naar voren gaan!
Essays van een conservatief-liberaal-socialist

De wereldberoemde Pools-Britse filosoof Leszek Kolakowski, onlangs nog onderscheiden met de John Kluge Prijs (een soort Nobelprijs voor filosofen), is een hoogst uitzonderlijke verschijning in de academische wereld. Hij paart een scherp gevoel voor humor aan een diep inzicht in de problematiek van onze huidige samenleving en cultuur. Maar behalve geestig en rijk aan inzichten en ideeën is Kolakowski ook een auteur die buitengewoon helder en toegankelijk schrijft - een zeldzame combinatie in het continentale denken van de laatste decennia.

Fabricating the Absolute Fake

Jaap Kooijman • Fabricating the Absolute Fake
America in Contemporary Pop Culture

Onze wereld wordt gedomineerd door de Amerikaanse popcultuur. Fabricating the Absolute Fake onderzoekt de dynamiek van Amerikanisering aan de hand van hedendaagse films, televisieprogramma's en popsterren die reflecteren op de vraag wat het betekent om Amerikaan in een mondiale popcultuur te zijn.

Nieuwe Idealist (v/m)

Ferd van Koolwijk & Bob Pluijter • Nieuwe Idealist (v/m)

Idealisten zijn nodig en dit boek legt uit hoe je er een kunt worden. Een idealist is iemand die misstanden in de samenleving bestrijdt en het lijden in de wereld wil verminderen. Steeds meer mensen beschouwen zich in meer of mindere mate als idealist. De bevlogenheid van de idealist spreekt ons aan, terwijl we tegelijkertijd een afkeer voelen van al te zweverige types.

De maakbare mens

Bert-Jaap Koops & Christoph Luthy & Annemiek Nelis • De maakbare mens
tussen fictie en fascinatie

We zijn op vele manieren bezig om mensen te perfectioneren. Dit gaat van dna-onderzoek, plastische chirurgie, gekweekt lichaamsweefsel en embryoselectie tot cyborgs en het streven naar onsterfelijkheid. In De maakbare mens brengen wetenschappers hun fascinatie voor 'de maakbare mens' tot uiting, zowel vanuit de natuurwetenschappen als vanuit de sociale en geesteswetenschappen. Aan bod komen onder meer biologie, materiaalkunde, genetica, kunstmatige intelligentie, filosofie, geschiedenis, gezondheidseconomie, technieksociologie, recht en literatuur.

Voorbij het dikke-ik

Harry Kunneman • Voorbij het dikke-ik
Bouwstenen voor een kritisch humanisme

Het dikke-ik = lomp gedrag, anderen opzij duwen, alleen voor je eigen belangen gaan, minachting voor andersdenkenden, onverzadigbaarheid en zelfingenomenheid. Dat zijn enkele kenmerken van het dikke-ik dat zich inmiddels in ons land in vele gedaanten opdringt, variërend van zelfverrijkende managers en ijdele politici, tot kijvende columnisten en gewelddadige voetbalsupporters.

Hegemony and Socialist Strategy

Ernesto Laclau & Chantal Mouffe • Hegemony and Socialist Strategy
Towards a Radical Democratic Politics

How is the present crisis of left-wing thought to be understood? To what extent does it call into the question the idea of social totality that underpinned Marxism and many other socialist theories? Does the concept of hegemony imply a new logic that goes beyond the essentialism of classical Marxist thought?

De maatschappij van de sociologie

Rudi Laermans • De maatschappij van de sociologie
Een inleiding in de sociale theorie

De socioloog bestudeert hoe wij samenleven. Dat doet hij niet met neutrale blik. Zijn kijken is gevormd door zijn perspectief, de vragen waarmee hij de werkelijkheid tegemoet treedt, de begrippen waarmee hij het samenleven benadert.

Metaphors we live by

George Lakoff & Mark Johnson • Metaphors we live by

People use metaphors every time they speak. Some of those metaphors are literary - devices for making thoughts more vivid or entertaining. But most are much more basic than that - they're metaphors we live by , metaphors we use without even realizing we're using them. In this book, George Lakoff and Mark Johnson suggest that these basic metaphors not only affect the way we communicate ideas, but actually structure our perceptions and understandings from the beginning.

Echte boer zoekt dito vrouw

Eva-Anne Le Coultre • Echte boer zoekt dito vrouw
Liefde in tijden van media

Waarom kijken vijf miljoen mensen wekelijks naar Boer zoekt Vrouw? Omdat het programma het toppunt is van gluren bij de buren. Want liever dan glitter en glamour wil de tv-kijker weten hoe het er in het echt aan toe gaat. Wat gebeurt er achter de staldeuren, wat zeggen de boeren en hun vrouwen tegen elkaar en vooral: wanneer bloeit de liefde op?

Nederland op doorbreken

Wilbert van Leijden & Paul Zuiker • Nederland op doorbreken
Een vernieuwend perspectief voor een land in crisis over de evolutionaire ontwikkeling van de Nederlandse samenleving

Nederland behoort tot de meest complexe samenlevingen ter wereld. De voorheen overzichtelijke, verzuilde samenleving is in de tweede helft van de 20ste eeuw door ondermeer individualisering en arbeidsimmigratie veranderd in een complex mozaïek van burgers uit veel verschillende culturen en met uiteenlopende wereldbeelden. Dit boek beschrijft wanneer, waarom en hoe deze wereldbeelden zijn ontstaan, hoe ze vorm hebben gekregen en welke uitwerking ze hebben gehad op de Nederlandse identiteit.

Hegel

Arie Leijen & Ad Verbrugge (red) • Hegel
Een inleiding in zijn denken

Bijna tweehonderd jaar na de uitkomst van Hegels hoofdwerk de Phänomenologie des Geistes blijft zijn denken onverminderd fascinerend. Zijn invloed op de geschiedenis van de filosofie is groot en strekt zich tot aan hedendaagse debatten, zoals rond Fukuyama's these over het einde van de geschiedenis.

De val van Prometheus

Ton Lemaire • De val van Prometheus

Onzemaatschappij is verslaafd aan economische groei, geobsedeerd door consumentisme en verstrikt in een behoeftenspiraal. Ze blijkt in het licht van de naderende schaarste aan fossiele brandstoffen een kolos op lemen voeten te zijn, verblind door de illusie dat moderne technologie voor alles een oplossing heeft en de aarde onuitputtelijk is.

Filosofie van het landschap

Ton Lemaire • Filosofie van het landschap

'Lemaire beschrijft de ontmythisering van de westerse ruimte vanaf het moment dat het landschap door Petrarca "ontdekt" werd tot aan de totale publicatie daarvan in de fotografie en de gretigheid van het toerisme.

Baudrillard

Philippe Lepers • Baudrillard
Leven na de orgie

De eerste omvattende Nederlandstalige monografie over Jean Baudrillard, de even controversiële als invloedrijke socioloog, filosoof en cultuurcriticus.

In het belang van het kind

B. Levering & Andreas Kinneging • In het belang van het kind
Gezien vanuit het kind en gezien vanuit de overheid

Deze twee lezingen gaan over 'het belang van het kind' gezien vanuit het kind en vanuit de overheid. De ene auteur is onderzoeker, de ander hoogleraar. Er komen actuele onderwerpen aan de orde, zoals de verplichte taaltoets en deelname aan een opvoedcursus. De auteur legt uit hoe de driehoek kind-ouder-overheid bekeken kan worden. Hij vindt dat het belang van het kind primair ligt in de pedagogische relatie met zijn of haar ouders en dat de inmenging van buitenaf beperkt moet blijven.

Burger van de wereld

Ulrich Libbrecht • Burger van de wereld

Ulrich Libbrecht propageert een eenheid van oosters en westers denken. In zijn comparatieve benadering streeft hij naar een integratie van oosters- en westers denken. Crisisverschijnselen in de westerse cultuur kunnen niet worden opgelost door een eenzijdige gerichtheid op het oosterse denken. Maar een integratie van beide in een algemeen denkmodel kan wellicht helpen om een vernieuwde filosofie op te bouwen.

Brief over tolerantie

John Locke • Brief over tolerantie

John Locke (1632-1704), een van de belangrijkste filosofen uit de zeventiende eeuw, is vermoedelijk het meest bekend geworden door zijn omvangrijke epistemologische 'An Essay concerning Human Understanding'. Maar Locke bestreek alle terreinen van de filosofie en de theologie en tolerantie was een van de morele problemen die hem na aan het hart lagen.

Creatieve democratie

Louis Logister • Creatieve democratie
John Deweys pragmatisme als grondslag voor een democratische samenleving

Het werk van de Amerikaanse filosoof John Dewey (1859-1952) geniet sinds twee decennia een toenemende internationale belangstelling. Dit boek vormt de eerste grondige uiteenzetting met Deweys antropologie, ethiek en politieke filosofie in het Nederlands taalgebied. Logister beschrijft hoe Dewey in zijn versie van pragmatisme een positieve kijk op de mens ontwikkelt.

Religie, Politiek & Civil Society

Donald Loose, Wim van de Donk, Ad Verbrugge e.a. • Religie, Politiek & Civil Society
Verzoening of verzet?

Op 11 september 2001 veranderde in één klap de westerse kijk op de wereld. De liberale democratie ondervond zichtbaar weerstand, religieuze motieven deden hun intrede in het politieke spel. Tegelijkertijd signaleerde Europa meer verschijnselen van onrust en onvrede, niet zelden in relatie tot de steeds openlijker verschijning van de islam. Deze ontwikkelingen noodzaken ons om de fundamenten en bouwstenen van onze samenleving opnieuw en publiekelijk te verkennen. In Europa is hierdoor een hernieuwde interesse ontstaan in het spanningsveld tussen religie en politiek.

Zes graden

Mark Lynas • Zes graden
Onze toekomst op een warmere planeet

Deze graad-voor-graad-gids beschrijft de gevolgen van de opwarming bij 1, 2, 3, 5, 5 en 6˚C. Mark Lynas zet als eerste alle wetenschappelijke scenario's op een rij.

Six Degrees

Mark Lynas • Six Degrees
Our Future On A Hotter Planet

An eye-opening and vital account of the future of our earth, and our civilisation, if current rates of global warming persist, by the highly acclaimed author of 'High Tide'.

Sartre

Bernard-Henri Lévy • Sartre
The Philosopher of the Twentieth Century

ëA whole man, made of all men, worth all of them, and any one of them worth him.' This was how Jean-Paul Sartre characterized himself at the end of his autobiographical study, Words. And Bernard-Henri Lévy shows how Sartre cannot be understood without taking into account his relations with the intellectual forebears and contemporaries, the lovers and friends, with whom he conducted a lifelong debate.

Goochelen met getallen

Hans van Maanen • Goochelen met getallen
Cijfers en statistiek in krant en wetenschap

Dagelijks krijgen we in de media te maken met confronterende statistieken: ‘Een op de drie kinderen pleegt delict’, ‘Aantal autodiefstallen stijgt met 10 procent’. Maar wat is volgens de media een ‘delict’? En hoe zit het met de autodiefstallen in de voorgaande jaren? In Goochelen met getallen laat Hans van Maanen zien hoe misleidend statistieken kunnen zijn.

De heerser

Niccolò Macchiavelli • De heerser

In dit klassieke, veelgelezen boek geeft Machiavelli zelfbewust en vrij van religieuze vooroordelen richtlijnen voor het beleid van de heerser als die zijn zetel ongestoord wil behouden.

Mensen spreken niet om begrepen te worden

B. Mandeville • Mensen spreken niet om begrepen te worden
verzameld werk, deel II

verzameld werk deel II : De fabel van de bijen deel II gevolgd door Een rechtvaardiging van het boek

De fabel van de bijen

B. Mandeville • De fabel van de bijen
het hoofdwerk van een erflater van onze beschaving

Wie Bernhard Mandeville zegt, zegt De fabel van de bijen, de roemruchte titel van zijn misschien wel minst begrepen boek. Hierin zet hij zich af tegen de gedachte dat als er maar vrome paternalisten regeren, de samenleving paradijselijk wordt als een bijenkorf. Een utopie, aldus Mandeville, die alleen maar leidt tot ijzingwekkende armoede en armzaligheid.

Riskante humaniteit

Gerrit Manenschijn • Riskante humaniteit
Over de civilisatie van de gewelddadige mens

Na de aanslagen van 11 september 2001 is humaniteit uit de gratie: een machteloos motto van naïeve wereldverbeteraars. Wat heeft de internationale politieke werkelijkheid nog met humaniteit gemeen? Als het er op aan komt beslist het recht van de sterkste.

Het vraagstuk van de generaties

Karl Mannheim • Het vraagstuk van de generaties

Het gemak waarmee we over generaties praten, illustreert dat het een bruikbaar begrip is om maatschappelijke verschijnselen te duiden. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat het in het dagelijks gebruik vooral aantrekkelijk is als we het losjes hanteren. Generaties kunnen tegenover elkaar staan, jonge generaties kunnen een maatschappij vernieuwen, en thuis kunnen we een generatiekloof ervaren.

Deleuze Compendium

Ed Romein, Marc Schuilenburg, Sjoerd van Tuinen (red.) • Deleuze Compendium

Het Deleuze compendium is een uitstekend naslagwerk voor iedereen die zich wil verdiepen in het werk van de veelbesproken Franse filosoof Gilles Deleuze.

De nieuwe Franse filosofie

Redactie: Marc Schuilenburg, Sjoerd van Tuinen, Bram Ieven, Aukje van Rooden • De nieuwe Franse filosofie
Denkers en thema's voor de 21e eeuw

In de twintigste eeuw was Frankrijk het land waar je moest zijn als je filosofie wilde lezen die nieuw en provocerend was. Denkers als Jean-Paul Sartre, Michel Foucault en Jacques Derrida beheersten de debatten van generaties. Vandaag de dag zijn de grote namen van ‘68 veelal afgelost. Nieuwe denkers treden in de arena, oude verschijnen in een nieuw licht.

Oorlog en dood

Désirée Verweij, Marcel Becker, Thomas Mertens, Michael Walzer • Oorlog en dood
over de rechtvaardige oorlog in onze tijd

In een oorlog komen mensen om. Soldaten sneuvelen, maar ook burgers verliezen het leven. Vooral de burgerdoden vervullen ons met afgrijzen. Verdient daarom elke oorlog onze morele afkeuring?

Compromissen en rotte compromissen

Avishai Margalit • Compromissen en rotte compromissen

Vrede bestaat bij de gratie van compromissen. De ene strijdende partij doet water bij de wijn en de andere ook. Gaat vrede immers niet voor alles? In zijn nieuwe boek stelt Avishai Margalit dat compromissen onmisbaar zijn voor het politieke bedrijf. Sommige compromissen zijn echter onmiskenbaar ‘rot’. We moeten ze niet willen sluiten, zelfs niet als we daardoor oorlog riskeren of bestendigen.

Fatsoen als maatstaf

Avishai Margalit • Fatsoen als maatstaf

Boek ter gelegenheid van de uitreiking van de tweede Spinoza-lens aan deze Israëlische politieke filosoof en vredesactivist.
Gerechtigheid, gelijkheid en vrijheid zijn idealen die moeilijk in praktijk blijken te brengen en tot ingewikkelde theorievorming hebben geleid.

Moral Philosophy after 9/11

Joseph Margolis • Moral Philosophy after 9/11

Were the perpetrators of the 9/11 attacks courageous 'freedom fighters' or despicable terrorist murderers? These opposing characterizations reveal in extreme form the incompatibility between different moral visions that underlie many conflicts in the world today, conflicts that challenge us to consider how moral disputes may be resolved.

Brieven over vrijheid

Cees Maris • Brieven over vrijheid

Vrijheid blijheid! lijkt het meest vanzelfsprekende grondrecht van alle vrijgevochten burgers in Nederland. Maar onze liberale rechtsorde moest eerst worden bevochten in een lange vrijheidsstrijd, waarin de befaamde Brief over tolerantie (1689) van John Locke een sleutelrol speelde.

De uitgelezen Hume

Patricia de Martelaere (red.) • De uitgelezen Hume

De reeks Uitgelezen filosofen biedt een grondige kennismaking met belangrijke filosofen uit de geschiedenis van de wijsbegeerte en laat zien op welke punten hun denken nog altijd betekenis heeft voor de huidige tijd.

The Education of John Dewey

Jay Martin • The Education of John Dewey
A Biography

Based on original sources, notably the vast collection of unpublished papers in the Center for Dewey Studies, this book tells the full story of the life and times of the eminent American philosopher, pragmatist, education reformer, and man of letters.

Capital

Karl Marx • Capital
A Critique of Political Economy

One of the most notorious works of modern times, as well as one of the most influential, Capital is an incisive critique of private property and the social relations it generates.

Capital

Karl Marx • Capital
Volume 2: A Critique of Political Economy

The forgotten second volume of Capital, Marx's world-shaking analysis of economics, politics, and history, contains the vital discussion of commodity, the cornerstone to Marx's theories.

Het kapitaal

Karl Marx • Het kapitaal

Er is nauwelijke een boek te noemen dat een groter stempel heeft gedrukt op de wereldgeschiedenis van de afgelopen anderhalve eeuw, dan Het kapitaal van Karl Marx. Bij Uitgeverij Boom verschijnt op 1 mei een geheel herziene editie van dit belangrijke werk.

Capital

Karl Marx • Capital

Combining vivid historical detail with economic analysis to produce a bitter denunciation of mid-victorian capitalist society. Capital is the most influential work in social science in the twentieth century.

Het communistisch manifest

Karl Marx & Friedrich Engels • Het communistisch manifest

Het Communistisch Manifest verscheen in februari/maart 1848, meer dan hondervijftig jaar geleden. Het was een briljante politieke tekst, die geschreven werd aan de vooravond van ingrijpende revolutionaire gebeurtenissen in grote delen van Europa. Toch duurde het nog vele jaren voor het meer bekendheid en een grote verspreiding kreeg. En nóg altijd verbaast de actualiteit, fascineert de scherpe analyse, de emotionele geladenheid en de poëtische kracht.

Culture, Identity, and Islamic Schooling

Michael S. Merry • Culture, Identity, and Islamic Schooling
A Philosophical Approach

In light of the growing phenomenon of Islamic schools in the United States and Europe, this compelling study outlines whether these schools share similar traits with other religious schools, while posing new challenges to education policy. Merry elaborates an ideal type of islamic philosophy of education in order to examine the specific challenges that Islamic schools face, comparing the different educational realities facing Muslim Populations in the Netherlands, Belgium, and the United States.

Mondiale rechtvaardigheid

Thomas Mertens, e.a. • Mondiale rechtvaardigheid

Hoe vaak worden wij niet geconfronteerd met schrijnende armoede, onrecht en leed? We hoeven de televisie maar aan te zetten of we zien beelden die weliswaar ver van ons afstaan, maar toch overdonderen. Wat moeten we met die kennis?

De Passage naar Europa

Luuk van Middelaar • De Passage naar Europa
geschiedenis van een begin

'Zoals een opgezet konijn in een vitrine niet prijsgeeft hoe het ooit eten vond, zich voortplantte, van een vos schrok of door het bos huppelde, zo leert een formele doorsnede van een politiek systeem weinig over zijn concrete werking in de geschiedenis. Je kunt wel zeggen: hier zit de mond en hier zitten de geslachtsorganen, of daar de kiezers en daar het gerechtshof, maar dan mis je wat het leven aandrijft en boeiend maakt: de tijd, de grote brenger van vernieuwing.'

Over vrijheid

John Stuart Mill • Over vrijheid

Over vrijheid (1859) is een vurig pleidooi voor vrije meningsuiting, die voor John Stuart Mill het uitgangspunt vormt van een onderzoek naar de voorwaarden waaronder mens en maatschappij het best tot hun recht komen.

De essays

Michel de Montaigne • De essays

De essays is de eerste en nog steeds de rijkste, persoonlijkste en beroemdste essaybundel van de wereldliteratuur. Montaigne stelt op zeer beeldende en levendige wijze essentiële levensvragen aan de orde, over de dood, vriendschap, erotiek, wijsheid, angst, hartstocht en godsdienst.

Over de geest van de wetten

Charles de Montesquieu • Over de geest van de wetten

In 1748 verscheen een boek dat tot aan vandaag een niet te overschatten invloed heeft gehad op het denken over recht en politiek: De l'Esprit des Lois (Over de geest van de wetten) van Charles de Montesquieu. In een traditie van grote filosofische vertaalprojecten (Seneca, Montaigne, Kant, Sloterdijk) verschijnt bij Boom nu een integrale Nederlandse versie van dit boek.

Toerekeningsvatbaarheid

Antoine Mooij • Toerekeningsvatbaarheid
Over handelingsvrijheid

De kwestie van de toerekeningsvatbaarheid roept tal van vragen op. In dit boek worden de 'ins en outs' van de toepassing van dit begrip besproken. Voor een goed begrip van deze problematiek wordt het achterliggende mensbeeld geschetst waaruit de vragen omtrent het toerekenen, de aard van de menselijke handeling en de wilsvrijheid voortvloeien.

Het Europa van de filosofen

J.J.A. Mooij • Het Europa van de filosofen

In het koor van hen, die zich ooit over het onderwerp 'Europa' hebben uitgelaten, hebben vanzelfsprekend ook de filosofen hun stem laten horen. Er zijn er heel wat geweest voor wie het een belangrijk thema was. Zij hebben geschreven over het karakter van de Europese beschaving; over Europa's rol in de wereldgeschiedenis; over zijn verleden en toekomst, zijn eenheid of verdeeldheid, de waarde of onwaarde van wat het heeft veroorzaakt en tot stand gebracht.

Vrouwen en de geboorte van het kapitalisme in West-Europa

Tine de Moor en Jan Luiten van Zanden • Vrouwen en de geboorte van het kapitalisme in West-Europa

Waar komt het moderne westerse huwelijk vandaan? Waarom stond de wieg van de vrouwenemancipatie in West-Europa? En is het toeval dat het kapitalisme daar in dezelfde periode tot ontwikkeling kwam?

Van Alexander tot Zeus

E.M. Moormann en W. Uitterhoeve • Van Alexander tot Zeus
Figuren uit de klassieke mythologie en geschiedenis, met hun voortleven na de oudheid. Een lexicon

De oudheid leeft voort, niet in de laatste plaats in de mythen, legenden en historische verhalen. Met Van Alexander tot Zeus komt in één band een imposant klassiek lexicon ter beschikking.

Over het politieke

Chantal Mouffe • Over het politieke

Er bestaat een stroming in het politieke denken die het ideaal van de democratie ziet als het langs rationele weg bereiken van een consensus, waardoor tegenstellingen als die tussen links en rechts, progressief en conservatief, zouden verdwijnen. Door de globalisering, menen sommige politicologen, zal deze consensus zich algemeen verbreiden. In wezen betekent dit het eind van de politiek.

Cyberspace Odyssee

Jos de Mul • Cyberspace Odyssee

Een filosofisch onderzoek naar wat cyberspace met onze wereld en onszelf doet.Winnaar van de Socrates Wisselbeker 2003 voor het meest prikkelende filosofieboek.

De domesticatie van het noodlot

Jos de Mul • De domesticatie van het noodlot
De wedergeboorte van de tragedie uit de geest van de technologie

Het noodlot. Vroeg of laat klopt het bij ieder mens aan de deur: een ongeval, een alles verterende jaloezie, een ongeneeslijke ziekte, oorlogsgeweld, een verslaving, en uiteindelijk de dood. Hoewel het noodlot onvermijdelijk is, kunnen we er niet mee leven.

Filosofie in cyberspace

Jos de Mul (red.) • Filosofie in cyberspace
Reflecties op de informatie- en communicatietechnologie

De computer en de daarop gebaseerde informatie- en communicatietechnologieën (ICT) hebben het aanzien van de wereld ingrijpend gewijzigd. Niet alleen letterlijk - in enkele decennia tijd zijn miljoenen computers onze leefwereld binnengedrongen -, maar ook vanwege hun diepgaande invloed op onze samenleving en cultuur, als ook op de wijze waarop we de wereld en onszelf beschouwen.

Een mens te zijn op aarde

Hans van Munster • Een mens te zijn op aarde
Mijmeren over goed en kwaad

Wat is het toch om een mens te zijn op aarde? Heeft het betekenis? Hoe zou die aan het licht kunnen komen? Nog niet zo lang geleden was de meetlat de wil van God, de natuur met haar wetten, of het belang van de gemeenschap. Nu erkennen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Europese grondwet en documenten vanuit kerken alleen de waardigheid van de mens als het gegeven waaraan oordelen over goed en kwaad worden afgemeten.

Adorno

Stefan Müller-Doohm • Adorno
Eine Biographie

Zum 100. Geburtstag Theodor W. Adornos erscheint endlich die langerwartete Biographie, die eine große Lücke schließt: Bisher lagen nur eine Reihe von biographischen Detailstudien und eine Fülle theoretischer Auseinandersetzungen vor, eine detaillierte Darstellung seines Lebens und Werks hingegen fehlte.

Spinoza

Steven Nadler • Spinoza

Nieuw, maar inmiddels klassiek. De veelgeprezen biografie van Steven Nadler over de beroemde joodse filosoof: helder, zakelijk en volledig.

Concealment and Exposure

Thomas Nagel • Concealment and Exposure
& Other Essays

Reflecting the diversity of the many philosophical preoccupations of Thomas Nagel, this volume is a collection of his most recent critical essays and reviews.

Ode aan de vrijheid

Daan de Neef (red) • Ode aan de vrijheid
De liberale traditie

In Ode aan de vrijheid presenteren vooraanstaande liberalen hun intellectuele helden, waaronder denkers als Spinoza, Locke en Mill, maar ook recentere filosofen als Rawls en Fukuyama. Op deze wijze worden de wortels van het liberalisme blootgelegd en getoetst aan de hedendaagse realiteit.

Moral Clarity

Susan Neiman • Moral Clarity
A Guide for Grown-up Idealists

Susan Neiman is a moral philosopher committed to making the tools of her trade relevant to real life. In Moral Clarity, she shows how resurrecting a moral vocabulary - good and evil, heroism and nobility - can steer us clear of the dogmas of the right and the helpless pragmatism of the left.

Evil In Modern Thought

Susan Neiman • Evil In Modern Thought
An Alternative History of Philosophy

Evil threatens human reason, for it challenges our hope that the world makes sense. For eighteenth-century Europeans, the Lisbon earthquake was manifest evil. Today we view evil as a matter of human cruelty, and Auschwitz as its extreme incarnation. Examining our understanding of evil from the Inquisition to contemporary terrorism, Susan Neiman explores who we have become in the three centuries that separate us from the early Enlightenment.

Over nut en nadeel van geschiedenis voor het leven

Nietzsche • Over nut en nadeel van geschiedenis voor het leven
Tweede traktaat tegen de keer

Nietzsches traktaat is een enthousiast betoog over het nut of het nadeel van te veel of te weinig geschiedenis, van te veel of te weinig historisch besef.

De Grote Globaliseringsgids

Evert Nieuwenhuis • De Grote Globaliseringsgids
Van aandeelhouder tot Zapatista

Globalisering - het proces waarin landen, culturen en mensen steeds meer met elkaar vervlochten raken - verandert de wereld ingrijpend. De wereldwijde discussie over de voor- en nadelen van globalisering, voor zowel rijke als arme landen, lijkt (eindelijk) het Nederlandse publiek te bereiken. Maar wat is globalisering precies? En waar staan al die technische, vaak economische termen voor?

De overspelige bankier

Liesbeth Noordegraaf-Eelens • De overspelige bankier
Van homo economicus tot Uebermensch

Wie zijn we eigenlijk? Godsdienstige en ideologische structuren zijn weggevallen, de gebaande levenspaden hebben we achter ons gelaten. We zijn trots op onze vrijheid, wars van betuttelingen, de toekomst ligt open: 'Just do it' is het levensmotto. Het enige wat nodig lijkt om die vrijheid te verwezenlijken zijn financiële middelen. Hoe vergaren we die? Werken is één, maar niet de enige mogelijkheid. Met zijn suggestieve speculaties biedt de bankier andere oplossingen.

Op naar de volgende crisis!

Liesbeth Noordegraaf-Eelens & Olav Velthuis • Op naar de volgende crisis!
Over het verleidend vermogen van de financiële markt

Dat kwam nog eens onverwachts. We waren net gaan geloven dat financiële crises definitief tot het verleden behoorden. Van termen als subprime mortgages of kredietderivaten had nog nooit iemand gehoord.
Tot het najaar van 2007. De architectuur van de financiële markten bleek geen rotsvast bouwwerk maar een kaartenhuis. De hele wereld schrok zich rot. De beurskoersen kelderden, banken vielen om, spaarders vreesden voor hun geld, en megalomane reddingsoperaties van regeringen overal ter wereld moesten een totale implosie van de financiële wereld voorkomen.

Grensgebieden van het recht

Martha C. Nussbaum • Grensgebieden van het recht
Over sociale rechtvaardigheid

Theorieën over recht en rechtvaardigheid zijn altijd abstract. Toch worden ze bedacht om oplossingen te zoeken voor heel concrete, dagelijkse problemen. In Grensgebieden van het recht stelt Martha Nussbaum deze paradox aan de orde. Aan de hand van drie urgente problemen - de positie van mensen met een handicap, van immigranten en van dieren - waarvoor tot nu toe niet alleen in theorie, maar ook in de dagelijkse praktijk geen goede oplossingen gevonden zijn, gaat zij op zoek naar concrete denkbeelden over sociale rechtvaardigheid.

Mogelijkheden scheppen

Martha Nussbaum • Mogelijkheden scheppen

Als met het bruto nationaal product van een land ook het percentage burgers toeneemt dat zich moet redden zonder basisonderwijs, gezondheidszorg en andere elementaire voorzieningen, kunnen we dan blijven volhouden dat zo’n land zich op een goede manier ontwikkelt? Als we ons verlaten op economische indicatoren, kunnen we dan ooit doorgronden hoe het werkelijk gesteld is met de miljarden individuen op deze wereld?

Antihandboek voor de filosofie

M. Onfray • Antihandboek voor de filosofie

Michel Onfray, zelf leraar filosofie op een middelbare school, bespreekt eigentijdse vraagstukken als: Doe je wat de directeur zegt, ook als hij onzin uitkraamt? Mag je pornosites bekijken op school? Wat zeg je als je 'no future' in je tafel krast?

Klein filosofisch lexicon

Henri Oosthout • Klein filosofisch lexicon

Een nieuw, zeer toegankelijk geschreven lexicon van filosofische hoofdbegrippen zoals ‘tijd’, ‘goed en kwaad’, ‘god / religie’, ‘mens’, ‘vrijheid / vrije wil’, ‘geluk’, ‘pragmatisme’, ‘waarheid’.

Een kleine filosofie van de moord

Connie Palmen • Een kleine filosofie van de moord

"Het ideaal behoort tot de wereld van de voorstellingen, een symbolische wereld, een fictionele wereld. Het is niet echt. Je kunt er geen verhouding mee beginnen. De verhouding die je met een ideaal hebt is een verhouding in je eigen, veilige wereld van de fantasie, een wereld waarin je zelf natuurlijk fantastisch bent en die ander ook, en waarin die liefde ook fantastisch is, hoe kan het anders in een ideale verhouding. God snurkt niet."

Het feest van de democratie

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis • Het feest van de democratie
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2008

In het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis komen historici, politicologen, journalisten en (oud-)politici aan het woord over uiteenlopende onderwerpen uit de parlementaire geschiedenis. Het bevat artikelen, bronnenpublicaties, necrologieën, boekbesprekingen en een kroniek van het afgelopen parlementaire jaar.

De geest van Pim

Dick Pels • De geest van Pim
Het gedachtegoed van een politieke dandy

De geest van Pim beschrijft de ontwikkeling en de betekenis van Pim Fortuyn als politieke en media-intellectueel, vanaf zijn Groningse jaren tot en met de LPF-campagne en de moord. Het boek laat zien hoe de bekende thema's uit zijn politieke campagne zich gevormd hebben gedurende een lange intellectuele en politieke ontwikkeling.

Affluent in the Face of Poverty

Jos Philips • Affluent in the Face of Poverty
on What Rich Individuals Like Us Should Do

In deze tijd van massacommunicatie en globalisering, weten wij rijke mensen heel goed in wat voor vreselijke omstandigheden arme mensen leven. In Affluent in the Face of Poverty gaat Jos Philips in op de vraag wat rijke individuen zoals wij tegen armoede moeten doen.

Vrijheid En Verplichting

Herman Philipse • Vrijheid En Verplichting
Een Hoorcollege Over Wijsgerige Ethiek, Van Plato Tot Levinas

De titel Vrijheid en verplichting is ontleend aan de ethische theorie van Immanuel Kant en is een bijzonder actueel thema. Vanaf de Griekse oudheid tot op heden denken filosofen na over de menselijke ethiek. Geïnspireerd door urgente morele vraagstukken en de menselijke beperkingen, ontwikkelden filosofen opvattingen over ethiek die ook nu nog van grote waarde zijn. Herman Philipse behandelt een selectie van grote westerse filosofen over ethiek, waaronder Plato, Aristoteles, Descartes, Hobbes, Spinoza, Hume, Kant, Nietszche en Levinas.

German Philosophy 1760-1860

Terry Pinkard • German Philosophy 1760-1860
The Legacy of Idealism

In the second half of the eighteenth century, German philosophy came for a while to dominate European philosophy. It changed the way in which not only Europeans, but people all over the world, conceived of themselves and thought about nature, religion, human history, politics, and the structure of the human mind.

Het plezier van het zoeken

Rik Pinxton • Het plezier van het zoeken
Filosofie tegen de angst

We leven in een wereld van tegenstellingen: religie tegenover secularisme, milieu tegenover economie, gelijkheid tegenover verschillen, democratie tegenover expertise en efficiëntie, massa tegenover individu, wereldburgerschap tegenover lokale identiteit, nihilisme tegenover basisvertrouwen.

Micropolitics of media culture

Patricia Pisters (ed.) • Micropolitics of media culture
Reading the Rhizomes of Deleuze and Guattari

This book focuses on the micro-political implications of the work of Gilles Deleuze (and Félix Guattari). General philosophical articles are coupled to more specific analyses of films (such as Fight Club and Schindler's List) and other expressions of contemporary culture.

De ideale staat

Plato • De ideale staat
politeia

Maakt misdaad gelukkig? Loont wetsovertreding die onbestraft blijft? Plato meent van niet. Tegenover meeslepende betogen over het immorele leven stelt hij de eerste samenhangende psychologische theorie uit de geschiedenis, waarin hij vijf menstypen onderscheidt: van de evenwichtige intellectueel tot de dictatoriale verslaafde.

The New Peasantries

Jan Douwe van der Ploeg • The New Peasantries
Struggles for Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and Globalization

This book explores the position, role and significance of the peasantry in an era of globalization, particularly of the agribusiness and food industries. It argues that the peasant condition is characterized by a struggle for autonomy that finds expression in the creation and development of a self-governed resource base and the associated forms of sustainable development.

De tragiek van de tragedie

Niels van Poecke • De tragiek van de tragedie
Over Nietzsche, Wagner en bluesmuziek

Wanneer beschavingen met elkaar botsen, is het alsof aardkosten over elkaar heen schuiven. Er ontstaan barsten in het heersende wereldbeeld van de mens en daar door chaos, conflict en oorlog. De 'clash of civilisations' is echter ook vaak een voedingsbodem voor de tragische kunst en wereldvisie gebleken: de tragedie biedt houvast in onzekere tijden door te reflecteren op de culturele aardverschuiving.

Global Institutions and Responsibilities

Thomas Pogge & Christian Barry (Eds) • Global Institutions and Responsibilities
Achieving Global Justice

This volume combines original essays by political philosophers, legal theorists, and economists into a spirited debate about the practical dilemmas of globalization. It integrates rigorous thinking about the principles of global justice with concrete discussions of the UN, the WTO, the World Bank, and the rules of war.

Freedom from Poverty as a Human Right

Thomas Pogge (ed.) • Freedom from Poverty as a Human Right
Who owes what to the very poor?

Collected here in one volume are fifteen cutting-edge essays by leading academics which together clarify and defend the claim that freedom from poverty is a human right with corresponding binding obligations on the more affluent to practice effective poverty avoidance.

Alle dagen schuld

Mirjam Pool • Alle dagen schuld
Praktijkverhalen over armoede

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau leven in Nederland zo'n 680.000 huishoudens op of onder de armoedegrens. Wie zijn de mensen achter die cijfers? Wat is de oorzaak van hun armoede? In Alle dagen schuld gaat Mirjam Pool in gesprek met gezinnen die het niet redden.

Mirjam Pool haalt de lezers de huiskamer in en confronteert ze met de dagelijkse praktijk van het leven in armoede.

De open samenleving en haar vijanden

Sir Karl Raimund Popper • De open samenleving en haar vijanden
I de betovering van Plato; II Hegel en Marx

De open samenleving en haar vijanden (1945) is het politiek-filosofische hoofdwerk van Karl R. Popper. Het is één groot pleidooi voor de democratie, die Popper als de enige staatsvorm beschouwt waarin de menselijke rede zich kan ontplooien en geweldloze hervormingen tot stand kunnen worden gebracht. Het is ook een legendarische aanval op de filosofieën van Plato, Hegel en Marx en een fundamentele uiteenzetting van de gevaren die centraal geleide politieke systemen met zich meebrengen.

The Open Society and its Enemies (II)

Karl Popper • The Open Society and its Enemies (II)
Hegel and Marx

Written in political exile during the Second World War and first published in 1945, Karl Popper's The Open Society and Its Enemies is one of the most influential books of the twentieth century.

The Open Society and its Enemies (I)

Karl Popper • The Open Society and its Enemies (I)
The Spell of Plato

Written in political exile in New Zealand during the Second World War and first published in two volumes in 1945, Karl Popper's The Open Society and Its Enemies is one of the most famous books of the twentieth century.

Immanuel Kant en het volle leven

Henk Procee • Immanuel Kant en het volle leven

De in dit boek verzamelde teksten over Kant zijn oorspronkelijk verschenen als wekelijkse bijdragen aan de pagina "Filosofie & Religie" van het dagblad Trouw, gedurende de eerste helft van 2004.

nog geen cover beschikbaar

Henk Procee • Over de grenzen van culturen
Voorbij universalisme en relativisme

De Nederlandse samenleving vertoont door de instroom van migranten en vluchtelingen een steeds pluriformer beeld. In dit boek wordt onderzocht welke fundamentele vooronderstellingen een rol spelen bij de vele interpretaties van etnisch culturele verscheidenheid.

Oud licht op nieuwe zaken

Ronald van Raak • Oud licht op nieuwe zaken
Adviezen van Erasmus, Spinoza, Thorbecke, Multatuli, Huizinga, & anderen

Conservatisme in Nederland ca. 1780-1940

Ronald van Raak (red.) • Conservatisme in Nederland ca. 1780-1940

Een van de onbeantwoorde vragen in de Nederlandse politieke geschiedenis is of er in ons land sprake is geweest van conservatieve groepen of bewegingen en, zo ja, waarin deze conservatieven zich onderscheidden van andere politieke richtingen.

Westerse moslims en de toekomst van de islam

Tariq Ramadan • Westerse moslims en de toekomst van de islam

Tariq Ramadan geniet niet alleen in Frankrijk groot aanzien onder jonge moslims. Ook in Engeland, Nederland en België groeit zijn bekendheid, als schrijver van talrijke boeken over westerse islam en als bevlogen spreker en inspirerend denker. Hij onderstreept de noodzaak van een onafhankelijke islam die niet wordt beïnvloed door conservatieve krachten van het Midden-Oosten. Hij roept moslims in het Westen op hun geloof en hun leven als betrokken burgers met elkaar in overeenstemming te brengen.

A Theory of Justice

John Rawls • A Theory of Justice

Since it appeared in 1971, John Rawls's "A Theory of Justice" has become a classic. The author has now revised the original edition to clear up a number of difficulties he and others have found in the original book.

Vreemdgang

Jan van Riessen • Vreemdgang
Filosoferen aan de grens

Na een eeuw van verwoesting en desillusies zou je zeggen dat het utopisme in het huidige Europa zijn langste tijd heeft gehad. Daarmee zouden we tegelijk verlost zijn van oude dilemma's, zoals de vervreemding en het nihilisme. In dit boek wordt echter betoogd dat het utopisme, als uiterste consequentie van het modernisme, het langer heeft volgehouden dan de postmodernen ons willen doen geloven. Meer dan dat: het utopisme lijkt definitief te zijn doorgebroken.

Wat is dat nou... filosofie?

Duke Robinson • Wat is dat nou... filosofie?

Wat is dat nou... filosofie is een speelse en vaak humoristische geschiedenis van het westerse denken waarin alle grote filosofen - van Plato tot Popper, van Diogenes tot Derrida - een plaats krijgen. De auteur beschrijft hun belangrijkste ideeën op een manier die zowel toegankelijk als filosofisch doortimmerd is.

Contingentie, ironie en solidariteit

Richard Rorty • Contingentie, ironie en solidariteit
Met een inleiding van Ger Groot

Hoe kunnen we voor rechtvaardigheid (solidariteit) strijden als we geen beroep kunnen doen op absolute waarheid (contingentie) en wij dat ook beseffen (ironie)?

Democratie en tegendemocratie

Pierre Rosanvallon • Democratie en tegendemocratie

Pierre Rosanvallon is een van de belangrijkste en veelzijdigste politieke denkers van dit moment. In november 2012 ontvangt hij in Amsterdam de zevende Spinozalens. Ter gelegenheid van deze bijzondere gebeurtenis publiceert Uitgeverij Boom, i.s.m. de Stichting Internationale Spinozaprijs, een inleiding op het werk van deze Franse denker.

Het maatschappelijk verdrag

Jean-Jacques Rousseau • Het maatschappelijk verdrag

Rousseau heeft met Du contrat social ou principes du droit politique (1762) het debat over de grondslagen van politiek en recht tot in onze dagen scherp gesteld.

Emile

Jean-Jacques Rousseau • Emile

Emile is nog altijd een tot de verbeelding sprekende combinatie van fictie, filosofie en opvoedkunde. Om zijn natuurlijke neiging tot goedheid te doen ontplooien wordt de jongen Emile vanaf zijn geboorte door een gouverneur afgeschermd van de misvormende invloeden van het maatschappelijke leven. Dit boek verscheen in 1980 voor het eerst in Nederlandse vertaling bij Uitgeverij Boom en heeft inmiddels de status van een klassiek werk.

Vertoog over de ongelijkheid

Jean-Jacques Rousseau • Vertoog over de ongelijkheid

In Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1755) geeft Rousseau antwoord op de vraag: wat is de oorsprong van de ongelijkheid tussen mensen, en berust ze op een natuurwet?

Politiek met een hart

André Rouvoet • Politiek met een hart
Beschouwingen over politiek en moraal

Rouvoet heeft zich sinds zijn aantreden in 1994 ontwikkeld tot respectabel Tweede-Kamerlid en scherp en deskundig deelnemer aan debatten en discussies. Ook de teksten in deze bundel onderscheiden zich door een heldere betoogtrant en duidelijke visie. Mede onder zijn invloed is het debat over de moraal, over de publieke betekenis van normen en waarden in Nederland, uitgerekend onder de twee 'paarse'kabinetten opgebloeid.

Geschiedenis van de westerse filosofie

Bertrand Russell • Geschiedenis van de westerse filosofie
Vanuit de politieke en sociale omstandigheden van de Griekse Oudheid tot in de twintigste eeuw

Wat niemand nu meer zou durven, deed de grote schrijver en filosoof Russell in dit boek: de volledige westerse filosofie in één duizelingwekkend verband brengen met haar sociale en politieke context.

The End of Poverty

Jeffrey Sachs • The End of Poverty
Economic Possibilities for Our Time

"Extreme poverty can be ended, not in the time of our grandchildren, but our time." Thus forecasts Jeffrey D. Sachs, whose twenty-five years of experience observing the world from many vantage points has helped him shed light on the most vital issues facing our planet: the causes of poverty, the role of rich-country policies, and the very real possibilities for a poverty-free future.

The Judith Butler Reader

Sara Salih & Judith P. Butler (eds.) • The Judith Butler Reader

The Judith Butler Reader is a collection of writings that span her impressive career and trace her intellectual history.
Judith Butler, author of influential books such as Gender Trouble, has built her international reputation as a theorist of power, gender, sexuality and identity.

Denkruimte

Wouter Sanderse & Evert van der Zweerde (red.) • Denkruimte
Reflecties op universitaire idealen en praktijken

Dit is een ongerust boek. De auteurs protesteren, op uiteenlopende wijze, maar vanuit eenzelfde ‘geest’, tegen het feit dat de universiteit beheerst wordt door een logica die haar vreemd is: de logica van outputfinanciering, meetbaarheid, studeerbaarheid, efficiency, op wantrouwen gebaseerde managementmodellen, doorgeschoten marktdenken, zesjesmentaliteit, rankings en impactfactoren. Ze verzetten zich tegen het waanidee dat het onderzoeksproces en zijn resultaten te plannen en te voorspellen zijn. Zo’n logica leidt niet tot excellentie, maar tot middelmaat.

Het zijn en het niet

Jean-Paul Sartre • Het zijn en het niet

Het zijn en het niet is een hoogtepunt in de twintigste-eeuwse filosofie. Direct na verschijnen in 1943 werd het hoofdwerk van Jean-Paul Sartre met geestdrift begroet door een kleine kring van vooruitstrevende nieuwlichters. In de jaren vijftig groeide het uit tot een van de pijlers onder de existentialistische filosofie, die toen een ongekende bloei beleefde.

Reflecties op het joodse vraagstuk

Jean Paul Sartre • Reflecties op het joodse vraagstuk

Sartres manifest tegen het antisemitisme spant een boog tussen 1946 en onze tijd, waarin zijn visie op rassenhaat en xenofobie nog steeds actueel is. Een aangrijpend en belangrijk boek voor ieder die in de 21ste eeuw beseft hoe dicht vrijheid en onvrijheid bij elkaar staan.

Vrijheid, gelijkheid, burgerschap

Fernando Savater • Vrijheid, gelijkheid, burgerschap
Zakwoordenboek voor mensen van morgen

Vrijheid, Gelijkheid, Burgerschap» is een even onmisbaar als kort en scherp en uitdagend boek over een van de actueelste en heetste hangijzers van onze tijd: hoe samen te leven in een maatschappij waarin de aloude idealen van vrijheid en gelijkheid voortdurend in botsing lijken te komen met de nieuwe werkelijkheid van immigratie, integratie, ongelijkheid, intolerantie, fundamentalisme, onbegrip, tweedeling en andere onvoorziene sociale hobbels en bobbels.

Berlijn beweegt

Rob Savelberg • Berlijn beweegt
Oude hoofdstad in een nieuw land

Sinds de val van de Muur is Berlijn drastisch veranderd. De communistische DDR verdween naar de mestvaalt van de geschiedenis. Berlijn beweegt geeft een voortreffelijk beeld van het publieke debat in dat nieuwe Duitsland en zijn dynamische hoofdstad.

Het land van aankomst

Paul Scheffer • Het land van aankomst

In zijn bekende essay 'Het multiculturele drama' uit 2000 sprak publicist Paul Scheffer zijn grote bezorgdheid uit over de mate waarin in Nederland langs elkaar heen wordt geleefd. Deze beschouwing leidde tot een fundamenteel en scherp maatschappelijk debat. In de loop der jaren werkte Scheffer zijn ideeën uit en het resultaat is 'Het land van aankomst': een breed opgezette zoektocht naar wat zich afspeelt onder de oppervlakte van de multiculturele samenleving. Niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa en in Amerika.

De gedroomde samenleving

Willem Schinkel • De gedroomde samenleving

In dit boek herneemt Willem Schinkel zijn lucide diagnose van de 'integratie'-problematiek zoals eerder uiteengezet in zijn even omvangrijke als spraakmakende studie Denken in een tijd van sociale hypochondrie.

Denken in een tijd van sociale hypochondrie

Willem Schinkel • Denken in een tijd van sociale hypochondrie
Aanzet tot een theorie voorbij de maatschappij

We leven in een hypochondrische maatschappij, die te veel doet aan zelfanalyse en zich allerlei kwalen aanpraat. Willem Schinkels nieuwste boek Denken in een tijd van sociale hypochondrie is een radicale maatschappijkritiek.

De herontdekking van de liefde

Wilhelm Schmid • De herontdekking van de liefde
De kunst van het leven met anderen

De liefde is in onze huidige tijd ingewikkeld geworden. Wij eisen te veel van haar: ze moet ons een oneindig geluksgevoel, onbedwingbare passie en eeuwige lust bezorgen, maar zonder dat ze onze vrijheid aantast. Het is geen wonder dat de liefde aan de enorme verwachtingen niet kan voldoen. Sommigen spreken al vertwijfeld over het ‘einde der liefde’ en veel mensen schikken zich in die droefgeestige praktijk. De liefde is gecompliceerd geworden, maar is dat een reden om haar maar te laten?

Het begrip politiek

Carl Schmitt • Het begrip politiek

In Het begrip politiek probeert de Duitse rechtsgeleerde en politiek filosoof Carl Schmitt (1888-1985) de politiek opnieuw te doordenken. Hij tracht een tegenwicht te bieden tegen liberale krachten die het politieke handelen en de politieke strijd willen vervangen door economische concurrentie en ethische discussie.

Zizek

Johan Schokker & Marc De Kesel (red.) • Zizek
Kritiek en daad

Wie denkt dat cultuur- en ideologiekritiek uit de tijd zijn, heeft buiten Slavoj Žižek (1949) gerekend. Jaarlijks verschijnen van deze Sloveense filosoof meerdere publicaties waarin hij geen van de hot issues uit het politieke en culturele leven van de planeet onbesproken laat.

nog geen cover beschikbaar

Hendrik-Jan Schoo • De verwarde natie

'In 'De verwarde natie' kant Schoo zich tegen de politieke heersers die immigratie als 'cultureel experiment' verwelkomden.

Wat beschaving heet

Arthur Schopenhauer • Wat beschaving heet
over politiek, recht en moraal

In een tijd waarin het in de politiek en de publieke opinie alleen nog maar lijkt te gaan over integratie en economie, is het heel verfrissend om te constateren dat de publieke zaak oorspronkelijk ook andere kwesties behelsde. Op zijn bekende elegante wijze opent Schopenhauer onze ogen daarvoor.

Parerga en paralipomena

Arthur Schopenhauer • Parerga en paralipomena
kleine filosofische geschriften

Na De wereld als wil en voorstelling is in april 2002 het werk waarmee Schopenhauer aan het eind van zijn leven bij een breed publiek bekend werd eindelijk verschenen: Parerga en paralipomena (Grieks voor aanvullingen en bijvoegsels). Het zijn zelfstandige aanvullingen op zijn eerder verschenen hoofdwerk, die een wezenlijk deel uitmaken van Schopenhauers filosofie en die van belang zijn voor een goed begrip van zijn denkwereld.

De wereld een hel

Arthur Schopenhauer • De wereld een hel

Schopenhauers hoofdwerk De wereld als wil en voorstelling verscheen in 1819, maar kreeg pas bekendheid na de publicatie van zijn essays en notities, de Parerga en Paralipomena (1844). Pas toen bleek de tijd rijp voor zijn 'filosofie in mineur', waarvan De wereld een hel een representatieve selectie biedt.

De wereld als wil en voorstelling

Arthur Schopenhauer • De wereld als wil en voorstelling

In 1819 publiceerde Schopenhauer zijn hoofdwerk Die Welt als Wille und Vorstellung, waarin hij, naar eigen zeggen, niet alleen reeds alles had beweerd wat hij de mensheid te melden had, maar ook het wereldraadsel definitief had opgelost. Het werk werd voornamelijk met stilzwijgen beantwoord.

Het ketterse begin

Dirk de Schutter • Het ketterse begin
Arendt over de filosofie van het actieve leven

Het begin is ketters omdat het een onvermijdelijk kluwen is van verantwoordelijkheid en onverantwoordelijkheid, van orthodoxie en heterodoxie, van herkenbaarheid en nieuwheid.

De opdracht van de politiek

Dick de Schutter, Hans Achterhuis & Erik Borgman • De opdracht van de politiek
Hannah Arendt over totalitarisme en bureaucratie

In de Hannah Arendt Lezing van Dirk De Schutter is de centrale stelling dat de opdracht van de politiek opnieuw geformuleerd moet worden na een eeuw vol totalitair geweld en bureaucratie. In zijn analyse van de politiek sluit De Schutter nauw aan bij de grote thema's uit de filosofie van Arendt.

Groene filosofie

Roger Scruton • Groene filosofie
Verstandig nadenken over onze planeet

Roger Scruton laat de lezer in zijn nieuwste boek Groene filosofie op een nieuwe manier kijken naar milieuproblemen. Scruton geeft geen gedetailleerde oplossingen voor specifieke milieuproblemen, maar plaatst de problemen in een zodanig perspectief dat ze onze problemen worden, die wij zullen moeten oplossen, gebruikmakend van onze morele uitrusting en in onze alledaagse omstandigheden.

Het nut van pessimisme

Roger Scruton • Het nut van pessimisme
en de gevaren van valse hoop

In dit uitdagende boek beargumenteert Roger Scruton dat de wereld de grootste ellende te verduren heeft gekregen van de zelfverklaarde optimisten en idealisten, of ze nu links waren of rechts. Hij wil dat we hun idealen verwerpen en dat we ons afkeren van dit soort irrationele en verderfelijke excessen en ons heil zoeken bij een humaan pessimisme. Scruton meent dat de tragedies uit de geschiedenis van het Europese continent het gevolg zijn geweest van een onwaarachtig optimisme en van de misvattingen die daarmee verbonden waren.

Wat heet beschaving

R. Scruton, A. Burms, H. de Dijn, A. Verbrugge, e.a. • Wat heet beschaving
Roger Scrutons kritiek van de hedendaagse cultuur

Roger Scruton (1944) is een van de meest prominente Britse filosofen van deze tijd. Tegelijkertijd roept zijn werk veel weerstand op, niet het minst vanwege zijn ver doorgevoerde conservatisme en traditionalisme.

nog geen cover beschikbaar

Seneca • De berechting van Claudius

Dit boek bevat een becommentarieerde vertaling van de beroemde, aan Seneca toegeschreven satire op de vergoddelijking van de Romeinse keizer Claudius (10 v. Chr.-54 na Chr.).

De mens als werk in uitvoering

Richard Sennett • De mens als werk in uitvoering

Uitgave in het kader van de zesde Spinozalens

De cultuur van het nieuwe kapitalisme

Richard Sennett • De cultuur van het nieuwe kapitalisme

Een leven lang werken bij dezelfde baas is er allang niet meer bij. 'Jong' en 'dynamisch' zijn de sleutelwoorden voor moderne werknemers – ervaring doet er niet meer toe. Werd er vroeger van je verwacht dat je je settelde, nu ben je ouderwets als je dat doet. Talent en vakmanschap, solidariteit en gemeenschapszin lijken niet meer te tellen. Bedrijven veranderen zelf om de haverklap van identiteit, ze reorganiseren en fuseren.

Justifying Blame

Maureen Sie • Justifying Blame
Why Free Will Matters and Why it Does Not

This book shows why we can justify blaming people for their wrong actions even if free will turns out not to exist. Contrary to most contemporary thinking, we do this by focusing on the ordinary, everyday wrongs each of us commits, not on the extra-ordinary, “morally monstrous-like” crimes and weak-willed actions of some.

Wachten op geluk

Coen Simon • Wachten op geluk
Een filosofie van het verlangen

De moderne mens verlangt te veel, tenminste zo luidt zijn zelfdiagnose. Dus storten we ons massaal op zelfontplooiing. Want als we weten wie we zijn, weten we beter wat we echt willen. Alleen zien we een vraag over het hoofd: biedt de wereld ooit wat we willen? Helaas, de wereld is geen etalage vol met waren die onze verlangens kunnen bevredigen. En onze verlangens zijn niet te bevredigen als een legemaag.

Marx

Peter Singer • Marx

Een reeks toegankelijke inleidingen in het leven en denken van sleutelfiguren uit de geschiedenis van de westerse filosofie, die onze cultuur blijvend hebben beïnvloed.

One World

Peter Singer • One World
The Ethics of Globalization (2nd edition)

Known for his original and courageous thinking on matters ranging from the treatment of animals to genetic screening, Peter Singer now turns his attention to the ethical issues surrounding globalisation. In this provocative book, he challenges us to think beyond the boundaries of nation-states and consider what a global ethic could mean in today's world.

Foute fantasieen

Marjan Slob • Foute fantasieen
kleine filosofie van de ontvankelijkheid

'Mijn voorspelling is dat het nooit echt wat zal worden met het feminisme als het geen rekening houdt met de fantasieën van vrouwen.' Marjan Slob, zelfstandig filosoof en analist van technologie en beeldcultuur, vindt momenten van grote bevrediging in het lezen en herlezen van de Bouquetreeks.

Sphären III: Schäume

Peter Sloterdijk • Sphären III: Schäume

Mit dem Band Schäume hat Peter Sloterdijk den dreiteiligen Versuch seiner neuen Erzählung der Geschichte der Menschheit vollendet. Der anthropologische und der Trilogie den Titel gebende Begriff der Sphäre verweist auf die Leitthese des Autors, wonach das Leben eine Formsache ist. »Sie suggeriert, daß Leben, Sphärenbilden und Denken verschiedene Ausdrücke für dasselbe sind.«

Het kristalpaleis

Peter Sloterdijk • Het kristalpaleis
Een filosofie van de mondialisering

Na het grote succes van Sferen past de spraakmakende Duitse filosoof zijn theorie toe op de actuele mondiale situatie. Sloterdijks stelling over globalisering luidt simpelweg: ons 'wereldburgerschap' is een fictie waarvan we al sinds de eerste ontdekkingsreizen in de ban zijn, maar die in onze tijd een acute betekenis krijgt.

Mediatijd

Peter Sloterdijk • Mediatijd

Mediatijd van Peter Sloterdijk bundelt vier essays. In het eerste onderzoekt Sloterdijk de ‘dwingende reden om samen te zijn’. In de laatste drie geeft hij een tijdsanalyse, in de achtereenvolgende behandeling van ‘de metafysica van de actiefilm’, ‘het contemporaine essayisme’ en ‘de rol van de informatiemedia in de moderne wereldmaatschappij’.

Regels voor het mensenpark

Peter Sloterdijk • Regels voor het mensenpark
Kroniek van een debat

Op 20 juli 1999 hield de Duitse filosoof Peter Sloterdijk een spraakmakende lezing waarin hij het 'einde van het humanistische tijdperk' inluidde. De grote vraag die Sloterdijk opwerpt is: zijn de democratieën van nu in staat om hun eigen humanisme ter discussie te stellen, andere beschavingsstrategieën te ontwikkelen en nieuwe regels voor het samenleven te bedenken?

Het heilig vuur

Peter Sloterdijk • Het heilig vuur
Over de strijd tussen jodendom, christendom & islam

Peter Sloterdijk, een van de meest uitdagende denkers van deze tijd, schreef een fascinerende studie over de drie godsdiensten die hun stempel op de westerse cultuur hebben gedrukt: jodendom, christendom en islam.

Im Weltinnenraum des Kapitals

Peter Sloterdijk • Im Weltinnenraum des Kapitals

Der Verknüpfung von Erzählung und Philosophieren, dem hervorstechenden Merkmal der Bücher Peter Sloterdijks, ist es zu verdanken, daß zu Beginn des 21. Jahrhunderts etwas Grundstürzendes über Globalisierung zu erfahren ist. Denn der Autor nimmt die mit der Erde als Kugel verbundenen historisch-philosophischen Eigenarten ernst und gelangt zur These: Was als Globalisierung gelobt oder verschrien wird, ist die Endphase eines mit der ersten Erdumrundung einsetzenden Prozesses.

Sferen

Peter Sloterdijk • Sferen

Na het succes van Regels voor het mensenpark, waarin de populaire Duitse filosoof zich als de scherpzinnige stoorzender in het maatschappelijk en wetenschappelijk debat liet zien, ontmoeten we in Sferen de bezonnen en meeslepende denker Sloterdijk. Deze grootse vertelling over de geschiedenis van de mensheid is het meesterwerk waarop we sinds Kritiek van de cynische rede wachten.

Woede en tijd

Peter Sloterdijk • Woede en tijd
Een politiek-psychologisch essay

Hoe om te gaan met de terugkeer van de woede in de 21ste eeuw? Dat is de cruciale vraag die Peter Sloterdijk op weergaloze wijze analyseert in zijn nieuwe boek.

Hartslag van de wereld

Peter Sloterdijk & Alain Finkielkraut • Hartslag van de wereld

Sloterdijk en Finkielkraut: waarschijnlijk de twee meest gelezen en geliefde filosofen onder het Nederlandse publiek. In Hartslag van de wereld stellen ze elkaars ideeën op de proef. In korte statements en reflecties zoeken beide filosofen gezamenlijk naar een nieuwe theorie van de mondialisering: de wereld is ons kloppende hart, maar ook die vreemde globe waarop we ons nooit veilig zullen voelen.

Vrijheid als ideaal

Bart Snels • Vrijheid als ideaal

ëVrijheid' komt voor op vele vaandels. In de sociaal-culturele hectiek van de afgelopen jaren is het woord door vrijwel alle politieke richtingen gebezigd om aan te geven waar het heen moet met ons. Wat heeft de linkse politiek over 'vrijheid' gezegd? Is het een ideaal geworden of juist gebleven? Vrijheid als ideaal stelt de vragen en biedt analyse.

De grote kloof

Bart Snels, Noortje Thijssen (red) • De grote kloof
Verhitte politiek in tijden van verwarring

Na de dood van Fortuyn is het een komen en gaan van nieuwe partijen en bewegingen. De een vaak nog populistischer dan de ander. De Nederlandse bevolking is het politieke 'gekonkel' van de gevestigde partijen beu. Hoe ernstig is dit gebrek aan vertrouwen nu eigenlijk? Hoe diep is de kloof tussen burger en politiek?

At The Same Time

Susan Sontag • At The Same Time

The sixteen essays gathered here represent the last pieces written by Susan Sontag in the years before her death in 2004. Reflecting on literature, photography and art, post-9/11 America and political activism, these essays encompass the themes that dominated Sontag's life and work, revealing why she remains one of the twentieth-century's preeminent writers and thinkers.

Regarding The Pain Of Others

Susan Sontag • Regarding The Pain Of Others

From Goya's Disasters of War to news footage and photographs of the conflicts in Vietnam, Rwanda and Bosnia, pictures have been charged with inspiring dissent, fostering violence or instilling apathy in us, the viewer. Regarding the Pain of Others will alter our thinking not only about the uses and meanings of images, but about the nature of war, the limits of sympathy, and the obligations of conscience.

De grenzeloze generatie

Frits Spangenberg & Martijn Lampert • De grenzeloze generatie

De grenzeloze generatie stoelt op het Mentality-waardenonderzoek van Motivaction, waarvoor tussen 1997 en 2009 ruim 20.000 personen diepgaand zijn ondervraagd. Ook komen in dit opiniërende boek prominente opiniemakers en jongeren aan het woord.

Theologisch-politieke verhandeling / Tractatus theologico-politicus

Spinoza • Theologisch-politieke verhandeling / Tractatus theologico-politicus

Heeft Christendom niet alles met politiek te maken? Kan men wel christen zijn zonder mee te bouwen aan de welzijnsstaat voor ieder? In zijn revolutionaire Theologisch-politieke verhandeling (1670) geeft de hooggeleerde Spinoza een uitdagend, maar overtuigend antwoord op basis van een historische analyse van de bijbel en een theoretische bewijsvoering: godsdienst als politiek gerealiseerde rechtvaardigheid en naastenliefde.

Lof van het conservatisme

Bart Jan Spruyt • Lof van het conservatisme

Wat is conservatief eigenlijk precies? Bart Jan Spruyt, conservatief sinds 1964, beschrijft het conservatisme als een politieke theorie waaraan een consistente levensbeschouwing ten grondslag ligt. Hij gaat in op het conservatismedebat dat al enige jaren wordt gevoerd, en besteedt aandacht aan een aantal vooraanstaande denkers.

Voltaire als vrolijk antwoord op de vergrijzing

Paul Steenhuis • Voltaire als vrolijk antwoord op de vergrijzing

Een essay in boekvorm dat het denken over vergrijzing als thema heeft. Het huidige sombere en negatieve denken over ouderdom en vergrijzing doet absoluut geen recht aan de mogelijkheden die er voor de mens zijn om juist in de latere levensjaren veel van dat leven te maken. Kijk maar naar Voltaire die pas op hogere leeftijd als schrijver, opkomer voor onrechtvaardig behandelden en als man veel van zijn leven wist te maken.

Fietsen naar Rome met marcus Aurelius

Marjolein Steenveld • Fietsen naar Rome met marcus Aurelius

Er geen verwachtingen op na houden. Je kunt overal goed leven, het leven is wat je ervan maakt. Je voorstellingen bepalen je denken, kleur ze dus regelmatig. Dat zei Marcus Aurelius, van 161 tot 180 na Christus, keizer van het Romeinse rijk, maar bovenal filosoof.

Stoppen met blowen

Yoram Stein • Stoppen met blowen
De mythen, de gevaren en je laatste joint

Het gedoogbeleid staat volop in de belangstelling, maar er zit één kant aan het blowen die nog steeds vaak wordt ontkend, gebagatelliseerd of verzwegen: de ernst en de omvang van het probleem van cannabisverslaving. Veel jongeren beginnen ermee, omdat ze denken dat het een onschadelijke softdrug is. Maar inmiddels melden zich jaarlijks duizenden Nederlandse blowers bij verslavingsklinieken.

Wat zal men doen? (II)

Ernst Stern • Wat zal men doen? (II)
Een filosofie van de rechten van de mens (deel 2)

In deze 'filosofie van de rechten van de mens' richt Stern de aandacht op de samenhang tussen religie en sociale verhoudingen. Dit is deel twee van twee delen.

Wat zal men doen? (I)

Ernst Stern • Wat zal men doen? (I)
Een filosofie van de rechten van de mens

In deze 'filosofie van de rechten van de mens' richt Stern de aandacht op de samenhang tussen religie en sociale verhoudingen. Dit is deel één van twee delen.

Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme

Jan van der Stoep • Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme

Lange tijd was het taboe te wijzen op het conflictueuze en uitsluitende karakter van culturen. Er werd vooral ingezet op een actief achterstandsbeleid. Tegenwoordig is het echter bon ton alle nadruk te leggen op aanpassing aan de binnen onze samenleving geldende regels en omgangsvormen. Gebrekkig integratie wordt gezien als een cultureel en niet als een maatschappelijk probleem.

Mondig tegen elke prijs

Bas van Stokkom • Mondig tegen elke prijs
Het vrije woord als fetisj

Moslimvijandigheid, opgeklopte verontwaardiging en provocaties houden de publieke opinie in de greep waardoor genuanceerd oordelen verdacht is geworden. De grenzen van vrije meningsuiting worden nadrukkelijk opgezocht. Hoe kan die agitatie worden geduid? Bieden pers en politiek wel genoeg weerwerk? Mag je het vrije woord beknotten? Dit boekje biedt nadere reflectie op de 'zeg wat je denkt'-storm die over het land raast.

nog geen cover beschikbaar

Deyan Sudjic • De macht van het bouwen
Hoe macht en geld de wereld aanzien geven

Journalist Deyan Sudjic kwam er in de loop van de jaren achter dat hij zijn fascinatie voor architectuur deelde met een zeer dubieus clubje dictators.

De kunst van het oorlogvoeren

Sun-tzu • De kunst van het oorlogvoeren

Dit met recht klassieke meesterwerk stamt uit 400 voor Christus. Het is het oudst bekende filosofische werk over oorlog, tactiek en strategie. Oorlog is een uiterst gewichtige factor in de geschiedenis en de actualiteit, en alleen al om die reden blijft dit boek van groot belang, Legerleiders en staatslieden hielden en houden het binnen handbereik. Maar het belang van de Sun Tzu reikt verder, want het is toepasbaar op andere levensterreinen.

Leven als bouwpakket

Tsjalling Swierstra, Marianne Boenink, Bart Walhout en Rini van Est (red.) • Leven als bouwpakket

Biotechnologie, nanotechnologie en neurowetenschappen raken met elkaar verweven en roepen een grote ambitie op: de werkelijkheid naar eigen wens ontwerpen, opbouwen en verbouwen - desnoods molecuul voor molecuul. Kortom: het leven als bouwpakket.

Tegen het verval van de retorica

Tacitus • Tegen het verval van de retorica

Politieke omstandigheden en welsprekendheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De retorica, de juridische en politieke welsprekendheid, gedijt nu eenmaal ten tijde van maatschappelijke onrust, waarin sociale, politieke of juridische misstanden aan de orde gesteld kunnen worden, zonder al te veel beperking van de vrijheid van meningsuiting.

De Zwarte Zwaan

Nassim Nicholas Taleb • De Zwarte Zwaan
De impact van het hoogst onwaarschijnlijke

"Taleb schreef het prachtige boek De Zwarte Zwaan waarin hij geduldig uitlegt hoe beperkt onze waarnemingen en interpretaties van de werkelijkheid zijn." - het Financieele Dagblad

Over robuustheid

Nassim Nicholas Taleb • Over robuustheid
nadere filosofische en empirische bespiegelingen over De Zwarte Zwaan

Zwarte Zwanen zijn toevallige gebeurtenissen die ons leven bepalen, van bestsellers tot wereldrampen. De kredietcrisis is weliswaar een witte zwaan, zoals Nassim Nicholas Taleb heeft uitgelegd in De Zwarte Zwaan, maar leert ons wel dat we voorbereid moeten zijn op Zwarte Zwanen. In Over robuustheid legt hij uit hoe dat moet. Hoe kun je je hoeden voor rampen? Hoe houd je menselijke fouten en misrekeningen binnen de perken? Hoe kun je inspelen op kansen?

Moderniteit in meervoud

Charles Taylor • Moderniteit in meervoud
cultuur, samenleving en sociale verbeelding

Als een van de invloedrijkste filosofen ter wereld geniet Charles Taylor op dit moment grote faam vanwege zijn bijdragen aan de politieke filosofie en de ethiek, in het bijzonder aan de debatten over identiteitsvorming, multiculturalisme, secularisatie en moderniteit.

Wat betekent religie vandaag?

Charles Taylor • Wat betekent religie vandaag?

Tegen de achtergrond van William James' beroemde essay over de varianten van de religieuze ervaring, onderzoekt Charles Taylor in Wat betekent religie vandaag? de verschuivingen die in de twintigste eeuw hebben plaatsgevonden in de verhouding van religie, individu en samenleving.

U bevindt zich hier

Marcel ten Hoven • U bevindt zich hier
Gesprekken over de staat van Nederland

Kies twee bijzondere mensen uit en breng ze met elkaar in gesprek. Laat ze niet discussiëren of elkaars standpunten bestrijden, maar vraag ze om een dialoog te voeren. Een echt gesprek over fundamentele zaken. Zoals tussen Ger Groot en Monseigneur Bär, Paul Frissen en James Kennedy, J.L. Heldring en Ernst van den Hemel.

Omstreden besluiten

Marin Terpstra • Omstreden besluiten
Filosofische aspecten van het besturen

Omstreden besluiten biedt een inleiding in de filosofie van het besturen, waarin vier aspecten van de bestuurlijke werkelijkheid worden belicht: de argumentatieve, de normatieve, de interpretatieve en de politieke.

Democratie als cultus

Marin Terpstra • Democratie als cultus
Over politiek en religie

Secularisering beperkt zich niet alleen tot de godsdienst, maar zet zich verder door naar andere menselijke instellingen. De onttovering van de wereld maakt ook de leden van maatschappij en staat tot ongelovigen. Ze verlaten de politieke orde, zoals ze voorheen de kerken verlieten. Karl Marx schreef al in 1843: de godsdienstkritiek is voltooid, nu begint de kritiek van staat en recht. Bijna een eeuw later stelde Carl Schmitt de diagnose dat de moderne politieke instellingen gegrond zijn in geseculariseerde theologische begrippen.

Onenigheid en gemeenschap

Martin Terpstra • Onenigheid en gemeenschap
Basisboek politike filosofie

Politiek ontstaat op het moment dat de mens tracht een gemeenschap te vormen ondanks de onenigheid met zijn medemens. Dat is de basisstelling van dit nieuwe deel in de succesvolle serie Basisboeken filosofie.

Herinnering aan het kwaad, bekoring van het goede

Tzvetan Todorov • Herinnering aan het kwaad, bekoring van het goede
Analyse van de twintigste eeuw

In dit boek analyseert Tzvetan Todorov wat naar zijn mening de essentie van de twintigste eeuw is: het kwaad. Dat wil zeggen, het totalitarisme zoals zich dat in twee vormen heeft voorgedaan, nazisme en communisme. De democratie heeft weliswaar een einde aan de totalitaire regimes gemaakt, maar de herinnering aan het kwaad wordt zowel gebruikt als misbruikt.

Facing The Extreme

Tzvetan Todorov • Facing The Extreme
Moral Life in the Concentration Camps

It is an understatement to call the Nazi and Soviet death camps "outposts of hell on earth," as we know from the testimony of a powerful body of witnesses. Todorov looks inside these camps, and there he finds hope for all humankind, arguing that innumerable instances of heroism, self-sacrifice, and caring show that "moral reactions are spontaneous, omnipresent, and eradicable only with the greatest violence" and that "morality cannot disappear without a radical mutation of the human species."

Tzvetan Todorov - Nieuw en oud geweld

Tzvetan Todorov • Tzvetan Todorov - Nieuw en oud geweld

Tzvetan Todorov - nieuw en oud geweld verschijnt ter gelegenheid van de uitreiking op 21 april 2004 van de derde Spinozalens aan deze Frans-Bulgaarse taalwetenschapper, historicus en politiek filosoof. De Spinozalens is een onderscheiding voor een internationaal vermaard schrijver, wetenschapper of filosoof die zich, in de geest van Spinoza, heeft verdiept in de ethische grondslagen van de samenleving.

Sloterdijk

Sjoerd van Tuinen • Sloterdijk
Binnenstebuiten denken

De Duitse filosoof Peter Sloterdijk (1947) is in Nederland vooral bekend geworden door het internationale schandaal dat volgde op zijn provocerende lezing Regels voor het mensenpark in 1999. Veel eerder al deed hij als vlijmscherp tijdsdiagnosticus in wijde kring veel stof opwaaien met de Kritiek van de cynische rede. Zijn status onder filosofen is echter omstreden.

Geluksvogels

Sebastien Valkenberg • Geluksvogels
Of waarom we het nog nooit zo goed hadden

Het huidige tijdsgewricht kenmerkt zich door ongekende vrijheid en welvaart. Nog nooit hebben zoveel mensen zich kunnen richten op het goede leven. Nu deze langgekoesterde idealen zijn verwezenlijkt zijn de reacties echter lauw. Volgens de vele cultuurpessimisten zou ‘onze’ tijd getekend worden door een veelheid aan kwalen: consumentisme, hedonisme, egoïsme, cynisme en kapitalisme.

Effectief idealisme

Marjan van Dasselaar & Eelco van den Dool • Effectief idealisme
Op pad met pioniers

Zijn idealen mooie maar onhaalbare dromen? Is een bevlogen idealist een hemelbestormer of een luchtfietser? Van ideaal naar werkelijkheid is een taai proces. Toch krijgen sommige idealisten het voor elkaar: eerlijke koffie, gelijke kansen voor vrouwen of een beter milieu. Wat maakt deze idealisten effectief?

Baudelaire in cyberspace

Antoon Van den Braembussche & Angelo Vermeulen • Baudelaire in cyberspace
Dialogen over kunst, wetenschap en digitale cultuur

Baudelaire in Cyberspace bundelt een tiental dialogen tussen filosoof Antoon Van den Braembussche en beeldend kunstenaar Angelo Vermeulen, die alle voor een breed publiek bestemd zijn.

Quarterlife crisis

Tim Van den Hoff • Quarterlife crisis
Een ontspoorde zoektocht naar authenticiteit

Sinds kort is er een nieuw fenomeen in de wereld van de zelfhulpliteratuur: de quarterlife crisis. Een diagnose voor existentieel verlamde twintigers en dertigers met keuzestress, die teweeg gebracht wordt door de zware verantwoordelijkheid en de grote sociale druk om het ideale leven te vinden.

Welkom in Youtopia

Menno van der Veen • Welkom in Youtopia

In De toekomstloze mens meet Menno van der Veen de politieke temperatuur van de huidige samenleving. Een boek over nieuwe mogelijkheden in een maatschappij die haar grenzen lijkt te hebben bereikt.

Dwarse interventies

E. van der Zweerde, George Kwaad & Jeroen Linssen (red.) • Dwarse interventies
Politiek-filosofische opstellen

Een staalkaart van de Nederlandse politieke filosofie

Nero & Seneca

Anton van Hooff • Nero & Seneca
De despoot en de denker

‘Wreed Romeins keizer (4 letters)’. Zo kennen we Nero uit de kruiswoordraadsels. Hij dankt die slechte naam aan zijn brute vervolging van christenen, de liquidatie van senatoren, de moord op zijn moeder Agrippina en andere tirannieke daden. Het bekendste slachtoffer van Nero’s terreur was Seneca, die carrière had gemaakt als redenaar, literator en filosoof, en belast was geweest met Nero’s opvoeding.

Marcus Aurelius

Anton van Hooff • Marcus Aurelius
De filosoof-keizer

Marcus Aurelius (121-180) geldt, naast zijn voorgangers Augustus en Trajanus, als een modelkeizer. Hij zou de laatste 'goede' vorst zijn geweest; met het keizerschap van zijn zoon Commodus trad volgens de traditie het verval in. Dit beeld leeft tot in onze dagen voort en zien we terug in bijvoorbeeld de blockbuster Gladiator (2000).

Het Argentijnse gezicht van Spinoz

M. van Reijen • Het Argentijnse gezicht van Spinoz
Een politieke economie van de trieste passies

Miriam van Reijen's nieuwe boek over Spinoza begint met een onderzoek naar de samenhang van Spinoza's theorie van de passies en zijn politieke filosofie. Het gaat daarbij onder meer om het inzicht dat de passies een fundamentele rol spelen bij het ontstaan en voortbestaan van de staat, evenals bij het realiseren van het doel ervan: de vrijheid. Hoewel Franse denkers al sinds de jaren '60 van de vorige eeuw op deze samenhang in Spinoza's werk hebben gewezen, blijken het opmerkelijk genoeg vooral Argentijnse filosofen te zijn die het grote belang van deze thematiek beklemtonen.

Kapitalisme zonder remmen

Maarten van Rossum • Kapitalisme zonder remmen

Opkomst en ondergang van het marktfundalisme

Wat een hufter!

Bas van Stokkom • Wat een hufter!

Nederland is in de ban van maatschappelijke kwesties die samen te vatten zijn als verhuftering. Op straat, in openbare gebouwen, in het verkeer, bij festiviteiten en op TV: in toenemende mate hebben we te maken met verbaal en fysiek gedrag dat ergernis en ook angst veroorzaakt. Wat een hufter! is het eerste boek dat deze kwestie duidelijk beschrijft en analyseert. Zónder te moraliseren!

Tolerantie en actief pluralisme

Guido Vanheeswijck • Tolerantie en actief pluralisme
De afgewezen erfenis van More, Erasmus en Gillis

Dit boek biedt allereerst een boeiend exposé van het zestiende-eeuwse humanisme, het tijdperk van de zoektocht naar de bronnen van het menselijk weten en geloven vanuit een besef van de wijsheid van de onzekerheid en vanuit een grote tolerantie en verdraagzaamheid.

Radicale secularisatie?

Guido Vanheeswijck • Radicale secularisatie?
Tien hedendaagse filosofen over religie en moderniteit

Dit boek wil inzicht bieden in de actuele stand van het secularisatiedebat aan de hand van de bijdragen die een tiental vooraanstaande hedendaagse denkers daartoe hebben geleverd.

Talking Prices

Olav Velthuis • Talking Prices
Symbolic Meanings Of Prices On The Market For Contemporary Art

How do dealers price contemporary art in a world where objective criteria seem absent? Talking Prices is the first book to examine this question from a sociological perspective.

Tijd van onbehagen

Ad Verbrugge • Tijd van onbehagen
Filosofische essays over een cultuur op drift

Aan het begin van het nieuwe millennium is een aantal maatschappelijke problemen zichtbaar geworden, die niet langer kunnen worden begrepen vanuit gangbare begrippen en categorieën. Voorbeelden hiervan zijn het verschijnsel zinloos geweld en de spanning tussen religie en cultuur.

Binding en betekenis

Charles Vergeer • Binding en betekenis
Een filosofie van de zorg

Een korte inleiding in de ethiek, de sociale filosofie of in de zingevingsproblematiek en het denken over zorg en hulpverlening.

Identiteit

Paul Verhaege • Identiteit

Maatschappelijke veranderingen hebben gezorgd voor een veranderd ik-gevoel. Paul Verhaeghe onderzoekt de effecten van dertig jaar neoliberalisme, vrijemarktwerking, privatisering en de relatie tussen de maakbare samenleving en onze identiteit.

Het liberale denken van Thomas Paine

Dirk Verhofstadt • Het liberale denken van Thomas Paine

Tweehonderd jaar geleden stierf de liberale filosoof en publicist Thomas Paine. Hij stond mee aan de wieg van de Amerikaanse onafhankelijkheid en raakte betrokken bij de Franse Revolutie.

de open samenleving onder vuur

Dirk Verhofstadt (red.) • de open samenleving onder vuur
De Wereld Van Nu In Popperiaans Perspectief

Terreuraanslagen, multiculturele spanningen en de financiële crisis veroorzaken angst en onzekerheid. Extreem-rechtse, nationalistische en populistische partijen spelen in op onderbuikgevoelens en wakkeren ze nog aan. Een andere bedreiging voor de open samenleving is het wilde kapitalisme, het neoliberale systeem dat onverschillig staat tegenover de uitbuiting van mens en natuur.

John Stuart Mill - 150 jaar Over vrijheid

Dirk Verhofstadt (red.) • John Stuart Mill - 150 jaar Over vrijheid

Honderdvijftig jaar geleden publiceerde John Stuart Mill zijn bekende boek Over vrijheid. Naar aanleiding van deze verjaardag schreven twaalf auteurs uit België en Nederland een bijdrage over thema’s waar Mill een uitgesproken mening over had en die ook vandaag nog relevant zijn. De auteurs hebben het over de houding van Mill tegenover de vrije meningsuiting, het utilitarisme, het liberalisme, het socialisme, het individualisme, het feminisme, het populisme, het geloof, de slavernij, het onderwijs, het vrije marktdenken en het belang van Over vrijheid.

Ritueel burgerschap

Oskar Verkaaik • Ritueel burgerschap
Een essay over nationalisme en secularisme in Nederland

Nederland is in de ban van cultuur. Meer dan ooit worden culturele verschillen tussen bevolkingsgroepen benadrukt. Maar een diepgravende antropologische analyse van wat er in Nederland gaande is, ontbreekt tot dusver. Dit boek vult dat gat.

De geest uit de fles

Rienk Vermij • De geest uit de fles
De Verlichting en het verval van de confessionele samenleving

Is de Verlichting echt de periode van debat en filosofische ideeën waaruit onze westerse waarden zijn voortgekomen?

Rienk Vermij veegt de ideeënrijkdom van de Verlichting niet onder het tapijt, maar plaatst die wel in de politieke en maatschappelijke context van die tijd.

Humanisme en verlichting en de postume essays van David Hume

Ton Vink • Humanisme en verlichting en de postume essays van David Hume

Dit essay over humanisme en verlichting, ook in hun hedendaagse variant, vestigt de aandacht op het belang hiervoor van de Schotse filosoof, historicus en essayist David Hume (1711-1776).

De terugkeer van het engagement

Karin Vintges • De terugkeer van het engagement

Het 'einde van de ideologieën' heeft gezorgd voor een algemene politieke desoriëntatie, ja zelfs voor een zekere radeloosheid bij mensen en groeperingen die voorheen politiek geïnspireerd waren. Karen Vintges pleit voor een terugkeer van het engagement, al moet dat wel een nieuw soort engagement worden, passend bij onze tijd. Daarbij zet ze het late werk van de Franse filosoof Michel Foucault in.

Vreemd gaan en vreemd blijven

Rudi Visker • Vreemd gaan en vreemd blijven
Filosofie van de multiculturaliteit

"De angst van de multiculturalist die geconfronteerd wordt met de Ander, is dat hij zijn eigenheid zal verliezen. Hij houdt de ander dus op afstand door hem principieel gelijkwaardig te verklaren, maar keert hem in dezelfde beweging de rug toe en sluit zich in zichzelf op..."

Michel Foucault

Rudi Visker • Michel Foucault
Genealogie als kritiek

De franse filosoof Michel Foucault dankte zijn naam en faam in de jaren zestig en zeventig onder de jongere generaties aan zijn kritiek op de menswetenschappen, zoals criminologie, pedagogie, psychologie en psychiatrie. Hij zag in deze vorm van kennis de macht aan het werk en trok de wetenschappelijkheid van deze disciplines openlijk in twijfel.

Lof der zichtbaarheid

Rudi Visker • Lof der zichtbaarheid
Een uitleiding in de hedendaagse wijsbegeerte

In Lof der zichtbaarheid laat Rudi Visker zien hoe de negatieve bezetting van het begrip zichtbaarheid heeft geleid tot een bepaalde opvatting van publieke ruimte, die hij met Derrida aanwezigheidsmetafysisch noemt. Tegen de achtergrond van tal van actuele problemen (pluralisme, fundamentalisme, individualisme, nationalisme en racisme) treedt hij in gesprek met auteurs die binnen de continentale traditie van beslissende invloed zijn geweest voor de bepaling van het regime van zichtbaarheid waaraan we vandaag gehoor geven.

De druk van de beleving

Gerard Visser • De druk van de beleving
Filosofie en kunst in een domein van overgang en ondergang

Onder een ervaring verstaan wij vandaag een beleving. Wat wij beleving noemen komt overeen met de principes van het 'en plein air' en de 'sensation vitale' van het Franse impressionisme. Zoals de levensfilosofische bezinning breekt met de uitgangspunten van het metafysische denken, zo voltrekt het impressionisme de overgang van de traditionele naar de moderne beeldende kunst.

Nietzsche en Heidegger

Gerard Visser • Nietzsche en Heidegger
Een confrontatie

In de traditie van de moderne wijsbegeerte die zich een bezinning op het eigen heden ten doel stelt, kunnen twee richtingen worden onderscheiden. Een eerste gaat terug op Hegel en Marx, een tweede op Nietzsche - die niet zoals Marx van vervreemding spreekt, maar van het Europese nihilisme.

Het recht van de toekomst

H. Ph. Visser 't Hooft • Het recht van de toekomst
Over morele aspecten van duurzaamheid

We lopen tegen grenzen aan die er ons toe dwingen de toekomstdimensie bewuster in ons denken te integreren. Ethiek, het denken over goed en kwaad, dient even ver te reiken als de ecologische schokgolf die door ons handelen wordt veroorzaakt. Al wordt er nog veel te weinig naar gehandeld, het is een algemeen gedeelde overtuiging dat het een groot onrecht zou zijn om aan toekomstige mensen een leeggeplunderde planeet na te laten. In dit boek wordt gepoogd, aan deze intuïtie als inspirerend beginsel voor een rechtvaardige samenleving nader vorm te geven.

Filosofisch woordenboek

Voltaire • Filosofisch woordenboek
of De rede op alfabet

De 'Dictionnaire philosophique' werd in 1764 uit voorzorg anoniem gepubliceerd, en dat bleek niet ten onrechte. Het boek werd prompt verbrand, niet alleen in Parijs, maar ook in Genève, Bern en Den Haag. Met name de artikelen over de bijbel en godsdienst wekten woede en verontwaardiging bij de autoriteiten. Toch vond het vanaf het begin een gretig onthaal en moest het al snel worden herdrukt.

ABC

Voltaire • ABC
Zeventien dialogen

In de ABC-dialogen laat Voltaire de gesprekspartners A (een Engelsman) B (een Hollander) en C (een rijke katholiek uit de buurt van Venetië) discussiëren over tal van maatschappelijke onderwerpen, maar vooral over de inrichting van de Staat, over de wetten en het recht in het algemeen.

nog geen cover beschikbaar

Jan Vonk • Speelruimte voor tolerantie

Is er in 2004 een actueler thema denkbaar dan de grenzen, de speelruimte van de tolerantie? Over de maatschappelijke relevantie van zijn onderwerp heeft de schrijver dus absoluut geen klagen. Tolerantie in godsdienst, in maatschappij en techniek zijn enkele samenstellende delen van een boek waar op de eerste pagina's al bewezen wordt dat 1 plus 1 geen 2 is.

Voetbalgek

Jan Vorstenbosch • Voetbalgek
bespiegelingen van een filosoof

Wat is het toch dat mannen, en in toenemende mate vrouwen, naar de bal trekt, zoals de alcoholist naar de fles wordt getrokken? Hoe krijgt zo'n eenvoudig rond ding vol lucht het voor elkaar om leven te blazen in het manvolk, zelfs in mensen uit wie alle leven geweken lijkt, die meestentijds uitgeblust op de bank naar Spoorloos liggen te kijken?

Primates and Philosophers

Frans de Waal, Stephen Macedo and Josiah Ober • Primates and Philosophers
How Morality Evolved

"It's the animal in us," we often hear when we've been bad. But why not when we're good? This work tackles this question by exploring the biological foundations of one of humanity's most valued traits: morality. It argues that modern-day evolutionary biology takes far too dim a view of the natural world, emphasizing our "selfish" genes.

Het kunstwerk van de toekomst

Richard Wagner • Het kunstwerk van de toekomst

In Het kunstwerk van de toekomst (1849) legt Wagner het fundament voor zijn Gesamtkunstwerk. Na zijn vlucht uit Dresden, wegens revolutionaire activiteiten, schrijft hij in Zürich zijn belangrijkste theoretische teksten en werkt hij aan Der Ring des Nibelungen. Wagners prozawerken vormen een fascinerend masterplan voor zijn innovatieve muziekdrama's

Grenzeloze rechtvaardigheid

Michael Walzer • Grenzeloze rechtvaardigheid

Op 4 april 2008 werd in Amsterdam de vijfde Spinozalens uitgereikt aan de Amerikaanse filosoof Michael Walzer. Ter gelegenheid hiervan verscheen Grenzeloze rechtvaardigheid, een bundel van en over deze invloedrijke denker.

De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme

Max Weber • De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme

De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme is een klassieker met een grote actuele betekenis, juist in onze tijd, waarin de religie terugkeert op de publieke agenda en de vanzelfsprekendheden van het kapitalisme steeds meer ter discussie staan.(1905). Met dit werk ontwikkelde Weber een nieuwe positie tegenover de marxistische geschiedenistheorie.

Politiek als beroep & Wetenschap als beroep

Max Weber • Politiek als beroep & Wetenschap als beroep

Max Weber (1864-1920) is een van de grondleggers van de sociologie. Zijn klassieke essays Politiek als beroep en Wetenschap als beroep bieden een beknopte en elegante kennismaking met de centrale thema’s van zijn werk. Volgens Weber verschaft de wetenschap ons helderheid over wat ons echt ter harte gaat en geeft de politiek ons de moed om daarvoor op te komen.

Sartre

Ruud Welten (red.) • Sartre
Een hedendaagse inleiding

In het jaar 2005 is het honderd jaar geleden dat Jean-Paul Sartre werd geboren. In een tijd waarin het postmodernisme aan kracht inboet, en waarin ethiek en politiek opnieuw belangrijke wijsgerige aandachtsvelden zijn, komt het denken van Sartre weer in zicht.

De klimaatoorlogen

Harald Welzer • De klimaatoorlogen

De conflicten van de 21ste eeuw gaan niet meer over ideologieën of politieke systemen, maar voor alles over de toegang tot natuurlijke hulpbronnen als water, olie, gas en vruchtbaar land. In De klimaatoorlogen schetst Harald Welzer de verontrustende gevolgen van ecologische veranderingen voor het samenleven van mensen, de balans van de macht en de verdeling van welvaart in de wereld.

De f-factor van Nederland

Pauline Weseman (red.) • De f-factor van Nederland
op zoek naar hedendaags fundamentalisme

een fundamentalist was ooit een amerikaanse protestant die zijn geloofsfundamenten veilig wilde stellen. Tegenwoordig doet een fundamentalist eerder denken aan een militante fanaticus. is dat terecht?

Nietzsche en Kant lezen de krant

Rob Wijnberg • Nietzsche en Kant lezen de krant
denkers van vroeger over dilemma's van nu

Onze heilige waarheden hebben we de laatste eeuwen zien verdampen. Zelfs onze identiteit zijn we in de loop der tijd kwijtgeraakt. Hulpeloos dobberen we rond op een zee van informatie, nieuws en meningen, op zoek naar iets wat ons weer ankers geeft. De moderne journalistiek is ons daar niet erg behulpzaam bij: hypes dicteren de berichtgeving, lichtzinnigheid en entertainment de toon. Wat vandaag de opening van de voorpagina of het journaal is, is morgen alweer achterhaald en vergeten.

Boeiuh

Rob Wijnberg • Boeiuh
het stille protest van de jeugd

Terwijl de mediadruk alleen maar toeneemt, keren jongeren zich af van het nieuws. Intussen is de samenleving 'verhard' en wordt de toon in het publieke debat extremer, maar meet de jeugd zich een houding aan van ruimdenkendheid, gematigdheid en verwondering. En nu Nederland vervangen wordt door Europa en datzelfde Europa ingehaald wordt door een globaliserende wereld, zoekt de jongste generatie zijn heil vooral bij zichzelf. In drie essays, getiteld 'Boeiuh', 'Chilluh' en 'Pimpuh', geeft Rob Wijnberg een vlijmscherpe, kritische kijk op de hedendaagse samenleving door de ogen van de jeugd.

In dubio

Rob Wijnberg • In dubio
Vrijheid van meningsuiting als het recht om te twijfelen

Heeft vrijheid van meningsuiting grenzen, en zo ja, waar liggen die dan? Die vraag heeft het openbare discours in Nederland nu al jaren in zijn greep. In dubio is een gewaagde poging die vraag definitief te beantwoorden.

En mijn tafelheer is Plato

Rob Wijnberg • En mijn tafelheer is Plato
een filosofische kijk op de actualiteit

We leven in een land en in een cultuur waarin infotainment niet langer alleen een journalistiek genre is, maar ook een politieke norm: het gaat niet slechts om de boodschap, maar vooral ook om de manier waarop die wordt uitgedragen.

Truth and Truthfulness

Bernard Williams • Truth and Truthfulness
An Essay in Genealogy

What does it mean to be truthful? What role does truth play in our lives? What do we lose if we reject truthfulness? No philosopher is better suited to answer these questions than Bernard Williams.

De autonome mens

E. Wit (redactie) • De autonome mens
Nieuwe visies op gemeenschappelijkheid

Autonomie wordt door velen gezien als een belangrijke verworvenheid van de moderne samenleving. Maar het verschijnsel roept ook tal van lastige kwesties op - kwesties die in dit boek op onnavolgbare wijze worden geanalyseerd.

Kernbegrippen in de politieke filosofie

Henk E.S. Woldring • Kernbegrippen in de politieke filosofie
Een herwaardering

Kernbegrippen in de politieke filosofie gaat over woorden die iedereen gebruikt, zoals samenleving, democratie, staat, rechtvaardigheid en vrijheid. Ook in de sociale en politieke filosofie nemen deze woorden een centrale plaats in, maar bestaat er onduidelijkheid over hun betekenis.

Heideggers kinderen

Richard Wolin • Heideggers kinderen
Hannah Arendt, Karl Löwith, Hans Jonas en Herbert Marcuse

In de jaren twintig wist Martin Heidegger met zijn charismatische persoonlijkheid een groot aantal jonge intellectuelen aan zich te binden. Velen van hen waren van joodse origine. In Heideggers kinderen gaat Richard Wolin na hoe Heideggers keuze het denken van zijn beroemdste leerlingen heeft beïnvloed.

Hannah Arendt

Elisabeth Young-Bruehl • Hannah Arendt
For Love of the World

This highly acclaimed, prize-winning biography of one of the foremost political philosophers of the twentieth century is here reissued in a trade paperback edition for a new generation of readers.

Bedrogen door de elite?

Jelle Zeedijk & Paul van Bortel (red.) • Bedrogen door de elite?
Kritische beschouwingen bij Theodore Dalrymples cultuuranalyse

De Britse psychiater Theodore Dalrymple staat bekend als een spraakmakend cultuurcriticus. Dag- en weekbladen publiceren zijn columns en al vijf van zijn boeken zijn in het Nederlands vertaald. Politici lezen en becommentariëren zijn werk en sociale wetenschappers beschouwen hem als een belangrijke discussiepartner.

Populisme als politiek drijfzand

Anton C. Zijderveld • Populisme als politiek drijfzand

Fortuyn, Wilders en Verdonk hebben het populisme weer op de politieke en maatschappelijke kaart gezet. Pim Fortuyn was een populist pur sang. Wilders en Verdonk porberen zijn gedrag na te volgen en zijn succes te evenaren. Maar wat is populisme eigenlijk?

Geweld

Slavoj Zizek • Geweld
Zes zijdelingse beschouwingen

Aanslagen, excessen, rellen: geweld is aan de orde van de dag. Slavoj Žižek analyseert de complexe werkelijkheid achter dit gewelddadige oppervlak. In Geweld onderscheidt Žižek drie vormen van geweld: subjectief geweld (misdaad, terreur), symbolisch geweld (racisme, discriminatie) en systemisch geweld (onze politieke en economische orde). De maatregelen die wij nemen om subjectief geweld te bestrijden, versterken juist de andere geweldsvormen.

Eerst als tragedie, dan als klucht

Slavoj Zizek • Eerst als tragedie, dan als klucht

Hegel stelde dat de geschiedenis zich steeds herhaalt. Marx beaamde dit, maar verbeterde hem op een essentieel punt. Historische gebeurtenissen vinden eerst plaats als tragedie, maar keren vervolgens terug als klucht. In Slavoj Žižeks kernachtige nieuwe boek is dit gegeven het uitgangspunt voor een messcherpe analyse van de situatie anno nu.

Welkom in de woestijn van de werkelijkheid

Slavoj Zizek • Welkom in de woestijn van de werkelijkheid

Zizek ontwikkelt in dit boek een originele kritiek op de liberale democratie, die doorgaans wordt gezien als hét alternatief voor het moslimfundamentalisme. Het mondiale kapitalisme als basis voor de democratische systemen heeft namelijk zelf sterk fundamentalistische trekken.

Intolerantie

Slavoj Zizek • Intolerantie

Op originele en tegendraadse wijze bekritiseert Žižek ons ‘postpolitieke tijdperk’. Hij laat zien dat de tolerantie waar wij ons op beroemen wel eens een ondraaglijke fictie zou kunnen zijn. Zij is naïef en apolitiek, en sluit de ogen voor de werkelijke oorzaken van etnische conflicten en spanningen. De veelbesproken Sloveense denker houdt een pleidooi voor intolerantie.

nog geen cover beschikbaar

Slavoj Zizek • Schuins beziend
Jacques Lacan geïntroduceerd vanuit de populaire cultuur

Slavoj Zizek laat zien dat Lacans gedachtegoed niet altijd hoeft te resulteren in eindeloze abstracties, maar daarentegen een theoretisch kader biedt om aspecten van onze moderne cultuur te verklaren.

nog geen cover beschikbaar

Slavoj Zizek • Pleidooi voor intolerantie

Op originele en tegendraadse wijze bekritiseert Zizek ons 'postpolitieke tijdperk' en laat zien dat de tolerantie wel eens een ondraaglijke fictie zou kunnen zijn: zij is naïef en apolitiek, en sluit de ogen voor de werkelijke oorzaken van etnische conflicten.

Did Somebody Say Totalitarianism?

Slavoj Zizek • Did Somebody Say Totalitarianism?
Four Interventions in the (Mis)Use of a Notion

Zizek bestrijdt de zelfgenoegzame liberaal-democratische consensus aangaande het begrip totalitarisme. Het concept verhindert ons de historische werkelijkheid te zien zoals ze is.

De politiek van het genot

Slavoj Zizek & Glyn Daly • De politiek van het genot
Gesprekken met Slavoj Zizek

Žižek is een Sloveense filosoof die inmiddels wereldwijd een vooraanstaande plaats inneemt in het filosofische, politieke en culturele debat en bekend is om zijn uitdagende ideeën over tal van onderwerpen, waaronder globalisering, cyberspace, populaire cultuur, film en muziek.


Bestellen
Je kunt de boeken op deze website bestellen en voor € 1,95 extra per zending thuis laten bezorgen.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)