overzicht van boeken over pedagogiek

Het boek tegen de barbarij

Desiderius Erasmus • Het boek tegen de barbarij

Een vurig pleidooi voor de studie van de klassieke letteren, afgewisseld met felle aanvallen op de 'barbaren': tijdgenoten van Erasmus die de jeugd van de klassieken probeerden af te houden met een beroep op godsdienst en moraal.

Word ik van filosofie een beter mens?

Teun Koetsier, Karin Vintges & Huib Schwab (redactie) • Word ik van filosofie een beter mens?

"Wat heb je eigenlijk aan filosofie? Word je van filosofie op de een of andere manier een beter mens?" Dit boek bevat, voorafgegaan door een bijdrage van Cornelis Verhoeven, de zeer uiteenlopende reacties van vijftien auteurs, waaronder Huib Schwab.

Confucianisme

Karel L. van der Leeuw • Confucianisme

Confucius (551 v. Chr. – 479 v. Chr.) was een belangrijke Chinese geleerde, lang voor het ontstaan van het beroemde keizerrijk. Zijn leven en leer zijn al sinds de late oudheid omgeven door legenden. De confucianisten beschouwden zichzelf als de ruggengraat van de Chinese geleerdheid en de dragers van de traditie.

In het belang van het kind

B. Levering & Andreas Kinneging • In het belang van het kind
Gezien vanuit het kind en gezien vanuit de overheid

Deze twee lezingen gaan over 'het belang van het kind' gezien vanuit het kind en vanuit de overheid. De ene auteur is onderzoeker, de ander hoogleraar. Er komen actuele onderwerpen aan de orde, zoals de verplichte taaltoets en deelname aan een opvoedcursus. De auteur legt uit hoe de driehoek kind-ouder-overheid bekeken kan worden. Hij vindt dat het belang van het kind primair ligt in de pedagogische relatie met zijn of haar ouders en dat de inmenging van buitenaf beperkt moet blijven.

Waarheid en cultuur

Friedrich Nietzsche • Waarheid en cultuur

Nietzsche behandelt in deze bundeling van zijn vroege werk belangrijke kwesties als de rol van het onderwijs in de cultuur van morgen en de herkomst van het verlangen naar waarheid. Zijn beschouwingen over de wezenlijke trekken van de negentiende-eeuwse cultuur zijn ontnuchterend.

Kinderen koop je in de hemel

Liesbeth Noordegraaf-Eelens • Kinderen koop je in de hemel
Over zwangerschap, geboorte, kind-zijn en ouder worden

Opvoeden is niet vrijblijvend, maar het kan wel een stuk luchtiger. Met opvoedingsadviezen geïnspireerd door filosofen als Arendt, Foucault en Sloterdijk.

Het avontuur filosofie

Fernando Savater • Het avontuur filosofie
denkers die de wereld veranderden

Dit even levendige als leerzame boek van Fernando Savater, de meest gelezen filosoof van Europa, biedt een fascinerend overzicht van de westerse wijsbegeerte aan de hand van de in zijn ogen 25 belangrijkste denkers.

De waarde van opvoeden

Fernando Savater • De waarde van opvoeden
filosofie van onderwijs en ouderschap

Fernando Savater is hoogleraar filosofie aan de universiteit van Madrid en een van de meest gelezen filosofen van onze tijd. Hij verwierf grote faam met talrijke internationale bestsellers, zoals Het goede leven, Vrijheid, gelijkheid, burgerschap, De moed om te kiezen en Het avondtuur filosofie. Met zijn zeer kenmerkende opgewekte enthousiasme presenteert Savater in De waarde van opvoeden» een actuele filosofie voor onderwijs en ouderschap.

Brieven over de esthetische opvoeding van de mens

Friedrich Schiller • Brieven over de esthetische opvoeding van de mens

Schillers magnum opus Brieven over de esthetische opvoeding van de mens behoort tot de belangrijkste filosofische werken van de Duitse Romantiek. Met de zijns inziens catastrofale gevolgen van de Franse Revolutie voor ogen, komt Schiller ertoe geen heil meer te verwachten van politieke middelen en alleen het niet-politieke middel van de kunst in staat te achten de moderne maatschappij te humaniseren. Het ‘spel’ van de kunst zou de mens pas echt vrij maken.

Het beste van de jeugd

Stijn Sieckelinck • Het beste van de jeugd
Een wijsgerige pedagogiek van jongeren en hun ideal(ism)en

Jongeren zijn ontvankelijk voor idealen. Mede om die reden worden inspanningen en budgetten ingezet om jongeren de juiste idealen bij te brengen of van de verkeerde idealen af te houden. Maar ondertussen zijn veel jongeren anders en in andere idealen gaan geloven dan voorheen. Vertrekpunt van deze studie zijn twee uitwassen van opvoeding en onderwijs: afstomping en radicalisering onder jongeren. Ook al zijn ze tegengesteld aan elkaar, zou het kunnen dat beide symptomen zijn van een pedagogische cultuur die niet goed raad weet met idealen van jongeren?

Ouders

Dieter Thomä • Ouders
Kleine filosofie van een riskante levensvorm

Waarom worden mensen ouders? Zijn ouders ook mensen? Zijn ouders nog wel vrij, en waarin ligt dat bijzondere geluk dat in het gezin ervaren kan worden? Een diepgaande maar toch luchtige analyse van het ouderschap en het gezin. Dieter Thomä biedt in dit boek meer dan filosofie, zelfs meer dan een humorvolle duiding van de ervaringen van ouders en kinderen. Hij slaagt erin grote thema's als geluk, vrijheid en eindigheid op de levensvorm van het gezin te betrekken.


Bestellen
Je kunt de boeken op deze website bestellen en voor € 1,95 extra per zending thuis laten bezorgen.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)