overzicht van boeken over overige zaken

 

volgende tweeëndertig (van 83) -->

Denkbeelden

Pieter d' Hoine & Bart Engelen (red.) • Denkbeelden
Van film naar filosofie

Film bedwelmt. In het duister van de filmzaal lijkt alles erop gericht het denken tot stilstand te brengen. De beelden denken wel voor jou. Op het eerste gezicht is de relatie tussen film en filosofie niet evident.

Lof en troost van de filosofie

Hans Achterhuis • Lof en troost van de filosofie

Rede gehouden bij het afscheid als hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Twente op 7 juni 2007

Denkers van nu

Hans Achterhuis, Jan Sperna Weiland, Sytske Teppema en Jacques De Visscher (red.) • Denkers van nu

In 1999 verscheen het boek De denkers, waarin de balans werd opgemaakt van het intellectuele debat van de twintigste eeuw. Nu, vijf jaar later, is het eindelijk tijd voor een vervolg.

Socratisch motiveren

dr. Martin T. Appelo • Socratisch motiveren

Hulpverleners en bedrijfsartsen komen het vaak tegen: cliënten die anders doen en willen dan wat hun omgeving verwacht. De verschillende partijen gaan de strijd met elkaar aan, graven zich in of keren elkaar de rug toe. Vastlopende en uitzichtloze behandelingen, dreigende arbeidsongeschiktheid en toenemend isolement zijn hiervan het gevolg. Socratisch motiveren is een methode om dit te voorkomen.

Brieven en andere getuigenissen 1925 tot 1975

Hannah Arendt en Martin Heidegger • Brieven en andere getuigenissen 1925 tot 1975
Uit de nalatenschap

De relatie tussen Martin Heidegger en Hannah Arendt ging verder dan die tussen docent en studente alleen. Lange tijd echter waren de documenten waarin hun verhouding tot uitdrukking komt, niet toegankelijk. In 1998 verschenen ze voor het eerst in druk, samen met relevant materiaal uit de Hanna Arendt Papers die zich in de Library of Congress in Washington bevinden.

Boeren in Nederland

Jan Bieleman • Boeren in Nederland
Geschiedenis van de landbouw 1500-2000

De Nederlandse delta staat al eeuwen te boek als een welvarend stedenland. De verstedelijking is niet ten koste van de landbouw gegaan, integendeel: tegenwoordig geldt de Nederlandse land- en tuinbouw als de productiefste ter wereld.

25 eeuwen westerse filosofie

Jan Bor, L. Landeweerd • 25 eeuwen westerse filosofie

Het boek behandelt de filosofie van de Antieken, Middeleeuwen, Renaissance, zeventiende en achttiende eeuw, de negentiende eeuw en de hedendaagse wijsbegeerte.

De tijd bestaat niet

Roland Brueer • De tijd bestaat niet
Essays over domheid, vrijheid en emoties

Dit boek is een uitnodiging tot en een inleiding in het filosofisch bedrijf. Filosofie begint met het inzicht dat er zoiets bestaat als een domme vraag. Die is er in twee varianten: de vraag is dom omdat er geen antwoord op kan worden gegeven of omdat ze verkeerd is gesteld. Uiteindelijk gaat filosofie over het basale onderscheid tussen domm een interessante waarheden. Zij keert zich, eventueel op een don quichoteske wijze, tegen domheid.

Plato and a Platypus Walk Into a Bar...

Thomas Cathcart & Daniel Klein • Plato and a Platypus Walk Into a Bar...
Understanding Philosophy Through Jokes

Teaches the principles and concepts of philosophy through one-liner jokes, vaudeville humor, cartoons, and limericks, in an irreverent introduction to the great philosophers and philosophical traditions, from Existentialism to Logic.

Vrouwelijke filosofen

Carolien Ceton • Vrouwelijke filosofen
Een historisch overzicht

Waarom komen vrouwelijke denkers in curricula, filosofische cursussen en overzichtswerken zo weinig aan bod? Door de eeuwen heen hebben talloze vrouwen zich weliswaar verdiept in een veelheid aan filosofische thema’s, maar vaak zijn deze denkers onzichtbaar gebleven.

Humor

Simon Critchley • Humor

Humor is een fascinerend, prachtig geschreven en komisch boek over wat humor ons kan vertellen over onze menselijke natuur. Van de oudheid tot aan de moderne tijd en puttend uit het werk van een breed scala aan auteurs, in het bijzonder Swift, Sterne, Shaftesbury, Bergson, Beckett en Freud, keert Humor het komische binnenstebuiten en onthult ons een smakelijk inzicht in wat we grappig vinden.

Kernthema's in de literatuur- en cultuurwetenschap

Joost de Bloois & Esther Peeren • Kernthema's in de literatuur- en cultuurwetenschap

'Kernthema's in de literatuur- en cultuurwetenschap' is onderdeel van de reeks Wetenschapsfilosofie in context, die tot doel heeft te reflecteren op verschillende universitaire disciplines als wetenschap: waaraan ontlenen deze disciplines hun wetenschappelijkheid? Welke wetenschappelijke methoden gebruiken ze? Wat voor soort wetenschappelijke kennis produceren ze? Hoe verhouden ze zich tot andere wetenschappen en het wetenschappelijke (en universitaire) veld als geheel? Al deze vragen worden in dit boek behandeld, toegespitst op de literatuur- en cultuurwetenschap.

Briefwisseling

Benedictus de Spinoza • Briefwisseling

Benedictus de Spinoza (1632-1677) is zonder twijfel de bekendste en oorspronkelijkste denker, die de Lage Landen hebben voortgebracht. Voor zichzelf en zijn medemensen wilde hij het ware geluk vinden en hij ontwierp een volledig denkstelsel op monistische grondslag om te bewijzen dat grondige kennis van mens, wereld en God of Natuur (zoals hij zich herhaaldelijk uitdrukte), tot dit hoogste geluk kan leiden.

Korte geschriften

Benedictus de Spinoza • Korte geschriften

Deze bundel omvat vijf korte geschriften van Spinoza. Enige daarvan zijn sedert zijn dood voor het Nederlandse publiek vrijwel ontoegankelijk geweest. Bij lezing blijken zij evenwel een belangrijke bijdrage te vormen tot begrip van zijn denkwereld; en tegelijk bevatten ze al de aankondigingen van zijn hoofd-moment in de geschiedenis van de wijsbegeerte.

Filosofie

J. van Eijck • Filosofie
Een inleiding

Doel van deze algemene, systematische inleiding in de wijsbegeerte is de lezer vaardigheden te leren om zèlf filosofische vragen en de voorgestelde antwoorden te beoordelen.

nog geen cover beschikbaar

Tom Eijsbouts • De filosofie van de bal

Tom Eijsbouts schreef in aanloop op het WK voetbal van 2006 ìDe filosofie van de balî. De bal, zo stelt hij, is een ijzersterk en speels onderwerp van lichte filosofie. Dat komt door zijn eenvoud en door het direct gevoelsmatige contact dat bijna ieder ermee heeft. Hij is daarom veel toegankelijker dan de grote en zware filosofische onderwerpen als taal, recht, muziek of kunst.

Filosofische Reisgids voor Nederland en Vlaanderen

Erno Eskens • Filosofische Reisgids voor Nederland en Vlaanderen

Een filosofische reisgids door Nederland. Wat deden Ludwig Wittgenstein en Bertrand Russell in hotel Pomona in Den Haag? En Schopenhauer in dat armetierige kroegje in Deventer, of Descartes in de Domtoren? Dat Erasmus in Rotterdam is geboren wist u, maar minder bekend is dat John Locke Enkhuizen heeft bezocht en daar niet erg gelukkig was, net zomin overigens als Camus in Brussel en Montesquieu in Den Bosch.

Filosofen lexicon

Erno Eskens & Ruben Heijloo • Filosofen lexicon
Werk, leven en citaten van tweehonderd grote denkers

Wie was Anaxagoras? Wat was nou ook alweer de kern van Kant's filosofie? Hoe dacht Spinoza over God? Hoe zat Plato's ideeënleer in elkaar? Het Filosofen Lexicon is een rijk geïllustreerd overzichtswerk met kernachtige informatie over 200 belangwekkende filosofen. De hoofdpunten uit hun denken, maar ook opmerkelijke anekdotes en verhelderende uitspraken.

Filosofie scheurkalender 2011

Het team van Filosofie Magazine • Filosofie scheurkalender 2011
365 bepalende filosofische ideeën en vermakelijke anekdotes

De Filosofie Scheurkalender biedt iedere dag een pakkend, grappig en intrigerend citaat uit de geschiedenis van de filosofie.

Sophie's World

Jostein Gaarder • Sophie's World
A Novel About the History of Philosophy

Het beroemde boek van Jostein Gaarder in een goedkope paperback uitgave.

Het oog in de storm - docentendossier

Ellen Geerlings • Het oog in de storm - docentendossier
Wegwijs in de filosofie

De belangstelling voor filosofie is de laatste jaren sterk toegenomen, ook op scholen. Met het oog daarop heeft de filosofe Ellen Geerlings een leergang voor het vak filosofie op HAVO- en VWO-niveau ontwikkeld.

Het oog in de storm - Werkboek HAVO

Ellen Geerlings • Het oog in de storm - Werkboek HAVO
Wegwijs in de filosofie

De belangstelling voor filosofie is de laatste jaren sterk toegenomen, ook op scholen. Met het oog daarop heeft de filosofe Ellen Geerlings een leergang voor het vak filosofie op HAVO- en VWO-niveau ontwikkeld.

Filosofie van het voetbal

Martin Gessman • Filosofie van het voetbal

Waarom de Nederlanders het modernste voetbal spelen, de Engelsen nog steeds in rugby-termen denken en de Duitsers de libero moesten uitvinden.

De verslaving voorbij

Jan Geurtz • De verslaving voorbij

In De verslaving voorbij komen alle eigentijdse vormen van verslaving of dwangmatigheid aan bod:

De opluchting

Jan Geurtz • De opluchting
In een dag van het roken af!

Pedagoog Jan Geurtz was zelf vijfentwintig jaar lang verstokt roker en heeft inmiddels met het boek De opluchting en via gelijknamige (groeps)trainingen uitgebreid aangetoond een succesvolle methode te hebben ontwikkeld om te stoppen met roken.

Italiaanse reis

J.W. von Goethe • Italiaanse reis

Met dit indrukwekkende reisverslag, dat zich uitstrekt over de jaren 1786 tot en met 1788, biedt Goethe een kleurrijk en erudiet beeld van een land waarvan de eerste raakpunten reiken tot zijn vroegste jeugd. Italiaanse reis is een monument in de geschiedenis van de reisliteratuur.

Het leven volgens Arnold Grunberg

J. Goud • Het leven volgens Arnold Grunberg
het leven als poppenkast

De in 1971 geboren schrijver Arnon Grunberg heeft, deels onder het pseudoniem Marek van der Jagt, een indrukwekkend oeuvre op zijn naam staan. Het omvat een tiental romans, naast vele novellen, toneelstukken, columns, essays en gedichten. Van zijn debuutroman Blauwe maandagen (1993) af, heeft zijn werk nationaal en internationaal de aandacht getrokken en werd het met een reeks van literaire prijzen bekroond. In recensies werden zijn boeken zowel beklemmend als geestig, zowel ontroerend als diepgaand genoemd. Ze werden vergeleken met het werk van Nietzsche en Kafka, Sartre en Houellebecq.

Papierverwerkende industrie

Ger Groot • Papierverwerkende industrie
Lezen als beroep

In 2002 begon Ger Groot in De Groene Amsterdammer een wekelijkse rubriek waarin hij verslag doet van zijn leven als lezer. Meestal bespiegelend, soms fel, sarcastisch of ironisch laat Groot zijn gedachten gaan over wat hij als beroepslezer onder ogen krijgt. Zo ontdekt hij een beklemmend Dutroux-complex in de Vogelfängeraria van Mozarts Zauberflöte.

Twee zielen

Ger Groot • Twee zielen
Gesprekken met hedendaagse filosofen

quote:
'Twee zielen, drie zielen, vele zielen. Het zou mooi zijn als er ook veel jonge zielen uitgenodigd werden tot mee-filosoferen. Want hoewel deze bundel er niet speciaal voor bedoeld is, lijkt zij mij veel spannender en intrigerender voor leerlingen en studenten dan de vele brave, speciaal voor het filosofie-onderwijs geschreven boeken.' Hans Achterhuis in Trouw.

What Is Philosophy?

Félix Guattari & Gilles Deleuze • What Is Philosophy?

Philosophy, according to the authors, is the only study that is concerned with the creation of concepts, which distinguishes it from science, logic, and art. To support this thesis, the authors discuss the nature of these disciplines and the thought of a wide spectrum of philosophers, from Plato to Foucault.

Geschiedenis van de filosofie

René Gude • Geschiedenis van de filosofie
5 CD's boek 'Overzicht van de geschiedenis van de filosofie' door Daan Roovers en René Gude

Filosofie is het verlangen naar wijsheid en wijsheid is niets anders dan kennis waar je iets mee kunt. De geschiedenis van de filosofie heeft een goudmijn aan inzichten opgeleverd, van de meest alledaagse levenswijsheden tot eeuwige, onveranderlijke ideeën.

Spinoza

Margaret Gullan-Whur • Spinoza
Een leven volgens de rede

Een van de twee recente biografieën van de beroemde wijsgeer.

Waarom?

Bas Haring • Waarom?
filosofie voor kinderen

Waarom ben ík geboren en niet iemand anders? Zou het zo kunnen zijn dat ik nu droom en alles wat ik meemaak helemaal niet echt is? Heeft mijn hoofd wel eens zonder gedachten gezeten? Ben ik uniek of lopen er meer mensen zoals ik op aarde rond? De meeste kinderen stellen al vanaf jonge leeftijd dit soort filosofische vragen, en … geef daar maar eens antwoord op!

Kernthema's van de filosofie

M. van Hees, E. de Jonge, L. Nauta (red.) • Kernthema's van de filosofie

Een heldere inleiding in de systematiek van de wijsbegeerte met gelijke aandacht voor praktische en theoretische filosofie.

De vliegende papa's

Berrie Heesen • De vliegende papa's
Filosoferen met kinderen

De vliegende papa's' is evenals het eerder verschenen 'Klein maar dapper' een bundel verhaaltjes om met kinderen te filosoferen.

Kinderen filosoferen

Berrie Heesen • Kinderen filosoferen
Leerlingenboek

Pjoki Teer schrijft problemen op ballonnen, prikt ze door, dan zijn ze opgelost. Is dat een oplossing? Wanneer niet en wanneer wel?

De Oranjemythe

Coos Huijsen • De Oranjemythe
Een postmodern fenomeen

Nederland was een republiek toen er in heel Europa koningshuizen heersten; nu vrijwel alle landen republieken zijn is Nederland een monarchie. De auteur toont aan dat het hier om meer gaat dan charmante tegendraadsheid.

Filosofie agenda 2009

Patrick van IJzendoorn • Filosofie agenda 2009

Elke dag ten minste één filosofisch moment. De Filosofie agenda vergezelt u het hele jaar door, elke dag opnieuw, met citaten, informatie over actualiteiten, historische wetenswaardigheden, gedichten en illustraties.

filosofie van de toekomst

Fred Keijzer • filosofie van de toekomst
over nut en noodzaak van sciencefiction

Het is hoog tijd dat we onze ogen openen voor de mogelijke werelden van morgen. Sciencefiction levert ons de verbeeldingskracht die daarvoor nodig is. Meer dan welk ander genre ook vormt sciencefiction een gedurfde combinatie van analyse en speculatie. Het is een hogedrukspuit met ideeën die op de lezer worden afgevuurd - lang niet altijd raak natuurlijk, maar de voltreffers veranderen de wereld van iedereen die zich hieraan bloot wil stellen.

Van Korea tot Kosovo

Christ Klep en Richard van Gils • Van Korea tot Kosovo
De Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945

Van Korea tot Kosovo is het eerste werk dat een compleet overzicht geeft van alle Nederlandse vredesoperaties sinds de Tweede Wereldoorlog. Bij deze vijftig operaties zijn 60.000 Nederlandse militairen ingezet.

Ongehoorde symfonie

André Klukhuhn • Ongehoorde symfonie
Een overzicht van de geschiedenis en de filosofie van de klassieke muziek

Een kenner op het gebied van de klassieke muziek – wie wil dat nou niet zijn? In Ongehoorde symfonie legt André Klukhuhn de filosofie en oorsprong van de klassieke muziek op toegankelijke wijze bloot.

Abraham Kuyper

Jeroen Koch • Abraham Kuyper
Een biografie

Abraham Kuyper (1837-1920) was een man met een opdracht. Als predikant, journalist, politicus en theoloog ijverde deze herboren christen voor de herkerstening van Nederland. Kuyper was oprichter van de Antirevolutionaire Partij, stichter van de Vrije Universiteit, grondlegger van de Gereformeerde Kerken in Nederland en hoofdredacteur van De Standaard, zijn eigen krant. Zo vormde hij zijn 'kleine luyden' om tot 'mannenbroeders', tot orthodox-protestantse strijders voor het ware geloof in een vaderland dat bedreigd werd door revolutie: door liberalisme, evolutieleer, scepsis en Multatuli.

Parijs denkt

Marijn Kruk • Parijs denkt
Het publieke debat in Frankrijk

Wie voeren vandaag de dag publiekelijk het woord in Parijs? Waar schrijven de Franse media over, behalve dan over Sarkozy? Welke geluiden zijn te horen aan de universiteiten, de instituten, in de cafés? Ooit was Parijs het centrum van het politieke, culturele en filosofische debat. Wat is daar nog van over?

Hoeders van de wijsheid

Patrick Lateur • Hoeders van de wijsheid
Griekse filosofen in honderdvijftig epigrammen

De meer dan vierduizend bewaarde Griekse epigrammen handelen over goden en helden, dichters en denkers, over leven en liefde, zorgen en dood. Kleine gedichtjes zijn het, die in een flits iets wezenlijks belichten van mensen en dingen.

Burger van de wereld

Ulrich Libbrecht • Burger van de wereld
inleiding tot een wereldbeschouwing

De auteur propageert een eenheid van oosters en westers denken.

Cool it!

Bjørn Lomborg • Cool it!
Zin en onzin in het debat over klimaatverandering

Bjørn Lomborg plaatst in Cool it! kritische kanttekeningen bij de eenzijdigheid en de juistheid van de informatie die we voorgeschoteld krijgen over klimaatverandering, niet in de laatste plaats door Al Gore.

Filosofie scheurkalander

Filosofie Magazine • Filosofie scheurkalander
365 Bepalende filosofische ideeen en vermakelijke anekdotes

De Filosofie Scheurkalender biedt iedere dag een pakkend, grappig of intrigerend citaat van beroemde filosofen uit heden en verleden.

Taoïsme

Patricia de Martelaere • Taoïsme
De weg om niet te volgen

Het taoïsme wordt alom erkend als een van de hoofdstromingen van de klassieke Chinese filosofie. Maar wordt het ook begrepen?

Cradle to Cradle

William McDonough and Michael Braungart • Cradle to Cradle
Remaking the Way We Make Things

A manifesto for a radically different philosophy and practice of manufacture and environmentalism "Reduce, reuse, recycle" urge environmentalists; in other words, do more with less in order to minimize damage.

Cradle to cradle

William McDonough en Michael Braungart • Cradle to cradle
afval = voedsel

Het huidige milieudenken spoort aan tot 'beperken, hergebruiken en recyclen', ofwel: doe meer met minder om de schade te beperken. Maar dat leidt, zoals chemicus Michael Braungart en architect William McDonough in dit visionaire boek aangeven, alleen maar tot het instandhouden van het productiemodel van 'cradle to grave', dat enorme hoeveelheden afval en vervuiling produceert.


 

volgende tweeëndertig (van 83) -->

Bestellen
Je kunt de boeken op deze website bestellen en voor € 1,95 extra per zending thuis laten bezorgen.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)