overzicht van boeken over wat is

Oneindigheid

ANTW • Oneindigheid
Themanummer Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (jaargang 95, nr.1)

Het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (ANTW) is een algemeen filosofisch vaktijdschrift dat zich richt op een breed scala van deelgebieden, stromingen, discussies en perioden van de filosofie.

Over kleuren

Aristoteles • Over kleuren

Voor ons is het vanzelfsprekend kleuren als zelfstandige grootheden met een eigen karakter te beschouwen. We beseffen meestal niet dat die zienswijze sterk door onze cultuur is bepaald en dat kleuren in andere tijden en in andere culturen geheel anders ervaren werden. Zo hebben in het oude Griekenland filosofen kleurmengsels beschreven die voor ons op het eerste gezicht volstrekte raadsels zijn omdat we de achtergrond van hun denkwijze niet kennen.

Bloed vlees & botten

Aristoteles • Bloed vlees & botten
Het beest in Aristoteles

De tweeënhalf pond zenuwweefsel tussen onze oren gedraagt zich als een doorgewinterde aristoteliaan", schrijft Douwe Draaisma in zijn bijdrage aan Bloed vlees en botten. Volgens Aristoteles zien wij, redelijke dieren, nooit alleen maar losse onderdelen. We nemen een onderdeel altijd waar in een samenhangend geheel. Maar oog voor het geheel gaat bij Aristoteles gelukkig niet ten koste van de afzonderlijke delen.

nog geen cover beschikbaar

Aristoteles • Over de kosmos

Over de kosmos biedt een uitstekende inleiding tot de aristotelische filosofie. Naast een beschouwing over de kosmos bevat het thema's die in de Griekse en de hellenistische wijsbegeerte van groot belang zijn geweest.

Tweede manifest voor de filosofie

Alain Badiou • Tweede manifest voor de filosofie

Filosofie is alomtegenwoordig: op tv, in populaire tijdschriften, in adviescommissies van banken en overheid. De Franse filosoof Badiou schreef een aanklacht tegen deze ongewenste commercialisering.

Vloeibare tijden

Zygmunt Bauman • Vloeibare tijden
leven in een eeuw van onzekerheid

De overgang van 'vaste' naar 'vloeibare' moderniteit heeft in de westerse samenlevingen een geheel nieuwe situatie doen ontstaan en de mens geplaatst voor uitdagingen waarmee hij nog nooit eerder werd geconfronteerd.

Zapdansen

Roel Bentz van den Berg • Zapdansen

Onder de noemer 'Zapdansen' werkt Roel Bentz van den Berg al sinds 1996 in NRC Handelsblad aan een unieke reeks verhalen waarin werkelijk alles - een scène uit een film of boek, actuele gebeurtenis, straattafereel, stuk muziek, moreel dilemma, gevoelskwestie of persoonlijke ervaring - het uitgangspunt kan vormen voor een even avontuurlijke als beeldende beschouwing over de krachten die ons leven gestalte geven.

De actualiteit van Martin Heideggers 'Zijn en tijd'

Marc van den Bossche, Chrisjan Bremmers, Alfred Denker, Elisabeth den Hartog - de Haas, Ben Vedder, Gerben Meynen en Vincent Blok • De actualiteit van Martin Heideggers 'Zijn en tijd'

Essays van verschillende auteurs die vetrouwd zijn met Heidegger's denken, ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van 'Sein und Zeit'

The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy

Edward Craig • The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy

The Shorter REP presents the very best of the acclaimed ten volume Routledge Encyclopedia of Philosophy in a single volume. It makes a selection of the most important entries available for the first time and covers all you need to know about philosophy, from Aristotle to Wittgenstein and animals and ethics to scientific method.

De oorsprongen

Lieven de Cauter • De oorsprongen
of het boek der verbazing

Een boek over de oorsprong van alles: de stilte, de muziek, de poëzie, het vuur, de oorlog, de liefde... Met toegankelijke literaire teksten die samen een stevig parcours vormen
Bruikbaar als hoofdkussenboek voor jong en oud, maar ook als filosofische grabbelton in het (hoger) onderwijs

Spinoza

Herman de Dijn • Spinoza
De doornen en de roos

Spinoza's embleem, een roos met een doorn, is er een dat in verschillende opzichten op zijn filosofie van toepassing is.

Gilles Deleuze

P. de Greave • Gilles Deleuze
en het materialisme

Dit boek over Gilles Deleuze wil niet een zoveelste samenvatting zijn van het denken van een van de populairste filosofen van deze tijd. Het is waar: Deleuzes filosofie is inmiddels doorgedrongen tot de meest diverse kringen, zoals milieuactivisten, theoretici van de andersglobalistische beweging, hedendaagse kunstenaars, managers en internetprofeten.

De uitgelezen Plato

J. Decorte • De uitgelezen Plato

De reeks Uitgelezen filosofen biedt een grondige kennismaking met belangrijke filosofen uit de geschiedenis van de wijsbegeerte en laat zien op welke punten hun denken nog altijd betekenis heeft voor de huidige tijd.

Tien stellingen tegen Confucius

Carine Defoort & Nicolas Standaert (red.) • Tien stellingen tegen Confucius
Het pleidooi van de Chinese wijsgeer Mozi

Mozi (Meester Mo; Micius) behoort tot de grootste filosofen uit de Chinese geschiedenis. Hij leefde van ca. 470 tot 391 v.Chr. en was een tegendraads denker die school heeft gemaakt met de beweging van het mohisme. Alleen al omwille van het toenmalige succes van zijn uitdagende stellingen verdient deze on-Chinese wijsgeer onder de vroege Chinese denkers meer aandacht dan hij tot nu toe genoten heeft: want ondanks het feit dat zijn filosofie niet bestand bleek tegen het overheersende confucianisme heeft hij China grondig beïnvloed.

Sporen

Jacques Derrida • Sporen
De stijlen van Nietzsche

In deze inmiddels klassieke tekst, oorspronkelijk een voordracht op het befaamde Nietzsche-Colloquium van Cerisy in 1972, ontmantelt Derrida het centrale ordenende beginsel van de westerse filosofie: het begrip waarheid. Hij doet dat door aan te knopen bij enkele aforismen van Nietzsche over de vrouw, die model staat voor de waarheid die geen waarheid is.

Jean-Luc Nancy

I. Devisch, P. de Graeve & J. Beerten (red) • Jean-Luc Nancy
de kunst van het denken

Wat blijft er nog over van de kunst? De kunst lijkt passé, zo schrijft Jean-Luc Nancy in Les Muses en toch kan men niet beweren dat kunst niet langer gebeurt. We hebben ogenschijnlijk te maken met een voltooiing van de kunst die niet ophoudt zich te blijven voltooien, een telkens weer andere passage van de kunst in een andere polis, een blijvende komst van iets dat zich onttrekt aan een strikte idee van perfectie of vooruitgang maar waarin toch iets 'gebeurt', een bepaalde geschiedenis zich voltrekt, waarin een idee zich ontplooit of terugtrekt.

Een filosofie van de maatschappelijke praktijk

Henk Diepenmaat • Een filosofie van de maatschappelijke praktijk

Dit eerste deel 'Een filosofie van de maatschappelijke praktijk' legt de grondslag voor het recursief perspectivisme. Met slechts één in essentie eenvoudige bouwsteen, het fenomeen perspectief,wordt een nieuwe kijk op onze maatschappelijke werkelijkheid ontvouwd.

De machtige filosoof

Hans Dijkhuis • De machtige filosoof
Een andere geschiedenis van de antieke wijsbegeerte

De machtige filosoof is een prachtig historisch overzicht van de filosofie tijdens de Griekse oudheid, met bijzondere aandacht voor de minder bekende filosofen. Het doorbreekt het eenzijdige beeld van de wereldvreemde filosoof die zich in alle rust wijdt aan de theorie.

David Hume, hand in hand

Maaike Engelen • David Hume, hand in hand

Een wonderlijke en doeltreffende dialoog tussen de achttiende-eeuwse filosoof David Hume en de auteur.

Aarde, lucht, water en vuur

Rein Ferwerda en Empedokles (492-432) • Aarde, lucht, water en vuur

Aarde, lucht, water en vuur waren volgens Empedokles de vier wortels of elementen van alles. Ze werden door Liefde en Haat in een eeuwig durende cyclus respectievelijk bijeengebracht en gescheiden. Het bijeenbrengen van de elementen door Liefde leidde tot het ontstaan van de levende wezens. Het sterven was de door Haat veroorzaakte scheiding.

Tegen de methode

Paul Feyerabend • Tegen de methode
nieuwe editie, uitgebreid en volledig herzien door de auteur

Paul Feyerabend (1924-1994) werd beroemd door zijn krachtige kritiek op de 'grote' wetenschap en 'grote' filosofie. Hij liet zien dat er niet één weg naar de waarheid is, maar vele wegen; niet één waarheid of één rationaliteit, maar verschillende, wedijverende manieren om naar de wereld te kijken.

Medieval Jewish Philosophy

Daniel H. Frank & Oliver Leaman (eds.) • Medieval Jewish Philosophy

This Companion presents all the major Jewish thinkers of the ninth to the fifteenth centuries, the philosophical and non-philosophical contexts of their thought, and the interactions between Jewish and non-Jewish philosophers. It is a comprehensive introduction to a vital period of Jewish intellectual history.

De hond van de filosoof

Raimond Gaita • De hond van de filosoof

Kunnen we gevoelens als liefde, toewijding, trouw, verdriet, moed en vriendschap aan dieren toeschrijven? Waarom geven we zoveel om het ene dier en zo weinig om het andere? Raimond Gaita laat schrijvers als J.M. Coetzee en Hannah Arendt, en filosofen als Ludwig Wittgenstein en René Descartes hierover aan het woord.

Newton

Niccolò Guicciardini • Newton
Alchemist, filosoof en natuurwetenschapper

Deze rijk geïllustreerde biografie laat zien dat Newton een centrale rol speelde in de enerverende periode van de Europese 17e eeuw, een van de redenen waarom hij door de BBC-World in 2003 is uitgeroepen tot de grootste Brit aller tijden.

Het huidige moment

Sam Harris • Het huidige moment
Spiritualiteit zonder religie

Het huidige moment is een gids voor iedereen die op zoek is naar spiritualiteit zonder religie. Het is een pleidooi voor mindfulness en meditatie als rationele oefening op basis van neurowetenschap en psychologie.

In dit baanbrekende boek toont Sam Harris aan dat er bij het begrijpen van de realiteit meer komt kijken dan wetenschap en seculiere cultuur doorgaans erkennen. Dit boek is deels een persoonlijk relaas, deels een zoektocht naar de wetenschappelijke fundamenten van spiritualiteit.

Routledge Philosophy Guidebook to Descartes and the ìMeditationsî

Gary Hatfield • Routledge Philosophy Guidebook to Descartes and the ìMeditationsî

Descartes' "Meditations" is one of the most widely read philosophical texts and has marked the beginning of what we now consider as modern philosophy. It is the first text that most students of philosophy are introduced to and this guidebook is an introduction to one of the most important texts in the history of philosophy.

Ontologie en subjectiviteit

Paul Heeffer • Ontologie en subjectiviteit
Een inleiding in Sein und Zeit

Martin Heideggers meesterwerk Zijn en tijd uit 1927 is en blijft een boek dat zowel leken als beroepsfilosofen prikkelt en intrigeert. Voor elke generatie lezers rijst echter ook opnieuw de vraag hoe greep te krijgen op dit bergmassief.

Fenomenologie van de geest

G.W.F. Hegel • Fenomenologie van de geest

G.W.F. Hegel wordt beschouwd als een van de invloedrijkste denkers uit de westerse geschiedenis. Daartoe heeft zijn grote boek Phänomenologie des Geistes uit 1807 zeker bijgedragen. Het werk biedt een beschrijving
van de verschillende fenomenen van de geest, zoals deze zich op dialectische wijze uit elkaar ontwikkelen. Een magistraal boek, nu in een voortreffelijke Nederlandse vertaling.

Zijn en tijd

Martin Heidegger • Zijn en tijd

"Met bewonderenswaardige toewijding vertaald door Mark Wildschut Wie het boek aandachtig leest, zal niet meer herstellen van de schok die het in zijn intellectuele huishouding teweegbrengt en zich voorgoed de flits herinneren die het probeert op te roepen en die het hele leven van Heidegger als filosoof heeft bepaald." Cornelis Verhoeven in Trouw

Het beginsel van grond

Martin Heidegger • Het beginsel van grond

Een prachtig geschreven, kritische beschouwing over een grondbeginsel van de logica - en daarmee van de moderne tijd. Een fundamentele, meeslepende tekst van een van de meest invloedrijke filosofen uit de vorige eeuw.

Het begrip van de tijd

Martin Heidegger • Het begrip van de tijd
Fenomenologie en Theologie

In Het begrip van de tijd pleegt Heidegger een fenomenologische analyse van de ervaring van de tijd, gevat in een fundamenteel besef van het eigen menselijk bestaan. Deze tekst stamt uit de periode dat Heidegger een begin maakte met zijn hoofdwerk Zijn en tijd.

Briefe und Begegnungen

Martin Heidegger & Bernhard Welte • Briefe und Begegnungen

Auf kaum einen anderen Denker des 20. Jahrhunderts trifft die lakonische Bemerkung über Aristoteles so sehr zu wie auf Martin Heidegger: Er wurde geboren, er dachte und starb. Diese Worte lassen erahnen, daß von einem, wenn nicht dem »größten Philosophen unserer Zeit« (Jean Lacroix) die Rede ist. Martin Heidegger lebte ganz und gar für sein Denken, für einen umstürzenden Neuanfang in der Philosophie, wie er seit Kant nicht mehr gewagt wurde.

Between Kant and Hegel

Dieter Henrich • Between Kant and Hegel
Lectures on German Idealism

Henrich describes the movement that led from Kant to Hegel, beginning with an interpretation of the structure and tensions of Kant's system. He locates the Kantian movement and revival of Spinoza, as sketched by F. H. Jacobi, in the intellectual conditions of the time and in the philosophical motivations of modern thought.

Aldus sprak Heraclitus

Heraclitus • Aldus sprak Heraclitus
Fragmenten

Heraclitus (rond 500 vC) is een fascinerende en unieke gestalte in de voorsocratische filosofie. Al in de oudheid stond hij bekend als de duistere, zich in raadselen hullende filosoof. Lateren, die zijn werk slechts in fragmenten kennen, zoals Nietzsche, heeft Heraclitus om uiteenlopende redenen tot inspiratie gediend.

Inleiding in de filosofie

Karl Jaspers • Inleiding in de filosofie

‘Als filosofie de mens als mens aangaat, moet ze ook voor iedereen begrijpelijk kunnen worden. Niet de moeilijk te volgen ontwikkelingsgang van de filosofische systematiek, maar wel een aantal van haar grondgedachten moet ook beknopt kunnen worden weergegeven. Ik wilde iets van de filosofie voelbaar maken wat iedereen aangaat.’ Zo verantwoordt de Duitse existentiefilosoof Karl Jaspers waarom hij zich in 1950 liet verleiden tot een twaalftal radiovoordrachten over de vraag wat filosofie eigenlijk is.

Songs of Experience

Martin Jay • Songs of Experience
Modern American and European Variations on a Universal Theme

Few words in both everyday parlance and theoretical discourse have been as rhapsodically defended or as fervently resisted as 'experience'. Yet, to date, there have been no comprehensive studies of how the concept of experience has evolved over time and why so many thinkers in so many different traditions have been compelled to understand it.

Kritiek van het oordeelsvermogen

Immanuel Kant • Kritiek van het oordeelsvermogen

Weinig boeken hebben zo'n stempel op de moderne cultuur gedrukt als Kants drie Kritieken. Na het succes van de Kritiek van de zuivere rede en de Kritiek van de praktische rede volgt nu Kants hoofdwerk over esthetiek, de Kritiek van het oordeelsvermogen. Opnieuw een primeur.

De drie kritieken

Immanuel Kant • De drie kritieken
Een becommentarieerde keuze

Deze editie van de drie Kritieken is erop uit de lezer kennis te laten maken met de volledige Kant. Ze presenteert alle wezenlijke delen van de drie Kritieken alsook stukken uit zijn geschriften over godsdienst- rechts-, geschiedenis- en opvoedingsfilosofie.

Kritik Der Reinen Vernunft

Immanuel Kant • Kritik Der Reinen Vernunft
Vollständige Ausgabe. Vermehrt um die Vorrede zur ersten Auflage 1781

Kants Ausfuehrungen ueber die Grundsaetze der menschlischen Vernunft
Kritiek van de zuivere rede

Encyclopedie van de filosofie

Laurens ten Kate & R. Bremmer (redactie) • Encyclopedie van de filosofie
Van de oudheid tot vandaag

Deze nieuwe grote encyclopedie van de filosofie in Nederland is met meer dan 2000 lemma's een overzichtelijke toegang tot de filosofie, vanaf de oudheid tot aan vandaag.

Wijsgerige kruimels & Johannes Climacus ofwel Men moet aan alles twijfelen

Søren Kierkegaard • Wijsgerige kruimels & Johannes Climacus ofwel Men moet aan alles twijfelen

In Johannes Climacus ofwel Men moet aan alles twijfelen tracht Kierkegaard op een zo consequent mogelijke wijze te voldoen aan de filosofische eis van zijn tijd: 'er moet aan alles getwijfeld worden'.

Spinoza's intuïtie

Jan Knol • Spinoza's intuïtie
Voor hen die niet meer geloven

De filosofische inzichten van Spinoza maken voor iedereen het hoogste geluk bereikbaar, maar dat is niet iets wat iedereen zomaar ten deel valt. In dit boek licht Jan Knol toe hoe we het kunnen bereiken.

Spinoza

Jan Knol • Spinoza
uit zijn gelijkenissen & voorbeelden

Spinoza's filosofie is fascinerend en hoogst actueel. Het gaat bij Spinoza om een nieuw godsbesef, waarvoor hij in zijn eigen tijd werd verketterd maar dat in onze dagen heel modern aandoet. Uit dat godsbesef leidt Spinoza op inventieve en systematische wijze allerlei inzichten af op het gebied van ethiek en moraal.

Bergson

Leszek Kolakowski • Bergson
Een inleiding in zijn werk

De vermaarde Pools-Engelse filosoof Leszek Kolakowski schreef een prachtig, inleidend boek over zijn al even beroemde voorganger, de Franse denker en Nobelprijswinnaar Henri Bergson (1859-1941).

Waar geest is, is vrijheid

Guus Labooy • Waar geest is, is vrijheid
Filosofie van de psychiatrie voorbij Descartes

Guus Labooy bekritiseert in dit intrigerende boek de moderne neurofilosofie, die de laatste eeuw in toenemende mate heeft gekozen voor fysicalistische oplossingen, waarbij mentale eigenschappen tot hersenprocessen worden gereduceerd.

Leven en leer van beroemde filosofen

Diogenes Laërtius • Leven en leer van beroemde filosofen

Het klassieke overzicht van de Griekse filosofie, een onmisbare bron voor de kennis van de Griekse cultuur en de bijzondere positie van de filosofie daarin.

Belijdenis van een filosoof

Gottfried Wilhelm Leibniz • Belijdenis van een filosoof

Is onze vrijheid een illusie en verloopt ons leven grotendeels als een gedetermineerd proces? Als we in een God geloven, is die dan de oorzaak van dit alles, dus ook van de illusie van vrijheid en verlossing? G.W. Leibniz (1646-1716) beantwoordde deze vragen al vroeg in zijn loopbaan in eerste ontwerp, met name in de Confessio Philosophi uit 1672.

Deleuze Compendium

Ed Romein, Marc Schuilenburg, Sjoerd van Tuinen (red.) • Deleuze Compendium

Het Deleuze compendium is een uitstekend naslagwerk voor iedereen die zich wil verdiepen in het werk van de veelbesproken Franse filosoof Gilles Deleuze.

Wat blijft

Patricia de Martelaere • Wat blijft
Essay

Wat vandaag een druppel is, is morgen een rivier. Wat ooit een vis was, wordt een zoogdier. De mens is ontstaan uit het dier en zal terugkeren tot stof. Dus als alles vervliedt, dan is alles 'niets'. - Tenzij er iets diepers zou zijn wat wél blijft. Wat blijft moet dan buiten de wording staan. Maar als het niet aan verandering onderhevig is, kan het dan nog wel bestáán?

De schilder en zijn model

Patricia de Martelaere • De schilder en zijn model

De roman De schilder en zijn model gaat over Alles en Niets - over een passie en het voorbijgaan van een passie. De schilder wordt obsessioneel nagezeten door de vrouwelijke hoofdpersoon met hem wordt een afmattend spel van bezetenheid en begeerte gespeeld. En dan is daar nog de Vorige, die Alles was, maar met wie datzelfde spel al uit is gespeeld.

Meesters in de filosofie

Frank & Maarten Meester • Meesters in de filosofie

"Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?" Dat lijkt het motto van veel filosofische boeken. Gelukkig zijn er nu de gebroeders Meester. Al discussiërend wandelen deze gevatte jonge denkers door de geschiedenis van de filosofie. Daarbij zijn ze het - zoals het broers betaamt - voortdurend met elkaar oneens. Maarten is streng en rationeel terwijl Frank vooral oog heeft voor het gevoelige en het romantische.

Mencius

Mencius • Mencius
Inleiding, vertaling en commentaar

'Mencius' – de gesprekken van Meester Meng (ca. 300 v. Chr.) – geldt al duizend jaar als één van de vier hoofdwerken van het confucianisme. De invloed van het geschrift in de Chinese traditie kan nauwelijks worden overschat en is vergelijkbaar met die van Augustinus in het christelijk denken.

De compositie van de wereld

Harry Mulisch • De compositie van de wereld

Al sinds zijn jeugd werkt Mulisch aan zijn filosofische studie De compositie van de wereld, die in 1980 verschijnt. In dit boek onthult Mulisch de "wereldformule": een formule die alle verschijnselen uit verleden, heden en toekomst verklaart en met elkaar in verband brengt.

Heidegger's Philosophy of Being

Herman Philipse • Heidegger's Philosophy of Being
A Critical Interpretation

This scrupulously researched and rigorously argued book is the first to interpret and evaluate the central topic of Martin Heidegger's philosophy--his celebrated "Question of Being"--in the context of the full range of Heidegger's thought.

Atheistisch manifest & De onredelijkheid van religie

Herman Philipse • Atheistisch manifest & De onredelijkheid van religie

Bij het verschijnen in 1995 heeft het 'Atheïstisch manifest' in de pers grote commotie veroorzaakt door standpunten die in het boek verdedigd worden.

Acht filosofische miniaturen

Herman Philipse • Acht filosofische miniaturen
een hoorcollege over grote denkers van Plato tot Wittgenstein

Deze serie van hoorcolleges op audio-cd is een wandeling met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van de wijsbegeerte en is bedoeld voor geinteresseerden zonder veel filosofische achtergrondkennis. In deze hoorcolleges zet professor Herman Philipse op inspirerende en boeiende wijze de kernpunten van het denken van acht grote filosofen uitéén. Zo weet hij bij zijn publiek de liefde op te wekken voor de immense ideeënrijkdom van de westerse wijsgerige traditie.

German Philosophy 1760-1860

Terry Pinkard • German Philosophy 1760-1860
The Legacy of Idealism

In the second half of the eighteenth century, German philosophy came for a while to dominate European philosophy. It changed the way in which not only Europeans, but people all over the world, conceived of themselves and thought about nature, religion, human history, politics, and the structure of the human mind.

Immanuel Kant en het volle leven

Henk Procee • Immanuel Kant en het volle leven

De in dit boek verzamelde teksten over Kant zijn oorspronkelijk verschenen als wekelijkse bijdragen aan de pagina "Filosofie & Religie" van het dagblad Trouw, gedurende de eerste helft van 2004.

World Without Design

Michael C. Rea • World Without Design
The Ontological Consequences of Naturalism

Philosophical naturalism, according to which philosophy is continuous with the natural sciences, has dominated the Western academy for well over a century; but Michael Rea claims that it is without rational foundation, and that the costs of embracing it are surprisingly high.

Husserl

P. Reynaert e.a. • Husserl
een inleiding

Edmund Husserl (1859-1938), grondlegger van de fenomenologie, is een van de sleutelfiguren in de evolutie van het moderne denken. De verschijning van zijn tweedelige Logische Untersuchungen bij de aanvang van de twintigste eeuw markeerde het begin van een nieuw filosofisch tijdperk. Het werk legde niet alleen de grondslag voor het zgn. fenomenologische denken, de geweldige invloed ervan deed zich gelden in tal van andere en latere stromingen zoals het existentialisme, de hermeneutiek, het poststructuralisme en het deconstructionisme.

Descartes

Geneviève Rodis-Lewis • Descartes
Biografie

René Descartes, de vader van de moderne wijsbegeerte, hield zich niet alleen bezig met filosofie, maar ook met wiskunde, geneeskunde, optica en onderwijshervormingen. Hij bedacht het twijfelexperiment, was de eerste die het waagde in zijn theorie lichaam en geest te scheiden, ontwikkelde de functieleer en deed baanbrekend onderzoek naar de bloedsomloop. Zijn werk was dermate controversieel dat hij zich genoodzaakt zag te emigreren naar het betrekkelijk tolerante Nederland. Ook hier verhuisde hij jaarlijks, om ervoor te zorgen dat hij niet getraceerd kon worden door zijn vijanden.

Het aardse leven

Klaas Rozemond • Het aardse leven
Een filosofische handleiding

Wat is mijn wereldbeeld? Hoe kan ik over de wereld nadenken? Bestaat God? Hoe is de wereld ontstaan? Waar komt het leven vandaan? Wat is de plaats van de mens in de wereld? Hoe kan een mens gelukkig worden? Dit zijn de oervragen van de filosofie en ieder mens zou wel willen beschikken over de antwoorden.

De uitgelezen Descartes

H. van Ruler • De uitgelezen Descartes

De reeks Uitgelezen filosofen biedt een grondige kennismaking met belangrijke filosofen uit de geschiedenis van de wijsbegeerte en laat zien op welke punten hun denken nog altijd betekenis heeft voor de huidige tijd.

Het zijn en het niet

Jean-Paul Sartre • Het zijn en het niet

Het zijn en het niet is een hoogtepunt in de twintigste-eeuwse filosofie. Direct na verschijnen in 1943 werd het hoofdwerk van Jean-Paul Sartre met geestdrift begroet door een kleine kring van vooruitstrevende nieuwlichters. In de jaren vijftig groeide het uit tot een van de pijlers onder de existentialistische filosofie, die toen een ongekende bloei beleefde.

De kern van het zijnde

Ben Schomakers • De kern van het zijnde
Een inleiding tot de Metafysica van Aristoteles. Band 1

In dit boek staat een van de belangrijkste filosofische teksten die ooit geschreven zijn centraal, de filosofisch baanbrekende, ongeëvenaard subtiele, maar tegelijk ongekend moeilijke en ook raadselachtige Metafysica van Aristoteles.

De wereld als wil en voorstelling

Arthur Schopenhauer • De wereld als wil en voorstelling

In 1819 publiceerde Schopenhauer zijn hoofdwerk Die Welt als Wille und Vorstellung, waarin hij, naar eigen zeggen, niet alleen reeds alles had beweerd wat hij de mensheid te melden had, maar ook het wereldraadsel definitief had opgelost. Het werk werd voornamelijk met stilzwijgen beantwoord.

Natuurverschijnselen

Lucius Annaeus Seneca • Natuurverschijnselen
Een onderzoek

Aardbevingen, donder en bliksem, meteoren en kometen, wolken, water en wind: voor ons veelal onbegrijpelijk en soms beangstigend, dus zeker voor mensen in de Oudheid. Zoals het een antieke filosoof betaamde analyseerde Seneca (ca 4 v.Chr. – 65 n.Chr.) soms op grond van waarnemingen, maar meestal van achter zijn schrijftafel de verschijnselen en kwam tot conclusies over hun ontstaan die soms verrassend dicht komen bij wat de huidige wetenschap erover te melden heeft.

En toen wisten we alles

Coen Simon • En toen wisten we alles
Een pleidooi voor oppervlakkigheid

Komt er een dag waarop we de waarheid vinden? Komt er een dag waarop we alles weten, ongeluk en misverstand tot het verleden behoren, dieren rechten hebben en het brein is ontraadseld? Natuurlijk niet. Toch hebben we de stille hoop dat de waarheid ons op een dag komt redden.

Sphären III: Schäume

Peter Sloterdijk • Sphären III: Schäume

Mit dem Band Schäume hat Peter Sloterdijk den dreiteiligen Versuch seiner neuen Erzählung der Geschichte der Menschheit vollendet. Der anthropologische und der Trilogie den Titel gebende Begriff der Sphäre verweist auf die Leitthese des Autors, wonach das Leben eine Formsache ist. »Sie suggeriert, daß Leben, Sphärenbilden und Denken verschiedene Ausdrücke für dasselbe sind.«

Sferen

Peter Sloterdijk • Sferen

Na het succes van Regels voor het mensenpark, waarin de populaire Duitse filosoof zich als de scherpzinnige stoorzender in het maatschappelijk en wetenschappelijk debat liet zien, ontmoeten we in Sferen de bezonnen en meeslepende denker Sloterdijk. Deze grootse vertelling over de geschiedenis van de mensheid is het meesterwerk waarop we sinds Kritiek van de cynische rede wachten.

Sferen

Peter Sloterdijk • Sferen
Schuim

Het langverwachte tweede, afsluitende deel van Peter Sloterdijks Sferen verschijnt nu in Nederlandse vertaling. Het extreme individualisme van onze tijd wordt hierin gevat in de metafoor van het schuim: de nieuwste verschijningsvorm van de sferen waarin de mens moet leven.

Fooled By Randomness

Nassim Nicholas Taleb • Fooled By Randomness
The Hidden Role Of Chance In Life And In The Markets

Everyone wants to succeed in life. But what causes some of us to be more successful than others? Is it really down to skill and strategy - or something altogether more unpredictable?

Misleid door toeval

Nassim Nicholas Taleb • Misleid door toeval
over de rol van geluk in de economie en het leven

Waarom is de een succesvoller dan de ander? Door talent of vaardigheden, of door iets onvoorspelbaars als toeval? Had de wereld er ook anders uit kunnen zien?

Sloterdijk

Sjoerd van Tuinen • Sloterdijk
Binnenstebuiten denken

De Duitse filosoof Peter Sloterdijk (1947) is in Nederland vooral bekend geworden door het internationale schandaal dat volgde op zijn provocerende lezing Regels voor het mensenpark in 1999. Veel eerder al deed hij als vlijmscherp tijdsdiagnosticus in wijde kring veel stof opwaaien met de Kritiek van de cynische rede. Zijn status onder filosofen is echter omstreden.

Over het verstrijken van de tijd

Paul van Tongeren • Over het verstrijken van de tijd
Een kleine ethiek van de tijdservaring

Soms menen we dat de tijd vliegt, op andere momenten vinden we dat hij kruipt. Maar steeds zijn we er zeker van dat de tijd voorbijgaat. Menselijk leven kan niet om die ervaring heen: dat alles wat gebeurt ook weer ophoudt, dat alles voorbijgaat, dat de tijd verstrijkt.

Eros en de filosofie

Rudi te Velde • Eros en de filosofie
Plato's Symposium: analyse en interpretatie

'Eros en de filosofie' geeft een precieze analyse van de dramatische structuur en opbouw van Plato's Symposium. Te Velde laat zien hoe Plato de transcenderende ervaring van het erotisch verlangen aangrijpt om de lezer binnen te leiden in de ruimte van de filosofie.

Levensbeschouwelijke vorming

Rudi te Velde & Harm Goris (red.) • Levensbeschouwelijke vorming
Tussen filosofie en religie

Levensbeschouwelijke vorming is een gerespecteerd en gewaardeerd vak in het onderwijs, waaraan zowel de theologie als de filosofie aan universiteit en hbo hun bijdrage leveren. Tegelijk opereert het vak levensbeschouwing in een moeilijk veld dat gekenmerkt wordt door problemen die verband houden met de verzwakking van de levensbeschouwelijke identiteit van scholen en het cultureel-religieus pluralisme dat steeds sterker zijn stempel drukt op het onderwijs.

De verwaarlozing van het zijnde

Ad Verbrugge • De verwaarlozing van het zijnde
Een ethologische kritiek van Heideggers Sein und Zeit

Door sommigen aanbeden als de steen der wijzen, door anderen verafschuwd als toonbeeld van megalomanie en dilettantisme geldt Martin Heideggers Sein und Zeit nog steeds als een van de belangrijkste filosofische werken van de twintigste eeuw. De verwaarlozing van het zijnde is een integraal kritisch commentaar op Sein und Zeit, waarin Heideggers gedachtengang relatief toegankelijk wordt uiteengezet.

Voorbij alle vanzelfsprekendheid

Cornelis Verhoeven & Jacques de Visscher • Voorbij alle vanzelfsprekendheid
Over de nabijheid van de dingen en de omweg van het denken

...

nog geen cover beschikbaar

Rudi Visker • Truth and Singularity
Taking Foucault into Phenomenology

The aim of these essays is to disentangle us from the opposition between universalism and relativism in which so many of the debates in recent contemporary philosophy have found themselves caught. Unsurprisingly so, for, as this volume shows, what is in fact returning in these discussions and manoeuvring them into a pre-set course is the very ambiguity which they seek to repress.

Ricoeur

Jacques de Visscher • Ricoeur
De weg naar verstaan

Als geen ander heeft de Franse filosoof Paul Ricoeur (1913-2005) het wijsgerig werk opgevat als een aanzet tot begrijpen wie we zijn en hoe we ons in de wereld oriënteren. Zijn filosofie gaat in op de kunst van het interpreteren - ook hermeneutiek genoemd - en schenkt aandacht aan wat de geschiedenis van de mensheid in teksten en verhalen, in metaforen en zinnebeelden, in romans en schilderijen, in mythen en symbolen heeft uitgedrukt om te getuigen van wat die mensheid beroert.

Sartre

Ruud Welten (red.) • Sartre
Een hedendaagse inleiding

In het jaar 2005 is het honderd jaar geleden dat Jean-Paul Sartre werd geboren. In een tijd waarin het postmodernisme aan kracht inboet, en waarin ethiek en politiek opnieuw belangrijke wijsgerige aandachtsvelden zijn, komt het denken van Sartre weer in zicht.

Over kleur

Ludwig Wittgenstein • Over kleur

In de nalatenschap van Ludwig Wittgenstein (1889-1951) vond men een bundel opmerkingen over de kleuren. Met vele voorbeelden verheldert Over kleur de logica van onze kleurbegrippen. Niets lijkt zo vanzelfsprekend als kleur, maar Wittgenstein toont vooral de begrensdheid van de taal waarmee wij over dit fenomeen spreken.

Heideggers kinderen

Richard Wolin • Heideggers kinderen
Hannah Arendt, Karl Löwith, Hans Jonas en Herbert Marcuse

In de jaren twintig wist Martin Heidegger met zijn charismatische persoonlijkheid een groot aantal jonge intellectuelen aan zich te binden. Velen van hen waren van joodse origine. In Heideggers kinderen gaat Richard Wolin na hoe Heideggers keuze het denken van zijn beroemdste leerlingen heeft beïnvloed.

nog geen cover beschikbaar

René van Woudenberg • Ontwerp en toeval in de wereld
Apologetische analyses

Sommige dingen schrijven we toe aan toeval, andere niet. De onverwachte ontmoeting op straat noemen we toevallig, evenals het feit dat de eerlijke dobbelsteen op 6 terecht komt. Maar dat het vliegtuig is neergestort is (soms) geen toeval - het is het resultaat van een aanslag (en een aanslag is een welbewust ontwerp). Ook een horloge is niet het resultaat van toeval, maar van bewust geïntendeerde handelingen.

Het mysterie van de identiteit

René van Woudenberg • Het mysterie van de identiteit
Een analytisch-wijsgerige studie

Wat is identiteit? En hoe kunnen we over dit begrip nadenken? Dat zijn de vragen die het uitgangspunt vormen van 'Het mysterie van de identiteit'.


Bestellen
Je kunt de boeken op deze website bestellen en voor € 1,95 extra per zending thuis laten bezorgen.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)