overzicht van boeken over milieu en dieren

Over dieren

Aristoteles • Over dieren

Aristoteles is de grondlegger van de biologie. Gedreven door een ongebreidelde belangstelling, een scherp waarnemingsvermogen en een onverzadelijke drang tot ordenen en verklaren, organiseerde hij een grootschalig onderzoeksproject dat tot doel had de dieren- en plantenwereld in al haar verscheidenheid in kaart te brengen en begrijpelijk te maken. De resultaten van dit project vonden hun neerslag in zijn geschriften Over dieren (waarin de mens overigens een prominente plaats inneemt).

Overvloed

Karim Benammar • Overvloed

De logica van het schenken, natuurlijke voorraden die nooit opraken, 'open source' en de fundamentele fout van de milieubeweging

Boeren in Nederland

Jan Bieleman • Boeren in Nederland
Geschiedenis van de landbouw 1500-2000

De Nederlandse delta staat al eeuwen te boek als een welvarend stedenland. De verstedelijking is niet ten koste van de landbouw gegaan, integendeel: tegenwoordig geldt de Nederlandse land- en tuinbouw als de productiefste ter wereld.

Het geniale dier

Renť ten Bos • Het geniale dier
Een andere antropologie

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen mens en dier en hoe verhouden zij zich tot elkaar? Deze cruciale vraag, die Aristoteles zichzelf al stelde, is het uitgangspunt van dit boek. Het beschrijft de wereldwijde gevolgen van de menselijke neiging om de natuur een handje te helpen en te perfectioneren.

Moderniteit als nieuwe beschavingstype

Wim Couwenberg • Moderniteit als nieuwe beschavingstype
ontwikkeling, problematiek en perspectief

Deze uitgave beoogt - na bijna een halve eeuw Civis Mundi - de thematiek en problematiek van de moderniteit (in het bijzonder in Nederland) in een overzichtelijke samenhang te integreren. Het accent ligt daarbij op het cultuurhistorische, politiek-filosofische, ideologische en constitutionele aspecten van het moderniseringsproces.

Grenzen aan wildheid

Martin Drenthen • Grenzen aan wildheid
Wildernisverlangen en de betekenis van Nietzsches moraalkritiek voor de actuele milieu-ethiek

In dit onderzoek wordt een analyse gemaakt van deze problematische verhouding tussen natuur en moraal in Nietzsches werk en wordt gevraagd in hoeverre zijn filosofie ons kan helpen om de problematische verhouding tussen natuur en moraal in het actuele milieuethische debat te verhelderen. Wat betekent Nietzsches moraalkritiek voor de actuele milieu-ethiek?

Democratie voor dieren

Erno Eskens • Democratie voor dieren
Een theorie van rechtvaardigheid

Filosoof Erno Eskens kiest positie in het debat over de positie van (productie)dieren in onze samenleving, en neemt stelling tegen de radicalere tak van de dierenbeweging.

Biotech pioneers

Ellen ter Gast • Biotech pioneers
A philosophical inquiry concerning the genetically engineered mouse

Bioloog en filosoof Ellen ter Gast onderzocht hoe een eenvoudig knaagdier als de muis zo'n glansrijke wetenschappelijke carriŤre in de biotechnologie heeft kunnen maken. Voor haar is het niet zozeer de vraag of deze technologieŽn ooit op de mens zullen worden toegepast maar wanneer dat zal gebeuren.

Strohonden

John Gray • Strohonden
Gedachten over mensen en andere dieren

Tot op de dag van vandaag wordt geloofd dat de mens radicaal verschilt van de andere dieren. Met Strohonden wil John Gray laten zien hoe de wereld eruitziet wanneer we het humanisme achter ons hebben gelaten.

Het aquarium van Walter Huijsmans

Bas Haring • Het aquarium van Walter Huijsmans
Of waarom we ons zorgen moeten maken over de toekomst en de teloorgang van natuur en milieu

Het essay van de Maand van de Filosofie 2009 is geschreven door Bas Haring (1968).

We aaien ze, we haten ze, we eten ze

Hal Herzog • We aaien ze, we haten ze, we eten ze
Waarom logisch nadenken over dieren zo lastig is...

Waarom houden we wel van dode kip op ons bord, maar vinden we een hanengevecht wreed? Waarom worden de meeste vegetariŽrs op een gegeven moment toch weer vleeseters? En waarom stuit het ons tegen de borst om jonge katjes aan boa constrictors te voeren?

Struggle for Nature

Jozef Keulartz • Struggle for Nature
A Critique of Radical Ecology

Keulartz houdt diverse radicale milieu-filosofieŽn tegen het licht, vanuit een politiek-filosofisch perspectief.

nog geen cover beschikbaar

Joseph Keulartz & Michiel Korthals • Museum Aarde
Natuur: criterium of constructie

In het hedendaagse denken, met name in de bio-ethiek, de milieufilosofie en het wetenschaps-onderzoek, is een enorme polarisatie opgetreden ten aanzien van de vraag wat natuur is en wat niet.

Alleen de knor wordt niet gebruikt

Yvonne Kroonenberg • Alleen de knor wordt niet gebruikt
Biografie van een varken

Yvonne Kroonenberg brengt het leven van het Nederlandse vleesvarken in kaart, van bevruchting tot boterhamworst. Ze was zelf bij de spermaproductie, de castratie, het vervoer en de slacht van vele, vele varkens. Ze sprak met boeren, transporteurs, slachters en supermarktmanagers en doet er op een aangrijpende en informatieve manier verslag van.

Met open zinnen

Ton Lemaire • Met open zinnen
Natuur, landschap, aarde

In Met open zinnen onderzoekt Ton Lemaire onze verhouding tot de natuur, het landschap en de aarde. De nadruk ligt daarbij op de rol van de zintuigen en zintuiglijkheid. In twaalf hoofdstukken verkent hij een grote verscheidenheid aan onderwerpen, zoals de beleving van de ochtend, de ervaring van het sublieme, de teloorgang van de stilte, de opkomst van de expressionistische en abstracte schilderkunst, de gevolgen van de globalisering voor ons ruimtelijk besef en de toewending tot het 'buiten'.

Filosofie van het landschap

Ton Lemaire • Filosofie van het landschap

'Lemaire beschrijft de ontmythisering van de westerse ruimte vanaf het moment dat het landschap door Petrarca "ontdekt" werd tot aan de totale publicatie daarvan in de fotografie en de gretigheid van het toerisme.

The Skeptical Environmentalist

BjÝrn Lomborg • The Skeptical Environmentalist
Measuring the Real State of the World

The Skeptical Environmentalist challenges widely held beliefs that the environmental situation is getting worse and worse.

Six Degrees

Mark Lynas • Six Degrees
Our Future On A Hotter Planet

An eye-opening and vital account of the future of our earth, and our civilisation, if current rates of global warming persist, by the highly acclaimed author of 'High Tide'.

Zes graden

Mark Lynas • Zes graden
Onze toekomst op een warmere planeet

Deze graad-voor-graad-gids beschrijft de gevolgen van de opwarming bij 1, 2, 3, 5, 5 en 6˚C. Mark Lynas zet als eerste alle wetenschappelijke scenario's op een rij.

Cradle to Cradle

William McDonough and Michael Braungart • Cradle to Cradle
Remaking the Way We Make Things

A manifesto for a radically different philosophy and practice of manufacture and environmentalism "Reduce, reuse, recycle" urge environmentalists; in other words, do more with less in order to minimize damage.

Cradle to cradle

William McDonough en Michael Braungart • Cradle to cradle
afval = voedsel

Het huidige milieudenken spoort aan tot 'beperken, hergebruiken en recyclen', ofwel: doe meer met minder om de schade te beperken. Maar dat leidt, zoals chemicus Michael Braungart en architect William McDonough in dit visionaire boek aangeven, alleen maar tot het instandhouden van het productiemodel van 'cradle to grave', dat enorme hoeveelheden afval en vervuiling produceert.

PIG 05049

Christien Meindertsma • PIG 05049
1:1

PIG 05049 is een vuistdikke catalogus met een vleesstempel op de kaft en een geel plastic oormerk op de rug. Ontwerpster Christien Meindertsma onderzocht drie jaar lang welke producten van varken worden gemaakt. Munitie, medicijnen, fotopapier, hartkleppen, remschijven, kauwgom, porselein, cosmetica, sigaretten, crŤmespoeling en biodiesel; het zijn slechts enkele voorbeelden.

Het bedwongen bos

Dik van der Meulen • Het bedwongen bos
Nederlanders & hun natuur

Niets is zo veranderlijk als de Nederlandse natuur; zij verandert mee met de menselijke behoeften. Dat we nog eens voor ons plezier naar hazen en herten zouden kijken zonder ze dood te schieten, was eeuwenlang ondenkbaar.

De utopie van de maakbaarheid

Bert Musschenga & Bettine Siertsema • De utopie van de maakbaarheid
Essays over het zelf, de moraal en de natuur

Sinds jaar en dag past de mens zijn omgeving en zichzelf aan zijn wensen en verlangens aan. Alles moet beter en anders: de samenleving, de natuur, het lichaam en de psyche.

Grensgebieden van het recht

Martha C. Nussbaum • Grensgebieden van het recht
Over sociale rechtvaardigheid

TheorieŽn over recht en rechtvaardigheid zijn altijd abstract. Toch worden ze bedacht om oplossingen te zoeken voor heel concrete, dagelijkse problemen. In Grensgebieden van het recht stelt Martha Nussbaum deze paradox aan de orde. Aan de hand van drie urgente problemen - de positie van mensen met een handicap, van immigranten en van dieren - waarvoor tot nu toe niet alleen in theorie, maar ook in de dagelijkse praktijk geen goede oplossingen gevonden zijn, gaat zij op zoek naar concrete denkbeelden over sociale rechtvaardigheid.

Een waardig bestaan

Martha C. Nussbaum • Een waardig bestaan
Over dierenrechten

Wij zijn geneigd te denken dat dieren over geen enkele vorm van zelfbewustzijn beschikken, en derhalve slechts middelen zijn ter bevrediging van de behoeften van de mens. De vooraanstaande Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum betwist deze stelling: dieren zijn een doel op zich en verdienen respect in de integriteit van hun bestaan, ze kunnen pijn, angst en genot ervaren en hebben er recht op om niet op een wrede manier behandeld te worden.

The New Peasantries

Jan Douwe van der Ploeg • The New Peasantries
Struggles for Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and Globalization

This book explores the position, role and significance of the peasantry in an era of globalization, particularly of the agribusiness and food industries. It argues that the peasant condition is characterized by a struggle for autonomy that finds expression in the creation and development of a self-governed resource base and the associated forms of sustainable development.

Terugkeer van de natuur

Angela Roothaan • Terugkeer van de natuur
De betekenis van natuurervaring voor een nieuwe ethiek

'Natuur' staat centraal in de klassieke en middeleeuwse ethiek, als aanduiding van de oorspronkelijke, goddelijke, orde waarop het goede handelen gericht moet zijn. In de moderne tijd worden ethiek en natuur tegenover elkaar geplaatst. Het goede leven vertrekt niet meer vanuit een besef van de goede natuur, maar wil juist de, nu als wreed of onverschillig beschouwde, natuur corrigeren. 'Rede' en 'wil' komen als morele beginselen tegenover 'natuur' te staan.

Filosofie voor de zwijnen

Klaas Rozemond • Filosofie voor de zwijnen
Over het geluk van dier en mens

Filosofie voor de zwijnen is een unieke combinatie van filosofie, poŽzie en tekenkunst. Filosoof Klaas Rozemond onderzoekt in heldere stijl en met humor of het beter is om een ontevreden mens te zijn dan een tevreden varken. En kun je als mens beter een piekerende filosoof zijn dan een losbandig beest? Op deze vragen, ooit gesteld door de Engelse filosoof John Stuart Mill, zoekt Klaas Rozemond een antwoord in de geschiedenis van de filosofie, vanaf de vroegste denkers tot de filosofen van nu.

Groene levenskunst

Wilhelm Schmid • Groene levenskunst
Wat ieder van ons voor het leven op de planeet kan doen

In Groene levenskunst gaat Wilhelm Schmid in op de vraag wat ieder van ons in zijn eigen dagelijkse leven kan doen voor het milieu. Hij houdt ons een ecologische levensstijl voor die de grote samenhangen op onze planeet in ogenschouw neemt, zonder de details uit het oog te verliezen. Hij laat zien hoe we kunnen handelen en daarbij verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen ecosysteem: als bewoners van een huis, van een stad, van een regio en als burgers van een globale samenleving.

Groene filosofie

Roger Scruton • Groene filosofie
Verstandig nadenken over onze planeet

Roger Scruton laat de lezer in zijn nieuwste boek Groene filosofie op een nieuwe manier kijken naar milieuproblemen. Scruton geeft geen gedetailleerde oplossingen voor specifieke milieuproblemen, maar plaatst de problemen in een zodanig perspectief dat ze onze problemen worden, die wij zullen moeten oplossen, gebruikmakend van onze morele uitrusting en in onze alledaagse omstandigheden.

Het dierloze gerecht

Dirk-Jan Verdonk • Het dierloze gerecht
Geschiedenis van het vegetarisme in Nederland

In de negentiende eeuw kwamen er steeds meer mensen die de vanzelfsprekende positie van het dier als consumptieartikel betwistten. Het dierloze gerecht beschrijft de controverse tussen vleeseters en vegetariŽrs vanaf 1880.

Het recht van de toekomst

H. Ph. Visser 't Hooft • Het recht van de toekomst
Over morele aspecten van duurzaamheid

We lopen tegen grenzen aan die er ons toe dwingen de toekomstdimensie bewuster in ons denken te integreren. Ethiek, het denken over goed en kwaad, dient even ver te reiken als de ecologische schokgolf die door ons handelen wordt veroorzaakt. Al wordt er nog veel te weinig naar gehandeld, het is een algemeen gedeelde overtuiging dat het een groot onrecht zou zijn om aan toekomstige mensen een leeggeplunderde planeet na te laten. In dit boek wordt gepoogd, aan deze intuÔtie als inspirerend beginsel voor een rechtvaardige samenleving nader vorm te geven.

Dier, bovendier

Frank Westerman • Dier, bovendier

In Dier, bovendier is een hoofdrol weggelegd voor een lipizzanerhengst die ooit optrad in een film met Monique van de Ven. Achter de schermen trainde Frank Westerman dit gracieuze witte dier om te steigeren zodra de actrice hem bij de halster wilde grijpen. 'Als je een lipizzaner aanraakt,' kreeg hij te horen, 'raak je geschiedenis aan.'


Bestellen
Je kunt de boeken op deze website bestellen en voor € 1,95 extra per zending thuis laten bezorgen.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)