overzicht van boeken over metafysica en religie

Thomas a Kempis

Thomas a Kempis • Thomas a Kempis
zijn mooiste citaten

Rust vinden in de navolging van Christus. Thomas à Kempis mediteerde en schreef erover. Dat leverde onvergetelijke spreuken op en een onnavolgbaar geschrift over de navolging van Christus, dat na de Bijbel het meest is vertaald. Thomas’ verstilde religiositeit leert je luisteren.

Minima Moralia

Theodor W. Adorno • Minima Moralia
Reflecties uit het beschadigde leven

In Minima Moralia behandelt Adorno centrale vragen uit de levenskunst en de levensfilosofie. De titel is een zinspeling op Magna Moralia, een van Aristoteles’ werken over ethiek.

Negatieve dialectiek

Theodor Adorno • Negatieve dialectiek

Negatieve dialectiek geldt als het magnum opus van Theodor W. Adorno. Het in 1968 verschenen werk geeft een uitvoerige samenvatting van de wijsgerige ideeën van deze kritische denker. Naar eigen zeggen ging het hierbij om alles wat hij filosofisch in het spel te brengen had.

Prisma's

Theodor W. Adorno • Prisma's
Cultuurkritiek en maatschappij

Prisma's en Zonder richtlijn zijn de eerste twee delen van een reeks essaybundels over cultuur en maatschappij die door Adorno zelf is samen­gesteld. Vele hierin opge­nomen essays behoren inmiddels tot de klassieke teksten van de cultuurfilosofie.

Islam in Nederland

Mohamed Ajouaou, Erik Borgman, Pim Valkenberg • Islam in Nederland
Theologische Bijdragen In Tijden Van Secularisering

Dit boek laat zien dat er ook binnen de islam ruimte is voor een beroep op de rede; het levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke leven binnen een multiculturele, multireligieuze en geseculariseerde samenleving.

De ziel

Aristoteles • De ziel

Sommige van die stellige uitspraken over de geschiedenis van de filosofie zijn simpelweg waar. Dat Aristoteles' De anima, hier vertaald als De ziel, een van de belangrijkste en meest invloedrijke teksten uit de geschiedenis van de filosofie is geweest, is zo'n uitspraak die zich niet laat ontkennen. Het denken van de late Griekse oudheid en de westerse Middeleeuwen zou er zonder De ziel heel anders uitgezien hebben, de grote Arabische filosofen kwamen tot hun belangrijkste inzichten onder invloed van De ziel, en beschreven ze vaak in de vorm van een uitleg op De ziel.

nog geen cover beschikbaar

Aristoteles • Over de kosmos

Over de kosmos biedt een uitstekende inleiding tot de aristotelische filosofie. Naast een beschouwing over de kosmos bevat het thema's die in de Griekse en de hellenistische wijsbegeerte van groot belang zijn geweest.

nog geen cover beschikbaar

Aristoteles • Metafysica
Interpretaties en aantekeningen, band 4

Tot de vier of vijf belangrijkste filosofische werken die het westerse denken vormgegeven hebben, behoort zonder enige twijfel de geniale Metafysica van Aristoteles. Niet alleen heeft dit werk directe en diepe invloed uitgeoefend op andere grote denkers van verschillende snit, zoals Plotinus, Thomas van Aquino, Hegel en Heidegger. Het grootste belang van de Metafysica ligt erin dat het werk zowel het vocabulaire, de structuur als een groot aantal van de essentiële vragen van het westerse denken bepaald heeft.

Metafysica

Aristoteles • Metafysica
Boek VII-XIV, Band 3

Tot de vier of vijf belangrijkste filosofische werken die het westerse denken vormgegeven hebben, behoort zonder enige twijfel de geniale Metafysica van Aristoteles. Niet alleen heeft dit werk directe en diepe invloed uitgeoefend op andere grote denkers van verschillende snit, zoals Plotinus, Thomas van Aquino, Hegel en Heidegger. Het grootste belang van de Metafysica ligt erin dat het werk zowel het vocabulaire, de structuur als een groot aantal van de essentiële vragen van het westerse denken bepaald heeft.

Metafysica

Aristoteles • Metafysica
Boek I-VI, Band 2

Tot de vier of vijf belangrijkste filosofische werken die het westerse denken vormgegeven hebben, behoort zonder enige twijfel de geniale Metafysica van Aristoteles. Niet alleen heeft dit werk directe en diepe invloed uitgeoefend op andere grote denkers van verschillende snit, zoals Plotinus, Thomas van Aquino, Hegel en Heidegger. Het grootste belang van de Metafysica ligt erin dat het werk zowel het vocabulaire, de structuur als een groot aantal van de essentiële vragen van het westerse denken bepaald heeft.

Augustinus

Augustinus • Augustinus
zijn mooiste citaten

Niemand welsprekender dan de prediker Augustinus, niemand diepzinniger dan deze denker. In zijn kernachtige uitspraken glanst de vroomheid en schittert het vernuft. Onvergetelijk zijn de woorden van deze moderne mens, al leefde hij dan ook 1600 jaar geleden.

Aan Simplicianus

Aurelius Augustinus • Aan Simplicianus
over verschillende kwesties

In dit werk gaat Augustinus in op enkele vragen van zijn oude vriend en geestelijk leidsman Simplicianus, o.m. over het door Paulus in diens Romeinenbrief opgeworpen thema van genade en uitverkiezing. Een van de meest prangende vragen daarbij is: hoe valt het te begrijpen, laat staan te rechtvaardigen, dat God reeds tevoren, vooraf aan ieder menselijk doen en laten, de ene mens tot eeuwig heil en de andere tot eeuwig onheil heeft voorbestemd? Is dat niet louter willekeur?

Als korrels tussen kaf

Aurelius Augustinus • Als korrels tussen kaf
Preken over teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie

Voor deze bundel werden 29 preken van Augustinus uitgekozen van de sermones de scripturis. In deze groep preken staat de behandeling van een bijbeltekst centraal.

In antwoord op uw vragen

Aurelius Augustinus • In antwoord op uw vragen
Augustinus broeven aan Januarius

De kerkvader Augustinus (354-430) heeft in zijn lange leven talloze brieven geschreven. Ongeveer driehonderd hiervan zijn overgeleverd. De oudste stammen uit het jaar 386, dat wil zeggen: het jaar waarin hij zich bekeerde tot het katholieke geloof, de jongste zijn van niet lang voor zijn dood in 430. Onder de geadresseerden bevinden zich heel wat bekende namen, zoals die van zijn mede-kerkvader Hieronymus (ca. 347-419/20).

Belijdenissen

Aurelius Augustinus • Belijdenissen
(Confessiones)

De Belijdenissen van Augustinus (354-430) worden algemeen gezien als een hoogtepunt in de wereldliteratuur. Door de eeuwen heen blijft het werk lezers aanspreken tot op vandaag. Als Augustinus een paar jaar bisschop van Hippo Regius in Noord-Afrika is, schrijft hij in grote openheid over zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis een boek dat getuigt van diep inzicht en grote literaire kwaliteit. Hij laat zich kennen als een zoekende mens en gelovige. In de Belijdenissen roept hij zijn lezers op om zich te bezinnen op fundamentele waarden van de christelijke traditie.

De orde

Augustinus • De orde

"In diezelfde tijd schreef ik tussen die boeken door die over de Academici handelen, ook twee boeken over de 'Orde'. Daarin wordt de belangrijke vraag besproken, of het ordenend bestel van de goddelijke voorzienigheid zich uitstrekt over alles, zowel het goede als het kwade."

Geloof en wetenschap in de islam

Averroës • Geloof en wetenschap in de islam
Averroës' Definitieve verhandeling

Averroës (Ibn Rushd, 1126-1198), telg uit een voornaam geslacht in het Moors-Arabische Spanje, was de laatste grote aristotelicus van de klassieke islamitische wereld. Zijn oorspronkelijke en uiterst nauwgezette Aristoteles-commentaren beïnvloedden in sterke mate het christelijke denken en bezorgden hem een eervolle plaats in Dantes Goddelijke komedie.

De kunst van het ouder worden

Jan Baars & Joep Dohmen • De kunst van het ouder worden

In de laatste eeuw is onze gemiddelde levensverwachting meer dan verdubbeld. Veel is al gezegd over de economische, biologische en medische gevolgen daarvan. Maar wat betekent ouder worden eigenlijk? Is het de laatste reis naar de dood of een diep en intens ervaren afsluiting van het leven? Is het een kwestie van vooral proberen ‘jong te blijven’ of heeft de ouderdom zijn eigen onvervreemdbare kwaliteiten?

The Century

Alain Badiou • The Century

Everywhere, the twentieth century has been judged and condemned: the century of totalitarian terror, of utopian and criminal ideologies, of empty illusions, of genocides, of false avant-gardes, of democratic realism everywhere replaced by abstraction.

Manifesto for Philosophy

Alain Badiou • Manifesto for Philosophy
Followed by Two Essays: "The (Re)Turn of Philosophy Itself" and "Definition of Philosophy"

Contrary to those proclaiming the end of philosophy, Badiou aims to restore philosophical thought to the complete space of the truths that condition it.

Metapolitics

Alain Badiou • Metapolitics

In this follow-up to his highly acclaimed volume Ethics , a searing critique of liberalism, Alain Badiou discusses the limits of political philosophy. Metapolitics argues that one of the main tasks of contemporary thought is to abolish the idea that politics is merely an object for philosophical reflection.

Logics of Worlds

Alain Badiou • Logics of Worlds

Logics of Worlds is the long-awaited sequel to Alain Badiou's much-heralded masterpiece, Being and Event. Tackling the questions that had been left open by Being and Event, and answering many of his critics in the process, Badiou supplements his pioneering treatment of multiple being with a daring and complex theory of the worlds in which truths and subjects make their mark what he calls a materialist dialectic.

Theoretical Writings

Alain Badiou • Theoretical Writings

Alain Badiou is arguable the most important and original philosopher working in France today. Swimming against the tide of postmodern orthodoxy, Badiou's work revitalizes philosophy's perennial attempt to provide a systematic theory of truth.

De twintigste eeuw

Alain Badiou • De twintigste eeuw

De verheerlijking van de democratie en de mensenrechten in de jaren 1980-2000 zijn slechts een dekmantel voor een nietsontziende economie. Dat is een van de meest provocerende stellingen van de Franse filosoof Alain Badiou in De twintigste eeuw.

Polemics

Alain Badiou • Polemics

This collection of political essays from Alain Badiou analyses, with keen philosophical insight, some of the key events and debates that have come to pass in recent years. Political activism is a constant of Badiou's life and with customary acuity he delivers here precise analyses on the nature and limitation of the American adventurism in Iraq and the war in Kosovo, on the interconnection between the State, capitalism and cultural repression in the French government ban on headscarves, on the custom of voting, and on the status of the word jew.

Being and Event

Alain Badiou • Being and Event

Being and Event is the centrepiece of Alain Badiou's oeuvre; it is the work that grounds his reputation as one of France's most original philosophers.

Theory of the Subject

Alain Badiou • Theory of the Subject

Badiou is widely considered to be France's most important and exciting contemporary thinker. Much of Badiou's earlier work (including Being and Event ) can only be fully understood with a clear grasp of Theory of the Subject , one of his most important works.

Infinite Thought

Alain Badiou • Infinite Thought
Truth and the Return of Philosophy

Influenced by Plato, Lucretius, Heidegger, Lacan and Deleuze, Badiou is a critic of both the analytical and the postmodern schools of thought. His work spans the range of philosophy, from ethics, to mathematics to science, psychoanalysis, politics and art.

Het woord jood

Alain Badiou • Het woord jood

Moet je aan het woord 'jood' een sacrale betekenis toekennen? Nee, vindt de bekende Franse filosoof Alain Badiou. Een uitzonderingsstatus aan het predicaat jood toekennen is volgens hem precies wat de nazi's – in omgekeerde zin – deden. Vanwege zijn stellingname werd Badiou in Frankrijk van antisemitisme beschuldigd.

Pocket Pantheon

Alain Badiou • Pocket Pantheon
Figures of Postwar Philosophy

Pocket Pantheon is an invitation to engage with the greats of Western postwar though, such as Lacan, Sartre and Foucault, in the company of one of today's leading political and philosophical minds. Alain Badiou draws on his encounters with this pantheon - his teachers, opponents and allies - to offer unique insights into both the authors and their work. These studies form an accessible, authoritative distillation of continental theory and a capsule history of a period in Western thought.

Deleuze

Alain Badiou • Deleuze
Het geroep van het zijn

De Franse filosoof Gilles Deleuze (1925-1995) behoort tot de meest oorspronkelijke denkers van de twintigste eeuw. Zijn werk heeft niet alleen tal van hedendaagse filosofen beïnvloed, maar vormt ook een inspiratiebron voor veel literatoren en kunstenaars. In deze beknopte monografie geeft de spraakmakende filosoof Alain Badiou een kritische inleiding tot het werk van zijn beroemde voorganger.

Second Manifesto for Philosophy

Alain Badiou • Second Manifesto for Philosophy

Twenty years ago, Alain Badiou's first Manifesto for Philosophy rose up against the all-pervasive proclamation of the 'end' of philosophy. In lieu of this problematic of the end, he put forward the watchword: 'one more step'.

Tweede manifest voor de filosofie

Alain Badiou • Tweede manifest voor de filosofie

Filosofie is alomtegenwoordig: op tv, in populaire tijdschriften, in adviescommissies van banken en overheid. De Franse filosoof Badiou schreef een aanklacht tegen deze ongewenste commercialisering.

Paulus

Alain Badiou • Paulus
de fundering van het universalisme

Door de verrijzenis van Christus zullen er 'Grieken noch Joden' meer zijn. Vrijwel iedereen kent deze uitspraak van de apostel Paulus. De Franse filosoof Alain Badiou laat zien hoe revolutionair en actueel die uitspraak van Paulus is geweest.

Actuele filosofie

Alain Badiou & Slavoj Zizek • Actuele filosofie
een dispuut

In dit boek gaan twee controversiële denkers met elkaar in discussie over een even tijdloze als prangende kwestie: moeten filosofen op de actualiteit inspelen en zich uitdrukkelijk mengen in het wereldgebeuren?

Mythologieën

Roland Barthes • Mythologieën

Zoals Levi-Strauss zijn vergelijkende studie van mythen op nieuwe taaltheorieen baseerde, zo benaderde de Franse filosoof Roland Barthes (1915-1980) literaire en andere soorten teksten als nieuwe vormen van mythologie. In de jaren vijftig publiceerde hij een reeks korte analyses van teksten en beelden die typerend waren voor het Moderne Leven van toen, of dat een nieuw model Citroen was, de Tour de France, het gezicht van Greta Garbo, een dichtend meisje of Julius Caesar op het witte doek.

Het verlichte dier

T. Beeckman • Het verlichte dier
Sigmund Freuds filosofie van de religie

De auteur biedt een grondig overzicht van de antropologische, psychologische en filosofisch-historische aspecten van Freuds religietheorie.

Zapdansen

Roel Bentz van den Berg • Zapdansen

Onder de noemer 'Zapdansen' werkt Roel Bentz van den Berg al sinds 1996 in NRC Handelsblad aan een unieke reeks verhalen waarin werkelijk alles - een scène uit een film of boek, actuele gebeurtenis, straattafereel, stuk muziek, moreel dilemma, gevoelskwestie of persoonlijke ervaring - het uitgangspunt kan vormen voor een even avontuurlijke als beeldende beschouwing over de krachten die ons leven gestalte geven.

Engelen in regenjas

Roel Bentz van den Berg • Engelen in regenjas

Evenals in het bekroonde Zapdansen kan in Engelen in regenjas werkelijk alles – het paard van Troje, schuttingpoëzie, een drumsolo, Karel Appel, een ontmoeting met een engel, een happy end – voor Roel Bentz van den Berg het uitgangspunt vormen voor een avontuurlijke beschouwing over de krachten die ons leven gestalte geven. Maar dit keer verhoogt hij de inzet nog eens door in een aantal speciaal voor deze bundel geschreven langere verhalen het grote, onderliggende thema van zijn werk niet alleen handen en voeten, maar ook kaken en klauwen te geven.

Een idee om voor te leven en te sterven

Desiree Berendsen e.a. • Een idee om voor te leven en te sterven

"Het gaat erom een waarheid te vinden die voor mij waarheid is, de idee te vinden waarvoor ik wil leven en sterven."

Leven door de dood

Carolien van Bergen • Leven door de dood

De dood betekent een einde van het zelf. Daarmee lijkt ze het bestaan zinloos te maken. Dat het besef van de dood juist een positieve uitwerking kan hebben, laat Carolien van Bergen zien in Leven door de dood.

Twee opvattingen van vrijheid

Isaiah Berlin • Twee opvattingen van vrijheid

Het werk van de filosoof Isaiah Berlin (1909-1997) vormt een van de krachtigste verdedigingen van het westerse pluralisme. Zijn beroemde opstel Twee opvattingen van vrijheid biedt een toegankelijke inleiding in zijn denken. Berlins scherpzinnige analyse van het vrijheidsbegrip bepaalt tot de dag van vandaag ons sociaal-politieke denken.

Schopenhauer

D. Birnbacher • Schopenhauer
De macht van de wil

Arthur Schopenhauer (1788-1860) was een Duits filosoof die in zijn werk aansluiting zocht bij Kant en zich tegelijkertijd sterk afzette tegen het denken van zijn tijdgenoot Hegel. Hij streefde naar een zekere symbiose van westers en oosters gedachtegoed en formuleerde een metafysica van de wil die vooral van betekenis is gebleken voor het werk van Nietzsche. Schopenhauer was een briljant schrijver en stilist; zijn invloed op de Duitse literatuur is tot op heden bespeurbaar.

Kierkegaard

Geert Jan Blanken • Kierkegaard
Een inleiding in zijn leven en werk

Geen andere filosoof heeft zoveel over het concrete, dagelijkse bestaan geschreven als de Deense filosoof Søren Kierkegaard (1813-1855). Hij heeft vele lezers eeuwenlang weten te verbazen met zijn scherpe inzichten. Tot zijn intellectuele bewonderaars behoren filosofen als Ludwig Wittgenstein en beroemde auteurs als John Updike.

365 x Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer • 365 x Bonhoeffer
zijn mooiste citaten

Bonhoeffer bracht in het nazitijdperk in praktijk wat hij beleed en betaalde daarvoor met zijn leven. Maar hij leeft voort in zijn geschriften. Bonhoeffer wordt wel beschouwd als de grootste theoloog uit de twintigste eeuw.

Filosofie van het kijken

Mieke Boon en Peter Henk Steenhuis • Filosofie van het kijken
kunst in ander perspectief

Museumbezoekers blijven gemiddeld negen seconden voor een schilderij staan. Veel te kort om er recht aan te doen. Kun je beter leren kijken? Langer, intensiever, met een ruimere blik?

Wortelen in vaste grond

Erik Borgman • Wortelen in vaste grond
een cultuurtheologisch essay

We zijn allemaal nomaden geworden, We zijn voortdurend onderweg, maar het moet lijken of we thuis zijn. De christelijke traditie doet het omgekeerde: zij houdt ons voor dat we vreemdelingen en ballingen zijn. Toch doet ze ons wortelen. Niet op een plaats of in een vaste cultuur, maar in een toekomst die aan het aanbreken is en bij een God die met ons meetrekt.

Handboek religie in Nederland

Erik Borgman • Handboek religie in Nederland
perspecief - overzicht - debat

Het Handboek Religie in Nederland. Perspectief - overzicht - debat biedt overzicht van en inzicht in deze boeiende en complexe situatie. Het beschrijft en analyseert nieuwe ontwikkelingen en het laat zien hoe zelfs nieuwe 'heilige' praktijken ontstaan: de moderne mens gebruikt uiteenlopende religieuze elementen om zijn hoogst individuele leven vorm en betekenis te geven. Om het beeld compleet te maken, gaat het boek ook in op de plaats van atheïsme en humanisme in het religieuze landschap.

Metamorfosen

Erik Borgman • Metamorfosen
Over religie en moderne cultuur

Dat religie terug is op de maatschappelijke en culturele agenda, is inmiddels een cliché. Maar wat betekent dit? Het suggereert minstens dan de moderne cultuur niet per definitie een geseculariseerde cultuur is, dat het moderne leven nieuwe religieuze vragen oproept. In de hedendaagse maatschappelijke en politieke debatten, in het project van een verenigd Europa, in de pogingen een verhouding te vinden met de islam worstelen wij met thema's waar religieuze tradities zich vanouds mee bezig houden. Hetzelfde geldt voor ons zoeken naar een omgang met het lijden in het verleden en het heden.

Zonder geloof geen democratie

Erik Borgman • Zonder geloof geen democratie
een religieus democratisch appèl

Religieuze en niet-religieuze intellectuelen hebben volgens de filosoof Habermas de voortdurende plicht religieuze tradities voor de eigen tijd te vertalen. Het zomernummer van Christen Democratische Verkenningen richt zich op de christen-democratische traditie van een actieve rol van religie in de seculiere politiek.

Overlopen naar de barbaren

Erik Borgman • Overlopen naar de barbaren
Het publieke belang van religie en christendom

Geloof moet je niet teveel laten zien en van gelovigen moet je niet te veel last hebben, meent de publieke opinie. Gelovigen met een tegendraadse mening gelden als probleem. Tegen deze dominante visie in laat Erik Borgman zien dat een tegendraads geloof maatschappelijk onmisbaar is. Het is de grondslag van de samenleving.

Want de plaats waarop je staat is heilige grond

Erik Borgman • Want de plaats waarop je staat is heilige grond
God als onderzoeksprogramma

Hier wordt een theologie gepresenteerd die zich midden in deze religieuze dynamiek plaatst. Zij staat op dezelfde grond als andere geesteswetenschappen die zich toeleggen op de waarneming en interpretatie van zin en betekenis, waarheid en goedheid.

De ziel en haar voertuig

Abraham P. Bos • De ziel en haar voertuig

Aristoteles' leer van de ziel is verkeerd uitgelegd. Zijn leermeester Plato had gezegd: mensen en dieren bestaan uit een stoffelijk zichtbaar lichaam en een onstoffelijke ziel. Maar hij had niet duidelijk gemaakt, hoe in het voortplantingsproces een ziel doorgegeven kan worden aan een nieuw levend wezen. En evenmin, hoe te begrijpen is dat een aardappel pas begint te groeien als hij in goede vochtige aarde wordt gepoot.

nog geen cover beschikbaar

A.P. Bos • In de greep van de Titanen
Inleiding tot een hoofdstroming van de Griekse filosofie

Een aantal denkers uit de Griekse filosofie en het vroeg-christelijke traditie worden in dit boek behandeld aan de hand van het thema "titanisch zin-perspectief".

De vertroosting van de filosofie

Ancius Boëthius • De vertroosting van de filosofie

Ancius Manlius Torquatus Severinus Boëthius (480-526) schreef De vertroosting van de filosofie (De consolatione philosophiae) in de kerkers in Pavia, in afwachting van de uitvoering van het doodvonnis wegens hoogverraad dat over hemwas uitgesproken. In de vijf boeken die het werk telt, behandelt hij belangwekkende filosofische kwesties als de rol van de fortuin, de mogelijkheid van het Godsbewijs en het probleem van de vrije wil.

Meister Eckhart

Marcel Braekers • Meister Eckhart
Mysticus van het niet-wetende weten

Dit boek gaat over mystiek, maar het gaat evengoed over het dagelijkse leven, over de dingen die je daarin tegenkomt, over verlangens en dromen, over openheid en onbevangen luisteren naar elkaar, en over luisteren en wachten om iets van de oergrond te ondervinden waarop alles is gefundeerd.

Tales of the Mighty Dead

Robert B. Brandom • Tales of the Mighty Dead
Historical Essays in the Metaphysics of Intentionality

A work in the history of systematic philosophy that is itself animated by a systematic philosophic aspiration, this book by one of the most prominent American philosophers working today provides an entirely new way of looking at the development of Western philosophy from Descartes to the present.

Van waarheid naar veiligheid

Gabriël van den Brink • Van waarheid naar veiligheid
Twee lessen voor een door angst bevangen burgerij

Veiligheid is vandaag de dag een allesoverheersend thema. Dat komt niet alleen doordat we met nieuwe gevaren worden geconfronteerd, maar ook en vooral omdat het ons aan innerlijke zekerheden ontbreekt. De auteur: 'Ik zou het toejuichen als de elite opnieuw een groot verhaal vertelt.'

Oriëntatie in de filosofie

Gijsbert van den Brink • Oriëntatie in de filosofie
Westerse wijsbegeerte in wisselwerking mt geloof en theologie

Heeft de geschiedenis van de wijsbegeerte aangetoond dat het onhoudbaar is om in de 21e eeuw nog in God te geloven? Dat is de vraag waarin dit overzicht van de westerse wijsbegeerte uitmondt. Enerzijds laat dit boek zich lezen als een helder en toegankelijk geschreven introductie in de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte. Anderzijds richt het zich speciaal op theologen en andere belangstellenden in het grensgebied van wijsbegeerte en theologie, aangezien telkens speciale aandacht geschonken wordt aan de verhouding tussen filosofie en christelijk geloof.

De ziel in de literatuur

Edith Brugmans • De ziel in de literatuur

Literatuur raakt de ziel, ze kan de ziel vormen en verheffen of bederven. Dat wist Plato al en daarom ontwikkelde hij een filosofische kritiek van de literatuur, terwijl Aristoteles de essentie van de tragedie doorgrondde. Maar na de Oudheid hebben filosofen de literatuur eeuwenlang links laten liggen. In de 19de en vooral in de 20ste eeuw verandert dit en is er zelfs sprake van een literary turn van de filosofie.

Cultuurfilosofie

Edith Brugmans, Wil Derkse, Paul van Tongeren, en vele anderen • Cultuurfilosofie
Katholieke, reformatorische, humanistische, islamitische en joodse reflecties over onze cultuur

Dit boek beoogt bij te dragen aan zo'n hedendaagse cultuurfilosofie. Terwijl de meeste publicaties op dit gebied zich beperken tot een kritische en negatieve analyse van de hedendaagse westerse cultuur en hooguit enkele suggesties voor een positieve benadering bevatten, wil dit boek meer. De inzet is te tonen hoe een cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijke perspectieven een positieve bijdrage kan leveren aan de toekomst van onze cultuur.

Ik en jij

Martin Buber • Ik en jij

Ik en Jij van Martin Buber geldt als een van de weinige authentieke mystieke teksten van de moderne tijd. Buber zoekt in dit klassieke werk, dat de vrucht is van zijn kennismaking met het chassidisma, op poëtisch wijsgerige wijze naar een nieuwe spirituele verhouding tussen mens en mens, tussen mens en wereld, en tussen mens en God.

From Stevin to Spinoza

Wiep van Bunge • From Stevin to Spinoza
An Essay on Philosophy in the Seventeenth-Century Dutch Republic

Several schools of thought that are an essential part of early modern philosophy are presented in this work.

De Europese revolutie

Christopher Caldwell • De Europese revolutie
Hoe de islam ons voorgoed veranderde

Terroristische aanslagen in Londen en Madrid, rellen in moslimwijken in de meeste grote West-Europese steden, de moord op Theo van Gogh in Amsterdam– het zijn gebeurtenissen die de autochtone Europeanen ertoe dwingen de grenzen van hun lang gekoesterde liberale waarden opnieuw te definiëren.

Over de val van de duivel

Anselmus van Canterbury • Over de val van de duivel

In zijn De casu diaboli (Over de val van de duivel) bespreekt Anselmus van Canterbury (1033-1109) op oorspronkelijke wijze een van de fundamentele kwesties in de christelijke ethiek, namelijk hoe het kwade kon ontstaan zonder dat God daarvan de oorzaak genoemd mag worden.

De nieuwe Duitse filosofie

Robin Celikates, René Gabriëls, Johan Hartle, Pieter Lemmens & Thijs Lijster (red.) • De nieuwe Duitse filosofie

Wie zijn op dit moment de denkers in Duitsland? Welke thema’s staan er op de agenda en welke filosofische vriend- en vijandschappen doorkruisen de debatten bij onze oosterburen? De nieuwe Duitse filosofie geeft het antwoord. zet voor de komende jaren de relevante Duitstalige filosofen op een rij. De lezer maakt kennis met grote namen als Jürgen Habermas en Peter Sloterdijk, maar vooral ook met hun bij het Nederlandse publiek
veelal minder bekende opvolgers. De hoofdstukken zijn toegankelijk geschreven door Nederlandse en Vlaamse kenners van de betreffende filosofen.

De islam en het Westen

M. Cherif & J. Derrida • De islam en het Westen
Een ontmoeting

In dit boek gaan twee vooraanstaande intellectuelen met elkaar in debat over de steeds meer vertroebelde relatie tussen de islam en het Westen, en over de kwesties van vrijheid, rechtvaardigheid en democratie die daarmee verbonden zijn.

Filosofie

André Comte-Sponville • Filosofie
Een kennismaking

Dit boek gaat over de grote vragen die mensen overal en altijd hebben bezighouden: Hoe moeten we leven? Wat heet goed? Wat is waarheid? Hoever reikt onze kennis? Is er een God? Wat heet liefde? Het zijn vragen die vanouds vooral in de filosofie werden gesteld en uitgewerkt, maar in feite in het leven van ieder mens, filosoof of niet, min of meer frequent opdoemen.

Moderniteit als nieuwe beschavingstype

Wim Couwenberg • Moderniteit als nieuwe beschavingstype
ontwikkeling, problematiek en perspectief

Deze uitgave beoogt - na bijna een halve eeuw Civis Mundi - de thematiek en problematiek van de moderniteit (in het bijzonder in Nederland) in een overzichtelijke samenhang te integreren. Het accent ligt daarbij op het cultuurhistorische, politiek-filosofische, ideologische en constitutionele aspecten van het moderniseringsproces.

The God Delusion

Richard Dawkins • The God Delusion

A preeminent scientist - and the world's most prominent atheist - asserts the irrationality of belief in God and the grievous harm religion has inflicted on society, from the Crusades to 9/11.

Religie zonder God

Theo de Boer & Ger Groot • Religie zonder God
Een dialoog

Hoewel de godsdienst voortdurend wordt doodverklaard, weigert hij hardnekkig te verdwijnen. Maar de manier waarop gelovigen denken over God en het heilige is niet meer dezelfde als vijftig jaar geleden.

Filosofie in beeld

Margriet de Heer • Filosofie in beeld

Denken, wat is dat eigenlijk…? En hoe onderscheidt dat Denken ons van (andere) dieren?

Goden breken

Marc de Kesel • Goden breken
Essays over monotheïsme

ISBN: 9789461050908
Paperback
16 x 24 cm
240 blz.
Verschenen: September 2010
€ 21,50

Omslagontwerp:
Marry van Baar
Een originele interventie in de huidige discussie over de ‘terugkeer van de religie’ in de westerse samenlevingen. In een spannende, verrassend concrete stijl vertelt Marc De Kesel het verhaal van deze ambivalente erfenis van de religie in onze moderne cultuur. Een boek dat er juist nu toe doet!

Canon van de filosofie

Daan de Neef • Canon van de filosofie
De 100 beste filosofieboeken aller tijden

De honderd belangrijkste filosofieboeken allertijden staan in dit boek op een rij. Ruim veertig hoogleraren filosofie uit Nederland en Vlaanderen maakten de selectie. Op verzoek van Filosofie Magazine kozen zij boeken met eeuwigheidswaarde; boeken die ook ons bestaan verhelderen en die het tot denken aanzetten. Uiteraard ontbreken de werken van Aristoteles, Plato en Kant niet. Maar ook werken van hedendaagse denkers als Peter Sloterdijk en Donna Haraway hebben de ´ijzeren lijst´ van beste boeken gehaald.

Sporen van geloof

D. de Schutter • Sporen van geloof

Dit boek bundelt bespiegelingen over God en over de christelijke religie. Het is geboren uit een jarenlange treurnis, uit de klacht dat de bijbels-christelijke overlevering aan het begin van de eenentwintigste eeuw nagenoeg tot zwijgen gebracht is, uit het verdriet dat de teloorgang van het christendom door velen met opluchting wordt begroet en niet als een verlies wordt ervaren.

Christelijk geloof en rationaliteit

Eef Dekker & Marcel Sarot • Christelijk geloof en rationaliteit

Een veel gehoorde stelling is dat theologie in de klassieke zin van het woord na Kant, Heidegger of andere (post)moderne filosofen niet meer mogelijk is. En argumentatieve onderbouwing van deze 'onhoudbaarheidsthese' ontbreekt veelal. Juist aan argumenten voor en tegen de onhoudbaarheidsthese is dit boek gewijd.

Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?

Cees Dekker, Ronald Meester en René van Woudenberg (red.) • Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?
Over toeval en doelgerichtheid in de evolutie

Je afvragen of er een ontwerp ten grondslag ligt aan de kosmos is lange tijd niet salonfähig geweest. De wetenschap had immers aangetoond dat alles in de natuur er eigenlijk alleen maar 'per ongeluk' zo uitziet? De laatste jaren is er echter een kentering waar te nemen. Nieuwe inzichten in bijvoorbeeld kosmologie en biologie suggereren dat het huidige wetenschappelijk denken wellicht tekortschiet om de wereld te begrijpen.

Verschil en herhaling

Gilles Deleuze • Verschil en herhaling

Gilles Deleuze (1925-1995) is een van de meest aansprekende hedendaagse filosofen. Zijn oeuvre wordt wereldwijd gelezen en gebruikt door kunstenaars en wetenschappers, architecten en cineasten, bestuurskundigen en musici. Met de uitgave van Verschil en herhaling is het sleutelwerk van Deleuze beschikbaar in helder en toegankelijk Nederlands.

De gave van de dood

Jacques Derrida • De gave van de dood

Tot de belangrijkste recente werken van de vorig jaar overleden filosoof Jacques Derrida behoort Donner la mort waarvan wij hierbij de Nederlandse vertaling aanbieden. In dit essay geeft Derrida een fascinerende kritische beschouwing over religie en ethiek aan de hand van teksten van de Tsjechische filosoof Jan Patocka en de Deense denker Sören Kierkegaard.

De wereld - De mens

Rene Descartes • De wereld - De mens
Band 2

In De wereld – De mens treft men Descartes’ eerste hoofdwerken in het Frans aan. Hierin vinden we het hele spectrum van Descartes’ onderzoek voor het eerst bijeen, van metafysische beschouwing tot natuurkundige en biologische analyses. Het laatste hoofdstuk van De wereld is getiteld De mens en werd later apart uitgegeven. Deze band sluit af met de korte, beroemde dialoog over de waarheid die Descartes schreef in dezelfde periode als De wereld.

De ivoren toren

Ignaas Devisch • De ivoren toren
Pleidooi voor een hardnekkige filosofie, een essay

Sinds Sainte-Beuve halverwege de negentiende eeuw De Vigny verweet zich op een hautaine manier te hebben teruggetrokken in zijn 'ivoren toren', gebruiken wij deze uitdrukking, met voorbijgaan aan de rijkere connotaties ervan, nog louter negatief. Ze staat sindsdien symbool voor wereldvreemde filosofen, wetenschappers of intellectuelen die zich uit de maatschappij terugtrekken om van daaruit dé waarheid te verkondigen.

Fundamentalisme face to face

Ignaas Devisch en Marc de Kesel (red.) • Fundamentalisme face to face

Fundamentalisme is goed op weg hét probleem van onze tijd te worden. Het haalt het gehele (geo)politieke bestel overhoop en maakt ons radeloos. Misschien is het tijd om ons vooral over die radeloosheid te buigen. Waarom lijkt elke aanpak van dit probleem te falen? Waar zit dan de blinde vlek in onze kijk op dit vraagstuk?

De machtige filosoof

Hans Dijkhuis • De machtige filosoof
Een andere geschiedenis van de antieke wijsbegeerte

De machtige filosoof is een prachtig historisch overzicht van de filosofie tijdens de Griekse oudheid, met bijzondere aandacht voor de minder bekende filosofen. Het doorbreekt het eenzijdige beeld van de wereldvreemde filosoof die zich in alle rust wijdt aan de theorie.

De herontdekking van de ziel

Herman de Dijn • De herontdekking van de ziel
Voor een volwaardige kwaliteitszorg

Een van de problemen van de moderne mens is dat hij koste wat kost ontsnappen wil aan de bindingen van de traditie en de willekeur van het lot. Daartoe ontwikkelde hij een kijk op en een omgang met de werkelijkheid die op meesterschap en beheersing zijn gericht. De obsessie met totale kwaliteitszorg is daarvan de ultieme ontwikkeling.

De uitgelezen Spinoza

Herman de Dijn • De uitgelezen Spinoza

De reeks Uitgelezen filosofen biedt een grondige kennismaking met belangrijke filosofen uit de geschiedenis van de wijsbegeerte en laat zien op welke punten hun denken nog altijd betekenis heeft voor de huidige tijd.

Religie in de eenentwintigste eeuw

Herman de Dijn • Religie in de eenentwintigste eeuw
Kleine handleiding voor voor- en tegenstanders

Nog niet zo lang geleden dachten verlichte geesten dat de religie definitief op haar retour was, of althans hoogstens nog in enkele reservaten aan de rand van de Nieuwe, Moderne Wereld zou overleven. Maar die conclusie bleek voorbarig. Waar in Europa de gevestigde godsdienst met stille trom leek te verdwijnen, doken onmiddellijk allerlei religieuze groepen op die op elke verlichte geest als een veel groter dreiging dan de traditionele religies zouden moeten overkomen.

De onmogelijkheid van de metafysica

Wilhelm Dilthey • De onmogelijkheid van de metafysica

Dilthey is niet weg te denken uit de geschiedenis van de moderne filosofie. Hij is één van de grondleggers van de hermeneutiek. Hij staat daardoor aan de wieg van de wetenschapsleer van de geesteswetenschappen en is tevens de peetvader van grootheden als Heidegger en Gadamer die zijn hermeneutiek filosofisch verder ontwikkeld hebben.

Filosofen van deze tijd

Maarten Doorman en Heleen Pott • Filosofen van deze tijd

In Filosofen van deze tijd behandelen Maarten Doorman en Heleen Pott de vijfentwintig belangrijkste denkers van de laatste helft van de twintigste eeuw.

Buigzame gelovigen

Chris Doude van Troostwijk, E. van den Berg en L. Oosterveen • Buigzame gelovigen
Essays over religieuze flexibiliteit

Buigzame gelovigen is een bundel essays bij het succesvolle webproject Reliflex en sluit aan bij de groeiende actuele mediabelangstelling voor de interreligieuze dialoog.

Zien is geloven

Manon Duintjer (red) • Zien is geloven
Exacte wetenschappen over spiritualiteit

Exacte wetenschap en spiritualiteit sluiten elkaar sinds jaar en dag uit. Feiten en harde data zouden niet te rijmen zijn met geloof en intuïtie. Toch lijkt het de laatste tijd alsof meer en meer exacte wetenschappers erkennen dat niet alles wetenschappelijk te verklaren is.

50 inzichten filosofie

Ben Dupré • 50 inzichten filosofie
Onmisbare basiskennis

50 inzichten filosofie is de perfecte introductie tot de filosofie. In vijftig heldere en toegankelijke essays komen de belangrijkste filosofische inzichten van de laatste 2500 jaar aan de orde. De cruciale filosofische begrippen, gedachte-experimenten en principes worden op een toegankelijke wijze uitgelegd. Het boek legt uit wat we kunnen weten over kennis, bewustzijn, identiteit, ethiek, geloof, taal, betekenis en esthetica.

Gesprekken over de liefde

Leone Ebreo • Gesprekken over de liefde

Wat is liefde? Deze fascinerende vraag, ontelbare malen door filosofen gesteld en beantwoord, vormt het onderwerp van het invloedrijke 'Gesprekken over de liefde' van Leone Ebreo (ca. 1460-1525). Ebreo, een Joodse intellectueel en begaafd arts, verzamelde gedachten over liefde uit verschillende culturen en leerde haar vanuit verschillende perspectieven te beschouwen: liefde was in zijn ogen een onderwerp voor de wetenschap, maar ook voor de theologie, de metafysica en zelfs voor de astrologie.

Over God wil ik zwijgen

Meister Eckhart • Over God wil ik zwijgen

De geschriften van Meister Eckhart (1260-1327) behoren met die van zijn leerlingen Johannes Tauler en Heinrich Seuse tot de belangwekkendste werken in de traditie van de Europese filosofische mystiek. De meest in de volkstaal geschreven preken en traktaten van Meister Eckhart laten hem zien als een bezield denker met een scherpzinnig inzicht in de menselijke ervaring.

Erasmus

Desiderius Erasmus • Erasmus
Een portret in brieven

Eerste omvangrijke bloemlezing van tot dusver niet vertaalde brieven van Erasmus, die tezamen een levendig, gevarieerd en uitgebalanceerd portret vormen van de grote humanist die de Europese cultuur van zijn tijd tot aan onze tijd diepgaand heeft beïnvloed.

Transcendentie en inscriptie

Eddo Evink • Transcendentie en inscriptie
Jacques Derrida en de hubris van de metafysica

Van oudsher zoekt de metafysica naar een allesomvattende visie op het bestaan, naar de fundamenten van het ware en het goede. In de loop van de moderne tijd is er in de filosofie steeds meer kritiek geuit op dit streven: is de mens niet te eindig en te historisch bepaald om zo hoog te kunnen reiken? Doet de metafysica niet denken aan de hubris (overmoed) van Icarus die naar de zon wilde vliegen en in zee stortte?

Alain Badiou

Oliver Feltham • Alain Badiou
Live Theory

This title is a concise and accessible introduction to this key theorist.Alain Badiou is undoubtedly the most exciting and influential voice in contemporary French philosophy and one of the most important theorists at work today. His impact on continental philosophy and the wider philosophy community, politics and the arts in the last twenty years has been immense.

Religie na de religie

Luc Ferry & Marcel Gauchet • Religie na de religie
Gesprekken over de toekomst van het religieuze

n de westerse wereld is de georganiseerde godsdienst op de terugtocht. De kerken lopen leeg. Maar tegelijkertijd zien wij dat andere vormen van religieus leven (meer individualistisch, en vaak berustend op een eigen keuze uit de verschillende religieuze tradities) zich op velerlei wijzen manifesteren.

Lof der scepsis

Rein Ferwerda • Lof der scepsis
Beschouwingen over taal, religie, schone kunsten, filosofie en psychologie

Ik weet dat ik niets weet', moet de Griekse filosoof Socrates eens hebben gezegd. Op grond daarvan is hij wel als scepticus aangemerkt. Na hem is het scepticisme eigenlijk niet meer weg geweest uit het Europese denken.

Aarde, lucht, water en vuur

Rein Ferwerda en Empedokles (492-432) • Aarde, lucht, water en vuur

Aarde, lucht, water en vuur waren volgens Empedokles de vier wortels of elementen van alles. Ze werden door Liefde en Haat in een eeuwig durende cyclus respectievelijk bijeengebracht en gescheiden. Het bijeenbrengen van de elementen door Liefde leidde tot het ontstaan van de levende wezens. Het sterven was de door Haat veroorzaakte scheiding.

De wereld als kunstwerk

Marsilio Ficino • De wereld als kunstwerk
Inleiding tot de Platonische Theologie - Vijf sleutels tot de platonische wijsheid

Kunnen het Grieks-Romeinse erfgoed en het christendom samengaan? Marsilio Ficino (1433-1499), een van de belangrijkste filosofen uit de Renaissance, was ervan overtuigd dat die heel goed te verenigen zijn.

Medieval Jewish Philosophy

Daniel H. Frank & Oliver Leaman (eds.) • Medieval Jewish Philosophy

This Companion presents all the major Jewish thinkers of the ninth to the fifteenth centuries, the philosophical and non-philosophical contexts of their thought, and the interactions between Jewish and non-Jewish philosophers. It is a comprehensive introduction to a vital period of Jewish intellectual history.

From Aristotle to Augustine

David Furley • From Aristotle to Augustine
Routledge History of Philosophy, vol.2

This offering in Routledge's acclaimed History of Philosophy series completes the acclaimed 10-volume collection. This work explores the schools of thought that developed in the wake of Platonism through the time of Augustine. This second volume opens with Aristotle's immense influence on philosophy from the beginnings of Christian philosophy in the fifth century AD.

Twijfel, bewijs & overgave

Gerrit Glas • Twijfel, bewijs & overgave
Over christelijke filosofie

Gerrit Glas geeft een overzicht van verschillende vormen van christelijke filosofie. Christelijke filosofie is weliswaar levensbeschouwelijk geïnspireerd maar wil zich los van die levensbeschouwing legitimeren.

Het leven volgens Willem Jan Otten

J. Goud (red.) • Het leven volgens Willem Jan Otten

Het werk van Willem Jan Otten vindt alom waardering en is veelvuldig bekroond. Zijn poëzie, romans en essays zijn te lezen als een onderzoek naar wat Pascal de ‘redenen van het hart’ noemde.

Grays anatomie

John Gray • Grays anatomie
Overmoed en onbehagen

Waarom is de menselijke verbeelding verantwoordelijk voor de grootste misdaden van de twintigste eeuw? Waarom is vooruitgang zo’n noodlottige en onuitroeibare mythe? Waarom is het hedendaagse atheïsme niets anders dan een overblijfsel van het christelijk geloof?
Grays anatomie biedt een gevarieerde en prikkelende dwarsdoorsnede uit John Grays indrukwekkende oeuvre.

Moed tot cultuur

Sander Griffioen • Moed tot cultuur
Een actuele filosofie

Dit boek presenteert een cultuurfilosofie die nogal tegendraads is. Zo handelt het tweede hoofdstuk over culturele universalia - tegen de trend in die het multiculturele tot de rang van de laatste waarheid verheft.

Tussen de regels van de filosofie

Gerben Groenewoud, A.P. Bos e.a. • Tussen de regels van de filosofie
De spiritualiteit bij grote filosofen

Over Philo van Alexandrië, Marcus Aurelius, Bonaventura, Meister Eckhart, Blaise Pascal, Georg Hamann, Søren Kierkegaard, Ludwig Wittgenstein en Martin Buber.

Het krediet van het credo

Ger Groot • Het krediet van het credo
Godsdienst, ongeloof, katholicisme

Religie en rede sluiten elkaar niet uit, legt Ger Groot uit in dit heldere en verfrissende boek. Een onverwachte bijdrage aan een eeuwenoud, maar o zo actueel debat.

Newton

Niccolò Guicciardini • Newton
Alchemist, filosoof en natuurwetenschapper

Deze rijk geïllustreerde biografie laat zien dat Newton een centrale rol speelde in de enerverende periode van de Europese 17e eeuw, een van de redenen waarom hij door de BBC-World in 2003 is uitgeroepen tot de grootste Brit aller tijden.

Dialectiek van de secularisering

Jürgen Habermas & Joseph Ratzinger • Dialectiek van de secularisering
Over rede en religie

Dit boek vormt de neerslag van het opzienbare debat tussen filosoof en socioloog Habermas en de theoloog en (toen nog toekomstige) paus Benedictus XVI. Een richtinggevende dialoog over de geestelijke situatie van onze tijd.

What is Ancient Philosophy?

Pierre Hadot • What is Ancient Philosophy?

A magisterial mappa mundi of the terrain that Pierre Hadot has so productively worked for decades, this ambitious work revises our view of ancient philosophy - and in doing so, proposes that we change the way we see philosophy itself.

Badiou

Peter Hallward • Badiou
A Subject to Truth

Alain Badiou is one of the most inventive and compelling philosophers working in France today-a thinker who, in these days of cynical resignation and academic specialization, is exceptional in every sense. Guided by disciplines ranging from mathematics to psychoanalysis, inspired as much by Plato and Cantor as by Mao and Mallarme, Badiou's work renews, in the most varied and spectacular terms, a decidedly ancient understanding of philosophy-philosophy as a practice conditioned by truths, understood as militant processes of emancipation or transformation.

Think Again

Peter Hallward • Think Again

Slavoj Zizek is not alone in thinking that Alain Badiou's recent work is the event of contemporary philosophy.

The Cambridge Companion to Pascal

Nicholas Hammond • The Cambridge Companion to Pascal

Blaise Pascal (1623-1662) occupies a position of pivotal importance in many domains: philosophy, mathematics, physics, religious polemics and apologetics. In this volume a team of leading scholars presents the full range of Pascal's achievement and surveys the intellectual background of his thought and the reception of his work.

Dictionary of Gnosis & Western Esotericism

Wouter J. Hanegraaff • Dictionary of Gnosis & Western Esotericism

This is the first comprehensive reference work to cover the entire domain of "Gnosis and Western Esotericism" from Late Antiquity to the present. It contains critical discussions of all its major authors, currents and manifestations, from Gnosticism to the New Age. This one volume edition is an unabridged version of the two volume edition published in 2005.

Esotericism and the Academy

Wouter J. Hanegraaff • Esotericism and the Academy
Rejected Knowledge in Western Culture

Academics tend to look on 'esoteric', 'occult' or 'magical' beliefs with contempt, but are usually ignorant about the religious and philosophical traditions to which these terms refer, or their relevance to intellectual history.

Ik geloof niet in atheïsten

Chris Hedges • Ik geloof niet in atheïsten

Ik geloof niet in atheïsten is een intelligente aanval op zowel de fundamentalisten als de nieuwe godsloochenaars en maakt de weg vrij voor gematigden om zich te mengen in het debat. Terwijl de religieuze fundamentalisten zich bevoorrecht voelen, brandmerken de atheïsten elke religie als irrationeel en gevaarlijk. Beide kampen gebruiken het geloof om hun radicale standpunt uit te dragen.

Inleiding in de metafysica

Martin Heidegger • Inleiding in de metafysica

Martin Heidegger heeft als geen andere filosoof het westerse denken beïnvloed en vernieuwd, vooral door zijn hoofdwerk, Sein und Zeit, dat hij onvoltooid heeft gelaten. Voor de ontwikkeling van zijn denken sedertdien verwijst hij naar Einführung in die Methaphysik, colleges uit 1935 die hij in 1953 in druk liet verschijnen.

Het begrip van de tijd

Martin Heidegger • Het begrip van de tijd
Fenomenologie en Theologie

In Het begrip van de tijd pleegt Heidegger een fenomenologische analyse van de ervaring van de tijd, gevat in een fundamenteel besef van het eigen menselijk bestaan. Deze tekst stamt uit de periode dat Heidegger een begin maakte met zijn hoofdwerk Zijn en tijd.

De landweg

Martin Heidegger • De landweg

In De landweg weet Heidegger op basis van eigen herinneringen een hele belevingswereld te concentreren rondom een werkelijk bestaand weggetje in de nabijheid van zijn geboortestadje Meßkirch. Maar het is meer dan een autobiografische tekst.

Het beginsel van grond

Martin Heidegger • Het beginsel van grond

Een prachtig geschreven, kritische beschouwing over een grondbeginsel van de logica - en daarmee van de moderne tijd. Een fundamentele, meeslepende tekst van een van de meest invloedrijke filosofen uit de vorige eeuw.

Wat is metafysica?

Martin Heidegger • Wat is metafysica?

Heideggers Wat is metafysica? bevat drie teksten. De hoofdtekst betreft de inaugurele rede die Heidegger op 24 juli 1929 hield bij de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar aan de universiteit van Freiburg in Breisgau. Wat is metafysica? verscheen in eerste instantie als afzonderlijk publicatie in 1929. Aan de vierde oplage van de tekst uit 1943 voegde Heidegger een Nawoord toe. Aan de vijfde oplage van de tekst uit 1949 voegde hij een Inleiding toe

Briefe und Begegnungen

Martin Heidegger & Bernhard Welte • Briefe und Begegnungen

Auf kaum einen anderen Denker des 20. Jahrhunderts trifft die lakonische Bemerkung über Aristoteles so sehr zu wie auf Martin Heidegger: Er wurde geboren, er dachte und starb. Diese Worte lassen erahnen, daß von einem, wenn nicht dem »größten Philosophen unserer Zeit« (Jean Lacroix) die Rede ist. Martin Heidegger lebte ganz und gar für sein Denken, für einen umstürzenden Neuanfang in der Philosophie, wie er seit Kant nicht mehr gewagt wurde.

Menslievende zorg

Annelies van Heijst • Menslievende zorg
Een ethische kijk op professionaliteit

Dit boek is een pleidooi voor een nieuwe invulling van de maatschappelijke activiteit die de laatste jaren als 'de zorg' wordt aangeduid. Verbetering wordt vaak gezocht in structuurverandering, maar Annelies van Heijst bepleit een omvorming van de zorgcultuur, het hele klimaat waarin het zorgen zich afspeelt.

God is niet dood

Mark Heirman • God is niet dood
Over religie én verlichting

Al in de 18de eeuw was de God van joden, christenen en moslims het eerste en ook bekendste slachtoffer van de verlichting. Op vele fronten maakte de verlichting brandhout van religieuze tradities. Wetenschap en technologie hadden als hypothese geen God meer nodig. En ook de politieke democratie steunde niet op één of andere openbaring. De secularisering verdreef God gaandeweg uit elke sector van het publieke leven. En wat er nog van God overbleef, werd door welvaart en vooruitgang platgewalst.

Calvinisme en politiek

Ernst van den Hemel • Calvinisme en politiek
Tussen verzet en berusting

Waar liggen de grenzen van religieus politiek engagement? Dit boek gaat over de politieke betekenis van het calvinisme en, op een groter vlak, de politieke vormen die religie kan aannemen. In het 500ste geboortejaar van Calvijn is de kwestie nog altijd zeer actueel.

Bewogen hart, verstilde ziel

Walter van Herck, Harald van Veghel, Desirée Berendsen (red.) • Bewogen hart, verstilde ziel
Filosofische essays over religie en emotie

Een neerslag van recent onderzoek naar religie, emoties en passies van een aantal academici uit Vlaanderen, Nederland, Finland en Groot-Brittannië.

Verlicht of verblind?

Henk Hofman • Verlicht of verblind?
een apologie

In Verlicht of verblind? staat het contrast tussen het traditionele christendom en het Verlichtingsdenken centraal. In het denken over onder meer evolutie, discriminatie, (homo-) seksualiteit en man-vrouwverhoudingen staan beide stromingen lijnrecht tegenover elkaar.

Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens

Dienke Hondius • Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens
Hoe Nederland omgaat met etnisch en religieus verschil

Wat hebben Adèle Bloemendaal en Donald Jones, de ouders van Marco Borsato of Ruud Gullit, Marilène van den Broek en prins Maurits met elkaar gemeen?

Christelijke vaderlanders

Annemarie Houkes • Christelijke vaderlanders
Godsdienst, burgerschap en de Nederlandse natie (1850-1900)

Het moderne maatschappelijke leven in Nederland is eerder geworteld in religie dan in politiek. Ook na de grondwetherziening van 1848, waarbij kerk en staat gescheiden werden, zorgde religie voor betrokkenheid bij maatschappelijke en politieke vraagstukken. Religie werd de motor achter de integratie van nieuwe groepen burgers in het openbare leven; zij richtten gezelligheidsverenigingen, kerkelijke kiesverenigingen, filantropische instellingen en politieke organisaties op waarmee zij hun eigen plaats opeisten in de samenleving.

Op jacht naar de echte werkelijkheid

Dick Houtman, Ger Groot & Henk Vroom • Op jacht naar de echte werkelijkheid
dromen over authenticiteit in een wereld zonder fundamenten

Hedendaagse westerse samenlevingen lijken nauwelijks nog vatbaar voor een sociologische analyse in termen van structuren en instituties en sociologen geloven amper nog dat zij intellectueel toegang hebben tot een 'onder' of 'achter' de cultuur verborgen 'echte' sociale werkelijkheid. Onder deze omstandigheden biedt de cultuursociologie, bij uitstek geschikt voor de analyse van de culturele discoursen die tot bloei zijn gekomen als reactie op de onttovering van de wereld, een wenkend perspectief.

Postmodern gereformeerd

Dick Houtman, Ger Groot & Henk Vroom • Postmodern gereformeerd
naar een visie op christen-zijn in de hedendaagse belevingscultuur

In hoeverre is het mogelijk om postmodern gereformeerd christen te zijn? Hoe verhouden gereformeerde christenen zich tot de postmoderne belevingscultuur? Welke spanningsvelden en uitdagingen doen zich hier voor gereformeerde christenen voor? Een aantal bekende wetenschappers gaat op deze vragen in.

De natuurlijke geschiedenis van de religie

David Hume • De natuurlijke geschiedenis van de religie
gevolgd door Over bijgeloof en enthousiasme

David Hume was een scherpzinnig criticus van de neiging tot religieus fanatisme en dogmatisme die zijns inziens vooral uit het westerse monotheïsme voortvloeit. Dat blijkt onder meer uit zijn Natural History of Religion.

nog geen cover beschikbaar

Samuel IJsseling • Apollo, Dionysos, Aphrodite en de anderen
Griekse goden in de hedendaagse filosofie

De verhalen over de Griekse goden en helden hebben iets fascinerends, iets betoverends. Door ze opnieuw te vertellen, te onderbreken en naast andere te leggen, kunnen problemen ter sprake worden gebracht die centraal staan in de hedendaagse filosofie.

Wat zou de wereld zijn zonder filosofie?

S. IJsseling & A. van Sevenant • Wat zou de wereld zijn zonder filosofie?
enige fragmenten en een gesprek

Kan de filosofie zich bevrijden van de leugen dat ze waarheid spreekt? Met deze knipoog naar de klassieke waarheidsopvatting, treden twee filosofen in dialoog over de act van het filosoferen. Filosofen zijn geen waarzeggers, geen profeten, maar denkers die stilstaan bij wat er zich in onze leefwereld afspeelt. Ze kiezen niet voor een snelle rit naar de aankomst, maar houden zich op bij wat aan de hardrijder voorbijgaat. Vertragen maakt inderdaad een belangrijk onderdeel uit van het filosoferen.

Christian Faith and the Problem of Evil

Peter van Inwagen (ed.) • Christian Faith and the Problem of Evil

The problem of evil has challenged religious minds and hearts throughout the ages. Just how can the presence of suffering, tragedy, and wrongdoing be squared with the all-powerful, all-loving God of faith? This book gathers some of the best, most meaningful recent reflections on the problem of evil, with contributions by shrewd thinkers in the areas of philosophy, theology, literature, linguistics, and sociology.

Inleiding in de filosofie

Karl Jaspers • Inleiding in de filosofie

‘Als filosofie de mens als mens aangaat, moet ze ook voor iedereen begrijpelijk kunnen worden. Niet de moeilijk te volgen ontwikkelingsgang van de filosofische systematiek, maar wel een aantal van haar grondgedachten moet ook beknopt kunnen worden weergegeven. Ik wilde iets van de filosofie voelbaar maken wat iedereen aangaat.’ Zo verantwoordt de Duitse existentiefilosoof Karl Jaspers waarom hij zich in 1950 liet verleiden tot een twaalftal radiovoordrachten over de vraag wat filosofie eigenlijk is.

God in Frankrijk

Peter Jonkers & Ruud Welten (red.) • God in Frankrijk
Zes hedendaagse Franse filosofen over God

Een eeuw geleden verklaarde Nietschze God dood. Ruim vijftig jaar geleden stelde Sartre dat het bestaan van God onverzoenbaar is met de menselijke vrijheid. Nu zijn de thema's God en godsdienst opnieuw springlevend in de hedendaagse Franse filosofie.

The Rationality of Theism

Paul K. Moser & Paul Copan • The Rationality of Theism

The Rationality of Theism aims to offer comprehensive theistic replies to the traditional arguments against the existence of God, offering a positive case for theism as well as rebuttals of recent influential criticisms of theism.

De joodse religie in de moderne wijsbegeerte

Victor Kal • De joodse religie in de moderne wijsbegeerte
Van Spinoza tot Derrida

De joodse religie brengt de moderne wijsbegeerte in verlegenheid. De wijsbegeerte richt zich vooral op universele zaken, en weet zich geen raad niet zo'n 'kleinere religie', en vooral niet niet de particuliere rite ervan.

Levinas en Rosenzweig

Victor Kal • Levinas en Rosenzweig
De filosofie en de terugkeer tot de religie

Levinas staat in het Nederlandse taalgebied bekend als een religieus denker en joods filosoof. Dat beeld klopt maar zeer ten dele, betoogt Victor Kal in dit boek.

Fundering voor de metafysica van de zeden

Immanuel Kant • Fundering voor de metafysica van de zeden

De mens kan niet weten wat het goede op zich is; ons streven naar goede, dat is wat de moderne ethiek moet proberen te begrijpen. Deze stelling verdedigt Kant in Fundering voor de metafysica van de zeden, waarvan nu een herziene en geactualiseerde editie verschijnt.

De drie Kritieken (set)

Immanuel Kant • De drie Kritieken (set)
(set)

In 2009 werd met het verschijnen van de Kritiek van het oordeelsvermogen een uitgeefproject zonder precedenten voltooid. De drie Kritieken van Immanuel Kant waren voor het eerst integraal leverbaar in een prachtige Nederlandse vertaling van Jabik Veenbaas en Willem Visser.

Kritik Der Reinen Vernunft

Immanuel Kant • Kritik Der Reinen Vernunft
Vollständige Ausgabe. Vermehrt um die Vorrede zur ersten Auflage 1781

Kants Ausfuehrungen ueber die Grundsaetze der menschlischen Vernunft
Kritiek van de zuivere rede

De religie binnen de grenzen van de rede

Immanuel Kant • De religie binnen de grenzen van de rede

Wat kan ik kennen? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Dat zijn de centrale vragen in de kritische filosofie van Kant.

De religie binnen de grenzen van de rede

Immanuel Kant • De religie binnen de grenzen van de rede

De religie binnen de grenzen van de rede is Kants reflectie op het 'radical kwaad' in de menselijke natuur. Hij onderzoekt daarbij of het goede over dit kwaad kan zegevieren, en welke rol de religie daarbij kan spelen. Ook vandaag de dag is dit boek nog verrassend actueel.

Levinas in de praktijk

Jan Keij • Levinas in de praktijk
Een handleiding voor het best mogelijke helpen, privé en in de zorg

Emmanuel Levinas is wellicht de diepzinnigste en gevoeligste filosoof uit de 20ste eeuw. Hij is de denker die het concrete, alledaagse menselijke bestaan heeft beschreven met een voor filosofen ongekende systematiek.

Opbouwende toespraken

Søren Kierkegaard • Opbouwende toespraken

Naast bekende werken onder diverse pseudoniemen schreef Kierkegaard een reeks Opbouwende toespraken. Deze toespraken zijn een soort meditaties of preken over religieuze thema's. Slechts enkele heeft hij werkelijk als toespraken voorgedragen. Toch noemt hij ze 'toespraken' omdat het erom gaat dat de lezer door de toespraak zichzelf toespreekt en daardoor opgebouwd wordt.

Ironie

Søren Kierkegaard • Ironie

Kierkegaard is misschien wel bij uitstek de denker van de ironie. Keer op keer haalde hij in zijn werk de filosofische conventies van zijn tijd onderuit. Ironie is voor hem een ‘afbijtmiddel’ tegen de pseudogoddelijke pretenties van systeemdenkers als Descartes en Hegel. Het stelt hem in staat te protesteren tegen de romantiek en de daarmee verbonden pathetische zinloosheid. En passant kan hij met zijn beheerste ironie de burgerlijke cultuur belachelijk maken. In deze vroege tekst zet hij zijn gedachten over dit stijlmiddel op aansprekende wijze uiteen.

Oefening in christendom

Søren Kierkegaard • Oefening in christendom

Oefening in Christendom (1850) staat net als De ziekte tot de dood (1849), waarmee het boek complementair is, op naam van het pseudoniem Anti-Climacus. Deze 'hyperchristelijke auteur' legt de nadruk op het onderscheid tussen de bestaande christenheid en het oorspronkelijke christendom. De bestaande christenheid heeft het christendom afgeschaft en moet daarom opnieuw worden ingevoerd. Daarvoor is niet minder nodig dan een aanval op de kerk.

Een passieloze tijd

Søren Kierkegaard & Frits Florin • Een passieloze tijd
De actualiteit van Kierkegaards maatschappijkritiek

Is de hype de enige emotionele begeestering die onze maatschappij nog kent? Bij de overheid en in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven dreigen techniek en onverschilligheid de cultuur te domineren.
In De recensie van een roman (1846) gaf de Deense filosoof Soren Kierkegaard een analyse van zijn eigen tijd: een passieloze tijd.

Het begrip angst

Søren Kierkegaard / Vigilius Haufniensis • Het begrip angst

Vigilius Haufniensis (de 'wachter' van Kopenhagen), was de eerste die in de wijsgerige antropologie het onderscheid tussen vrees en angst nauwkeurig formuleerde en hanteerde: vrees betekent dat men bang is voor iets concreets, angst dat men bang is voor iets onbekends. Angst slaat op wat mogelijk is, maar er (nog) niet is. Rond het centrale thema van de angst snijdt Vigilius Haufniensis een hele reeks thema's aan die in de latere geschriften van Kierkegaard uitgewerkt worden.

Spinoza's intuïtie

Jan Knol • Spinoza's intuïtie
Voor hen die niet meer geloven

De filosofische inzichten van Spinoza maken voor iedereen het hoogste geluk bereikbaar, maar dat is niet iets wat iedereen zomaar ten deel valt. In dit boek licht Jan Knol toe hoe we het kunnen bereiken.

Spinoza

Jan Knol • Spinoza
uit zijn gelijkenissen & voorbeelden

Spinoza's filosofie is fascinerend en hoogst actueel. Het gaat bij Spinoza om een nieuw godsbesef, waarvoor hij in zijn eigen tijd werd verketterd maar dat in onze dagen heel modern aandoet. Uit dat godsbesef leidt Spinoza op inventieve en systematische wijze allerlei inzichten af op het gebied van ethiek en moraal.

Waarom is er iets en niet niets?

Leszek Kolakowksi • Waarom is er iets en niet niets?
Kernvragen van de westerse filosofie in 30 filosofenportretten

Kan de natuur ons gelukkig maken? Kunnen we iets weten? Wat is rechtvaardigheid? Waarom is er kwaad in de wereld? Wat is de bron van waarheid? Is het mogelijk dat God niet bestaat? Kunnen we werkelijk geloven wat we zien?

Wilt u achteruit naar voren gaan!

L. Kolakowksi • Wilt u achteruit naar voren gaan!
Essays van een conservatief-liberaal-socialist

De wereldberoemde Pools-Britse filosoof Leszek Kolakowski, onlangs nog onderscheiden met de John Kluge Prijs (een soort Nobelprijs voor filosofen), is een hoogst uitzonderlijke verschijning in de academische wereld. Hij paart een scherp gevoel voor humor aan een diep inzicht in de problematiek van onze huidige samenleving en cultuur. Maar behalve geestig en rijk aan inzichten en ideeën is Kolakowski ook een auteur die buitengewoon helder en toegankelijk schrijft - een zeldzame combinatie in het continentale denken van de laatste decennia.

Bergson

Leszek Kolakowski • Bergson
Een inleiding in zijn werk

De vermaarde Pools-Engelse filosoof Leszek Kolakowski schreef een prachtig, inleidend boek over zijn al even beroemde voorganger, de Franse denker en Nobelprijswinnaar Henri Bergson (1859-1941).

Bestaat God

Jan de Koning • Bestaat God
een filosofische beschouwing

De vraag naar het bestaan van God is zo oud als de mensheid. Dat komt voort uit een diepliggend gevoel van de mens; zijn hunkering naar bescherming, warmte en liefde. Die leemten zijn dan ook volop terug te vinden in het godsbeeld van het christendom.

In betovering gevangen?

Edwin Koster • In betovering gevangen?
Over verhaal en rationaliteit, religie en irrationaliteit

Verhalen zijn in onze cultuur altijd populair geweest. Kinderen willen steeds opnieuw naar een verhaal luisteren en ook na de kindertijd blijven verhalen, zowel in boekvorm als op het witte doek, zeer geliefd. De status van het verhaal lijkt daarmee omgekeerd evenredig te zijn. Verhalen zijn er volgens velen uitsluitend voor het vermaak. Wie serieuze informatie over de werkelijkheid wil hebben, kan zich volgens deze opvatting beter tot de resultaten van wetenschappelijk onderzoek wenden. Daarbij vergeleken zouden verhalen niet meer zijn dan 'irrationele fabels'

Filosofen, liefde en lust

Aude Lancelin & Marie Lemonnier • Filosofen, liefde en lust
Van Socrates tot Simone de Beauvoir

Wat vinden filosofen van de liefde? En wat brengen ze er zelf van terecht? Aude Lancelin en Marie Lemonnier vergeleken de leer van twaalf grote denkers met hun werkelijke liefdesleven. Hoe liggen de verhoudingen tussen theorie en praktijk?

Confucianisme

Karel L. van der Leeuw • Confucianisme
Een inleiding in de leer van Confucius

In Confucianisme gaat Karel L. van der Leeuw op toegankelijke wijze in op de denkbeelden en de geschiedenis van het confucianisme en laat hij zien wat we daarvan kunnen leren. Het boek bevat een groot aantal vertaalde fragmenten en is daarmee ook een kleine bloemlezing van het confucianisme.

Islamitische filosofie

Michiel Leezenberg • Islamitische filosofie
Een geschiedenis

Het meest prikkelende, Nederlandstalige filosofieboek uit 2001 bekroond met de Socrates Wisselbeker 2002.

Belijdenis van een filosoof

Gottfried Wilhelm Leibniz • Belijdenis van een filosoof

Is onze vrijheid een illusie en verloopt ons leven grotendeels als een gedetermineerd proces? Als we in een God geloven, is die dan de oorzaak van dit alles, dus ook van de illusie van vrijheid en verlossing? G.W. Leibniz (1646-1716) beantwoordde deze vragen al vroeg in zijn loopbaan in eerste ontwerp, met name in de Confessio Philosophi uit 1672.

Kant

J. Leilich • Kant
een inleiding

Niemand die zich serieus in de filosofie verdiept kan er omheen zich met het werk van Immanuel Kant (1724-1804) bezig te houden. Kant heeft nagenoeg op alle terreinen van het filosoferen zijn sporen nagelaten en ook in de hedendaagse wijsgerige debatten vormt het kantiaanse gedachtegoed een vast referentiepunt.

Met open zinnen

Ton Lemaire • Met open zinnen
Natuur, landschap, aarde

In Met open zinnen onderzoekt Ton Lemaire onze verhouding tot de natuur, het landschap en de aarde. De nadruk ligt daarbij op de rol van de zintuigen en zintuiglijkheid. In twaalf hoofdstukken verkent hij een grote verscheidenheid aan onderwerpen, zoals de beleving van de ochtend, de ervaring van het sublieme, de teloorgang van de stilte, de opkomst van de expressionistische en abstracte schilderkunst, de gevolgen van de globalisering voor ons ruimtelijk besef en de toewending tot het 'buiten'.

De val van Prometheus

Ton Lemaire • De val van Prometheus

Onzemaatschappij is verslaafd aan economische groei, geobsedeerd door consumentisme en verstrikt in een behoeftenspiraal. Ze blijkt in het licht van de naderende schaarste aan fossiele brandstoffen een kolos op lemen voeten te zijn, verblind door de illusie dat moderne technologie voor alles een oplossing heeft en de aarde onuitputtelijk is.

Godzijdank

P. Lepers • Godzijdank
Als God 'ter sprake' komt?

God is dood'. Zo liet Friedrich Nietzsche het in de 19de eeuw de dolle mens verkondigen. Het waren blijkbaar profetische woorden, want langzaam maar zeker is de rol van God, godsdienst en geloof alsmaar kleiner geworden in het leven van de moderne westerse mens. Dat lijkt vandaag de dag niet anders, ook al horen we hier en daar roepen: 'God is back!'

Totaliteit en oneindigheid

Emmanuel Levinas • Totaliteit en oneindigheid

Het meesterwerk van de Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995), dat het denken over ethiek een geheel nieuwe wending gaf.

Eindeloos bewustzijn

Pim van Lommel • Eindeloos bewustzijn
Een wetenschappelijke visie op de bijna-doodervaring

Van Lommel geeft in dit boek een wetenschappelijk verantwoorde uitleg van de Bijna Dood Ervaring. Dat doet hij niet voor zijn vakbroeders, maar voor een lekenpubliek. Hij doorspekt zijn betoog met verhalen van mensen die een BDE hebben meegemaakt. Kern van Van Lommels betoog is dat de heersende, materialistische visie van artsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt is om het verschijnsel te kunnen duiden.

Het wereldbeeld van de wetenschap

Philip van Loocke • Het wereldbeeld van de wetenschap

Iedereen voelt zich bij momenten aangetrokken tot de vraag hoe de wereld er op een diep niveau uitziet. De intuïties die we hierover ontwikkelen, hebben meestal een impliciete maar onvermijdelijke impact op ons levensgevoel.

De God van de filosofen

Donald Loose en Anton de Wit (red.) • De God van de filosofen
Een ommekeer van de fenomenologie

Veel filosofen van de twintigste eeuw waren het met Nietzsches stelling eens dat God dood is, in ieder geval als onderwerp van de filosofie. Het goddelijke bouwwerk was afgebroken en in de ruïnes had een filosoof niets meer te zoeken. Hooguit kon godsdienst nog als verschijnsel, als fenomeen, worden bestudeerd. God zelf verschijnt echter niet. Hoe kan Hij dan een studieobject zijn voor fenomenologen? Desalniettemin maakte God een merkwaardige comeback in de fenomenologie.

De tragiek van de goden

Lucianus • De tragiek van de goden

In zijn omvangrijke oeuvre is Lucianus (ca. 120 - ca. 180) erop uit gevestigde meningen door te prikken en heilige huisjes omver te werpen. In De tragiek van de goden rekent hij af met de antropomorfe goden uit zijn tijd. Op geestige wijze behandelt hij serieuze onderwerpen als de goddelijke almacht en de vraag of de goden toekomst kennen.

365 x Luther

Maarten Luther • 365 x Luther
zijn mooiste citaten

Luther verveelt nooit! Altijd onverschrokken, altijd gedreven zorgde hij voor een ongekende omslag in de kerk. Hij vormde een theologie. Hij schiep een taal. Zijn boodschap blijft er een die mensen pakt.

De fabel van de bijen

B. Mandeville • De fabel van de bijen
het hoofdwerk van een erflater van onze beschaving

Wie Bernhard Mandeville zegt, zegt De fabel van de bijen, de roemruchte titel van zijn misschien wel minst begrepen boek. Hierin zet hij zich af tegen de gedachte dat als er maar vrome paternalisten regeren, de samenleving paradijselijk wordt als een bijenkorf. Een utopie, aldus Mandeville, die alleen maar leidt tot ijzingwekkende armoede en armzaligheid.

Deleuze Compendium

Ed Romein, Marc Schuilenburg, Sjoerd van Tuinen (red.) • Deleuze Compendium

Het Deleuze compendium is een uitstekend naslagwerk voor iedereen die zich wil verdiepen in het werk van de veelbesproken Franse filosoof Gilles Deleuze.

De nieuwe Franse filosofie

Redactie: Marc Schuilenburg, Sjoerd van Tuinen, Bram Ieven, Aukje van Rooden • De nieuwe Franse filosofie
Denkers en thema's voor de 21e eeuw

In de twintigste eeuw was Frankrijk het land waar je moest zijn als je filosofie wilde lezen die nieuw en provocerend was. Denkers als Jean-Paul Sartre, Michel Foucault en Jacques Derrida beheersten de debatten van generaties. Vandaag de dag zijn de grote namen van ‘68 veelal afgelost. Nieuwe denkers treden in de arena, oude verschijnen in een nieuw licht.

Een verlangen naar ontroostbaarheid

Patricia de Martelaere • Een verlangen naar ontroostbaarheid
Over leven, kunst en dood

Een verlangen naar ontroostbaarheid bevat twaalf essays over wezenlijke onderwerpen als leven en dood, kunst, schrijven, spreken en lezen, over 'de kleur van klanken', over 'fictie' in de literatuur en 'het dagboek en de dood'.

Wie is er bang voor de dood?

Patricia de Martelaere • Wie is er bang voor de dood?

'Wij zijn het aan onszelf verplicht om goed te leven, niet om goede boeken te schrijven', meende Montaigne. Patricia de Martelaere is het met hem eens, maar gelukkig weerhoudt dat haar er niet van om erover te schrijven. (Hester Eyers in Filosofie Magazine)

Taoisme

Patricia de Martelaere & Coen Simon • Taoisme
De weg om niet te volgen

Het taoïsme wordt alom erkend als een van de hoofdstromingen van de klassieke Chinese filosofie. Maar wordt het ook begrepen? De prachtige, poëtische en vaak paradoxale teksten hebben aanleiding gegeven tot tal van interpretaties - van obscure en esoterische studies tot populaire managementhandboekjes.

Calvin O. Schrag and the Task of Philosophy after Postmodernity

Martin Beck Matust'k & William L. McBride • Calvin O. Schrag and the Task of Philosophy after Postmodernity

Devoted to the most important American Continental philosopher of his generation and one of the discipline's founding fathers, and featuring some of the field's most distinguished luminaries, this anthology constitutes a critical document in Continental philosophy, reflecting its recent history, its present state, and its debt to Calvin O. Schrag.

Van gnosis tot alchemie

Maarten Meester • Van gnosis tot alchemie
Inleiding in de esoterie

Met een nuchtere kijk behandelt Maarten Meester de belangrijkste thema's uit de esoterische traditie zoals het geheim, de doctrine en de ervaring

After Finitude

Quentin Meillassoux • After Finitude
An Essay on the Necessity of Contingency

In After Finitude geeft Quentin Meillassoux, voormalig student van Alain Badiou, een onverschrokken lezing van de geschiedenis van de filosofie en levert hij een vernietigende kritiek op het fideïsme, de idee dat de rede niet relevant is voor het geloof, dat aan de basis van de post-kantiaanse filosofie staat.

Culture, Identity, and Islamic Schooling

Michael S. Merry • Culture, Identity, and Islamic Schooling
A Philosophical Approach

In light of the growing phenomenon of Islamic schools in the United States and Europe, this compelling study outlines whether these schools share similar traits with other religious schools, while posing new challenges to education policy. Merry elaborates an ideal type of islamic philosophy of education in order to examine the specific challenges that Islamic schools face, comparing the different educational realities facing Muslim Populations in the Netherlands, Belgium, and the United States.

Bewustzijn

Dick Mesland • Bewustzijn
De metafysische ruimte

Hoe komt het dat er materie is? Hoe is het leven ontstaan? Hoe ontstaat bewustzijn? Dit zijn vragen waarop de natuurwetenschappen thans een antwoord proberen te vinden; een antwoord dat nooit gevonden zal worden.

Leven in Babelse tijden

M. Moyaert • Leven in Babelse tijden
De noodzaak van een interreligieuze dialoog

Is de veelheid van religies en van godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuigingen een vloek of een zegen? Zijn de verschillende religies compatibel met elkaar? Hoe kunnen gelovigen zich staande houden temidden van deze verscheidenheid zonder de particulariteit van het eigen geloof te verliezen? Welke argumenten zijn er voor of tegen de interreligieuze dialoog?

De mateloosheid van het christendom

Paul Moyaert • De mateloosheid van het christendom
Over naastenliefde, betekenisincarnatie en mystieke liefde

In De mateloosheid van het christendom bepleit Paul Moyaert een radicaal andere dan een hedendaagse opvatting van religie en in het bijzonder van de christelijke godsdienst

Het romantische verlangen

Jos de Mul • Het romantische verlangen
in (post)moderne kunst en filosofie

Mensen worden gekenmerkt door een onverzadigbaar verlangen de zin van hun bestaan te doorgronden en hun leven tot een harmonieus geheel te maken. Na het verlies van de evidenties van het geloof heeft dit verlangen in de moderne tijd andere beddingen gezocht. Vanaf de Romantiek laat zich een omvangrijke traditie onderscheiden, die aan de kunst het vermogen toeschrijft de verlangde eenheid te realiseren.

De ontdekking van de hemel

Harry Mulisch • De ontdekking van de hemel
Roman

Dit monumentale boek, waarin alle thema's en obsessies uit het werk van Harry Mulisch in 65 hoofdstukken bijeenkomen, is tegelijk een psychologische roman, een filosofische roman, een tijdroman, een ontwikkelingsroman, een avonturenroman, en een allesoverkoepelend mysteriespel

Filosofie, Jodendom, Joodse filosofie

Reinier W. Munk • Filosofie, Jodendom, Joodse filosofie

Klassieke filosofen, zowel niet-joodse als joodse, uit oudheid, middeleeuwen, moderne en contemporaine tijd, worden in deze bundel artikelen met elkaar in debat gebracht over centrale thema's uit hun denken. De artikelen beogen het werk van deze klassiekers, het debat dat zij onderling voeren en hun plaats in de geschiedenis van de filosofie te verhelderen.

Tijdmachines

René Munnik • Tijdmachines
Over de technische onderwerping van vergankelijkheid en duur

De moderne wetenschap houdt ons voor dat spoken niet bestaan, en als een ware Ghost- en Mythbuster trekt ze ten strijde tegen wat ze als ‘fantomen’ en ‘mythen’ aanmerkt: God, de ziel, de vrije wil… Maar intussen produceert ze zelf fantoom na fantoom.

Tijdreizen in de grot

Elke Müller • Tijdreizen in de grot
Virtualiteit en lichamelijkheid van panorama tot CAVE

Filosofie begint in de grot. Filosofe Elke Müller geeft een opmerkelijke en verrassende wending aan dit aloude inzicht. Haar onderzoek naar lichamelijke ervaring in virtuele omgevingen begint bij hedendaagse discussies en ontwikkelingen in nieuwe media, maar leidt in meerdere opzichten 'terug naar de grot'.

Spinoza's Heresy

Steven Nadler • Spinoza's Heresy
Immortality and the Jewish Mind

Steven Nadler explores an intriguing episode in early modern intellectual history: the expulsion of the great philosopher Spinoza from his Portuguese-Jewish community in Amsterdam.

Het kwaad denken

Susan Neiman • Het kwaad denken
Een andere geschiedenis van de filosofie

Wat is de plaats van het kwaad, nu God noch de natuur begaan lijkt te zijn met het lot van de mens? Het kwaad werd een product van de menselijke wil. Hoe moeten wij dan de holocaust en met name Auschwitz duiden? Wat betekenen de aanslagen van 11 september in New York voor ons?

Nagelaten fragmenten [deel 5]

Friedrich Nietzsche • Nagelaten fragmenten [deel 5]

Deze Nagelaten fragmenten, voorjaar 1884 - herfst 1885, dateren uit de tijd tussen het ontstaan van het derde en het vierde deel van Zarathoestra. Dit vierde deel werd door Nietzsches uitgever geweigerd, vanwege de slechte verkoop van de voorgaande delen. En dat terwijl dit 'vijfde Evangelie', zoals Nietzsche het had genoemd, tijdens de Eerste Wereldoorlog in de bepakking van menige Duitse soldaat zou belanden.

Waarheid en leugen

Friedrich Nietzsche • Waarheid en leugen

Waarheid en leugen bevat een selectie teksten uit het vroege werk van Nietzsche. Waar wij doorgaans denken grip te hebben op wat wij zeggen, laat deze beroemde filosoof zien hoe onze uitspraken afhankelijk zijn van onberekenbare metaforen en andere stijlfiguren.

Nagelaten fragmenten [Deel 7]

Friedrich Nietzsche • Nagelaten fragmenten [Deel 7]
herfst 1887 - begin 1889

Veel van de fragmenten in dit laatste deel van de schriftelijke nalatenschap van Netzsche zijn nooit eerder gepubliceerd. Bovendien bevat het een groot deel van de gedachten die wij slechts kenden uit de postume uitgaven van De wil tot macht door onder anderen zijn zus.

Leren filosoferen

S. de Nleeckere & M. Meynen • Leren filosoferen
een vrije toegang tot het huis van de filosofie

Dit boek voert de lezer binnen in de rijke cultuurtraditie van het westerse, filosofische denken.

De rede en haar monsters

Erik Oger • De rede en haar monsters

De hedendaagse filosofie verstrikt zich in allerlei vormen van tegenspraak. In dit boek thematiseert de Belgische filosoof Erik Oger er een aantal van.

Antihandboek voor de filosofie

M. Onfray • Antihandboek voor de filosofie

Michel Onfray, zelf leraar filosofie op een middelbare school, bespreekt eigentijdse vraagstukken als: Doe je wat de directeur zegt, ook als hij onzin uitkraamt? Mag je pornosites bekijken op school? Wat zeg je als je 'no future' in je tafel krast?

Evolutie, cultuur en religie

P. Oomen & T. Smedes (red.) • Evolutie, cultuur en religie
Perspectieven vanuit biologie en theologie

2009 was het Darwinjaar. Niet alleen werd in februari de 200ste geboortedag van Charles Darwin gevierd, maar tevens in november het 150-jarig bestaan van Darwins The Origin of Species. Allereerst was zo 2009 een feestje voor wetenschappers. Maar ook is duidelijk geworden dat de evolutietheorie resoneert met allerlei levensbeschouwelijke vragen en zo een bron van conflict kan zijn.

Klein filosofisch lexicon

Henri Oosthout • Klein filosofisch lexicon

Een nieuw, zeer toegankelijk geschreven lexicon van filosofische hoofdbegrippen zoals ‘tijd’, ‘goed en kwaad’, ‘god / religie’, ‘mens’, ‘vrijheid / vrije wil’, ‘geluk’, ‘pragmatisme’, ‘waarheid’.

Gedachten

Blaise Pascal • Gedachten

In dit boek verwoordt Blaise Pascal met grote hartstocht en scherpte het grote wijsgerige vraagstuk van zijn tijd: het probleem van de verhouding tussen de nieuwe wetenschap en het christelijk geloof. Het is de onvoltooide apologie die in 1670 postuum als de Pensées is uitgegeven.

Aanspraak en bezinning

Ad Peperzak • Aanspraak en bezinning

Wie enigszins bekend is met de westerse ideeëngeschiedenis, weet dat de continuïteit van het filosoferen door de eeuwen heen minstens even ingrijpend is geweest als de breuken met het verleden. Dit boek wil vooral de eenheid van het filosoferen benadrukken door enkele structuren en motieven te belichten die het bedachtzame spreken en schrijven in alle periodes van de westerse filosofiegeschiedenis hebben gekenmerkt, hoewel de betekenis ervan niet altijd voldoende is erkend.

Verlichtingsfundamentalisme?

Herman Philipse • Verlichtingsfundamentalisme?

In de vorm van een persoonlijke brief aan Ayaan Hirsi Ali wordt in dit pamflet afgerekend met de misvatting _ onlangs nog verkondigd door minister Donner, minister van Justitie en coördinerend minister in de strijd tegen terreur _ dat ook de Verlichting een 'geloof' en een vorm van 'fundamentalisme' is.

Godsgeloof of atheïsme?

Herman Philipse • Godsgeloof of atheïsme?
Hoorcollege Over Filosofische Strijd Der Wereldbeschouwingen

Atheïsme als wereldbeschouwing is ouder dan de meeste mensen denken. Het wordt vaak gezien als een 20e eeuws fenomeen, maar het bestond al onder de oude Chinezen en de Grieken. In een tijd van toenemende waarheidsclaims is de tijd rijp voor een grondige analyse van godsgeloof en atheïsme. Herman Philipse biedt een wijsgerig kader waarin hij de luisteraar meeneemt in een filosofisch onderzoek naar de verschillende religieuze en atheïstische beschouwingen. Met aandacht voor grote denkers als Calvijn, Wittgenstein en Kierkegaard.

Atheistisch manifest & De onredelijkheid van religie

Herman Philipse • Atheistisch manifest & De onredelijkheid van religie

Bij het verschijnen in 1995 heeft het 'Atheïstisch manifest' in de pers grote commotie veroorzaakt door standpunten die in het boek verdedigd worden.

God in the Age of Science?

Herman Philipse • God in the Age of Science?
A Critique of Religious Reason

God in the Age of Science? is a critical examination of strategies for the philosophical defence of religious belief. The main options may be presented as the end nodes of a decision tree for religious believers. The faithful can interpret a creedal statement (e.g. 'God exists') either as a truth claim, or otherwise. If it is a truth claim, they can either be warranted to endorse it without evidence, or not. Finally, if evidence is needed, should its evidential support be assessed by the same logical criteria that we use in evaluating evidence in science, or not?

Verzameld Werk

Plato • Verzameld Werk
Deel 1, 2 En 3

De verzamelde werken van één van de grootste filosofen voor nog geen 30 euro! Alle belangrijke dialogen die Plato heeft geschreven zijn te vinden in deze voordelige cassette waarin we zijn leermeester Socrates leren kennen en kennismaken met de beroemde ideeënleer en de allegorie van de grot. Het zijn vurige dialogen waarin de waarheid wordt gezocht over onderwerpen als liefde, politiek en vriendschap.

Deze vertaling is eerder uitgegeven in een 17-delige reeks gebonden boeken. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de inhoud van deze uitgave:

God en psyche

Herman van Praag • God en psyche
Verkenningen op het raakvlak van psychiatrie en religie

Het verband tussen psychiatrie en religie is lange tijd onbespreekbaar geweest. De redelijkheid van het geloof laat zien dat dit verandert. Het richt zich op ieder die geïnteresseerd is in de relatie tussen geloofsovertuiging en (gestoord) menselijk gedrag.

Westerse moslims en de toekomst van de islam

Tariq Ramadan • Westerse moslims en de toekomst van de islam

Tariq Ramadan geniet niet alleen in Frankrijk groot aanzien onder jonge moslims. Ook in Engeland, Nederland en België groeit zijn bekendheid, als schrijver van talrijke boeken over westerse islam en als bevlogen spreker en inspirerend denker. Hij onderstreept de noodzaak van een onafhankelijke islam die niet wordt beïnvloed door conservatieve krachten van het Midden-Oosten. Hij roept moslims in het Westen op hun geloof en hun leven als betrokken burgers met elkaar in overeenstemming te brengen.

De monnik en de filosoof

Jean-François Revel & Matthieu Ricard • De monnik en de filosoof
Gesprekken over boeddhisme en het westerse denken

Plato of Boeddha. Vader Jean-François Revel, een westerse filosoof, en zoon Matthieu Ricard, een boeddhistische monnik, spreken in het afgelegen Nepal over boeddhisme, filosofie en wereldproblemen. Deze dialoog tussen De monnik en de filosoof geeft een fascinerend beeld van het westerse denken en de spirituele inzichten van het Oosten

Vreemdgang

Jan van Riessen • Vreemdgang
Filosoferen aan de grens

Na een eeuw van verwoesting en desillusies zou je zeggen dat het utopisme in het huidige Europa zijn langste tijd heeft gehad. Daarmee zouden we tegelijk verlost zijn van oude dilemma's, zoals de vervreemding en het nihilisme. In dit boek wordt echter betoogd dat het utopisme, als uiterste consequentie van het modernisme, het langer heeft volgehouden dan de postmodernen ons willen doen geloven. Meer dan dat: het utopisme lijkt definitief te zijn doorgebroken.

Wat is dat nou... filosofie?

Duke Robinson • Wat is dat nou... filosofie?

Wat is dat nou... filosofie is een speelse en vaak humoristische geschiedenis van het westerse denken waarin alle grote filosofen - van Plato tot Popper, van Diogenes tot Derrida - een plaats krijgen. De auteur beschrijft hun belangrijkste ideeën op een manier die zowel toegankelijk als filosofisch doortimmerd is.

Rondas' Wereldbeeldenboek

Jean-Pierre Rondas • Rondas' Wereldbeeldenboek
Gesprekken op Klara

Dit boek biedt een selectie uit de honderden gesprekken die Jean-Pierre Rondas als professioneel interviewer, programmamaker en producer de laatste jaren heeft uitgezonden op de Vlaamse cultuurzender Klara. Mede door de specifieke ordening van het materiaal is een fascinerend boek ontstaan waarin een debat plaatsvindt tussen dertien internationaal gerenommeerde filosofen uit een viertal taalgebieden. Maar vooral is het een debat tussen verschillende wereldbeelden.

Religieuze regimes

Peter van Rooden • Religieuze regimes
Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1990

Godsdienst speelt een belangrijke rol wanneer wordt uitgelegd waar Nederland over gaat. Dominees en kooplieden, regenten en reformatoren, economische invloed en christelijk onbehagen, katholieken, calvinisten en liberalen - korte samenvattingen van de Nederlandse geschiedenis maken altijd gebruik van religieus verschil.

Spiritualiteit begrijpen

Angela Roothaan • Spiritualiteit begrijpen
Een filosofische inleiding

ëSpiritualiteit is in'. Maar wat betekent dat begrip eigenlijk? Angela Roothaan legt het helder uit in dit voortreffelijke boekje. Ze doet dat aan de hand van kernwoorden die direct verband houden met spiritualiteit. Een geslaagde poging om het zelfstandig denken over spiritualiteit te bevorderen.

De auteur kiest voor de methode van het heldere onderscheid van begrippen die onderling veel verwantschap kennen, maar elk afzondelijk een rijke eigen betekenis hebben, mystiek - moraal - spiritualiteit - wijsheid - levenservaring - religie - meester.

Geesten

Angela Roothaan • Geesten
Uitgebannen en teruggekeerd in de moderne wereld

Terwijl televisiemediums in moderne westerse landen enorme aantallen kijkers trekken, is de dominante visie nog steeds dat geesten niet bestaan. In dit boek gaat Angela Roothaan in op deze tegenspraak. Wat betekent het dat de moderniteit zich afficheert als overwinning van de rede op het geloof in onbegrijpelijke zaken als geestverschijningen?

Contingentie, ironie en solidariteit

Richard Rorty • Contingentie, ironie en solidariteit
Met een inleiding van Ger Groot

Hoe kunnen we voor rechtvaardigheid (solidariteit) strijden als we geen beroep kunnen doen op absolute waarheid (contingentie) en wij dat ook beseffen (ironie)?

De toekomst van de religie

Richard Rorty & Gianni Vattimo • De toekomst van de religie
Gesprekken onder redactie van Santiago Zabala

De Amerikaan Richard Rorty en de Italiaan Gianni Vattimo behoren tot de meest vooraanstaande en invloedrijke filosofen van deze tijd. Hoewel afkomstig uit zeer verschillende intellectuele tradities, weten ze zich verbonden in hun beider kritiek op de westerse metafysische traditie.

God in de mens

George Santayana • God in de mens
De christusidee in de evangeliën

De Spaans-Amerikaanse filosoof, essayist, literair criticus, romanschrijver en dichter George Santayana (1863-1952) is de auteur van een omvangrijk en veelzijdig oeuvre, waarin een indrukwekkend wijsgerig gedachtegoed zijn neerslag vindt. Dit gedachtegoed neemt een geheel eigen plaats in binnen het spectrum aan stromingen van de moderne filosofie.

Wat blijft is de hoop

Jean-Paul Sartre & Benny Lévy • Wat blijft is de hoop
De gesprekken van 1980

Een maand voor zijn dood liet Sartre in Le Nouvel Observateur een serie interviews met Benny Lévy verschijnen die bij tal van lezers een grote schok teweegbrachten, zowel vanwege de inhoud als vanwege de toon van deze gesprekken.

De logica van de Godzoeker

Joke Schakenraad • De logica van de Godzoeker

De verhouding tussen rede en religie is al lange tijd onderwerp van, vaak verhitte, discussie. Veelal wordt er een scherpe scheidslijn tussen beide getrokken. Geloof is, zo wordt gesteld, irrationeel, of een kwestie van gevoel en ervaring maar in ieder geval niet van rationeel denken en logica.

Beroepsethiek voor pastores

Jacques Schenderling • Beroepsethiek voor pastores

Dit is het eerste boek in het Nederlandse taalgebied dat geheel gewijd is aan de ethische vragen waarmee pastores geconfronteerd worden. Duidelijk wordt waarom het hard nodig is dat er aandacht komt voor de ambts- of beroepsethiek van pastores.Pastores hebben zelf ook behoefte aan duidelijke richtlijnen.

Over de religie

Friedrich Schleiermacher • Over de religie
Betogen voor de ontwikkelden onder haar minachters

Friedrich Schleiermacher (1768-1834) is de grondlegger van de moderne theologie. Zijn ideeën hebben weinig aan zeggingskracht verloren en zijn nog steeds verrassend actueel.

Zizek

Johan Schokker & Marc De Kesel (red.) • Zizek
Kritiek en daad

Wie denkt dat cultuur- en ideologiekritiek uit de tijd zijn, heeft buiten Slavoj Žižek (1949) gerekend. Jaarlijks verschijnen van deze Sloveense filosoof meerdere publicaties waarin hij geen van de hot issues uit het politieke en culturele leven van de planeet onbesproken laat.

Pseudo-Dionysius de Areopagiet

Ben Schomakers • Pseudo-Dionysius de Areopagiet
Over mystieke theologie

Dionysius is raadselachtig en fascinerend als een taal die nog niet ontcijferd is en waarvan we weten dat er grote dingen in geschreven zijn. Dionysius doet het voorkomen alsof hij in de eerste eeuw leefde en met Paulus meereisde sinds de dag dat die op de Atheense Areopaag een redevoering bij het altaar gewijd aan de verborgen god gehouden had. Maar in feite leefde hij vermoedelijk in de vijfde eeuw rond Syrië.

De taal van de hemel

Ben Schomakers • De taal van de hemel
Over de engelen van de Pseudo-Dionysius

In de geschiedenis van de westerse theologie zijn weinig figuren met meer raadselen omgeven dan is de vijftiende-eeuwse schrijver die tegenwoordig als Pseudo-Dionysius bekend staat.

nog geen cover beschikbaar

Ben Schomakers (red.) • Op het tweede oog
Over het denken van Cornelis Verhoeven

In dit boek proberen een aantal heel aandachtige lezers van Verhoeven de thema's die zijn oeuvre domineren in kaart te brengen.

God as Otherwise Than Being

Calvin O. Schrag • God as Otherwise Than Being
Toward a Semantics of the Gift

Speaking as one of the founders of American Continental philosophy, Calvin O. Schrag offers here a discussion of a complex question: whether and how the ìdeathî of the god conceived as a 'highest being' in Western and modern traditions might open a new space within which to rethink God in terms of a 'gift' or 'giving' that would stand beyond the usual spate of metaphysical categories.

Spinoza

Roger Scruton • Spinoza

Een heldere inleiding tot het denken van Spinoza door de spraakmakende Engelse filosoof in de reeks Kopstukken filosofie .

Het heilig vuur

Peter Sloterdijk • Het heilig vuur
Over de strijd tussen jodendom, christendom & islam

Peter Sloterdijk, een van de meest uitdagende denkers van deze tijd, schreef een fascinerende studie over de drie godsdiensten die hun stempel op de westerse cultuur hebben gedrukt: jodendom, christendom en islam.

Sferen

Peter Sloterdijk • Sferen

Na het succes van Regels voor het mensenpark, waarin de populaire Duitse filosoof zich als de scherpzinnige stoorzender in het maatschappelijk en wetenschappelijk debat liet zien, ontmoeten we in Sferen de bezonnen en meeslepende denker Sloterdijk. Deze grootse vertelling over de geschiedenis van de mensheid is het meesterwerk waarop we sinds Kritiek van de cynische rede wachten.

Sferen

Peter Sloterdijk • Sferen
Schuim

Het langverwachte tweede, afsluitende deel van Peter Sloterdijks Sferen verschijnt nu in Nederlandse vertaling. Het extreme individualisme van onze tijd wordt hierin gevat in de metafoor van het schuim: de nieuwste verschijningsvorm van de sferen waarin de mens moet leven.

Sphären III: Schäume

Peter Sloterdijk • Sphären III: Schäume

Mit dem Band Schäume hat Peter Sloterdijk den dreiteiligen Versuch seiner neuen Erzählung der Geschichte der Menschheit vollendet. Der anthropologische und der Trilogie den Titel gebende Begriff der Sphäre verweist auf die Leitthese des Autors, wonach das Leben eine Formsache ist. »Sie suggeriert, daß Leben, Sphärenbilden und Denken verschiedene Ausdrücke für dasselbe sind.«

Logic and Theism

Jordan Howard Sobel • Logic and Theism
Arguments For and Against Beliefs in God

This is a wide-ranging book about arguments for and against beliefs in God. The arguments for the belief are analysed in the first six chapters and include ontological arguments from Anselm through Gödel, the cosmological arguments of Aquinas and Leibniz, and arguments from evidence for design and miracles. The next two chapters consider arguments against belief. The last chapter examines Pascalian arguments for and against belief in God.

Spirituality for the Skeptic

Robert C. Solomon • Spirituality for the Skeptic
The Thoughtful Love of Life

Is it possible to be spiritual and yet not believe in the supernatural? Can a person be spiritual without belonging to a religious group or organization? Robert Solomon offers challenging answers to these questions as he explodes commonly held myths about what is means to be spiritual in today's pluralistic world.

Verhandeling over de verbetering van het verstand

Spinoza • Verhandeling over de verbetering van het verstand

Baruch de Spinoza (1632-1677) is de eigenzinnige, doelbewuste en onverschrokken denker bij uitstek. De vader van de Verlichting is hij genoemd, een monument voor de vrijheid van denken.

Theologisch-politiek traktaat

Benedictus de Spinoza • Theologisch-politiek traktaat
Uit het Latijn vertaald, ingeleid en van verklarende aantekeningen voorzien door F. Akkerman

In zijn Theologisch-politiek traktaat ontwierp Spinoza een strategie tot bevrijding van de samenleving en de cultuur uit dogmatische verstarring en politieke knechting.

Theologisch-politieke verhandeling / Tractatus theologico-politicus

Spinoza • Theologisch-politieke verhandeling / Tractatus theologico-politicus

Heeft Christendom niet alles met politiek te maken? Kan men wel christen zijn zonder mee te bouwen aan de welzijnsstaat voor ieder? In zijn revolutionaire Theologisch-politieke verhandeling (1670) geeft de hooggeleerde Spinoza een uitdagend, maar overtuigend antwoord op basis van een historische analyse van de bijbel en een theoretische bewijsvoering: godsdienst als politiek gerealiseerde rechtvaardigheid en naastenliefde.

Waarom denken treurig maakt

George Steiner • Waarom denken treurig maakt
Tien (mogelijke) redenen

Treurigheid, tristitia of tristesse zijn in het proza van George Steiner altijd al aanwezig geweest: als gedachte, thema en stemming. Deze keer plaatst hij haar echter in het middelpunt van een beschouwing over de grandeur en misere van het denken.

Wat betekent religie vandaag?

Charles Taylor • Wat betekent religie vandaag?

Tegen de achtergrond van William James' beroemde essay over de varianten van de religieuze ervaring, onderzoekt Charles Taylor in Wat betekent religie vandaag? de verschuivingen die in de twintigste eeuw hebben plaatsgevonden in de verhouding van religie, individu en samenleving.

De malaise van de moderniteit

Charles Taylor • De malaise van de moderniteit

In De malaise van de moderniteit gaat Charles Taylor in debat met westerse cultuurcritici die het ideaal van zelfontplooiing verantwoordelijk houden voor allerlei kwalen van de moderne tijd. Uitgangspunt vormt Allan Blooms kritiek op het modieuze culturele relativisme en Christopher Lasch' kritiek op het narcistische ik-tijdperk. Dergelijke cultuurkritiek heeft geleid tot krachtige pleidooien voor herstel van oude normen en waarden en sociale verbanden.

Een seculiere tijd

Charles Taylor • Een seculiere tijd
Geloof en ongeloof in een wereld van nu

De plaats van religie in onze wereld is gedurende de laatste eeuwen diepgaand veranderd. We leven in een seculiere tijd - daar is bijna iedereen in het Westen het wel over eens. Wat is de betekenis van deze ontwikkeling? Wat gebeurt er wanneer een samenleving waarin het vrijwel onmogelijk is niet in God te geloven, verandert in een samenleving waarin geloof slechts één menselijke mogelijkheid is tussen andere, zelfs voor de onwankelbaarste gelovige?

Moderniteit in meervoud

Charles Taylor • Moderniteit in meervoud
cultuur, samenleving en sociale verbeelding

Als een van de invloedrijkste filosofen ter wereld geniet Charles Taylor op dit moment grote faam vanwege zijn bijdragen aan de politieke filosofie en de ethiek, in het bijzonder aan de debatten over identiteitsvorming, multiculturalisme, secularisatie en moderniteit.

Pascal als religieus denker

R. te Velde • Pascal als religieus denker

Pascal (1623-1662) was behalve een buitengewoon begaafde wis- en natuurkundige ook een belangrijke religieuze denker, die met zijn diepgang en sensibiliteit nog steeds weet te boeien. In zijn Pensées - een onvoltooid gebleven apologie van het christelijk geloof - peilt hij de problematiek van de religieuze existentie van de mens onder de condities van de vroeg-moderne tijd. Zijn werk getuigt van het feit dat het wereldbeeld van de moderne wetenschap niet langer vanzelfsprekend plaats biedt aan het geloof in God. Rede en geloof verliezen hun traditionele samenhang.

Democratie als cultus

Marin Terpstra • Democratie als cultus
Over politiek en religie

Secularisering beperkt zich niet alleen tot de godsdienst, maar zet zich verder door naar andere menselijke instellingen. De onttovering van de wereld maakt ook de leden van maatschappij en staat tot ongelovigen. Ze verlaten de politieke orde, zoals ze voorheen de kerken verlieten. Karl Marx schreef al in 1843: de godsdienstkritiek is voltooid, nu begint de kritiek van staat en recht. Bijna een eeuw later stelde Carl Schmitt de diagnose dat de moderne politieke instellingen gegrond zijn in geseculariseerde theologische begrippen.

Kies het leven

Arnold Toynbee & Daisaku Ikeda • Kies het leven
een dialoog

Arnold Toynbee, CH, overleed in oktober 1975 op 86-jarige leeftijd. “Een internationale wijsgeer”, werd hij in het tijdschrift Time genoemd, “zoals Einstein, Schweitzer en Bertrand Russell”. Daisaku Ikeda is president van de Soka Gakkai Internationaal, een boeddhistische lekenorganisatie met ca. twaalf miljoen leden; hij zet zich in voor het bevorderen van onderwijs, cultuur en vrede.

Sloterdijk

Sjoerd van Tuinen • Sloterdijk
Binnenstebuiten denken

De Duitse filosoof Peter Sloterdijk (1947) is in Nederland vooral bekend geworden door het internationale schandaal dat volgde op zijn provocerende lezing Regels voor het mensenpark in 1999. Veel eerder al deed hij als vlijmscherp tijdsdiagnosticus in wijde kring veel stof opwaaien met de Kritiek van de cynische rede. Zijn status onder filosofen is echter omstreden.

In de schaduw van God

H. van Bouwhuijsen • In de schaduw van God
Waarom binnen de christelijke cultuur natuurwetenschap wel en menswetenschap niet tot ontwikkeling kon komen

Waarom kon binnen de cultuur waarin een succesrijke natuurwetenschap werd ontwikkeld, een geslaagde menswetenschap nimmer van de grond komen? In dit boek wordt de stelling verdedigd dat het de dynamiek van de christelijke cultuur is die het ontstaan van de natuurwetenschap heeft mogelijk gemaakt, terwijl zij het ontstaan van de menswetenschap heeft belemmerd.

De innerlijke ervaring

Maarten van Buuren • De innerlijke ervaring

Maarten van Buuren is een persoonlijk en uitdagend essayist, die zijn denkwerk verricht op het snijpunt van filosofie, literatuur en beeldende kunst. De innerlijke ervaring is de neerslag van zijn onderzoek naar de essentie van de moderne mystieke of extatische ervaring.

Jonge denkers over grote religies

Hella van den Helshout e.a. • Jonge denkers over grote religies
pakket met 6 gebonden delen

Wat beweegt een Nederlandse moslim, jood, christen, hindoe of boeddhist? Een prangende vraag als je wilt snappen waarom je islamitische buurman je dochter geen hand wil geven. Of als je je afvraagt waarom je boeddhistische vriendin weer eens de stilte van een retraite opzoekt.

Wilde beesten in de filosofische woestijn

Hein van Dongen, Hans Gerding & Rico Sneller • Wilde beesten in de filosofische woestijn
Filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringen

Wetenschappers nemen 'paranormale ervaringen' nauwelijks serieus. Vroeger was dat anders

De ziel opnieuw

Renée van Riessen • De ziel opnieuw
Over innerlijkheid, inspiratie & onderwijs

Lange tijd heeft het begrip ‘ziel’ in de filosofie in een kwade reuk gestaan. Het herinnerde aan achterhaalde aannames als de scheiding tussen lichaam en ziel en het voortleven van de ziel na de dood. Maar met het oude woord ziel zijn we iets belangrijks verloren: de toegang tot onze innerlijkheid en de betekenis daarvan.

Calvijn

Mirjam van Veen • Calvijn
Een inleiding met kernteksten

Johannes Calvijn was een echte Europeaan. Zijn humanistische vorming, zijn uitgebreide netwerk en zijn grote denkkracht stelden hem in staat om een leidinggevende rol te spelen in het organiseren van een religieuze beweging die tot op de dag van vandaag wereldwijd zijn sporen nalaat.

Radicale secularisatie?

Guido Vanheeswijck • Radicale secularisatie?
Tien hedendaagse filosofen over religie en moderniteit

Dit boek wil inzicht bieden in de actuele stand van het secularisatiedebat aan de hand van de bijdragen die een tiental vooraanstaande hedendaagse denkers daartoe hebben geleverd.

After Christianity

Gianni Vattimo • After Christianity

What has been the fate of Christianity since Nietzsche's famous announcement of the 'death of God'? What is the possibility of religion, specifically Christianity, thriving in our postmodern era?

Ik geloof dat ik geloof

Gianni Vattimo • Ik geloof dat ik geloof

In korte, kernachtige hoofdstukken belicht Vattimo op persoonlijke wijze het thema 'geloven'. Een breed spectrum aan onderwerpen komt daarbij aan de orde: secularisering versus religiositeit, moraliteit en geloof, moderniteit en christendom, religie en filosofie.

De filosoof en de dood

Rudi te Velde • De filosoof en de dood
Plato's Phaedo: analyse en interpretatie

In De filosoof en de dood geeft Te Velde een zorgvuldige en evenwichtige interpretatie van de wijsgerige gedachtegang van de Phaedo in zijn verwevenheid met de literaire enscenering en de interactie tussen de verschillende personages.

Het panterjong

Charles Vergeer • Het panterjong
Leven en lijden van Jezus de Nazarener

In 1997 publiceerde de filosoof Charles Vergeer 'Een nameloze', een analyse van het evangelie van Marcus. In 'Het Panterjong' zet de filosoof zijn wijze van lezen verder.

Paulus, Kijken in Uw lezend gezicht

Charles Vergeer • Paulus, Kijken in Uw lezend gezicht

'Vijfmaal kreeg ik van de joden de veertig-min-één; driemaal ben ik met de roede gegeseld, éénmaal gestenigd; driemaal heb ik schipbreuk geleden (…) altijd op reis, gevaren van rivieren, van rovers, gevaren van de kant van mijn eigen volk en van de heidenen.' Wie is die man die aan de oorsprong stond van het christendom?

Wanden van de werkelijkheid

Charles Vergeer • Wanden van de werkelijkheid
filosofie van de late oudheid

Weinig woorden maar. De late oudheid lijkt zich terug te trekken in stilte.
Toch merkte Nietzsche al op dat het niet de stemmen waren van Plato of Aristoteles die klonken in Athene, noch die van Cicero of Seneca in Rome, die ons bereikten. Terwijl een wereld ten onder ging, die van het Rijk en haar recht, de antieke filosofie en het antieke heidendom en christendom, beschaving en man vrouw verhouding, nam deze juist in die laatste eeuwen de beslissende vormen aan.

Wat bedoelen wij wanneer wij 'God' zeggen?

I. Verhack • Wat bedoelen wij wanneer wij 'God' zeggen?

God is in onze tijd uit het ernstige denken zo goed als verdwenen. Van oudsher gold hij als belofte van heil, dan weer als bron van angst en bloedig conflict. En hadden mensen hem nodig om te kunnen leven. Heeft hij in onze cultuur opgehouden te bestaan? Hebben wij ons bevrijd van de dubbelzinnigheden van die naam? Rest ons enkel nog een woord dat zijn betekenis voorgoed verloren heeft? Is het geloof in God een illusie, of toch niet?

In gesprek met Etienne Vermeersch

Dirk Verhofstadt • In gesprek met Etienne Vermeersch
een zoektocht naar waarheid

Etienne Vermeersch (1934) is filosoof, emeritus-hoogleraar, en al dertig jaar een van de meest toonaangevende filosofen in ons land. Oorspronkelijk studeerde hij voor priester, maar na vijf jaar trad hij uit de jezuïetenorde en werd atheïst. Hij weerlegt het bestaan van God, onderzoekt de historiek en de inhoud van de Bijbel en de Koran, en keert zich tegen de vrouwonvriendelijke praktijken in de geopenbaarde godsdiensten.

Bloedroes

Jan Verplaetse • Bloedroes
Over onmodern geluk

Bloedroes is een filosofie van het magisch denken over bloed – en daarmee van schoonheid en zingeving, het hechten aan traditie, en ons onbehagen en verlangen naar onmodern geluk in een snel veranderende samenleving. Wat betekent bezielde vreugde nog in een ontzielde wereld? Rest ons alleen nog vluchtig plezier en de illusie van avontuur in een risicoloze beschaving?

Alexandrië 529

Koenraad Verrycken • Alexandrië 529
Philoponus en het einde van de antieke filosofie

Alexandrië: wie kan de naam van deze stad horen zonder te denken aan de brand van de bibliotheken (47 v. Chr.), aan de zelfmoord van Cleopatra en het einde van het Ptolemaeïsche koninkrijk (30 v. Chr.)? Maar de eigenlijke betovering van Alexandrië ligt hierin dat het de ondergang van de antieke wereld in opeenvolgende, elkaar overdekkende vormen belichaamt.

Humanisme en verlichting en de postume essays van David Hume

Ton Vink • Humanisme en verlichting en de postume essays van David Hume

Dit essay over humanisme en verlichting, ook in hun hedendaagse variant, vestigt de aandacht op het belang hiervoor van de Schotse filosoof, historicus en essayist David Hume (1711-1776).

De eenheid van denken en doen

Ton Vink • De eenheid van denken en doen

De verbroken eenheid van denken en doen is een belangrijk levensbeschouwelijk thema, en het trachten te overbruggen of dichten van de kloof tussen beide, behoort zeker tot onze opdracht.

Muzenschemering

Jacques de Visscher • Muzenschemering
Kunstwerken in een tijd van nostalgie en restauratie

Kunst- en cultuurfilosoof Jacques De Visscher gaat in op de esthetisering van de kunst, op het vraagstuk van de abstractie en van de uitbeelding, op de nostalgie naar de duurzame thema's in uiteenlopende artistieke vormen, op de verhouding van natuur en religie, op wat het betekent zich door artistieke expressie te laten uitdagen.

Niets cadeau

Gerard Visser • Niets cadeau
een filosofisch essay over de ziel

Hoewel Socrates het als de belangrijkste opdracht in het leven van een mens beschouwde de psuchè te leren kennen, is de ziel tegenwoordig uit het wetenschappelijke en het filosofische discours verdwenen. Daar staat tegenover dat de omgangstaal het woord nog onverminderd koestert. Sterker nog, zij duldt geen equivalenten naast uitdrukkingen als ‘iemand op de ziel trappen’ of ‘met je ziel bloot moeten’.

In gesprek met Nietzsche

Gerard Visser • In gesprek met Nietzsche

Volgens Heidegger kunnen we niet aan het denken van Nietzsche voorbijgaan op straffe bevangen te blijven in verouderde en onwezenlijke vraagstellingen. Al in zijn dissertatie uit 1987 nam Gerard Visser deze aanwijzing ernstig. Sindsdien bepleit hij een dubbele lezing van Nietzsches werk. Door de radicale wijze waarop zij haar ten einde denkt, houdt deze filosofie ons nihilistische consequenties van de Europese metafysica voor, maar zij bevat ook bevrijdende motieven die vooruitwijzen.

Gelatenheid

Gerard Visser • Gelatenheid
Gemoed en hart bij Meister Eckhart

Het zogeheten lege gemoed is een kernbegrip in het werk van Meister Eckhart, de befaamde middeleeuwse mysticus. De filosoof Gerard Visser onderzoekt het mystieke concept van het lege gemoed en plaatst het tegen de achtergrond van Aristoteles' denkbeelden.

Nietzsche en Heidegger

Gerard Visser • Nietzsche en Heidegger
Een confrontatie

In de traditie van de moderne wijsbegeerte die zich een bezinning op het eigen heden ten doel stelt, kunnen twee richtingen worden onderscheiden. Een eerste gaat terug op Hegel en Marx, een tweede op Nietzsche - die niet zoals Marx van vervreemding spreekt, maar van het Europese nihilisme.

ABC

Voltaire • ABC
Zeventien dialogen

In de ABC-dialogen laat Voltaire de gesprekspartners A (een Engelsman) B (een Hollander) en C (een rijke katholiek uit de buurt van Venetië) discussiëren over tal van maatschappelijke onderwerpen, maar vooral over de inrichting van de Staat, over de wetten en het recht in het algemeen.

Een waaier van visies

Prof.dr. H.M. Vroom • Een waaier van visies
Een filosofisch beeld van levensbeschouwingen

Verschil in visie op het leven is een van de kenmerken van de mondiale samenleving. Hiermee rijst de vraag: kan men de inzichten van anderen ook begrijpen en beoordelen? In dit boek worden de verschillende levensbeschouwingen geordend. Zo kan er ruimte ontstaan voor begrip, inzicht en dialoog.

nog geen cover beschikbaar

Herman Vuijsje • Tot hier heeft de Heer ons geholpen
Over godsbeelden en goed gedrag

Kwesties van religie en moraal zijn tegenwoordig weer brandend actueel. Herman Vuijsje had, hoewel hij zelf iedere antenne voor het metafysische ontbeert, als sociologiestudent al een zwak voor dit onderwerp en koos godsdienstsociologie als specialisatie. Nog steeds is zijn fascinatie zuiver sociologisch: Waar vinden we ankers voor moraal, nu het kerkelijk christendom de meeste West-Europeanen weinig houvast meer biedt? Wat is de betekenis van het inmiddels wijd verbreide 'ietsisme' hierbij? Verloopt de ontwikkeling in Nederland sneller dan in andere landen?

Pelgrim zonder God

Herman Vuijsje • Pelgrim zonder God
Een voettocht van Santiago de Compostela naar Amsterdam

In 1989 legde Herman Vuijsje te voet de oude Sint-Jacobsroute af. Als atheïst en individualist verkoos hij de tocht alleen en in omgekeerde richting te maken: van Santiago de Compostela naar zijn woonplaats Amsterdam. Het boek dat hij over die voettocht schreef is meer dan een reisverslag. De vier maanden durende wandeling van het nog streng katholieke Noord-Spanje naar goddeloos Amsterdam werd een reis door de Europese ideeëngeschiedenis, en een speurtocht naar ankers voor moraal en spiritualiteit in een wereld waar kerk en traditie verdwijnen.

De f-factor van Nederland

Pauline Weseman (red.) • De f-factor van Nederland
op zoek naar hedendaags fundamentalisme

een fundamentalist was ooit een amerikaanse protestant die zijn geloofsfundamenten veilig wilde stellen. Tegenwoordig doet een fundamentalist eerder denken aan een militante fanaticus. is dat terecht?

Onverwachte impressies

Gerard Wiegers en Edith Brugmans • Onverwachte impressies
Hedendaagse kunst en spiritualiteit

Hedendaagse kunst verwondert door een nieuwe openheid voor het spirituele. Lange tijd hield moderne kunst zich afzijdig van het religieuze en het spirituele, maar vandaag de dag brengt de kunst deze juist tot leven in nieuwe vormen, beelden, klanken, installaties.

Cartesiaans geloven

Pim Willemsen • Cartesiaans geloven
Een verhandeling over het cogito ergo sum

Met de zin cogito ergo sum (ik denk, dus ik besta) legt René Descartes (1596-1650) het fundament voor zijn wetenschappelijk bouwwerk. De Cartesiaanse wetenschap sluit aan bij de in die eeuw opkomende mechanistische en op de wiskunde gestoelde moderne natuurwetenschap, die tot op de dag van vandaag ons wereldbeeld bepaalt. Dit boek laat echter zien dat Descartes' denken verre van kil of onpersoonlijk is.

Besnijdenis, lichamelijke integriteit en multiculturalisme

Jean Pierre Wils, Wim Dekkers, Cor Hoffer • Besnijdenis, lichamelijke integriteit en multiculturalisme

Besnijdenis, zowel van jongens als van meisjes, is een complex en fascinerend onderwerp, zoals de auteurs tijdens dit onderzoek hebben ondervonden. Aan tal van interessante aspecten hebben wij maar in geringe mate aandacht kunnen besteden. Gebaseerd op empirisch en normatief-ethisch onderzoek hebben de auteurs zich primair gericht op de situatie in Nederland. Het normatief kader bestaat vooral uit de noties 'lichamelijke integriteit' en 'multiculturalisme'.

nog geen cover beschikbaar

Ludwig Wittgenstein • Filosofische beschouwingen
Over ethiek, esthetica, psychoanalyse, geloof en antropologie

Een bundeling van vijf invloedrijke teksten: Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology, and Religious Belief (1966), Lecture on Ethics (1965) en Bemerkungen über Frazers Golden Bough (1967), gebaseerd op colleges, gesprekken, door studenten opgetekende aantekeningen en eigen notities. Zij weerspiegelen zijn persoonlijke visie op religieuze, psychologische en esthetische vraagstukken.

Kierkegaard in discussie

Onno Zijlstra • Kierkegaard in discussie

Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) was schrijver, filosoof en theoloog in één – en hoe! Met zijn oorspronkelijke, zeer persoonlijke gedachten en zijn grootse stijl is hij nog altijd een inspiratie voor velen.

Dilemma's

Onno Zijlstra • Dilemma's
Een kortere inleiding in de filosofie

Dilemma's is bedoeld voor wie bijna niets van filosofie weet en snel een indruk wil krijgen.

De politiek van het genot

Slavoj Zizek & Glyn Daly • De politiek van het genot
Gesprekken met Slavoj Zizek

Žižek is een Sloveense filosoof die inmiddels wereldwijd een vooraanstaande plaats inneemt in het filosofische, politieke en culturele debat en bekend is om zijn uitdagende ideeën over tal van onderwerpen, waaronder globalisering, cyberspace, populaire cultuur, film en muziek.

De waarheid op de wand

Hub Zwart • De waarheid op de wand
Psychoanalyse van het weten

De wetenschappelijke blik onderzoekt begin en einde van het heelal en weet door te dringen tot in de meest intieme dieptestructuren van het leven. Wat is het dat deze grenzeloze wil tot weten motiveert?


Bestellen
Je kunt de boeken op deze website bestellen en voor € 1,95 extra per zending thuis laten bezorgen.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)