overzicht van boeken over logica

Aristoteles

Jonathan Barnes • Aristoteles

Aristoteles (384-322 v.Chr.) behoort tot de intellectuele reuzen van de Oudheid.

Overvloed

Karim Benammar • Overvloed

De logica van het schenken, natuurlijke voorraden die nooit opraken, 'open source' en de fundamentele fout van de milieubeweging

Logica van het gevoel

Arnold Cornelis • Logica van het gevoel
Filosofie van de stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties

In dit originele en baanbrekende werk in de filosofie en de sociale theorie van de kennis worden de kaarten van de werkelijkheid grondig geschud en opnieuw gelegd door de meesterhand.
Achter dit werk gaan meer dan twintig jaar onderzoek en onderwijs schuil.

Rustpunten van de geest

Arnold Cornelis • Rustpunten van de geest
Filosofie van gezondheid, waarden en zingeving

Rustpunten van de Geest, het laatste boek van Prof. dr. A. Cornelis, is tevens het laatste deel van een trilogie over de logica van het gevoel.
Een rustpunt van de geest is in de eerste plaats het gevoel. Het heeft de gedaante van geluk.

Gödel

Gianbruno Guerrerio • Gödel
Logische paradoxen en mathematische waarheden

De wiskundige Kurt Gödel werd wereldberoemd dankzij zijn 'onbeslisbaarheidsstelling', waarin hij bewees dat binnen een formeel systeem vragen kunnen bestaan die - binnen dat formele systeem - niet bewijsbaar waar en ook niet bewijsbaar onwaar zijn. Daarmee verwees hij de theorie dat de wiskunde een afgesloten systeem is naar het rijk der fabelen.

The Cambridge Companion to Pascal

Nicholas Hammond • The Cambridge Companion to Pascal

Blaise Pascal (1623-1662) occupies a position of pivotal importance in many domains: philosophy, mathematics, physics, religious polemics and apologetics. In this volume a team of leading scholars presents the full range of Pascal's achievement and surveys the intellectual background of his thought and the reception of his work.

Argumentatie en formele structuur

Willem R. de Jong • Argumentatie en formele structuur
Basisboek logica

Dit boek biedt een gedegen inleiding in het vakgebied logica, zowel systematisch als historisch. Auteur Willem R. de Jong schrijft in een aangename stijl en maakt dit fundamentele vak bijzonder toegankelijk. Een zeer compleet boek in een prachtige uitvoering.

Naming and Necessity

Saul A. Kripke • Naming and Necessity

In Naming and Necessity, Kripke considers several questions that are important within analytic philosophy. Language is a primary concern in this philosophy, particularly the use of language to express and discuss concepts.

Hegel

Arie Leijen & Ad Verbrugge (red) • Hegel
Een inleiding in zijn denken

Bijna tweehonderd jaar na de uitkomst van Hegels hoofdwerk de Phänomenologie des Geistes blijft zijn denken onverminderd fascinerend. Zijn invloed op de geschiedenis van de filosofie is groot en strekt zich tot aan hedendaagse debatten, zoals rond Fukuyama's these over het einde van de geschiedenis.

Husserl

P. Reynaert e.a. • Husserl
een inleiding

Edmund Husserl (1859-1938), grondlegger van de fenomenologie, is een van de sleutelfiguren in de evolutie van het moderne denken. De verschijning van zijn tweedelige Logische Untersuchungen bij de aanvang van de twintigste eeuw markeerde het begin van een nieuw filosofisch tijdperk. Het werk legde niet alleen de grondslag voor het zgn. fenomenologische denken, de geweldige invloed ervan deed zich gelden in tal van andere en latere stromingen zoals het existentialisme, de hermeneutiek, het poststructuralisme en het deconstructionisme.

Logic and Theism

Jordan Howard Sobel • Logic and Theism
Arguments For and Against Beliefs in God

This is a wide-ranging book about arguments for and against beliefs in God. The arguments for the belief are analysed in the first six chapters and include ontological arguments from Anselm through Gödel, the cosmological arguments of Aquinas and Leibniz, and arguments from evidence for design and miracles. The next two chapters consider arguments against belief. The last chapter examines Pascalian arguments for and against belief in God.

nog geen cover beschikbaar

Ludwig Wittgenstein • Het blauwe en het bruine boek

Deze door Wittgenstein in de jaren 1933-36 aan studenten gedicteerde teksten, staan aan het begin van zijn latere filosofie. Hij gebruikt hier voor het eerst het begrip taalspel.


Bestellen
Je kunt de boeken op deze website bestellen en voor € 1,95 extra per zending thuis laten bezorgen.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)