overzicht van boeken over het goede leven

Robot op zee

Pieter Adriaans • Robot op zee

Pieter Adriaans - filosoof, wiskundige, ondernemer, musicus, beeldend kunstenaar en avonturier - verkocht zijn met succes opgebouwde onderneming Syllogic om een jongensdroom te realiseren: meedoen met een transatlantische solozeilrace. Altijd op zoek naar mogelijkheden om zijn talenten te combineren wordt het project Robosail geboren. Zijn passie voor zeilen verbindt hij met zijn wetenschappelijk specialisme: het ontwerpen van intelligente autonome computersystemen.

Mijn dinsdagen met Morrie

Mitch Albom • Mijn dinsdagen met Morrie
Een oude man, een jonge man, en de lessen van het leven

Voor Mitch Albom was Morrie Schwartz iemand die hem inspireerde, raad gaf en op weg hielp in het leven. Bij Schwartz’ afscheid van de universiteit zei Albom: ‘We houden contact.’ Maar daar kwam weinig van. Tot Albom Morrie Schwartz twintig jaar later terugzag in een televisieprogramma en vernam dat hij niet lang meer te leven had.

Vita activa

Hannah Arendt • Vita activa

In Vita activa geeft Hannah Arendt (1906-1975) een originele analyse van de vita activa van de mens. Zij onderscheidt drie activiteiten, arbeiden, werken en handelen, die elk een eigen waarde hebben voor het mens-zijn.

nog geen cover beschikbaar

John Armstrong • De filosofie van de liefde
De verbeelding van de intimiteit

De liefde is een van de dankbaarste onderwerpen voor wie de mens wil doorgronden. Liefde heeft bovendien vele gezichten. We houden van chocola, we houden van onze moeder en er is romantische verliefdheid. Wat betekent deze begrippen, en hoe is hun betekenis door de eeuwen heen veranderd? Dit boek is een fijnzinnige studie over de reis van romance naar echte liefde.

nog geen cover beschikbaar

Aurelius Augustinus • Het werk van monniken

Als mensen veel geestelijke arbeid en denkwerk verrichten, komen ze slecht in hun vel te zitten. Geestelijke inspanning vraagt om lichamelijke ontspanning en omgekeerd. Wie geen balans houdt in werk met de handen en werk met het hoofd, verliest de rust in het innerlijk.

De kunst van het ouder worden

Jan Baars & Joep Dohmen • De kunst van het ouder worden

In de laatste eeuw is onze gemiddelde levensverwachting meer dan verdubbeld. Veel is al gezegd over de economische, biologische en medische gevolgen daarvan. Maar wat betekent ouder worden eigenlijk? Is het de laatste reis naar de dood of een diep en intens ervaren afsluiting van het leven? Is het een kwestie van vooral proberen ‘jong te blijven’ of heeft de ouderdom zijn eigen onvervreemdbare kwaliteiten?

Inner Experience

Georges Bataille • Inner Experience

In his main work The Inner Experience Georges Bataille reports on his search for, and describes his methods for achieving, the ‘inner experience’. What the ‘inner experience’ is, is hard to describe. One could say that it is ‘the experience of experiencing’ (without experiencing something specific), or one could say that it is ‘simply’ ‘to be’. For sure is that the ‘inner experience’ cannot be put in words (otherwise it would be the experience of something).

Leven door de dood

Carolien van Bergen • Leven door de dood

De dood betekent een einde van het zelf. Daarmee lijkt ze het bestaan zinloos te maken. Dat het besef van de dood juist een positieve uitwerking kan hebben, laat Carolien van Bergen zien in Leven door de dood.

Gegeven

Theo de Boer en Angela Roothaan • Gegeven
Ethische essays over het leven als gave

De huidige westerse cultuur wordt gekenmerkt door een sterke nadruk op de menselijke autonomie, het vermogen en de opdracht je eigen leven zelf vorm te geven. Toch ervaren mensen dat zij juist op essentiële momenten geen of nauwelijks invloed hebben op hun leven. Je bestaan, je sterfelijkheid, je afhankelijkheid van de ander (met hoofd- of kleine letter) - het zijn aspecten van het menselijk leven die een streep lijken te trekken door de autonomiegedachte: het leven is gegeven.

nog geen cover beschikbaar

Frits Bolkestein en anderen • Brieven aan Erasmus

In oktober 2001 verscheen bij Uitgeverij Boom Erasmus: Een portret in brieven. Negen schrijvers, politici en filosofen van nu reageerden met een fictieve antwoordbrief. Deze originele en kleurrijke pogingen om Erasmus vanuit onze tijd toe te spreken zijn in dit boekje gebundeld.

nog geen cover beschikbaar

Desanne van Brederode • Mensen met een hobby

Lilly Berkenbosch, een striptekenares van bijna dertig jaar, is op zoek naar de zin van haar jachtige bestaan. Na de dood van haar moeder en het vinden van de grote liefde wordt de vraag naar hoe te leven prangender. Kunnen mensen elkaar wel echt kennen? Is liefde willekeurig?

Gij zult rijk worden!

Pascal Bruckner • Gij zult rijk worden!
Misère van de economische mens

Na het succes van Gij zult gelukkig zijn! (Boom 2001) schittert Pascal Bruckner opnieuw met zijn heldere eenvoud en zet hij vraagtekens achter onze uitroeptekens. Nu geloof en ideologie teloorgegaan lijken, rest ons nog één religie: de economie. Bruckner trekt tegen deze ontwikkeling in onze 'postmoderne' cultuur ten strijde en zoekt een uitweg uit het 'economisme'.

Lust & het Goede Leven

Pascel Bruckner & Gabriel van den Brink • Lust & het Goede Leven
Filosofische verkenningen

De mens van nu richt zich steeds meer op persoonlijke behoeften en verlangens. Leven in harmonie met zijn omgeving lijkt minder belangrijk te worden. Het lijkt tegenwoordig vooral te gaan om wat ik wil, wat ik denk, wat ik voel.

Verhalen om over na te denken

Jorge Bucay • Verhalen om over na te denken

Bucay neemt de lezer mee op zijn reis langs verschillende typen mensen, die op verbluffende wijze de grote en kleine waarheden van het leven onder ogen krijgen.

nog geen cover beschikbaar

Gerard Burger • Ongeschreven wet
Een zoektocht naar moraal

Onder de noemer van Normen en Waarden bloeit de belangstelling voor moraal. Politici, columnisten, ingezonden-brievenschrijvers, iedereen doet mee. Ineens mag moraal. Sinds de wisseling van de wacht in 2002. Of is 'fatsoen moet je doen' ook maar een mode? Krijgen cynisme en pessimisme straks toch weer de overhand?

Over schoonheid

François Cheng • Over schoonheid
Vijf meditaties

Waar tegenwoordig de media onze blik vooral plegen te richten op het lelijke en slechte in de wereld, blijft het mooie iets buitengewoons en raadselachtigs. Chengs poëtische beschouwingen brengen de schoonheid van kunst en natuur dichterbij door op een even fijnzinnige als evenwichtige manier oosters en westers denken met elkaar te verbinden.

Het eeuwig tekort

Rutger Claassen • Het eeuwig tekort
Een filosofie van de schaarste

Veelbelovend debuut van een talentvolle jonge filosoof - in de traditie van Hans Achterhuis
Waarom leven wij in een wereld die voor eeuwig gevuld lijkt te zijn met tekorten? Welke mechanismen creëren dat voortdurende gevoel niet genoeg te hebben? Waar komt ons oneindig verlangen naar méér vandaan - ondanks alle welvaart en overvloed?

Onderkennen wat beschikbaar is

Jacques De Visscher • Onderkennen wat beschikbaar is
Een niet zo nieuwe taak voor onze tijd

Een essay over onderwijs, vorming en mensbeelden.

Naaktgeboren

Jacques De Visscher • Naaktgeboren
Over herbergzaamheid, lijfelijkheid, subjectiviteit en wereldlijkheid: een wijsgerig-antropologisch essay

Het naakt geboren zijn van de mens is het symbool van de subjectiviteit die niet alleen kwetsbaarheid betekent, maar ook gevoeligheid en openheid voor de wereld.

Wat maakt gelukkig

Loes Derksen & Mariëtte Willemsen (red.) • Wat maakt gelukkig
Hedendaagse filosofische visies

Wat is geluk? Hoe kunnen we het geluk bereiken? Acht Nederlandse filosofen over geluk, en de weg ernaar toe.

Over gastvrijheid

Jacques Derrida • Over gastvrijheid

Derrida buigt zich in De l'hospitalité over de beslissende noties die een filosofie van de gastvrijheid bepalen: het andere, de taal, de ballingschap, de gijzeling, het huis en zijn drempel, de oorlog.

Brief over de liefde

Descartes • Brief over de liefde

René Descartes (1596-1650) wordt algemeen beschouwd als de vader van de moderne filosofie. Minder bekend is zijn theorie van de passies, die weliswaar sedert eeuwen het meest invloedrijk is geweest. Het belang dat Descartes aan de passies toekent is onverwacht groot. Van alle passies is de liefde de hoogste en belangrijkste hartstocht.

Een warmte om het hart

Descartes • Een warmte om het hart
Liefdesbrieven aan Descartes

Descartes (1596-1650) is geroemd en verguisd om zijn dualisme – de theorie dat lichaam en ziel twee verschillende substanties zijn. Veel minder bekend is zijn theorie van de hartstochten (passies, emoties en gevoelens).

Het leven als kunstwerk

Joep Dohmen • Het leven als kunstwerk
Essay van de Maand van de Filosofie 2008

Waarom zou niet ieder van zijn leven een kunstwerk maken?' Deze vraag van Foucault inspireert Joep Dohmen tot een hartstochtelijk pleidooi voor een stijlvol, waarachtig leven.
Hij bindt de strijd aan met het paternalisme van links en rechts, met de moraal van vrijheid-blijheid die al een halve eeuw onze harten en hoofden bezet houdt, met dominante levenshoudingen zoals onverschilligheid, cynisme, sentimentalisme en fundamentalisme.

Brief aan een middelmatige man

Joep Dohmen • Brief aan een middelmatige man
Pleidooi voor een nieuwe publieke moraal

Enige tijd geleden verscheen in de Volkskrant een brief van een man wiens leven in het teken van de middelmaat stond. Hij had altijd wel meer willen doen om zijn talenten te ontwikkelen, maar het kwam er nooit van. Nu, op zijn vijftigste, kijkt hij terug op een kleurloos leven – en vraagt zich af of hij daar niet gewoon tevreden mee moet zijn. In Brief aan een middelmatige man geeft Joep Dohmen hem een antwoord.

Tegen de onverschilligheid

Joep Dohmen • Tegen de onverschilligheid
Pleidooi voor een moderne levenskunst

Zijn wij nog wel in staat om zelfstandig richting te geven aan ons leven? Lukt het ons om zelf te bepalen wat een goed leven is? De afgelopen decennia hebben we ons weten te bevrijden van autoriteiten en oude dogma's, maar daarmee zijn we ook een hoop zekerheden kwijtgeraakt waarop we vroeger konden bouwen. De prijs die we daarvoor betalen is die van de onverschilligheid. Uiteindelijk zwichten we voor de verleiding dat het niet echt uitmaakt wat we doen - zolang we het maar 'zelf' mogen blijven doen.

Over levenskunst

Joep Dohmen (red.) • Over levenskunst
De grote filosofen over het goede leven

Uitgebreide en compleet herziene editie. In deze bloemlezing worden de klassieke teksten uit de geschiedenis van de filosofische levenskunst bijeengebracht en aan de vergetelheid ontrukt. Centraal staan de verschillende bepalingen en definities van levenskunst als manier om het eigen leven en dat van anderen vorm te geven.

Hoofdlijnen van het pyrronisme

Sextus Empiricus • Hoofdlijnen van het pyrronisme
Tegen de astrologen

De arts Sextus Empiricus (ca. 150-220) geldt als de grondlegger van het scepticisme. Zijn belangrijkste tekst, Hoofdlijnen van het pyrronisme, staat aan het begin van een lange historische traditie van sceptische filosofen.

Zakboekje

Epictetus • Zakboekje

Het Zakboekje van Epictetus bevat 'wenken voor een juiste houding in uiteenlopende levenssituaties'. Ze zijn opgetekend door een van de leerlingen van deze wijsgeer uit de eerste eeuw na Christus.

Brief over het geluk

Epicurus • Brief over het geluk

Door de eeuwen heen is de filosofie van Epicurus (341-270 vC) afgeschilderd als de religie van het zinnelijk genot. De Tuin van Epicurus was de plek waar vrienden, vrouwen en slaven zich onbelemmerd overgaven aan de bevrediging van hun lusten.

Zakboekje

vierde druk 2009 Epiktetos • Zakboekje
Wenken voor een evenwichtig leven

Dit boekje bevat 53 wenken voor een juiste houding in uiteenlopende, veel voorkomende levenssituaties, alles naar de principes voor het menselijk handelen zoals deze waren ontwikkeld in de Stoïcijnse traditie.

Lof en blaam

Desiderius Erasmus • Lof en blaam

Het tweede deel van de zevendelige Erasmusbibliotheek bevat zijn beroemde loven,waaronder uiteraard de Lof der Zotheid, maar ook de scherpe satire op paus Julius II: Julius buiten de hemelpoort.

Lof der Zotheid

Desiderius Erasmus • Lof der Zotheid

Lof der Zotheid werd in 1509 geschreven en sedertdien is het onverminderd populair gebleven. Het tekent een onvergetelijk portret van de mensheid, via een lofrede van de godin Zotheid op zichzelf.

Filosofie voor het leven

Jules Evans • Filosofie voor het leven
en andere gevaarlijke situaties

Jules Evans heeft zijn leven letterlijk te danken aan de filosofie. De angststoornissen waaraan hij aan het begin van zijn volwassen leven bijna ten onder ging, is Evans de baas geworden door te rade te gaan bij de filosofie uit de Oudheid. Het fascineerde hem dat 2000 jaar oude ideeën vandaag nog steeds dezelfde levensveranderende kracht en relevantie hebben.

Breekbare vrijheid

Michel Foucault • Breekbare vrijheid
Teksten en interviews

Ter gelegenheid van Michel Foucaults twintigste sterfjaar wordt het succesvolle Breekbare vrijheid (1996/98) nu opnieuw uitgebracht, aangevuld met andere kernteksten van de befaamde Franse filosoof. Een heldere inleiding completeert het boek.

De twintigste eeuw in veertien filosofische boeken

René Gabriëls • De twintigste eeuw in veertien filosofische boeken

Elke eeuw heeft zijn filosofische hoogtepunten, zo ook de twintigste eeuw. Filosoof René Gabriëls stelde een lijst samen van de veertien belangrijkste boeken op het gebied van de filosofie van de afgelopen eeuw. Vervolgens nodigde hij een keur aan vakfilosofen in Nederland en Vlaanderen uit om over elk boek een essay te schrijven.

de verovering van de vrijheid

Alicja Gescinska • de verovering van de vrijheid
Van luie mensen, de dingen die voorbijgaan. Ontdek de verborgen schat van de levenskunst

Alicja Gescinska heeft aan den lijve ervaren wat gebrek aan vrijheid is. Ooit woonde zij met haar ouders en zussen in een studio van vier bij vier in communistisch Polen. Vlak voor de Val van de Muur vluchtte het gezin naar België; Alicja was toen zeven jaar oud. Als tiener kon zij moeilijk aarden in het Westen, waar de toegenomen vrijheid niet meteen een garantie bleek voor een beter bestaan.

De uitgelezen Sartre

Ger Groot • De uitgelezen Sartre

In De uitgelezen Sartre bracht Ger Groot, voor het eerst in Nederlandse vertaling, een selectie van de belangrijkste stukken uit Sartre's vroege hoofdwerk Het zijn en het niets bijeen.

Filosofie als een manier van leven

Pierre Hadot • Filosofie als een manier van leven

Filosofie was oorspronkelijk - van de Griekse tijd tot aan de Middeleeuwen - synoniem met levenskunst: het verwerven van wijsheid om goed te leven. Filosofie ging over geluk en lijden, ziekte en gezondheid, en het vinden van de juiste balans. Maar in de loop van de geschiedenis is filosofie steeds meer een academisch bedrijf geworden, een gespecialiseerd vakgebied voor 'onder professoren' en heeft zij zich steeds verder verwijderd van de realiteit van het dagelijkse leven.

Oefeningen van de geest

Pierre Hadot • Oefeningen van de geest
Het antieke denken en de kunst van het leven

Wie ben ik? Wat wil ik? Wat voelt prettig? Wat kunnen anderen voor mij betekenen? Wat mag ik hopen? Wele aspecten van mijn leven kan ik beinvloeden en welke niet? Dit soort levensvragen stond centraal in de antieke filosofie, die bij uitstek een praktische filosofie was: wars van alle systeemdwang en logische scherpslijperij was filosofie iets wat je deed, een manier van leven.

Voor een echt succesvol leven

Bas Haring • Voor een echt succesvol leven

Het kan haast niet anders dan dat u succes wilt bereiken in uw werk en in uw leven. Maar waarom wilt u dat? Het pad naar succes is zwaar en wat heeft u eigenlijk aan succes? Zitten wij zelf aan het stuur in het nastreven van onze dromen of zijn wij het willoze slachtoffer van 'iets in ons hoofd'?

Het goede leven

M. van Hees & M. Verkerk (red.) • Het goede leven
Over oude en nieuwe waarden

Een toegankelijk boek dat aansluit bij de hernieuwde belangstelling voor levenskunst en de discussie over normen en waarden.

Gedenk te sterven

Pieter Hoexum • Gedenk te sterven
De dood en de filosofen

'Wie de mensen leert te sterven, leert ze te leven.'
Geïnspireerd door deze woorden behandelt dit boek de dood van ruim twintig filosofen: hoe dachten zij over de dood en hoe brachten ze het er zelf van af?

Aansporing tot filosofie

Iamblichos van Chalcis • Aansporing tot filosofie
Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Henri Oosthout

In deze 'pythagoreïsche' aansporing tot een filosofisch leven brengt de neoplatonist Iamblichos van Chalcis stoïsche, platonische, aristotelische en magische elementen samen in een vurig pleidooi voor spirituele ascese als enige basis voor een hereniging van de ziel met haar eigenlijke bron.

Een filosofie van emoties en verlangens

Frans Jacobs • Een filosofie van emoties en verlangens

De mens wordt door verlangens gedreven en door emoties aangedaan. Je talenten willen ontwikkelen is een verlangen. De meevallers en tegenvallers die je al doende tegenkomt, zorgen voor emoties. En tussen verlangens en emoties staat de deugd, die je leert omgaan met je emoties en je verlangens stuurt.

Twaalf emoties

Frans Jacobs • Twaalf emoties
Filosofische bespiegelingen

Wat zouden filosofen te zeggen kunnen hebben over emoties? Emoties zijn hoogstpersoonlijke aangelegenheden, waarvan de betrokkene zelf al weinig snapt. Het is toch niet de taak van een filosoof om raadselachtige zielenroerselen op te kloppen?

Blijdschap als levenskunst

Alexandre Jollien • Blijdschap als levenskunst
een filosofische zoektocht naar geluk

Hoe kun je een vreugdevol leven leiden? Dat vertelt ons Alexandre Jollien (1976). Een opmerkelijk thema voor deze jonge Zwitserse filosoof, want hij kwam met een motorische stoornis ter wereld.

Vertellingen

Richard Kearney • Vertellingen

Verhalen bieden ons bijzonder veelzijdige en duurzame inzichten in de menselijke conditie en hebben al sinds Aristoteles de aandacht van de filosofie getrokken. Het leidmotief van Vertellingen is dat dit digitale en naar verluidt 'postmoderne' tijdperk niet de ondergang van het verhaal aankondigt, maar juist zelf een bron van nieuwe verhalen vormt.

Geluk en wijsheid voor beginners

Jos Kessels • Geluk en wijsheid voor beginners

Wat is wijsheid eigenlijk? En kun je dat leren? Dat zijn hoofdvragen van de filosofie. Jos Kessels benadert deze vragen volgens het model van Socrates: telkens wordt een bepaalde opvatting over het goede leven of een ander filosofisch thema gepresenteerd, om er vervolgens een andere opvatting van een andere filosoof tegenover te stellen.

Pleidooi voor een twee-dimensionaal geldstelsel

Nico Kieftenburg • Pleidooi voor een twee-dimensionaal geldstelsel
Economie: Waarden en normen

Een pleidooi voor een drastische wijziging van het bestaande geldstelsel.

Of/Of

Søren Kierkegaard • Of/Of

De Deense filosoof, Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855), inspirator voor latere existentialisten, brak in 1843 door met Enten-Eller, dat hij de ondertitel 'Een levensfragment, uitgegeven door Victor Eremita' meegaf.

Liefde's logica

Helena Klitsie • Liefde's logica
Een zoektocht naar waarheid en wijsheid

In negen brieven aan haar Indiase geliefde verhaalt Klitsie over haar avontuurlijke leven.

Pijn

Amanda Kluveld • Pijn
De terugkeer naar het paradijs en de wens er weer uit te ontsnappen

Lichamelijk lijden is een van de meest ingrijpende menselijke ervaringen. Het roept op tot reflectie en vragen naar de zin van het bestaan. Pijn is net als de liefde een bron van angst en leed, wanhoop en eenzaamheid, verlangen en fascinatie, kunst en literatuur. Iedereen weet wat pijn is, maar dat maakt het fenomeen niet minder raadselachtig.

Word ik van filosofie een beter mens?

Teun Koetsier, Karin Vintges & Huib Schwab (redactie) • Word ik van filosofie een beter mens?

"Wat heb je eigenlijk aan filosofie? Word je van filosofie op de een of andere manier een beter mens?" Dit boek bevat, voorafgegaan door een bijdrage van Cornelis Verhoeven, de zeer uiteenlopende reacties van vijftien auteurs, waaronder Huib Schwab.

Nieuwe Idealist (v/m)

Ferd van Koolwijk & Bob Pluijter • Nieuwe Idealist (v/m)

Idealisten zijn nodig en dit boek legt uit hoe je er een kunt worden. Een idealist is iemand die misstanden in de samenleving bestrijdt en het lijden in de wereld wil verminderen. Steeds meer mensen beschouwen zich in meer of mindere mate als idealist. De bevlogenheid van de idealist spreekt ons aan, terwijl we tegelijkertijd een afkeer voelen van al te zweverige types.

Voor het eten

Michiel Korthals • Voor het eten
Filosofie en ethiek van voeding

Wat is goed eten, goed produceren, goed leven? ìVoor het etenî maakt de balans op van reflecties over voeding uit het verleden en ontwikkelt tevens de uitgangspunten voor een hedendaags denken over voeding.

Voorbij het dikke-ik

Harry Kunneman • Voorbij het dikke-ik
Bouwstenen voor een kritisch humanisme

Het dikke-ik = lomp gedrag, anderen opzij duwen, alleen voor je eigen belangen gaan, minachting voor andersdenkenden, onverzadigbaarheid en zelfingenomenheid. Dat zijn enkele kenmerken van het dikke-ik dat zich inmiddels in ons land in vele gedaanten opdringt, variërend van zelfverrijkende managers en ijdele politici, tot kijvende columnisten en gewelddadige voetbalsupporters.

Leven en leer van beroemde filosofen

Diogenes Laërtius • Leven en leer van beroemde filosofen

Het klassieke overzicht van de Griekse filosofie, een onmisbare bron voor de kennis van de Griekse cultuur en de bijzondere positie van de filosofie daarin.

Socrates, Jezus, Boeddha

Frédéric Lenoir • Socrates, Jezus, Boeddha
Drie leermeesters

Uiteraard zijn er grote verschillen tussen de leer van Socrates, Jezus en Boeddha, maar hun spirituele boodschap komt op hetzelfde neer.

Over nut en nadeel van het denken voor het leven

Konrad Paul Liessmann • Over nut en nadeel van het denken voor het leven

Een boeiende kennismaking met de grote thema's uit de geschiedenis van de westerse filosofie, waarbij telkens de spanningen zichtbaar worden gemaakt tussen de verlokkingen van het leven enerzijds en de beloften van de filosofie anderzijds.

Levensvragen

Lou Marinoff • Levensvragen
Hoe filosofie je leven kan veranderen

In zijn eerste boek liet Lou Marinoff zien hoe je de wijsheid van grote filosofen kon gebruiken om alledaagse problemen op te lossen. De filosofische praktijkbeweging heeft sindsdien een hoge vlucht genomen. In zijn nieuwe boek tilt hij het concept naar een hoger plan en betrekt hij filosofie en literatuur bij het beantwoorden van de grote levensvragen.

Verrassingen

Patricia de Martelaere • Verrassingen

Na het veel gelezen en bekroonde boek Een verlangen naar ontroostbaarheid gaat Patricia De Martelaere voort met haar spirituele onderzoek van de vragen waarmee iederen in zijn leven wordt geconfronteerd, en waarop zij op een heldere en bevrijdende wijze haar visie geeft.

Wie is er bang voor de dood?

Patricia de Martelaere • Wie is er bang voor de dood?

'Wij zijn het aan onszelf verplicht om goed te leven, niet om goede boeken te schrijven', meende Montaigne. Patricia de Martelaere is het met hem eens, maar gelukkig weerhoudt dat haar er niet van om erover te schrijven. (Hester Eyers in Filosofie Magazine)

Het onverwachte antwoord

Patricia de Martelaere • Het onverwachte antwoord

Eén man, veel vrouwen die van hem houden. Ze staan centraal in Het onverwachte antwoord op een niet gestelde vraag.

Meesters in de filosofie

Frank & Maarten Meester • Meesters in de filosofie

"Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?" Dat lijkt het motto van veel filosofische boeken. Gelukkig zijn er nu de gebroeders Meester. Al discussiërend wandelen deze gevatte jonge denkers door de geschiedenis van de filosofie. Daarbij zijn ze het - zoals het broers betaamt - voortdurend met elkaar oneens. Maarten is streng en rationeel terwijl Frank vooral oog heeft voor het gevoelige en het romantische.

Zie mij

Frank Meester • Zie mij
filosofie van de ijdelheid

IJdelheid is een deugd. Zonder ijdelheid bleven we stilstaan in de schaduw van de anonimiteit en zouden we nooit onsterfelijkheid bereiken. Zonder ijdelheid was er geen kunst, literatuur, topsport of wetenschap. Zonder ijdelheid zouden we niets zijn, want we zijn nou eenmaal niet veel meer dan de verhalen die anderen over ons vertellen. Dit zijn de prikkelende uitgangspunten van Zie mij.

Filosofisch Kookboek

Dubravka Mihalicek-Van Lingen • Filosofisch Kookboek

'Het is niet wat je denkt' luidt de tot nadenken stemmende subtitel van het Filosofisch Kookboek. Niet een gewoon kookboek, maar een kookboek dat zowel recepten voor de maag als voor de geest beschrijft. Op een bijzondere wijze communiceert de schrijfster met de lezer, zet hem aan tot denken en handelen of omgekeerd.

De essays

Michel de Montaigne • De essays

De essays is de eerste en nog steeds de rijkste, persoonlijkste en beroemdste essaybundel van de wereldliteratuur. Montaigne stelt op zeer beeldende en levendige wijze essentiële levensvragen aan de orde, over de dood, vriendschap, erotiek, wijsheid, angst, hartstocht en godsdienst.

Over de vriendschap

Michel de Montaigne • Over de vriendschap

Over de vriendschap is een keuze uit de Essays van Montaigne. Het titelessay is een klassieke beschouwing van de meester van het filosofische essay. Vriendschap en affectie zijn volgens hem bij uitstek de eigenschappen die ons tot vrije mensen maken.

Essays

Michel de Montaigne • Essays

Eenmalige, mooi uitgevoerde paperback van het klassieke hoofdwerk van Michel de Montaigne (1533-1592). Deze humanist en Europeaan, verlichte geest in een christelijk tijdperk, trok zich na een opmerkelijke loopbaan als diplomaat, jurist, reiziger en burgemeester van Bordeaux, op achtendertigjarige leeftijd terug op zijn kasteel Montaigne. In de torenkamer schrijft hij de essays die hem beroemd zouden maken.

Opnieuw beginnen

Reinjan Mulder en Marli Huijer • Opnieuw beginnen
Metamorfosen in het bestaan

Opnieuw beginnen: wie wil dat niet op een moment dat alles tegenzit? Een andere baan, een andere chef, andere collega's. Maar ook: een andere partner, andere familie, een ander huis en misschien zelfs een andere naam.

Over God en het Goede

Iris Murdoch • Over God en het Goede

ëHoe ziet een goed mens eruit?', vraagt Murdoch. Dat is niet de eenzame mens die geheel vaart op de eigen wil. Het goede komt niet zozeer uit onszelf, maar we hebben beelden nodig die ons het goede aanreiken, telkens weer en telkens anders.

Friedrich Nietzsche: Sämtliche Briefe

Friedrich Nietzsche • Friedrich Nietzsche: Sämtliche Briefe
Kritische Studienausgabe in 8 Bänden

"Mit andern Worten: auch der Nietzsche der Briefe ist, nicht anders als der Autor der ebenso zur Weltliteratur wie zur großen Philosophie zählenden Bücher, ein Schreibender, der sich der Masken bedient - sich ihrer bedienen kann, ohne zum Schwindler oder zum Inszenator und Schauspieler einer Lebenslüge zu werden." (FAZ)

Spätestens im November

Hans E. Nossack • Spätestens im November

Nossack wordt wel als Duitse existentialist getypeerd. Luc Estang plaatste Nossacks Roman Spätestens im November in 'Figaro Litteraire' zonder omhaal naast Flauberts Madame Bovary.

Wat liefde weet

Martha Nussbaum • Wat liefde weet
Emoties en moreel oordelen

Martha Nussbaum is een van de meest welsprekende verdedigers van het idee dat ethische reflectie ten dienste moet staan van onze alledaagse pogingen 'goed te leven'. Wat het betekent in een concrete situatie het goede te doen, moet steeds opnieuw worden bepaald in een subtiel proces van morele perceptie en oordeelsvorming.

De breekbaarheid van het goede

Martha C. Nussbaum • De breekbaarheid van het goede
Geluk en ethiek in de Griekse filosofie en literatuur

In De breekbaarheid van het goede bestudeert Martha Nussbaum verschillende opvattingen over 'moreel geluk' uit de Oudheid. Daarbij gaat ze in op het fundamentele ethische probleem van de weerloosheid van het waardevolle: dat wat de klassieke filosofen als grondleggend beschouwen voor een goed en gelukkig leven blijkt vaak kwetsbaar voor onbeheersbare invloeden van buitenaf.

Het lichaam, het leven en het lijden

Michel Onfray • Het lichaam, het leven en het lijden

In 1987, op achtentwintigjarige leeftijd, kreeg de filosoof Michel Onfray een hartaanval die hem op de rand van de dood bracht. Die ingrijpende ervaring leidde ertoe dat hij vanaf dat moment het leven zelf, het zinnelijk genot ging verheerlijken. In de eerste hoofdstukken van zijn nieuwste boek, Het lichaam, het leven en het lijden, beschrijft Onfray hoe er bij zijn levenspartner borstkanker wordt geconstateerd.

Acht filosofische miniaturen

Herman Philipse • Acht filosofische miniaturen
een hoorcollege over grote denkers van Plato tot Wittgenstein

Deze serie van hoorcolleges op audio-cd is een wandeling met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van de wijsbegeerte en is bedoeld voor geinteresseerden zonder veel filosofische achtergrondkennis. In deze hoorcolleges zet professor Herman Philipse op inspirerende en boeiende wijze de kernpunten van het denken van acht grote filosofen uitéén. Zo weet hij bij zijn publiek de liefde op te wekken voor de immense ideeënrijkdom van de westerse wijsgerige traditie.

Dialogen

Plato • Dialogen

Liefde, schoonheid, het goede, rechtvaardigheid, vriendschap, waarheid, onsterfelijkheid en de dood zijn de grote thema's die cirkelen rondom de centrale vraag van Plato en zijn leermeester Socrates: Hoe moet ik leven? In de vorm van onderzoekende en analyserende dialogen onderneemt Plato een filosofische speurtocht naar mogelijke antwoorden.

Gorgias

Plato • Gorgias
Verzameld werk deel 12

Hoe te leven? Rechtvaardig leven! Dát wordt in Gorgias met ongekende hartstocht bepleit. Dit werk is de afsluiting en het hoogtepunt in Plato's strijd met de sofisten, de populaire redenaars die aan rechtvaardigheid geen boodschap hadden.

Uit verveling

Awee Prins • Uit verveling

Nog nooit hebben we het zo druk gehad. Of proberen we met onze rusteloze bedrijvigheid de diepe verveling voortdurend te verdrijven? Awee Prins stelt in zijn proefschrift Uit verveling, dat deze diepe verveling de verborgen grondstemming van onze tijd is. Hij schetst de literaire geschiedenis van de verveling en onderzoekt wetenschappelijke pogingen tot opheldering van dit fenomeen.

Filosofie van de vrije tijd

Luc Rademakers • Filosofie van de vrije tijd

Ons tijdsgebruik is de laatste jaren flink veranderd, onder meer door arbeidsduurverkorting, thuiswerk, werkloosheid, bevolkingsveroudering, nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding, onthaasting, herwaardering van de tijd voor zichzelf, etc. De voorbije vijftig jaar wilden we met zijn allen zo snel mogelijk zo veel mogelijk vrije tijd. We hebben nu een samenleving met minder arbeid en meer vrije tijd. Wat doen we met die vrije tijd? Voelen wij ons in onze vrije tijd vrij en zijn we het ook?

De geest is gewillig, maar het vlees is sterk

Mirjam van Reijen • De geest is gewillig, maar het vlees is sterk

Met dit boek wil Mirjam van Reijen vooral het actuele belang laten zien van Spinoza's denken, dat in bepaalde opzichten als tegendraads kan worden gekenmerkt. Het schetst een weg naar wat Spinoza het 'ware goed' noemt, een individuele levenskunst, waarin inzicht, deugd, macht, vrijheid en vreugde samenvallen. Het schetst ook een weg naar het 'hoogste goed', een tegelijk verleidelijk en realistisch perspectief van een samenleving waar de mens, juist door zich met anderen te verenigen, zijn hoogste eigenbelang realiseert.

Filosofie voor de zwijnen

Klaas Rozemond • Filosofie voor de zwijnen
Over het geluk van dier en mens

Filosofie voor de zwijnen is een unieke combinatie van filosofie, poëzie en tekenkunst. Filosoof Klaas Rozemond onderzoekt in heldere stijl en met humor of het beter is om een ontevreden mens te zijn dan een tevreden varken. En kun je als mens beter een piekerende filosoof zijn dan een losbandig beest? Op deze vragen, ooit gesteld door de Engelse filosoof John Stuart Mill, zoekt Klaas Rozemond een antwoord in de geschiedenis van de filosofie, vanaf de vroegste denkers tot de filosofen van nu.

De laatste filosoof

Klaas Rozemond • De laatste filosoof
Testament van een denker

Een oude filosoof vult de laatste pagina's van zijn dagboek. Ze bevatten zijn filosofische testament. De filosoof heeft zich van zijn leven lang verre gehouden van de waan van de dag. Wat hij zocht, was niets minder dan 'de waarheid'. Helaas lijkt het erop dat 'de waarheid' niet bestaat. Weinig meer dan scepsis en cynisme. Maar zo wil de filosoof de wereld niet achterlaten.

Geschiedenis van de westerse filosofie

Bertrand Russell • Geschiedenis van de westerse filosofie
Vanuit de politieke en sociale omstandigheden van de Griekse Oudheid tot in de twintigste eeuw

Wat niemand nu meer zou durven, deed de grote schrijver en filosoof Russell in dit boek: de volledige westerse filosofie in één duizelingwekkend verband brengen met haar sociale en politieke context.

Wat blijft is de hoop

Jean-Paul Sartre & Benny Lévy • Wat blijft is de hoop
De gesprekken van 1980

Een maand voor zijn dood liet Sartre in Le Nouvel Observateur een serie interviews met Benny Lévy verschijnen die bij tal van lezers een grote schok teweegbrachten, zowel vanwege de inhoud als vanwege de toon van deze gesprekken.

Geluk

Wilhelm Schmid • Geluk
En waarom het niet het belangrijkste in het leven is

Velen zijn op zoek naar geluk. Maar kan het niet zo zijn dat die voortdurende zoektocht naar geluk ons ongelukkig maakt? Bovendien, geluk is maar een woord. Het gaat erom, wat men eronder verstaat, welke betekenissen aan het woord gegeven worden en men zich realiseert dat er niet zo iets bestaat als ‘het’ geluk.

Het volle leven

Wilhelm Schmid • Het volle leven
100 fragmenten over geluk

Iedereen heeft het over geluk. Veel mensen worden ongelukkig, alleen al omdat ze geloven altijd gelukkig te moeten zijn. Maar in plaats van koortsachtig te streven naar een toestand van permanente gelukzaligheid, zouden we ook kunnen stilstaan bij de vraag wat geluk eigenlijk is. In zijn nieuwe boek onderscheidt Wilhelm Schmid het toevallige geluk (de meevaller, de mazzel, de gelukkige omstandigheid) en het geluk van het goede gevoel (de momenten van gelukzaligheid die vandaag als norm gelden voor een geslaagd leven).

De kunst van het evenwicht

Wilhelm Schmid • De kunst van het evenwicht
100 facetten van levenskunst

Na de twee succesvolle standaardwerken Filosofie van de levenskunst en Handboek voor de levenskunst biedt Wilhelm Schmid in dit boek een staalkaart van de praktijk van levenskunst in het alledaagse bestaan. In de hectiek van het drukke dagelijkse leven is het evenwicht wel eens zoek. In honderd korte, toegankelijke stukken laat Schmid zien hoe je de balans kunt terugvinden en het leven interessanter, leerzamer en betekenisvoller kan worden.

Filosofie van de levenskunst

Wilhelm Schmid • Filosofie van de levenskunst
Inleiding in het mooie leven

Levenskunst? Is het teken van onze tijd niet juist een groot gebrek aan levenskunst? Want in een tijd van grote welvaart, wetenschappelijke en technische vooruitgang en politieke stabiliteit is het nog niet zo makkelijk een koers voor het eigen leven te bepalen. Utopieën en oude dogma's hebben afgedaan, en wetenschap en techniek komen vooral vanwege hun keerzijden in het nieuws. Om richting te geven aan het leven zijn mensen steeds meer op zichzelf teruggeworpen. Hoe vinden we onze weg?

Handboek voor de levenskunst

Wilhelm Schmid • Handboek voor de levenskunst

Filosofie van de levenskunst is tegelijk een excursie door de filosofie en een inwijding in de levenskunst. Via denkers als Plato, Diogenes, Epicurus, Seneca, Montaigne en Nietzsche maken we kennis met verschillende levenshoudingen en de grote thema's van het leven.

De kunst om gelukkig te zijn

Arthur Schopenhauer • De kunst om gelukkig te zijn

Een verzameling leefregels die aangeven hoe je zo gelukkig mogelijk kunt leven in een wereld waarin 'geluk en genot louter hersenschimmen zijn, terwijl daarentegen het lijden en de pijn reëel zijn en zichzelf direct kenbaar maken zonder de illusie en de hoop nodig te hebben'.

De kunst om gelukkig te zijn

Arthur Schopenhauer • De kunst om gelukkig te zijn

'De meest zekere manier om niet heel ongelukkig te worden is niet te verlangen heel gelukkig te worden, dus door in je aanspraken op genot, bezit, aanzien, eer enzovoort, bescheiden te zijn. Want juist het verwoede streven naar geluk trekt het meeste ongeluk aan.'

Levenslessen

Morrie Schwartz • Levenslessen

In Levenslessen presenteert de auteur de filosofie die hem in staat stelde met zijn ongeneeslijke ziekte te leven.

Gelukkig leven

Lucius Annaeus Seneca • Gelukkig leven

In Gelukkig leven geeft Seneca adviezen om in tijden van tegenspoed en hevige emoties toch gemoedsrust te vinden. Wars van getheoretiseer en de waan van de dag verkondigt de Romeinse stoïcus een filosofie die midden in het leven staat en tot op de dag van vandaag actueel is gebleven.

Dialogen

Lucius Annaeus Seneca • Dialogen

Vanwege de grote belangstelling nu een paperback van Dialogen, de filosofische essays van de bekende redenaar Lucius Annaeus Seneca (4 v.Chr.-65 n. Chr.). De lezer wordt aangespoord tot wijsheid te komen door zich in wijsgerig problemen te verdiepen en zich op zijn levensweg vooral een voorbeeld te nemen aan beroemde mannen: 'de weg naar de wijsheid via voorschriften is lang, maar via voorbeelden kort en doeltreffend'.

Als een vliegende vis

Bernard Stiegler • Als een vliegende vis
Over de wording van een filosoof

Bernard Stiegler is op zijn zachtst uitgedrukt een merkwaardig figuur. Op jonge leeftijd pleegde hij een gewapende overval en werd veroordeeld tot een gevangenisstraf. In de gevangenis studeerde hij filosofie en ging in de leer bij Jacques Derrida, de meest spraakmakende filosoof van die tijd. Na zijn vrijlating kon hij als onderzoeker aan de slag, kort daarna behaalde hij zijn doctoraat.

Sources of the Self

Charles Taylor • Sources of the Self
The Making of the Modern Identity

De vraag naar de zin van het leven hoort specifiek bij de moderne identiteit, stelt Taylor in Sources of the Self. In dit boek gaat Taylor in op de intieme relatie tussen die moderne identiteit en de zoektocht naar het goede leven, en verdedigt hij de morele rijkheid van die (subjectieve) identiteit tegen diegenen die een objectieve moraal nastreven.

Ouders

Dieter Thomä • Ouders
Kleine filosofie van een riskante levensvorm

Waarom worden mensen ouders? Zijn ouders ook mensen? Zijn ouders nog wel vrij, en waarin ligt dat bijzondere geluk dat in het gezin ervaren kan worden? Een diepgaande maar toch luchtige analyse van het ouderschap en het gezin. Dieter Thomä biedt in dit boek meer dan filosofie, zelfs meer dan een humorvolle duiding van de ervaringen van ouders en kinderen. Hij slaagt erin grote thema's als geluk, vrijheid en eindigheid op de levensvorm van het gezin te betrekken.

Kant als adviseur

Chris D. van Troostwijk • Kant als adviseur
Filosofie voor dagelijks gebruik

Kant als opvoeder, Kant als mensenkenner, Kant als politiek adviseur; hoe kan dat?

Geluk

Martin van Hees • Geluk
De hoogste waarde in het leven?

Wanneer zeggen we dat een leven waardevol is? Is ‘Geluk’ een noodzakelijke voorwaarde? En als dat zo is, hoe leid ik dan het leven dat mij het meeste geluk oplevert?
In de filosofie bestaat een eeuwenoude traditie die stelt dat de centrale waarde in het menselijk leven de realisatie van geluk is: ‘het goede leven’ is een gelukkig leven.

Levensbeschouwelijke vorming

Rudi te Velde & Harm Goris (red.) • Levensbeschouwelijke vorming
Tussen filosofie en religie

Levensbeschouwelijke vorming is een gerespecteerd en gewaardeerd vak in het onderwijs, waaraan zowel de theologie als de filosofie aan universiteit en hbo hun bijdrage leveren. Tegelijk opereert het vak levensbeschouwing in een moeilijk veld dat gekenmerkt wordt door problemen die verband houden met de verzwakking van de levensbeschouwelijke identiteit van scholen en het cultureel-religieus pluralisme dat steeds sterker zijn stempel drukt op het onderwijs.

Het ware leven

Ad Verbrugge • Het ware leven
Aristoteles en de vraag naar het geluk

In 2004 werd de Ethica Nicomachea van Aristoteles door Filosofie Magazine uitgeroepen tot het belangrijkste wijsgerige werk uit de geschiedenis van de filosofie. In Het ware leven geeft de filosoof Ad Verbrugge een vernieuwende en aansprekende interpretatie van Aristoteles' ethiek, met als kernvraag: wat verstaat Aristoteles onder geluk en deugdelijk leven?

De blik terug

Charles Vergeer • De blik terug
Herinneringen aan Cornelis Verhoeven

Wie was Cornelis Verhoeven? In zijn eigen herinneringen, De glans van oud ijzer, vertelt hij zijn enige herinnering aan zijn vroeg gestorven moeder. Hoe hij op een stronk geklommen was en haar door het raam zag staan. Een tafereel en een blik terug die hem de afstand leerde tussen wereld en werkelijkheid die ver en vreemd zijn en verdwijnen - en het beeld daarvan, een ontroering en een ontdekking.

Als de dood voor de dood

Ton Vink • Als de dood voor de dood
inclusief vertaling Hume Of Suicide

Dit boek vormt een bijdrage aan de discussie over de ethische en juridische toelaatbaarheid van hulp bij zelfdoding. Na een korte persoonlijke verantwoording en een begripsverheldering volgt een praktisch deel over het feitelijke werk van de suïcidecounselor en een historisch deel met aandacht voor de geschiedenis van dit vraagstuk en een vertaling van het, nog steeds zeer actuele, essay 'Of Suicide' ('Over zelfdoding') van de Schotse filosoof David Hume (1711-1776).

Filosofische vertellingen

Voltaire • Filosofische vertellingen

Na het Filosofisch woordenboek verschijnen nu Voltaires verhalen voor het eerst compleet in vertaling. In de verhalen komen de thema's uit het woordenboek ook aan bod, maar dan in een ander register en voor een groter publiek. Ook de eigen ervaringen van de schrijver spelen een niet te verwaarlozen rol, waardoor de verhalen een extra dimensie krijgen.

Het menselijk teveel

Kees Vuyk • Het menselijk teveel
Over de kunst van het leven en de waarde van de kunst

Wat moet ik doen? Dit boek vertrekt vanuit de vaststelling dat in de huidige westerse cultuur de keuze wat te doen een wijdverbreid vraagstuk is geworden. De traditionele waarden hebben grotendeels hun gelding verloren. Mensen moeten daarom steeds vaker op eigen kracht keuzes maken in liet leven.

Spinoza's Inleiding tot de filosofie

Theo Zweerman • Spinoza's Inleiding tot de filosofie
Ethiek als verhuiskunde

In dit prachtige boek concentreert de filosoof Theo Zweerman zich op een klein maar briljant stuk tekst van Spinoza: diens Inleiding bij de zgn. Tractatus over de verbetering van het verstand.Vanuit Spinoza's Inleiding schreef Zweerman een eigen, heldere inleiding op de beroemdste Nederlandse denker, die tegelijk een heldere introductie is tot de filosofie als geheel.


Bestellen
Je kunt de boeken op deze website bestellen en voor € 1,95 extra per zending thuis laten bezorgen.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)