overzicht van boeken over de mens

Technologie & mensbeeld

Luca Consoli & Rolf Hoekstra (red.) • Technologie & mensbeeld

Wetenschap en technologie behoren tot de sterkste krachten in onze samenleving. Niet alleen vermeerderen ze onze kennis op velerlei gebied en maken ze middels technische snufjes ons leven aangenamer (of juist tragischer).

Zonder vrienden geen filosofie

Hans Achterhuis • Zonder vrienden geen filosofie

'Zonder vrienden zou niemand willen leven', stelt Aristoteles. Zonder vrienden kan in elk geval, zo is de ervaring van Hans Achterhuis, een filosoof geen filosofie bedrijven. Bij al zijn filosofische werk is Achterhuis zich steeds meer bewust geworden van zijn verwantschap met andere denkers die hem hebben gedragen, bepaald, gevormd en veranderd. Naast het netwerk van tijdgenoten met wie hij vrijelijk in discussie kon gaan, waren er ook de filosofische vrienden die hij via hun teksten kon bezoeken: van Aristoteles tot Hobbes, van Camus tot Arendt.

nog geen cover beschikbaar

Hans Achterhuis • Arbeid een eigenaardig medicijn

Een klassieker over arbeid en de mens

Met alle geweld

Hans Achterhuis • Met alle geweld
Een filosofische zoektocht

In zijn magnum opus Met alle geweld probeert Hans Achterhuis de vele verschijningsvormen van geweld te begrijpen, in het voetspoor van denkers als Hannah Arendt en ook veelvuldig in discussie met de actualiteit en de grote romanliteratuur. Winnaar van de Socrates Wisselbeker 2009

Hobbes

Hans Achterhuis e.a. • Hobbes
In de schaduw van Leviathan

De beroemde filosoof Thomas Hobbes (1588-1679) wordt beschouwd als de grondlegger van de Engelse politieke en rechtsfilosofie en als de eerste denker die een zuiver seculiere theorie over het politieke gezag formuleerde. In zijn bekendste boek, Leviathan, wellicht een van de eerste werkelijk moderne werken in de filosofie, betoogde hij dat het menselijk leven in zijn natuurlijke toestand 'eenzaam, arm, gemeen, beestachtig en kort' is.

Robot op zee

Pieter Adriaans • Robot op zee

Pieter Adriaans - filosoof, wiskundige, ondernemer, musicus, beeldend kunstenaar en avonturier - verkocht zijn met succes opgebouwde onderneming Syllogic om een jongensdroom te realiseren: meedoen met een transatlantische solozeilrace. Altijd op zoek naar mogelijkheden om zijn talenten te combineren wordt het project Robosail geboren. Zijn passie voor zeilen verbindt hij met zijn wetenschappelijk specialisme: het ontwerpen van intelligente autonome computersystemen.

Homo sacer

Giorgio Agamben • Homo sacer
De soevereine macht en het naakte leven

De gevangene van het concentratiekamp, maar ook de hedendaagse vluchteling en de comapatiënt die tussen leven en dood zweeft, ziet Agamben als moderne belichamingen van de homo sacer. Sinds zijn verschijning in 1995 is Homo sacer in en buiten Europa onderwerp van vele, vaak heftige discussies.

Naaktheden

Giorgio Agamben • Naaktheden

In korte literair-filosofische schetsen brengt Giorgio Agamben rond het beeld van het naakte menselijk lichaam de meest urgente en actuele thema’s van zijn werk bijeen : de verbondenheid tussen feest en boulimie; de verborgen theologische implicaties van naaktheid; het glorieuze lichaam van de gelukzaligen, die maag en geslachtsorganen hebben, en zich toch niet voeden
en niet de liefde bedrijven; en de nieuwe vorm van onpersoonlijke identiteit die door biometrische apparatuur op mensen wordt gedrukt. Deze lijnen komen samen in het begrip ‘onwerkzaamheid’.

De sublieme historische ervaring

Frank Ankersmit • De sublieme historische ervaring

De sublieme historische ervaring is de rijpe vrucht van een oorspronkelijk en revolutionair denker. Frank Ankersmit roept met dit boek het einde af over een tijdperk van theoretische wildgroei, en kondigt een nieuw begin aan door in de beoefening van de geschiedenis de historische ervaring centraal te stellen.

Socratisch motiveren

dr. Martin T. Appelo • Socratisch motiveren

Hulpverleners en bedrijfsartsen komen het vaak tegen: cliënten die anders doen en willen dan wat hun omgeving verwacht. De verschillende partijen gaan de strijd met elkaar aan, graven zich in of keren elkaar de rug toe. Vastlopende en uitzichtloze behandelingen, dreigende arbeidsongeschiktheid en toenemend isolement zijn hiervan het gevolg. Socratisch motiveren is een methode om dit te voorkomen.

Eichmann in Jeruzalem

Hannah Arendt • Eichmann in Jeruzalem
De banaliteit van het kwaad

In 1960 werd de voormalige Nazi-leider Adolf Eichmann in Argentinië, waar hij sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog een anoniem bestaan had geleid, gekidnapt en naar Israël gesmokkeld. Daar stond hij in 1961 terecht wegens 'misdaden tegen de menselijkheid'.

Denken

Hannah Arendt • Denken
Het leven van de geest

De Duits-Joodse filosofe Hannah Arendt heeft niet alleen baanbrekende werken geschreven over politieke theorie en het actieve leven, maar ook een klassieke studie over het denken.

Vita activa

Hannah Arendt • Vita activa

In Vita activa geeft Hannah Arendt (1906-1975) een originele analyse van de vita activa van de mens. Zij onderscheidt drie activiteiten, arbeiden, werken en handelen, die elk een eigen waarde hebben voor het mens-zijn.

The Origins of Totalitarianism

Hannah Arendt • The Origins of Totalitarianism

Generally regarded as the definitive work on totalitarianism, this book is an essential component of any study of twentieth-century political movements. Arendt was one of the first to recognize that Nazi Germany and the Soviet Union were two sides of the same coin rather than opposing philosophies of Right and Left. "With the Origins of Totalitarianism Hannah Arendt emerges as the most original and profound-therefore the most valuable-political theoretician of our times" (New Leader).

The Human Condition

Hannah Arendt • The Human Condition

In this text, Hannah Arendt considers humankind from the perspective of the actions of which it is capable. The problems are identified as diminishing human agency and political freedom - the paradox that as human powers increase through technological and humanistic inquiry, we are less equipped to control the consequences of our actions. This edition contains an expanded index and an introduction that analyzes the text's argument and its present relevance.

Eichmann in Jerusalem

Hannah Arendt • Eichmann in Jerusalem
A Report on the Banality of Evil

Hannah Arendt's authoritative and controversial report on the trial of German Nazi leader Adolf Eichmann first appeared as a series of articles in the New Yorker in 1963. This revised edition of Eichmann in Jerusalem contains further factual material that came to light after the trial, as well as Arendt's postscript commenting on the controversy that arose over her book.

Totalitarisme

Hannah Arendt • Totalitarisme
Gevolgd door Het verval van de nationale staat en het einde van de rechten van de mens

The Origins of Totalitarianism is de eerste grote studie na de Tweede Wereldoorlog, waarin oorsprong en dynamiek van het nazisme en het sovjet-communisme centraal staan. Het derde deel van deze studie, Totalitarianism, is het meest actuele en vormt de basis voor deze Nederlandse editie.

De ziel

Aristoteles • De ziel

Sommige van die stellige uitspraken over de geschiedenis van de filosofie zijn simpelweg waar. Dat Aristoteles' De anima, hier vertaald als De ziel, een van de belangrijkste en meest invloedrijke teksten uit de geschiedenis van de filosofie is geweest, is zo'n uitspraak die zich niet laat ontkennen. Het denken van de late Griekse oudheid en de westerse Middeleeuwen zou er zonder De ziel heel anders uitgezien hebben, de grote Arabische filosofen kwamen tot hun belangrijkste inzichten onder invloed van De ziel, en beschreven ze vaak in de vorm van een uitleg op De ziel.

Over melancholie

Aristoteles • Over melancholie

'Waardoor komt het dat alle mannen die uitzonderlijk zijn geweest in de wijsbegeerte of politiek of de literatuur of de kunsten, melancholici blijken te zijn?'

Ethica Nicomachea

Aristoteles • Ethica Nicomachea

De 'Ethica Nicomachea' van Aristoteles behoort zonder twijfel tot de allerbelangrijkste filosofische werken. Centraal in de Ethica Nicomachea staat de vraag hoe de mens een gelukkig en geslaagd leven kan realiseren. Vanuit deze vraagstelling maakt Aristoteles een diepgaande en scherpe analyse van het menselijk gedrag, het menselijk karakter en zijn intellectuele vermogens. Met een groot psychologisch inzicht bespreekt hij de goede en slechte eigenschappen van de mens, de emoties en de fundamentele waarden in het menselijk leven, zoals verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en vriendschap.

Ethica

Aristoteles • Ethica

De Ethica Nicomachea is een van de meest toegankelijke teksten van Aristoteles. Het is ook een belangrijk werk, want het is de eerste systematische uiteenzetting over ethiek in de westerse wijsbegeerte. Bovendien staat het werk aan de oorsprong van een bepaalde wijsgerige reflectie, de zogenaamde 'geluksethiek'. Het werk heeft een diepgaande en blijvende invloed uitgeoefend. Het heeft gangbare opvattingen over ethiek helpen vormen. Wie de Ethica ter hand neemt, zal vertrouwde begrippen en problemen ontmoeten.

Over het geheugen, de slaap en de droom

Aristoteles • Over het geheugen, de slaap en de droom
Parva naturalia

Aristoteles was een pionier op velerlei terrein van wetenschap en wijsbegeerte -- zo ook op dat van de psychologie. In het verlengde van zijn fundamentele werk Over de ziel, waarin hij de basisfuncties van levende wezens uiteenzet, wijdt hij speciale studies aan het geheugen en de herinnering, slapen en waken, dromen en het voorspellen van de toekomst in de slaap.

Bloed vlees & botten

Aristoteles • Bloed vlees & botten
Het beest in Aristoteles

De tweeënhalf pond zenuwweefsel tussen onze oren gedraagt zich als een doorgewinterde aristoteliaan", schrijft Douwe Draaisma in zijn bijdrage aan Bloed vlees en botten. Volgens Aristoteles zien wij, redelijke dieren, nooit alleen maar losse onderdelen. We nemen een onderdeel altijd waar in een samenhangend geheel. Maar oog voor het geheel gaat bij Aristoteles gelukkig niet ten koste van de afzonderlijke delen.

nog geen cover beschikbaar

John Armstrong • De filosofie van de liefde
De verbeelding van de intimiteit

De liefde is een van de dankbaarste onderwerpen voor wie de mens wil doorgronden. Liefde heeft bovendien vele gezichten. We houden van chocola, we houden van onze moeder en er is romantische verliefdheid. Wat betekent deze begrippen, en hoe is hun betekenis door de eeuwen heen veranderd? Dit boek is een fijnzinnige studie over de reis van romance naar echte liefde.

Belijdenissen

Aurelius Augustinus • Belijdenissen
(Confessiones)

De Belijdenissen van Augustinus (354-430) worden algemeen gezien als een hoogtepunt in de wereldliteratuur. Door de eeuwen heen blijft het werk lezers aanspreken tot op vandaag. Als Augustinus een paar jaar bisschop van Hippo Regius in Noord-Afrika is, schrijft hij in grote openheid over zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis een boek dat getuigt van diep inzicht en grote literaire kwaliteit. Hij laat zich kennen als een zoekende mens en gelovige. In de Belijdenissen roept hij zijn lezers op om zich te bezinnen op fundamentele waarden van de christelijke traditie.

De kunst van het ouder worden

Jan Baars & Joep Dohmen • De kunst van het ouder worden

In de laatste eeuw is onze gemiddelde levensverwachting meer dan verdubbeld. Veel is al gezegd over de economische, biologische en medische gevolgen daarvan. Maar wat betekent ouder worden eigenlijk? Is het de laatste reis naar de dood of een diep en intens ervaren afsluiting van het leven? Is het een kwestie van vooral proberen ‘jong te blijven’ of heeft de ouderdom zijn eigen onvervreemdbare kwaliteiten?

Theory of the Subject

Alain Badiou • Theory of the Subject

Badiou is widely considered to be France's most important and exciting contemporary thinker. Much of Badiou's earlier work (including Being and Event ) can only be fully understood with a clear grasp of Theory of the Subject , one of his most important works.

Lichaam & ziel

Paul Bakker (red) • Lichaam & ziel
Over de filosofische voorgeschiedenis van de psychologie

Over lichaam en ziel is eindeloos gefilosofeerd, van de oudheid tot in de nieuwste tijd. Deze bundel beschrijft de pogingen om de studie van deze thema's een plaats te geven binnen de bestaande denkkaders.

Lichaam en geest

Jeroen Bartels, Joost van Baak, Barend van Heusden en Charles Wildevuur • Lichaam en geest

In onze huidige tijd heerst nog altijd de opvatting dat mensen zowel een lichaam hebben als een geest. Deze zienswijze, de dualistische benadering van lichaam en geest die dikwijls wordt toegeschreven aan de invloed van Descartes (1596-1650), is van meet af voorwerp van kritiek geweest. In de laatste decennia is deze kritiek in een stroomversnelling gekomen onder invloed van de neurowetenschappen en het moderne hersenonderzoek.

Vloeibare tijden

Zygmunt Bauman • Vloeibare tijden
leven in een eeuw van onzekerheid

De overgang van 'vaste' naar 'vloeibare' moderniteit heeft in de westerse samenlevingen een geheel nieuwe situatie doen ontstaan en de mens geplaatst voor uitdagingen waarmee hij nog nooit eerder werd geconfronteerd.

Subjectivity After Wittgenstein

Chantal Bax • Subjectivity After Wittgenstein
The Post-Cartesian Subject and the "Death of Man"

Moving beyond Wittgenstein's much heralded responsibility for the death of man debate begun in the course of the previous century, Subjectivity after Wittgenstein constructs a positive Wittgensteinian account of subjectivity and human nature. Drawing on his later writings, the book ranges across Wittgenstein's writings on philosophy of psychology and religion to articulate his notion of the post-Cartesian subject.

Altijd vandaag

Inez de Beaufort en Frans Meulenberg • Altijd vandaag
Dementie in de literatuur

'Mijn hele generatie heeft zijn ouders Hersenschimmen van Bernlef cadeau gegeven, in de hoop hun ontgeestelijking te bezweren, maar mijn moeder was vergeten dat zij het had gelezen,' schrijft Kees van Kooten in het boekje dat hij over de laatste jaren van zijn moeder maakte.

Over moed

Herman Beck & Karl-Wilhelm Merks (red.) • Over moed
De deugd van grenservaring en grensoverschrijding

Moed lijkt een eigenschap die vandaag de dag wat op de achtergrond is geraakt. We hechten meer waarde aan technische 'know how' dan aan moed. We vertrouwen meer op het berekenbare en beheersbare.

Disjecta

Beckett • Disjecta
Beschouwelijk werk

De beschouwelijke en kritische werken van Samuel Beckett (1906-1989) lijken zich in de periferie van zijn oeuvre te bevinden, maar niets is minder waar. Feitelijk formuleren deze overwegend vroege teksten over grote, maar vaak ook onderbelichte figuren uit de literatuur en de schilderkunst (van Dante Alighieri tot Jack Yeats) een artistiek vertrekpunt dat nauwelijks aan actualiteit heeft ingeboet, en schetsen ze op zeer uiteenlopende -doch altijd trefzekere- wijze de contouren van de radicale esthetica die ten grondslag ligt aan zijn latere romans, verhalen en toneelstukken.

Eenrichtingstraat

Benjamin • Eenrichtingstraat

'Eenrichtingstraat' is een samenstel van dromen, stellingen, invallen, aforismen en herinneringen-fragmenten die te zamen het grondplan vormen voor de filosofie van Walter Benjamin. Wandelend door een imaginaire straat gebruikt Benjamin de teksten op gevels, wegwijzers en uithangborden om een portret te schilderen van Duitsland in de jaren twintig.

Benjamin Journaal

Benjamin • Benjamin Journaal

Het Benjamin Journaal verscheen in de periode 1993-1997 vijfmaal en doet verslag van de invloed van de Duits-Joodse cultuurfilosoof Walter Benjamin (1892-1940). Het inspirerende werk van Benjamin speelt onveranderd een belangrijke rol in disciplines als literatuurkritiek, filosofie, theologie, geschiedenis en kunstgeschiedenis.

Zapdansen

Roel Bentz van den Berg • Zapdansen

Onder de noemer 'Zapdansen' werkt Roel Bentz van den Berg al sinds 1996 in NRC Handelsblad aan een unieke reeks verhalen waarin werkelijk alles - een scène uit een film of boek, actuele gebeurtenis, straattafereel, stuk muziek, moreel dilemma, gevoelskwestie of persoonlijke ervaring - het uitgangspunt kan vormen voor een even avontuurlijke als beeldende beschouwing over de krachten die ons leven gestalte geven.

Engelen in regenjas

Roel Bentz van den Berg • Engelen in regenjas

Evenals in het bekroonde Zapdansen kan in Engelen in regenjas werkelijk alles – het paard van Troje, schuttingpoëzie, een drumsolo, Karel Appel, een ontmoeting met een engel, een happy end – voor Roel Bentz van den Berg het uitgangspunt vormen voor een avontuurlijke beschouwing over de krachten die ons leven gestalte geven. Maar dit keer verhoogt hij de inzet nog eens door in een aantal speciaal voor deze bundel geschreven langere verhalen het grote, onderliggende thema van zijn werk niet alleen handen en voeten, maar ook kaken en klauwen te geven.

De tragedie

Jan Hendrik van den Berg • De tragedie
Een metabletisch onderzoek

Een tragedie is een toneelstuk met slechte afloop. Niet zelden wordt in de tragedie de rechtvaardige gestraft, of zelfs gedood, terwijl de onrechtvaardige vrijuit gaat.

Koude rillingen over de rug van Charles Darwin

J.H. van den Berg • Koude rillingen over de rug van Charles Darwin
Metabletisch onderzoek naar de oorzaak van onze verknochtheid aan de afstammingsleer

De koude rillingen, waarover dit boek gaat, teisterden Charles Darwin toen hij na de publicatie - in 1859 - van zijn befaamde boek Over het ontstaan van de soorten aan het oog dacht. Naar zijn bange vermoeden zou het oog nooit door de afstammingsleer (ook evolutietheorie genoemd) kunnen worden verklaard.

nog geen cover beschikbaar

Carolien van Bergen • Verlangen naar onsterfelijkheid

Hoe modern is het verlangen naar onsterfelijkheid nog? De kloof tussen wetenschap en religie is breed. De ziel is volgens velen te reduceren tot een verzameling hersenprocessen. Het idee van een hemel spreekt steeds minder aan. Daarmee lijkt onsterfelijkheid een ouderwets idee. Niets is minder waar.

Lachen

Henri Bergson • Lachen

Volgens de filosoof en Nobelprijswinnaar Henri bergson (1859-1941) is iets komisch als een levend organisme iets van een automaat krijgt. Deze even simpele als plausibele stelling werkt hij uit in het invloedrijke opstel Lachen. Nog steeds is het een van de meest gelezen en meest verkochte studies van het komische.

Het handwerk van de vrijheid

Peter Bieri • Het handwerk van de vrijheid
Over de ontdekking van de eigen wil

Wat betekent het voor een mens om vrij te zijn? Hoe vrij is onze wil? Betekent het dat we onvrij zijn wanneer onze levensgeschiedenis met alle daarbij behorende toevalligheden onze wil bepaalt? Van welke vrijheid gaan wij uit als wij anderen moreel beoordelen? En waarom is onze wilsvrijheid zo belangrijk?

De stem en het schrift

Maurice Blanchot • De stem en het schrift
Drie opstellen over de esthetische distantie in de vertelling, het humanisme en de toekomst van de boekcultuur

Maurice Blanchot (1907-2003) is een van de meest raadselachtige en invloedrijke figuren in de Franse literatuur na de oorlog. Zijn werk omvat zowel romans en verhalen als politieke teksten en essays op het terrein van de filosofische kritiek.

Waanzin en natuur

A. de Block • Waanzin en natuur
Over Darwin en de psychiatrie

Darwins evolutietheorie heeft een enorme impact op ons mens- en wereldbeeld. Ook in de psychiatrie spelen darwinistische thema's zoals de 'mind-body kwestie' en het 'nature-nurture debat'. De Block benadrukt dat het darwinistische standpunt rekening houdt met alle factoren - dus genen en opvoeding - en dat het darwinisme daardoor ook intrinsiek verbonden is met de psychologie en de antropologie.

Neurofilosofie

Johan A. den Boer • Neurofilosofie
Hersenen, bewustzijn, vrije wil

Onze mentale eigenschappen, zoals waarneming en geheugen, maar ook onze emoties zijn gegrond in de biologie van de hersenen. In dit boek wordt betoogd dat dit niet betekent dat de oorzaak ervan eveneens gelegen is in de hersenen.

Sporen van afwezigheid

E. Borgman & L. Hoeven • Sporen van afwezigheid
Gedenken in stemmen, stenen en stilte

Een fijnzinnig boek over de herinneringscultuur 'na Auschwitz'. Erik Borgman en Liesbeth Hoeven geven door middel van een reeks korte literaire bespiegelingen aan wat nu de bijzondere waarde en blijvende betekenis van het gedenken uitmaakt. Dit boek verkent in gesprek met velen, onder wie Anne Frank, uiteindelijk de stilte als ruimte van herinnering.

Het geniale dier

René ten Bos • Het geniale dier
Een andere antropologie

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen mens en dier en hoe verhouden zij zich tot elkaar? Deze cruciale vraag, die Aristoteles zichzelf al stelde, is het uitgangspunt van dit boek. Het beschrijft de wereldwijde gevolgen van de menselijke neiging om de natuur een handje te helpen en te perfectioneren.

nog geen cover beschikbaar

A.P. Bos • In de greep van de Titanen
Inleiding tot een hoofdstroming van de Griekse filosofie

Een aantal denkers uit de Griekse filosofie en het vroeg-christelijke traditie worden in dit boek behandeld aan de hand van het thema "titanisch zin-perspectief".

De vertroosting van de filosofie

Ancius Boëthius • De vertroosting van de filosofie

Ancius Manlius Torquatus Severinus Boëthius (480-526) schreef De vertroosting van de filosofie (De consolatione philosophiae) in de kerkers in Pavia, in afwachting van de uitvoering van het doodvonnis wegens hoogverraad dat over hemwas uitgesproken. In de vijf boeken die het werk telt, behandelt hij belangwekkende filosofische kwesties als de rol van de fortuin, de mogelijkheid van het Godsbewijs en het probleem van de vrije wil.

Meister Eckhart

Marcel Braekers • Meister Eckhart
Mysticus van het niet-wetende weten

Dit boek gaat over mystiek, maar het gaat evengoed over het dagelijkse leven, over de dingen die je daarin tegenkomt, over verlangens en dromen, over openheid en onbevangen luisteren naar elkaar, en over luisteren en wachten om iets van de oergrond te ondervinden waarop alles is gefundeerd.

Op doorreis

Rosi Braidotti • Op doorreis
Nomadisch denken in de 21e eeuw

Het werk van Rosi Braidotti biedt filosofisch geïnteresseerden een nieuw instrumentarium. Filosoferen berust op de ontvankelijkheid voor het nomadische in ons: wij zijn onderweg. Braidotti analyseert en verbeeldt de hedendaagse samenleving als een domein waarin wij radicaler dan ooit de vraag kunnen stellen: wie willen wij worden?

Tales of the Mighty Dead

Robert B. Brandom • Tales of the Mighty Dead
Historical Essays in the Metaphysics of Intentionality

A work in the history of systematic philosophy that is itself animated by a systematic philosophic aspiration, this book by one of the most prominent American philosophers working today provides an entirely new way of looking at the development of Western philosophy from Descartes to the present.

Bloeiend puin

Anneke Brassinga • Bloeiend puin
Essays & ander proza

Anneke Brassinga's vierde prozabundel, geschreven in de voor haar zo kenmerkende geconcentreerde stijl, bevat beschouwingen over door haar geliefde schrijvers als Leopold, Ouwens, Diderot, Proust en Casanova, overpeinzingen over liefde en de betekenis van kunst, over utopie, verlies, regen, wind, verdriet en kou en een vijftal essays over lezen en schrijven.

Van waarheid naar veiligheid

Gabriël van den Brink • Van waarheid naar veiligheid
Twee lessen voor een door angst bevangen burgerij

Veiligheid is vandaag de dag een allesoverheersend thema. Dat komt niet alleen doordat we met nieuwe gevaren worden geconfronteerd, maar ook en vooral omdat het ons aan innerlijke zekerheden ontbreekt. De auteur: 'Ik zou het toejuichen als de elite opnieuw een groot verhaal vertelt.'

Staat van tederheid

Remko van Broekhoven • Staat van tederheid
Tussen beest en supermens

Het schrijnende contrast tussen de fraai geformuleerde maatschappelijke idealen en de vaak beestachtige werkelijkheid: dat is hét tergende thema van onze moderne mediatijd.

Gij zult rijk worden!

Pascal Bruckner • Gij zult rijk worden!
Misère van de economische mens

Na het succes van Gij zult gelukkig zijn! (Boom 2001) schittert Pascal Bruckner opnieuw met zijn heldere eenvoud en zet hij vraagtekens achter onze uitroeptekens. Nu geloof en ideologie teloorgegaan lijken, rest ons nog één religie: de economie. Bruckner trekt tegen deze ontwikkeling in onze 'postmoderne' cultuur ten strijde en zoekt een uitweg uit het 'economisme'.

Ik en jij

Martin Buber • Ik en jij

Ik en Jij van Martin Buber geldt als een van de weinige authentieke mystieke teksten van de moderne tijd. Buber zoekt in dit klassieke werk, dat de vrucht is van zijn kennismaking met het chassidisma, op poëtisch wijsgerige wijze naar een nieuwe spirituele verhouding tussen mens en mens, tussen mens en wereld, en tussen mens en God.

Verhalen om over na te denken

Jorge Bucay • Verhalen om over na te denken

Bucay neemt de lezer mee op zijn reis langs verschillende typen mensen, die op verbluffende wijze de grote en kleine waarheden van het leven onder ogen krijgen.

The Psychic Life of Power

Judith P. Butler • The Psychic Life of Power
Theories in Subjection

As a form of power, subjection is paradoxical. To be dominated by a power external to oneself is a familiar and agonizing form power takes. To find, however, that what ìoneî is, one's very formation as a subject, is dependent upon that very power is quite another.

Kikker gaat fietsen!

Maarten van Buuren • Kikker gaat fietsen!
Of over het leed dat leven heet

Het verhaal van een vooraanstaand intellectueel die in een depressie raakte - en daar weer uitkwam

De mens in opstand

Albert Camus • De mens in opstand

De beroemde Franse schrijver en filosoof Albert Camus beschouwde De mens in opstand als zijn belangrijkste boek. Het is een diepgaand essay over de ontsporingen van het revolutionaire denken, vanaf de Franse revolutie tot en met de concentratiekampen van Auschwitz en Kolyma.

The Cambridge Companion to Simone de Beauvoir

Claudia Card (ed.) • The Cambridge Companion to Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir was a philosopher and writer of notable range and influence whose work is central to feminist theory, French existentialism, and contemporary moral and social philosophy.

Taal en mythe

Ernst Cassirer • Taal en mythe

In zijn befaamde opstel Taal en mythe laat de Duitse filosoof Ernst Cassirer zien hoe ‘symbolische en mythische vormen’ ons spreken en handelen bepalen. Een van die vormen is volgens hem het symbool God. Cassirers sleuteltekst verschijnt nu eindelijk in een Nederlandse vertaling.

Heidegger en het hangbuikzwijn

Thomas Cathcart & Daniel Klein • Heidegger en het hangbuikzwijn
humoristische beschouwingen over leven, dood, hiernamaals en alles ertussenin

Creperen, de geest geven, de pijp uitgaan, het loodje leggen, het anker lichten en de steven westwaarts keren. Het onderwerp ‘dood’ heeft mensen sinds het begin der tijden achtervolgd, geobsedeerd en gefascineerd.

Archeologie van de kick

Lieven de Cauter • Archeologie van de kick
Over moderne ervaringshonger

De moderne mens is verslaafd aan ervaring. Hij verzamelt belevenissen: door avonturen en avontuurtjes, toerisme, sport, door snelheidsmachines, verdovende middelen. Wellicht onder druk van de technologie en het alsmaar versnellende levensritme zoekt hij naar steeds sterkere prikkels. Deze verheviging is af te lezen aan de opeenvolgende nieuwe woorden voor de gewaarwordingen: sentimentaliteit, belevenis, inleving, shock, kick.

Humanisme

Paul Cliteur • Humanisme
een hoorcollege over vrijdenken, atheïsme, politiek en moraal

Wat is humanisme? Vanuit welke cultuur en filosofie is het humanisme ontstaan en hoe heeft de humanistische gedachte vorm gekregen? In dit hoorcollege wordt een beeld gegeven van het humanisme aan de hand van vier thema’s die in de humanistische traditie een belangrijke rol spelen: atheïsme, vrijdenken, de scheiding van moraal en religie en het ideaal van de religieus neutrale staat. Op meeslepende wijze toont Paul Cliteur de blijvende betekenis van het humanisme in de mondiale cultuur.

Meditaties bij een machine

Paul Cortois • Meditaties bij een machine
Een andere inleiding in de filosofie

Welke zijn de fundamentele menselijke interesses? Zijn we in alles voortgedreven door kennisdrang? Of door het motief van de drang tot beheersing van onze omgeving, zoals die blijkt uit de expansie van de techniek op alle terreinen, ons eigen lichaam inbegrepen? Of door iets anders nog, dat méér met belichaming en bewogenheid heeft te maken?

Meesters en discipelen

Paul Cortois & Walter van Herck (red.) • Meesters en discipelen
Reflecties op een vergeten relatie

Een van de belangrijkste relaties die een mens kan hebben, is een relatie waarin hij iets van een ander leert. Dat kan gebeuren in een geformaliseerde context van instructie, maar ook gewoon door menselijke nabijheid, imitatie en volgzaamheid. Deze relatie staat in onze cultuur onder zware druk.

Humor

Simon Critchley • Humor

Humor is een fascinerend, prachtig geschreven en komisch boek over wat humor ons kan vertellen over onze menselijke natuur. Van de oudheid tot aan de moderne tijd en puttend uit het werk van een breed scala aan auteurs, in het bijzonder Swift, Sterne, Shaftesbury, Bergson, Beckett en Freud, keert Humor het komische binnenstebuiten en onthult ons een smakelijk inzicht in wat we grappig vinden.

Over mijn lijk

Simon Critchley • Over mijn lijk
wat filosofen en hun dood ons leren

De dood is zelden uit de gedachten van de filosoof: filosoferen is leren te sterven. Maar wat te zeggen van de dood van de grote filosofen zelf? Hun dood is een aaneenrijging van dwaasheid, gekte, zelfmoord, moord, pech, pathos, platitude en soms zwarte humor. A

De wereldburger bestaat niet

René Cuperus • De wereldburger bestaat niet
waarom de opstand der elites de samenleving ondermijnt

We leven in gevaarlijke tijden. De internationale kredietcrisis heeft ons in de eerste echte globaliseringscrisis gestort. Dat is niet alleen een financieel - economische crisis, maar ook een sociale en morele crisis.

De vergissing van Descartes

Antonio Damasio • De vergissing van Descartes
Gevoel, verstand en het menselijk brein

Uw hersenen hebben uw emoties nodig. Uw hersenen denken, berekenen en beslissen, maar dat zijn dezelfde hersenen die lachen, huilen, liefhebben of verafschuwen. Antonio R. Damasio is hoogleraar neurologie aan de Universiteit van Iowa. Hij put uit zijn ervaringen met patiënten om te laten zien hoe het ontbreken van gevoel ons denkvermogen kan aantasten, en welke rol de emoties spelen bij de vorming van ons wereldbeeld. De vergissing van Descartes is zowel in menselijk als in wetenschappelijk opzicht een wijs boek, dat getuigt van groot optimisme en vertrouwen in de menselijke geest.

Het zelf wordt zich bewust

Antonio Damasio • Het zelf wordt zich bewust
Hersenen, bewustzijn, ik

Een van ’s werelds belangrijkste neurowetenschappers buigt zich over een onderwerp dat neurologen, psychologen, gedragswetenschappers en filosofen sinds mensenheugenis bezighoudt: het ontstaan en de aard van het menselijk bewustzijn. Op basis van zijn meest recente wetenschappelijke onderzoek voert Antonio Damasio een vernieuwende visie op de ontwikkeling en de functie van ons bewustzijn aan.

Het gelijk van Spinoza

Antonio Damasio • Het gelijk van Spinoza

Wat gebeurt er in de hersenen wanneer we de mentale verschijnselen ondergaan die we gevoelens noemen? En wat is eigenlijk het nut van gevoelens, op individueel en sociaal vlak?
Damasio's stelling is dat emoties manifestaties zijn van lichamelijke reacties op gebeurtenissen binnen en buiten het lichaam.

Ik voel dus ik ben

Antonio R. Damasio • Ik voel dus ik ben
hoe gevoel en lichaam ons bewustzijn vormen

In dit ambitieuze en vlot leesbare boek schetst Antonio R. Damasio zijn briljante hypothesen over het ontstaan en de vorming van het menselijk bewustzijn. In de traditie van grote denkers als Spinoza, Hobbes en Darwin benadrukt hij het grote belang van natuurlijke selectie en evolutie voor zijn theorie dat de menselijke geest ontsproten is uit biologische wortels. Damasio maakt ruimschoots gebruik van neurolopsychologische experimenten en klinische ervaringen met patiënten.

nog geen cover beschikbaar

Marc de Kesel • Niets dan liefde
Het vileine wonder van de gift

Wat is liefde? Het gelukzalige gevoel dat iemand van je houdt? Of het pijnlijk hunkeren naar een onmogelijke liefde? Ons woord ‘liefde’ betekent beide tegelijk. Het is de Eros van het onvervulde verlangen én de Amor van de vervulling, inclusief die van de Amor Dei, ‘de liefde Gods’. Wie tot de kern van de liefde wil doordringen,stoot onvermijdelijk op die dubbelheid, een dubbelheid die haar geheim pas prijsgeeft als je er het fenomeen van de gift in herkent — het subtiele spel van ‘geven, krijgen en ontvangen’.

Zizek

Marc de Kesel • Zizek

Slavoj Žižek (1949) is een van de meest besproken en omstreden filosofen van de laatste jaren. Waar de een hem binnenhaalt in de avant-garde van de kritische filosofie, serveert de ander hem af als een clown en charlatan.

Het groteske

J. de Visscher • Het groteske
Verschijningsvormen en betekenissen van menselijke excentriciteit

Het groteske heeft in kunst en literatuur steeds een merkwaardige plaats gekregen. In dit boek gaat het niet zozeer om deze specifiek artistieke of literaire stijlfiguur van het groteske, maar veeleer om de wijze waarop het meer in het algemeen tot de menselijke gedragingen of situaties behoort.

Toewijding

Jacques de Visscher • Toewijding
Voorbij autonomie en zelfbeschikking

Als moderne mensen zijn wij ontvoogd en vrij - vrij, omdat we ons hebben bevrijd van wat ons van onszelf vervreemdt en van wat onze mogelijkheden inperkt. We hebben recht op eigen keuzes en eigen meningen, we willen vooral de zelfstandigheid waarmaken waartoe we zijn opgevoed.

Onderkennen wat beschikbaar is

Jacques De Visscher • Onderkennen wat beschikbaar is
Een niet zo nieuwe taak voor onze tijd

Een essay over onderwijs, vorming en mensbeelden.

Naaktgeboren

Jacques De Visscher • Naaktgeboren
Over herbergzaamheid, lijfelijkheid, subjectiviteit en wereldlijkheid: een wijsgerig-antropologisch essay

Het naakt geboren zijn van de mens is het symbool van de subjectiviteit die niet alleen kwetsbaarheid betekent, maar ook gevoeligheid en openheid voor de wereld.

Tien stellingen tegen Confucius

Carine Defoort & Nicolas Standaert (red.) • Tien stellingen tegen Confucius
Het pleidooi van de Chinese wijsgeer Mozi

Mozi (Meester Mo; Micius) behoort tot de grootste filosofen uit de Chinese geschiedenis. Hij leefde van ca. 470 tot 391 v.Chr. en was een tegendraads denker die school heeft gemaakt met de beweging van het mohisme. Alleen al omwille van het toenmalige succes van zijn uitdagende stellingen verdient deze on-Chinese wijsgeer onder de vroege Chinese denkers meer aandacht dan hij tot nu toe genoten heeft: want ondanks het feit dat zijn filosofie niet bestand bleek tegen het overheersende confucianisme heeft hij China grondig beïnvloed.

De depressie-epidemie

Trudy Dehue • De depressie-epidemie
Over de plicht het lot in eigen hand te nemen

Trudy Dehue bespreekt de geschiedenis van neerslachtigheid. Is depressie een biologisch bepaalde ziekte die nu pas goed herkend en behandeld wordt? Praten de hulpverlening en de farmaceutische industrie ons psychische stoornissen aan? Of bracht de verzorgingsstaat mentale kleinzerigheid op grote schaal?

Difference And Repetition

Gilles Deleuze • Difference And Repetition

This is a classic contemporary philosophy and a key work in the oeuvre of Gilles Deleuze. It is a brilliant exposition of the critique of identity, and indentity that limits human activity and thought, and it develops two key concepts; pure difference and complex repitition.

Foucault

Gilles Deleuze • Foucault

In Foucault, Deleuze presents one of the most incisive and productive analyses of the work of Michel Foucault. This is a crucial examination of the philosophical foundations and principal themes of Foucault's work, providing a rigorous engagement with Foucault's views on knowledge, punishment, power, and the nature of subjectivity.

Anti-Oedipus

Gilles Deleuze & Félix Guattari • Anti-Oedipus

Western society’s innate herd instinct has allowed the government, the media, and even the principles of economics to take advantage of each person’s unwillingness to be cut off from the group.

Anti-Oedipus

Gilles Deleuze & Félix Guattari • Anti-Oedipus
Kapitalisme en schizofrenie I

Anti-Oedipus is het eerste deel van Deleuzes en Guattari's politiek-filosofische hoofdwerk in twee delen 'Kapitalisme en Schizofrenie'. Dertig jaar na zijn verschijnen heeft het nog niets van zijn politieke en filosofische betekenis verloren, integendeel: in tijden van globaal kapitaal, algemene verrechtsing en woekerend neo-obscurantisme lijkt het actueler en dringender dan ooit.

De wereldomwandelaar

Govert Derix • De wereldomwandelaar

Terwijl de menselijke omgang met de planeet definitief in het honderd loopt, wandelt één man om de wereld... en ontdekt de Theorie van Alles en daarmee de sleutel tot de versmelting van wetenschap, spiritualiteit en politiek. Gedreven door oneigentijdse vragen onderneemt de jonge sterrenkundige Alexander Solomon vanuit Santiago de Compostela zijn grootste pelgrimage.

Holofaust

Govert Derix • Holofaust
luisteren naar de stilte onder de crisis

Onze kinderen en kleinkinderen zullen ons beoordelen op de vraag of wij zagen wat er aan de hand was, en zich afvragen waarom wij in weerwil van onze analyses collectief de handdoek in de ring gooiden. Soms krijg je de indruk dat we onderworpen zijn aan een duivelse voorzienigheid die de aanstaande ontdekking van de Theorie van Alles laat samenvallen met het passeren van een point of no return waarachter er niets meer over is om nog onze hoop op te vestigen: het zien van het licht en het aanbreken van de duisternis in één oogwenk geconcentreerd."

Charisma

Willem Derkse, Petran Kockelkoren, Sjaak Koenis, Mirjam de Baar, René ten Bos, Antoon Braeckman, Marc De Kesel, Henk Tieleman, Grahame Lock en Dick Pels • Charisma
De fascinatie van leiders

Is charisma een psychologische eigenschap of een kwaliteit die een gemeenschap aan een persoon toekent? Valt charisma te leren of blijft het een al dan niet gewenst geschenk? Gave of eigenschap, charisma is meer dan populariteit of beroemdheid. Het is zeldzaam en maakt uitzonderlijke krachten los. Dit boek bevat divere beschouwingen over het raadselachtige fenomeen charisma.

De gave van de dood

Jacques Derrida • De gave van de dood

Tot de belangrijkste recente werken van de vorig jaar overleden filosoof Jacques Derrida behoort Donner la mort waarvan wij hierbij de Nederlandse vertaling aanbieden. In dit essay geeft Derrida een fascinerende kritische beschouwing over religie en ethiek aan de hand van teksten van de Tsjechische filosoof Jan Patocka en de Deense denker Sören Kierkegaard.

Macht en Verzet

Rob Devos • Macht en Verzet
Het subject in het denken van Michel Foucault

Michel Foucault is bekend geworden als de filosoof die 'de dood van de mens' proclameerde. Hij wilde afrekenen met het humanisme dat het denken na de Tweede Wereldoorlog domineerde en waar Jean-Paul Sartre model voor stond. Door die breuk creëerde hij echter de ruimte om de historische wording van het moderne subject te bestuderen en zijn actuele plaats ter discussie te stellen.

Honger van de geest

Hans Dijkhuis • Honger van de geest

Hoe werkt de menselijke geest? Bijna alle grote filosofen hebben zich met deze vraag beziggehouden. Zij waren ook uitstekende psychologen en hun bevindingen zijn nog altijd actueel. De menselijke geest is vaak voorgesteld als een soort kennismachine, een werktuig in dienst van het lichamelijke leven. Van oudsher hebben filosofen de geest echter ook een `eigen leven' en een eigen levensbehoefte toebedacht.

De herontdekking van de ziel

Herman de Dijn • De herontdekking van de ziel
Voor een volwaardige kwaliteitszorg

Een van de problemen van de moderne mens is dat hij koste wat kost ontsnappen wil aan de bindingen van de traditie en de willekeur van het lot. Daartoe ontwikkelde hij een kijk op en een omgang met de werkelijkheid die op meesterschap en beheersing zijn gericht. De obsessie met totale kwaliteitszorg is daarvan de ultieme ontwikkeling.

Religie in de eenentwintigste eeuw

Herman de Dijn • Religie in de eenentwintigste eeuw
Kleine handleiding voor voor- en tegenstanders

Nog niet zo lang geleden dachten verlichte geesten dat de religie definitief op haar retour was, of althans hoogstens nog in enkele reservaten aan de rand van de Nieuwe, Moderne Wereld zou overleven. Maar die conclusie bleek voorbarig. Waar in Europa de gevestigde godsdienst met stille trom leek te verdwijnen, doken onmiddellijk allerlei religieuze groepen op die op elke verlichte geest als een veel groter dreiging dan de traditionele religies zouden moeten overkomen.

Depressie & psychodynamiek

Jos Dirkx & Nelleke Nicolai (red.) • Depressie & psychodynamiek

De opmars van depressie lijkt niet te stuiten,ondanks verschillende evidence-based behandelmethoden.Maar is depressie wel een ziekte en komt het echt zoveel voor,of hebben we gewoon verdriet een psychiatrisch etiket gegeven? Missen de huidige behandelingen mogelijk iets essentieels?

Het leven als kunstwerk

Joep Dohmen • Het leven als kunstwerk
Essay van de Maand van de Filosofie 2008

Waarom zou niet ieder van zijn leven een kunstwerk maken?' Deze vraag van Foucault inspireert Joep Dohmen tot een hartstochtelijk pleidooi voor een stijlvol, waarachtig leven.
Hij bindt de strijd aan met het paternalisme van links en rechts, met de moraal van vrijheid-blijheid die al een halve eeuw onze harten en hoofden bezet houdt, met dominante levenshoudingen zoals onverschilligheid, cynisme, sentimentalisme en fundamentalisme.

Exploring Humans

Hans Dooremalen, Herman de Regt en Maurice Schouten • Exploring Humans
An introduction to the philosophy of the social sciences

Exploring Humans is een volledig overzicht van de belangrijkste stromingen in de wetenschapsfilosofie tot en met de eenentwintigste eeuw. Het is een uitstekende inleiding in de wetenschapsfilosofie voor studenten sociale en economische wetenschappen.

Rousseau en ik

Maarten Doorman • Rousseau en ik
Over de erfzonde van de authenticiteit

In 2012 is het 300 jaar geleden dat Rousseau werd geboren. En hij is nog altijd onder ons, nu meer dan ooit. Want Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) is de uitvinder van het ik zoals wij dat sinds meer dan twee eeuwen nastreven en dat ik staat hoog op de agenda. In de politiek, de kunst, het onderwijs, op tv en in ons eigen leven.

De romantische orde

Maarten Doorman • De romantische orde

We leven nog steeds in de romantiek en het lukt ons niet ons daaraan te ontworstelen. We zijn gefascineerd door het verleden, wantrouwen wetenschap en techniek, geloven nog altijd in de beloftes van de kunst. Een romantisch nationalisme bloeit als nooit tevoren. In De romantische orde zet Maarten Doorman uiteen dat de kracht van de romantiek schuilt in haar dynamiek.

Wilsbekwaamheid

Neelke Doorn • Wilsbekwaamheid
Weldoen, autonomie, identiteit

Wanneer kan een patiënt wilsbekwaam worden geacht? Onder welke omstandigheden moet de wilsbekwaamheid van een patiënt vastgesteld worden? En wat is de rol van de behandelaar hierbij? Er is nog weinig consensus over de antwoorden op deze vragen.
Wilsbekwaamheid gaat in op het debat in de medisch-ethische en juridische literatuur, inclusief een schets van de vigerende juridische kaders.

Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt

Douwe Draaisma • Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt
Over het autobiografisch geheugen

In het autobiografische geheugen tekenen we onze persoonlijke lotgevallen op. Het is het register dat we raadplegen als iemand ons vraagt wat onze vroegste herinnering is, hoe het huis eruit zag waar we als kind hebben gewoond of wat het laatste boek is dat we hebben gelezen. Het autobiografische geheugen groeit samen met ons op. Het is onze intiemste metgezel, maar stelt ons ook voor vragen.

Ontregelde geesten

Douwe Draaisma • Ontregelde geesten

Psychiaters en neurologen eren hun vakgenoten door vernoeming. Alois Alzheimer, James Parkinson, Sergei Korsakov, Georges Gilles de la Tourette, Hans Asperger: ze zijn van mensen van vlees en bloed veranderd in namen die nu verwijzen naar een ziekte, een syndroom, een autistische aandoening. Daarbij leverden ze hun voornaam in en al snel ook de rest: de herinnering aan hun leven en de omstandigheden van hun ontdekkingen.

Vergeetboek

Douwe Draaisma • Vergeetboek

Waarom hebben we zo'n slecht geheugen voor dromen? Bestaat verdringen? Wat gebeurt er met gedeelde herinneringen als degene waar je die herinneringen mee deelde er niet meer is? Hoe kan het dat een collega wel úw idee heeft onthouden, maar vergeten is dat het úw idee was?

Vergeetboek

Douwe Draaisma • Vergeetboek

Waarom hebben we zo'n slecht geheugen voor dromen? Bestaat verdringen? Wat gebeurt er met gedeelde herinneringen als degene waar je die herinneringen mee deelde er niet meer is? Hoe kan het dat een collega wel uw idee heeft onthouden, maar vergeten is dat het úw idee was?

Ontregelde geesten

Douwe Draaisma • Ontregelde geesten

Psychiaters en neurologen eren hun vakgenoten door vernoeming. Alois Alzheimer, James Parkinson, Sergei Korsakov, Georges Gilles de la Tourette, Hans Asperger: ze zijn van mensen van vlees en bloed veranderd in namen die nu verwijzen naar een ziekte, een syndroom, een autistische aandoening. Daarbij leverden ze hun voornaam in en al snel ook de rest: de herinnering aan hun leven en de omstandigheden van hun ontdekkingen.

Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt

Douwe Draaisma • Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt
Over het autobiografische geheugen

In het autobiografische geheugen tekenen we onze persoonlijke lotgevallen op. Het is het register dat we raadplegen als iemand ons vraagt wat onze vroegste herinnering is, hoe het huis eruit zag waar we als kind hebben gewoond of wat het laatste boek is dat we hebben gelezen. Het autobiografische geheugen groeit samen met ons op. Het is onze intiemste metgezel, maar stelt ons ook voor vragen.

De heimweefabriek

Douwe Draaisma • De heimweefabriek
Geheugen, tijd en ouderdom

Wijsheid komt met de jaren. Maar vergeetachtigheid gaat haar voor. En daarom zetten we alles in om ons geheugen scherp te houden, van braintraining tot vitaminepreparaat. Maar is het zinvol, al die hersengymnastiek? Douwe Draaisma neemt het op voor het oude geheugen. Met oog voor detail ontzenuwt hij de gemeenplaatsen over het brein en vertelt op liefdevolle wijze het ware verhaal over de dingen die voorbij gaan.

Macht der gewoonte

Charles Duhigg • Macht der gewoonte

Hoe leren we onze slechte gewoontes af? Hoe buiten we onze goede gewoontes uit? Een fascinerend boek over de werking van het brein.

Zij denkt dus zij bestaat

Manon Duintjer (red.) • Zij denkt dus zij bestaat
Over vrouwen, mannen en denken

Denken vrouwen anders dan mannen? Bestaat er zoiets als een vrouwelijke filosofie? In Zij denkt dus zij bestaat laten vijftien filosofes vanuit hun ervaring, kennis en specialisatie hun licht schijnen over het denken van vrouwen.

Gesprekken over de liefde

Leone Ebreo • Gesprekken over de liefde

Wat is liefde? Deze fascinerende vraag, ontelbare malen door filosofen gesteld en beantwoord, vormt het onderwerp van het invloedrijke 'Gesprekken over de liefde' van Leone Ebreo (ca. 1460-1525). Ebreo, een Joodse intellectueel en begaafd arts, verzamelde gedachten over liefde uit verschillende culturen en leerde haar vanuit verschillende perspectieven te beschouwen: liefde was in zijn ogen een onderwerp voor de wetenschap, maar ook voor de theologie, de metafysica en zelfs voor de astrologie.

Gegrepen door emoties

Paul Ekman • Gegrepen door emoties
Wat gezichten zeggen

Met nieuw hoofdstuk over leugens en emoties
Winnaar Intermediair Wetenschapsboekenprijs 2004

Lof der Zotheid

Desiderius Erasmus • Lof der Zotheid

Lof der Zotheid werd in 1509 geschreven en sedertdien is het onverminderd populair gebleven. Het tekent een onvergetelijk portret van de mensheid, via een lofrede van de godin Zotheid op zichzelf.

Erasmus

Desiderius Erasmus • Erasmus
Een portret in brieven

Eerste omvangrijke bloemlezing van tot dusver niet vertaalde brieven van Erasmus, die tezamen een levendig, gevarieerd en uitgebalanceerd portret vormen van de grote humanist die de Europese cultuur van zijn tijd tot aan onze tijd diepgaand heeft beïnvloed.

Clio's kerstening

Guido Everts • Clio's kerstening
Pedagogische literatuurkritiek van Plato tot Luther

Waardoor is het pedagogische verhaal zijn centrale positie in het onderwijs kwijt geraakt? Door alle eeuwen heen heeft een vaststaande reeks verhalen over historische of mythologische helden ertoe gediend om kinderen in te leiden in de hoofdzaken van hun cultuur. In standaardwerken van grote denkers als Plato, Aristoteles, Augustinus, Erasmus, Luther, Comenius en Rousseau vonden we commentaren op het pedagogische verhaal die vaak eeuwenlang gezaghebbend zijn geweest. In de secundaire literatuur van onze tijd echter krijgen de betreffende passages weinig, soms geen enkele aandacht.

De wijsheid van de liefde

Alain Finkielkraut • De wijsheid van de liefde

In De wijsheid van de liefde overdenkt Alain Finkielkraut de relatie tot de medemens in navolging van zijn leermeester Emmanuel Levinas (1906-1995). Deze relatie wordt niet bepaald door strijd, zoals de existentialisten meenden; evenmin door idyllische roes, zoals de romantici dachten, maar door zorg voor de Ander, aldus Levinas. Onttrekken we ons aan die zorg, dan verzinkt ons bestaan in leugenachtigheid. Finkielkraut past deze stellingname toe op het heden.

Discipline, toezicht en straf

Foucault • Discipline, toezicht en straf
De geboorte van de gevangenis

Michel Foucault (1926-1984) heeft het buitengewone talent om zelfs in de meest onschuldige sociale omgeving de werking van de macht bloot te leggen. Dat zijn observaties in dit inmiddels dertig jaar oude werk voor onze tijd nog niets aan scherpte hebben verloren, is een indrukwekkend bewijs van dit talent. Discipline, toezicht en straf: de geboorte van de gevangenis beschrijft hoe het karakter van de straf sinds de Middeleeuwen verschoof van de fysieke lijfstraf naar het straffen van de geest, met morele disciplinering als doel.

Geboorte van de kliniek

Michel Foucault • Geboorte van de kliniek
Een archeologie van de medische blik

In 1963 verscheen bij Presses Universitaires de France een boek dat een absolute doorbraak betekende in het denken over menselijke kennis als historische factor: Geboorte van de kliniek. Een archeologie van de medische blik van Michel Foucault. Het verschijnt nu in een volledig geactualiseerde vertaling in de reeks Grote Klassieken.

De woorden en de dingen

Michel Foucault • De woorden en de dingen

De woorden en de dingen veranderde ons denken over taal en werkelijkheid, over de rol van de mens in cultuur en geschiedenis op een fundamentele wijze. Het werd daardoor een van de toonaangevendste documenten van onze tijd.

Breekbare vrijheid

Michel Foucault • Breekbare vrijheid
Teksten en interviews

Ter gelegenheid van Michel Foucaults twintigste sterfjaar wordt het succesvolle Breekbare vrijheid (1996/98) nu opnieuw uitgebracht, aangevuld met andere kernteksten van de befaamde Franse filosoof. Een heldere inleiding completeert het boek.

Het onbewuste

Sigmund Freud • Het onbewuste

Met het onbewuste introduceerde Freud een begrip dat alle facetten van ons doen en denken doordesemt. Zijn belangrijkste verhandeling hierover, ‘Het onbewuste’, verschijnt nu met elf andere teksten als zesde deel van De Kleine Sigmund Freudbibliotheek.

De nieuwe mens

Francis Fukuyama • De nieuwe mens
Onze wereld na de biotechnologische revolutie

Genetisch gemanipuleerd voedsel; nieuwe voortplantingstechnieken; klonen; nieuwe geneesmiddelen voor dodelijke ziekten; steeds langer leven. In de biotechnologie lijkt alles te kunnen. Nu reeds zijn bovenstaande zaken werkelijkheid, en nog veel meer ligt in het verschiet.
Wat in dit opzicht op ons afkomt is veelbelovend, en tegelijk angstaanjagend.

De droom van mr. Ariyoshi

J.H. Galjaard • De droom van mr. Ariyoshi
over informatisering en maakbaarheid van mensen

Terwijl alom maakbaarheid van de samenleving als een achterhaald denkbeeld wordt beschouwd lijkt maakbaarheid van 'nieuw leven' dichterbij te komen. De recente term 'ontwerpbiologie' duidt hierbij op vergaande pretenties en mogelijkheden, zowel met betrekking tot het leven in het algemeen als mensen in het bijzonder.

De mens is een dier dat kan denken

Piet Gerbrandy (samenstelling en inleiding) • De mens is een dier dat kan denken
Een bloemlezing uit de Griekse en Romeinse filosofie

In het antieke straatbeeld was een filosoof herkenbaar aan zijn uiterlijk, zoals bij ons een orthodoxe jood of een punk. Filosofie was een trendy bezigheid, geliefd bij de bovenlaag van de bevolking en, zoals het droeve lot van Sokrates bewijst, gevreesd door de machthebbers.

Knock-out

Rein Gerritsen • Knock-out
De zieke ziel

Knock-out is het levensverhaal van een in meerdere opzichten beschadigd mens, die over een indrukwekkende veerkracht beschikt. Rein Gerritsen vertelt met de nodige distantie en zelfkritiek over de eerste vijfentwintig jaren van zijn leven.

Deleuze & Guattari

Philip Goodchild • Deleuze & Guattari
An Introduction to the Politics of Desire

This accessible book examines critically the writings of Deleuze and Guattari, clarifying the ideas of these two notoriously difficult thinkers without over-simplifying them.

De kleine filosoof

Alison Gopnik • De kleine filosoof
Wat het kinderbrein ons vertelt over waarheid, liefde en de zin van het leven

Hoe ervaren baby's de wereld? Voelt een tweejarige al empathie? Waarom gelooft een driejarig meisje rotsvast in een verzonnen vriendje? Door te begrijpen hoe baby's en jonge kinderen denken, krijgen we nieuwe antwoorden op fundamentele vragen over bewustzijn, identiteit, liefde, moraal en de zin van het leven.

Het leven volgens Rutger Kopland

J. Goud (red.) • Het leven volgens Rutger Kopland
Onze vluchtige plek van de waarheid

Dat Rutger Kopland (1934) tot de belangrijkste moderne Nederlandstalige dichters behoort, is onomstreden. Naast zijn werk als biologisch psychiater en hoogleraar, publiceerde hij veertien dichtbundels en een drietal boeken met literaire essays. Ze worden door een opvallend breed publiek gelezen en zijn met tal van literaire prijzen en eredoctoraten bekroond. Koplands poëzie vertolkt een aardse spiritualiteit, die de lof van de oppervlakkigheid zingt maar de echo van wat verdwenen is blijft opvangen.

Friedrich Nietzsche - chaos en [ver]wording

Peter de Graeve • Friedrich Nietzsche - chaos en [ver]wording

Enkele jaren geleden werd de honderdste sterfdag van Nietzsche herdacht. Tientallen congressen en een veelvoud aan publicaties werden aan de herdenking gewijd - een bewijs, voorzover nodig, van de niet-aflatende belangstelling voor deze filosoof.

Spirituele filosofie en de ziel

Jacques Graste • Spirituele filosofie en de ziel
Mystieke teksten met Simone Weil als gids

Er is in deze tijd sprake van een groeiende belangstelling voor spiritualiteit. Dit boek gaat in op een aantal belangrijke aspecten van het spirituele leven, in het bijzonder de ontwikkeling van de ziel. Het betreft hier de overgang van een ik-gerichtheid naar het perspectief van de werkelijkheid als zodanig. Het 'hier en nu' wordt niet langer gezien en ervaren vanuit het gezichtspunt van het 'ik', maar vanuit het perspectief van het geheel.

Het Onsterfelijkheidscomité

John Gray • Het Onsterfelijkheidscomité

John Grays prikkelende nieuwe boek is een briljante analyse van de pogingen van de mensheid om te gaan met haar eenzame plek in de kosmos. Tegelijk vertelt het de vaak obscure geschiedenis van het streven naar onsterfelijkheid. Zo vertelt hij het verhaal van de spiritistische bewegingen onder Engelse intellectuelen en politici die geloofden dat wij kunnen communiceren met de doden. En hij schetst hoe communistische wetenschappers van het 'Onsterfelijkheidscomité' geloofden dat ze de mensheid konden bevrijden van de dood.

Provocaties

John Gray • Provocaties
Gedachten over vooruitgang en andere illusies

In Provocaties heeft John Gray opnieuw een vlijmscherpe en prikkelende verzameling reflecties op de menselijke conditie bijeengebracht. Of hij nu schrijft over de toekomst van onze soort, het blinde geloof in technologische vooruitgang of het zelfbedrog van het literaire establishment - Gray is volstrekt openhartig en niet bang om te provoceren.

Strohonden

John Gray • Strohonden
Gedachten over mensen en andere dieren

Tot op de dag van vandaag wordt geloofd dat de mens radicaal verschilt van de andere dieren. Met Strohonden wil John Gray laten zien hoe de wereld eruitziet wanneer we het humanisme achter ons hebben gelaten.

Moed tot cultuur

Sander Griffioen • Moed tot cultuur
Een actuele filosofie

Dit boek presenteert een cultuurfilosofie die nogal tegendraads is. Zo handelt het tweede hoofdstuk over culturele universalia - tegen de trend in die het multiculturele tot de rang van de laatste waarheid verheft.

Vergeten te bestaan

Ger Groot • Vergeten te bestaan
Echte fictie en het fictieve ik

Aan het slot van de roman Niebla van de Spaanse schrijver Miguel de Unamuno legt de hoofdpersoon een bezoek af aan de schrijver van het boek. Dat is in de verhalende literatuur niet ongewoon. Zelfs Pinkeltje zocht in de gelijknamige kinderboeken al regelmatig de auteur op om zijn avonturen met hem te bespreken. Omgekeerd liet Cervantes zijn Don Quichotte ontdekken dat hij – voortgekomen uit de cultus van het boek – op zijn beurt de held van een boek geworden was.

De uitgelezen Sartre

Ger Groot • De uitgelezen Sartre

In De uitgelezen Sartre bracht Ger Groot, voor het eerst in Nederlandse vertaling, een selectie van de belangrijkste stukken uit Sartre's vroege hoofdwerk Het zijn en het niets bijeen.

De gelukkigste illusies

Ger Groot • De gelukkigste illusies
Over kwaad en verlossing

Mensen zijn redelijke en uitgewogen wezens - als hun gemoed ernaar staat. Op de heftigste ogenblikken van hun leven nemen heel andere beweegredenen de overhand. In De gelukkigste illusies peilt Ger Groot een aantal van die duistere momenten en motieven.

De ander in ons

Francesco Guwy • De ander in ons
Emmanuel Levinas in gesprek: een inleiding in zijn denken

De ander in ons is een boek met en over Emmanuel Levinas. Het is, mede dankzij de heldere en kernachtige uitspraken van de filosoof zelf, meer dan een inleiding tot zijn denken. Het leidt in, maar graaft tegelijk dieper.

nog geen cover beschikbaar

Floor Haakman • Oneetbaar brood

Een droomdebuut dat het schemergebied tussen droom en daad verkent.

Jean-Paul Sartre

F. de Haan • Jean-Paul Sartre
Sartre en De Beauvoir, vrijheid en terreur

Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir gingen ' en gaan voor sommigen nog steeds ' door voor het ideale paar en de grootste denkers van de twintigste eeuw.

Oefeningen van de geest

Pierre Hadot • Oefeningen van de geest
Het antieke denken en de kunst van het leven

Wie ben ik? Wat wil ik? Wat voelt prettig? Wat kunnen anderen voor mij betekenen? Wat mag ik hopen? Wele aspecten van mijn leven kan ik beinvloeden en welke niet? Dit soort levensvragen stond centraal in de antieke filosofie, die bij uitstek een praktische filosofie was: wars van alle systeemdwang en logische scherpslijperij was filosofie iets wat je deed, een manier van leven.

Neem de tijd

Koen Haegens • Neem de tijd

De moderne Nederlander slaapt steeds minder, praat sneller en loopt harder. Hij eet onder het werken en werkt terwijl hij op vakantie is. Gelukkig worden we er niet van. In plaats daarvan neemt de onvrede over het gebrek aan tijd steeds kolossalere vormen aan. Stress en burn-out gelden als nieuwe volksziekten. Kinderen gaan zelfs gebukt onder een ADHD-epidemie. Welkom in de To go-maatschappij.

Geluk!

Femke Halsema • Geluk!
Voorbij de hyperconsumptie, haast en hufterigheid

Consumeren is lekker. Het troost en het lijkt de kortste route naar een gelukkig leven. Dus rennen we van onze impulsaankopen via de hypotheekadviseur naar de kredietverstrekker. We werken en spenderen ons een slag in de rondte. En als we eens achterover hangen, herinneren politici ons er wel aan dat de 'welvaart', de 'koopkracht' en het 'consumentenvertrouwen' omhoog moeten.

Het volmaakte leven

Margret Hampe & Michael Hampe • Het volmaakte leven
Vier bespiegelingen over geluk

Waarom voelen we ons zo zelden gelukkig terwijl er zo veel slimme recepten voor een gelukkig leven bestaan? Filosoof Michael Hampe gaat in dit meesterwerk van verhalende filosofie op zoek naar een antwoord.

Het huidige moment

Sam Harris • Het huidige moment
Spiritualiteit zonder religie

Het huidige moment is een gids voor iedereen die op zoek is naar spiritualiteit zonder religie. Het is een pleidooi voor mindfulness en meditatie als rationele oefening op basis van neurowetenschap en psychologie.

In dit baanbrekende boek toont Sam Harris aan dat er bij het begrijpen van de realiteit meer komt kijken dan wetenschap en seculiere cultuur doorgaans erkennen. Dit boek is deels een persoonlijk relaas, deels een zoektocht naar de wetenschappelijke fundamenten van spiritualiteit.

Spraakverwarring

P. van Haute, T. Geyskens • Spraakverwarring
Het primaat van seksualiteit bij Freud, Ferenczi en Laplanche

Spraakverwarring beschrijft het ontstaan van Freuds klinische antropologie en geeft aan wat de betekenis ervan is. Het maakt duidelijk waarom en op welke wijze het primaat van de seksualiteit, de onophefbare tegenstelling tussen de wereld van het kind en de wereld van de volwassene en de relativering van het onderscheid tussen normaliteit en pathologie er de grondslagen van vormen.

Tot elkaar veroordeeld

Wil Heefer • Tot elkaar veroordeeld

Afhankelijkheid en onafhankelijkheid: deze begrippen staan centraal in Tot elkaar veroordeeld. We streven naar onafhankelijkheid, maar stuiten daarbij op historische en collectieve krachten die ambitie frustreren. De dominantie van de markteconomie en de fuik van de media zijn hinderlijke obstakels om de politieke wensdroom: het goede samenleven, te realiseren.

Fenomenologie van de geest

G.W.F. Hegel • Fenomenologie van de geest

Hegel beschrijft in de Phänomenologie des Geistes (1807) het proces waarin de mens door wat hij ervaart en in de geschiedenis meemaakt uiteindelijk tot een volledig bewustzijn van zichzelf komt. In deze uitgave zijn de belangrijkste fragmenten uit dit beroemde werk geselecteerd.

Zelfbewustzijn, begeerte en de ander

G.W.F. Hegel • Zelfbewustzijn, begeerte en de ander
het hoofdstuk over zelfbewustzijn als begeerte in Hegels Phanomenologie des Geistes

Het hoofdstuk over zelfbewust zijn als begeerte in Hegels Phänomenologie des Geistes bevat drie opmerkelijke gedachten. Het zelfbewustzijn heeft als noodzakelijk objectief correlaat het leven, het manifesteert zich allereerst als begeerte en deze begeerte vindt pas bevrediging in de relatie tot een ander zelfbewustzijn. De gedachtegang die hier ontwikkeld wordt, stelt vragen aan de orde die in de hedendaagse biologie, psychologie en wijsgerige antropologie nog steeds leven.

Over denken, bouwen, wonen

Martin Heidegger • Over denken, bouwen, wonen
Vier essays

De vier hier in vertaling gepubliceerde essays van Martin Heidegger hangen thematisch nauw met elkaar samen. Toen Heidegger tegen het einde van zijn leven werd gevraagd in welke geschriften zijn denken het meest geconcentreerd was neergelegd, verwees hij naar deze vier teksten, die in kort bestek behandelen waar het in Heideggers latere denken om te doen is.

De landweg

Martin Heidegger • De landweg

In De landweg weet Heidegger op basis van eigen herinneringen een hele belevingswereld te concentreren rondom een werkelijk bestaand weggetje in de nabijheid van zijn geboortestadje Meßkirch. Maar het is meer dan een autobiografische tekst.

Iemand zien staan

Annelies van Heijst • Iemand zien staan
zorgethiek over erkenning

Iemand zien staan is bestemd voor mensen met belangstelling voor zorgethiek, maar zonder tijd voor dikke pillen. Annelies van Heijst ordent haar gedachten over zorgethiek nu via het thema erkenning. Wat professionals, maar ook ontvangers van zorg en hun familie gemeen hebben is namelijk dat ze willen dat iemand hen ziet stáán. Niets is erger dan dat ze over je heen kijken of als een ding behandelen.

Autistisch gezelschap

Ruud Hendriks • Autistisch gezelschap
Een empirisch-filosofisch onderzoek naar het gezamenlijk bestaan van autistische en niet-autistische personen

Personen met autisme maken in allerlei situaties - thuis, op school, op het werk - deel uit van ons bestaan. Tegelijkertijd zijn autistische personen zo anders dan andere mensen, dat we ons kunnen afvragen in welke opzichten hier sprake kan zijn van interactie. Cultuurwetenschapper Ruud Hendriks probeert antwoord te geven op de vraag hoe autisten en niet-autisten kunnen samenleven.

Bewogen hart, verstilde ziel

Walter van Herck, Harald van Veghel, Desirée Berendsen (red.) • Bewogen hart, verstilde ziel
Filosofische essays over religie en emotie

Een neerslag van recent onderzoek naar religie, emoties en passies van een aantal academici uit Vlaanderen, Nederland, Finland en Groot-Brittannië.

Journaal van mijn reis in het jaar 1769

J.G. Herder • Journaal van mijn reis in het jaar 1769

Als de jonge theoloog en filosoof Johann Gottfried Herder (1744-1803) zich in mei 1769 te Riga inscheept, gaat hij het avontuur van zijn leven tegemoet. Eenmaal op zee maakt hij de balans op van zijn bestaan. Terugkijkend is dat voorwerp van kritische beschouwing, voor de toekomst maakt hij grootse plannen. Zijn bezinning op het verleden en projecten voor de toekomst vormen het uitgangspunt van het dagboek dat hij na zijn zeereis in Nantes en Parijs schrijft.

De liefde dus

Joke J. Hermsen • De liefde dus

Parijs, zomer 1785. In de stad heerst een grimmige sfeer. Het hongerende volk mort over de decadente levensstijl van Louis XVI en de spilzucht van Marie-Antoinette. De koning probeert zijn greep op het land te behouden door zijn tegenstanders zonder vorm van proces in de Bastille op te sluiten.
De Nederlandse schrijfster Belle van Zuylen reist in het geheim af naar deze politieke slangenkuil, op de vlucht voor een onmogelijke liefde. Vanwege aanhoudende fysieke klachten besluit zij haar heil te zoeken bij de even befaamde als omstreden arts en alchemist graaf Balsamo Cagliostro.

Simone de Beauvoir

Joke J. Hermsen (red.) • Simone de Beauvoir
Alles beschouwd

Als er iets is dat het werk van Simone de Beauvoir (1908-1986) kenmerkt, dan is het de enorme gretigheid die eruit spreekt om zowel de kunst als de wetenschap, de filosofie als de literatuur te omarmen.

Herfstlied

John Heymans • Herfstlied
Over Cherry Duyns

In deze monografie over Cherry Duyns (1944) belicht J. Heymans, die eerder een boek over Armando en over Voskuil schreef, alsook een dichtbundel, de verschillende facetten van het kunstenaarschap van Duyns.

Leviathan

Thomas Hobbes • Leviathan

Ambitieus, origineel en controversieel: Hobbes' meesterwerk, Leviathan (1651) was en is een van de kernteksten van ons denken over maatschappij en politiek. Na de succesvolle gedeeltelijke uitgave en de reeks Boom Klassiek is er dan eindelijk een volledige editie

Gedenk te sterven

Pieter Hoexum • Gedenk te sterven
De dood en de filosofen

'Wie de mensen leert te sterven, leert ze te leven.'
Geïnspireerd door deze woorden behandelt dit boek de dood van ruim twintig filosofen: hoe dachten zij over de dood en hoe brachten ze het er zelf van af?

Een dialoog over David Hume

F. van Holthoon • Een dialoog over David Hume
Over zijn herschrijving van het Traktaat over de menselijke natuur

David Hume publiceerde zijn grote Traktaat over de menselijke natuur toen hij 28 jaar oud was. Hume hield zich daarna intensief bezig met het herzien van veel van datgene wat hij in zijn Traktaat heeft opgeschreven. Over dit proces van een persoonlijke worsteling met een vroeg werk, schreef vertaler Frits van Holthoon een boeiend boek.

Hume

Frits L. van Holthoon • Hume
Leven en werk

Dit boek biedt een boeiend en ook voor niet-ingewijden zeer leesbaar overzicht van Hume's leven en werk. Daarbij is de benadering van de auteur ook in belangrijke mate vernieuwend te noemen. Van Holthoon corrigeert een aantal onjuistheden in eerdere Hume-interpretaties en presenteert verschillende nieuwe inzichten zoals die naar voren zijn gekomen in recente discussies over het werk van Hume.

De lege tolerantie

Marcel ten Hooven • De lege tolerantie
Over vrijheid en vrijblijvendheid in Nederland

Het complete debat over de typisch Nederlandse tolerantiecultuur in één boek bijeengebracht, in een achttiental korte bijdragen waarin bekende auteurs een standpunt innemen. Het boek is daarnaast voorzien van heldere filosofische en historische inleidingen: wat bedoelen we eigenlijk met 'tolerantie'? Hoe is en wordt het woord gebruikt? Wat zijn de historische wortels van de Nederlandse tolerantie?

Ritme

Marli Huijer • Ritme
Op zoek naar een terugkerende tijd

Hoeveel verlies aan sociale ritmiek kan een mens verdragen? Vaste werk- en slaapritmes moeten tegenwoordig wijken voor de eisen van de 24-uurseconomie. De arbeidsmarkt wil dat we permanent paraat staan. Mannen en vooral ook vrouwen zullen nog flexibeler moeten worden dan ze al waren. Maar laat ons lichaam zich wel zo gemakkelijk herprogrammeren?

Moralicide

Marli Huijer & Martijntje Smits • Moralicide
Nieuwe morele vocabulaires voor technologie

Mens en technologie zijn onafscheidelijk met elkaar op pad, zo heeft het wetenschaps- en techniekonderzoek van de laatste decennia overtuigend aangetoond. Niet alleen passen mensen technieken aan volgens nieuwe maatstaven, nieuwe technologie brengt andersom ook veranderingen teweeg in normen, verlangens en interactiepatronen, en zelfs in wat we als onvervreemdbaar en eigen aan mensen beschouwden, zoals het krijgen van kinderen of onze gebondenheid aan plaats en tijd in het contact met anderen.

Het menselijke inzicht

David Hume • Het menselijke inzicht

David Hume's gedachtegoed reikt over twee eeuwen heen tot in onze tijd. Een van zijn meest invloedrijke werken, Het menselijk inzicht (An Enquiry concerning Human Understanding, 1748) behandelt onderwerpen als ruimte en tijd, vrijheid en noodzakelijkheid, kennis en werkelijkheid.

Traktaat over de menselijke natuur

David Hume • Traktaat over de menselijke natuur

In 1739 en 1740 verscheen het hoofdwerk van een van de belangrijkste empiristische filosofen uit de geschiedenis: Traktaat over de menselijke natuur van Hume. Dankzij de vertaling van prof. dr. F.L. van Holthoon is dit essentiële boek eindelijk voor een groter publiek toegankelijk.

Vrijheid verplicht

Menno Hurenkamp en Monique Kremer • Vrijheid verplicht
Over tevredenheid en de grenzen van keuzevrijheid.

Iedere politicus, van links tot rechts, is tegenwoordig voor meer vrijheid. Nederlanders zijn volgens hen onterecht tevreden over de beperkte opties die ze hebben. Maar de mensen vinden er het hunne van - kijk naar de energiemarkt, of de gezondheidszorg. Als vrijheid betekent dat ze de hele dag allerlei ingewikkelde keuzes moeten maken hoeft het voor het gros van de bevolking niet. Dat is erg, want zo wordt het ideaal van keuzevrijheid verkwanseld.

Brein en bewustzijn

Jacques Janssen en Joos vanVugt • Brein en bewustzijn
Gedachtensprongen tussen hersenen en mensbeeld

Essays over de betekenis van het moderne hersenonderzoek voor onze opvattingen over het bewustzijn.

Dag vriend!

Stine Jensen • Dag vriend!
Intimiteit in tijden van Facebook

‘Dag vriend! kan zowel een welkomstgroet als een afscheidsgroet betekenen. Van Dale mocht het afgelopen jaar een nieuwe term verwelkomen, namelijk “ontvrienden”, waarmee gedoeld wordt op het instant verwijderen van iemand uit je vriendenkring met een druk op de knop van je computer: Dag vriend! En het zijn ook de woorden waarmee de “allemansvriend” Mark Rutte een intimidatiejournalist als Rutger Castricum olijk begroet.’

Blijdschap als levenskunst

Alexandre Jollien • Blijdschap als levenskunst
een filosofische zoektocht naar geluk

Hoe kun je een vreugdevol leven leiden? Dat vertelt ons Alexandre Jollien (1976). Een opmerkelijk thema voor deze jonge Zwitserse filosoof, want hij kwam met een motorische stoornis ter wereld.

Lang leve de liefde

Marte Kaan • Lang leve de liefde

Waarom is verliefdheid behalve mooi toch vooral ook vreselijk?Hoe komt het dat gevoelens van lust zo eenzaam maken? Waarom kun je in een relatie door grenzeloos obsessieve jaloezie verteerd worden? Hoe komt iemand zover dat hij zijn geliefde vermoordt terwijl hij wel van hem houdt? Kortom, waarom doet iets moois als liefde zoveel pijn?

Iedereen voyeur

Ike Kamphof • Iedereen voyeur
Kijken en bekeken worden in de 21e eeuw

Onze blik op de mensen, dieren en dingen om ons heen geeft onze verhouding tot de wereld vorm. Kijken is bekeken worden en minder vanzelfsprekend dan het lijkt.

De religie binnen de grenzen van de rede

Immanuel Kant • De religie binnen de grenzen van de rede

De religie binnen de grenzen van de rede is Kants reflectie op het 'radical kwaad' in de menselijke natuur. Hij onderzoekt daarbij of het goede over dit kwaad kan zegevieren, en welke rol de religie daarbij kan spelen. Ook vandaag de dag is dit boek nog verrassend actueel.

Kritik Der Reinen Vernunft

Immanuel Kant • Kritik Der Reinen Vernunft
Vollständige Ausgabe. Vermehrt um die Vorrede zur ersten Auflage 1781

Kants Ausfuehrungen ueber die Grundsaetze der menschlischen Vernunft
Kritiek van de zuivere rede

Foucault

Machiel Karskens • Foucault

Michel Foucault (1926-1984) behoort tot de grootste Franse denkers van de twintigste eeuw. Zijn werk over de waanzin, de gevangenis en ‘de zorg voor het zelf’ spreken nog altijd zeer tot de verbeelding. Steeds weer onderzocht Foucault de werking van waarheids- en machtspraktijken en de mogelijkheid deze het hoofd te bieden. Machiel Karskens leidt de lezer langs Foucaults belangrijkste ideeën. Hij bespreekt zijn leermeesters en gaat in op de erfenis van deze veel te vroeg overleden grootheid.

De filosofie van Emmanuel Levinas

Jan Keij • De filosofie van Emmanuel Levinas
In haar samenhang verklaard voor iedereen

In 2006 was het honderd jaar geleden dat de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) in Litouwen werd geboren. Hoewel hij wordt beschouwd als een van de grootste denkers van de twintigste eeuw, heeft zijn werk, binnen en buiten vakfilosofische kring, bij lange na niet de aandacht gekregen die het verdient. Daarvoor blijken zijn teksten voor velen te ondoordringbaar te zijn. Dat is te wijten aan zijn schrijfwijze, maar ook aan het feit dat zijn filosofie een ware omkering van het westerse denken betekent.

Nietzsche als opvoeder

J. Keij • Nietzsche als opvoeder
Of: hoe een mens wordt wat hij is

Jan Keij, auteur van het veelbesproken De filosofie van Emmanuel Levinas - in haar samenhang verklaard voor iedereen, heeft zich deze keer ten doel gesteld om het werk van Friedrich Nietzsche voor iedereen te verklaren. Sterker nog: hij brengt zijn verklaring, zij het ook met enige ironie, als een soort 'zelfhulpboek', een handleiding tot levenskunst in het voetspoor van Nietzsche, maar in zekere zin ook met de nodige afstand tot hem (volgens diens eigen adagium: 'wie niet denkt zoals ik, die volge mij').

Onverklaarbaar bewoond

Bert Keizer • Onverklaarbaar bewoond
het wonderlijke domein van de hersenen

Neurochirurgie snijdt dieper dan enige andere vorm van chirurgie: het mes reikt tot in de ziel!

De ziekte tot de dood

Søren Kierkegaard • De ziekte tot de dood

De ziekte tot de dood is een boek over het zelf, over de geest, over bewuste en onbewuste vertwijfeling, die soms plotseling aan het licht komt als ongeluk ons treft, of juist geluk.

Twee tijdperken - Een literaire recensie

Søren Kierkegaard & Thomasine Gyllembourg • Twee tijdperken - Een literaire recensie

Deze uitgave is de unieke combinatie van de aantrekkelijke, typisch negentiende-eeuwse, anoniem gepubliceerde roman van de Deense schrijfster Thomasine Gyllembourg uit 1845 en Kierkegaards fors uitgevallen ‘recensie’ – een boek op zichzelf – van deze roman.

Levenskunst

Dick Kleinlugtenbelt • Levenskunst
Bevriend raken met jezelf en de ander

Wat is levenskunst? Levenskunst is de zorg voor een beheerste en bevriende relatie met onszelf en met anderen.

Liefde's logica

Helena Klitsie • Liefde's logica
Een zoektocht naar waarheid en wijsheid

In negen brieven aan haar Indiase geliefde verhaalt Klitsie over haar avontuurlijke leven.

Pijn

Amanda Kluveld • Pijn
De terugkeer naar het paradijs en de wens er weer uit te ontsnappen

Lichamelijk lijden is een van de meest ingrijpende menselijke ervaringen. Het roept op tot reflectie en vragen naar de zin van het bestaan. Pijn is net als de liefde een bron van angst en leed, wanhoop en eenzaamheid, verlangen en fascinatie, kunst en literatuur. Iedereen weet wat pijn is, maar dat maakt het fenomeen niet minder raadselachtig.

Waarom is er iets en niet niets?

Leszek Kolakowksi • Waarom is er iets en niet niets?
Kernvragen van de westerse filosofie in 30 filosofenportretten

Kan de natuur ons gelukkig maken? Kunnen we iets weten? Wat is rechtvaardigheid? Waarom is er kwaad in de wereld? Wat is de bron van waarheid? Is het mogelijk dat God niet bestaat? Kunnen we werkelijk geloven wat we zien?

De maakbare mens

Bert-Jaap Koops & Christoph Luthy & Annemiek Nelis • De maakbare mens
tussen fictie en fascinatie

We zijn op vele manieren bezig om mensen te perfectioneren. Dit gaat van dna-onderzoek, plastische chirurgie, gekweekt lichaamsweefsel en embryoselectie tot cyborgs en het streven naar onsterfelijkheid. In De maakbare mens brengen wetenschappers hun fascinatie voor 'de maakbare mens' tot uiting, zowel vanuit de natuurwetenschappen als vanuit de sociale en geesteswetenschappen. Aan bod komen onder meer biologie, materiaalkunde, genetica, kunstmatige intelligentie, filosofie, geschiedenis, gezondheidseconomie, technieksociologie, recht en literatuur.

Van theemutscultuur naar walkman-ego

Harry Kunneman • Van theemutscultuur naar walkman-ego
Contouren van postmoderne individualiteit

Voortbouwend op het communicatietheoretische perspectief van Jürgen Habermas en op postmoderne en feministische inzichten, schetst Kunneman de contouren van postmoderne individualiteit aan de hand van drie thema's: vooruitgang, rationaliteit en normatieve professionaliteit.

Pure waanzin

Wouter Kusters • Pure waanzin
Een zoektocht naar de psychotische ervaring

Wouter Kusters laat in Pure waanzin zien dat waanzin geen concept is dat uitsluitend beheerd en uitgesproken wordt door psychiaters, maar een grensgebied waarin kunstenaars, filosofen, psychoten, psychiaters en zelfs normale mensen zich bewegen.

Waar geest is, is vrijheid

Guus Labooy • Waar geest is, is vrijheid
Filosofie van de psychiatrie voorbij Descartes

Guus Labooy bekritiseert in dit intrigerende boek de moderne neurofilosofie, die de laatste eeuw in toenemende mate heeft gekozen voor fysicalistische oplossingen, waarbij mentale eigenschappen tot hersenprocessen worden gereduceerd.

Emotioneel bewustzijn

Dalai Lama en Paul Ekman • Emotioneel bewustzijn
over het bereiken van psychologisch evenwicht en compassie

Wat zegt de wetenschap over het effect van mindfulness? Kun je compassie voelen met iemand die jou haat? Wat is het nut van vergeven?

De vrije wil bestaat niet

Victor Lamme • De vrije wil bestaat niet
over wie er echt de baas is in het brein

Wie zit er aan het stuur in onze hersenpan? Wat bepaalt dat we doen wat we doen? Welke stukken brein geven de doorslag als het gaat om de keuzes van alledag of om de grote beslissingen in ons leven? En welke rol spelen onze gedachten en ons bewustzijn bij dit alles?

Filosofen, liefde en lust

Aude Lancelin & Marie Lemonnier • Filosofen, liefde en lust
Van Socrates tot Simone de Beauvoir

Wat vinden filosofen van de liefde? En wat brengen ze er zelf van terecht? Aude Lancelin en Marie Lemonnier vergeleken de leer van twaalf grote denkers met hun werkelijke liefdesleven. Hoe liggen de verhoudingen tussen theorie en praktijk?

Echte boer zoekt dito vrouw

Eva-Anne Le Coultre • Echte boer zoekt dito vrouw
Liefde in tijden van media

Waarom kijken vijf miljoen mensen wekelijks naar Boer zoekt Vrouw? Omdat het programma het toppunt is van gluren bij de buren. Want liever dan glitter en glamour wil de tv-kijker weten hoe het er in het echt aan toe gaat. Wat gebeurt er achter de staldeuren, wat zeggen de boeren en hun vrouwen tegen elkaar en vooral: wanneer bloeit de liefde op?

Confucianisme

Karel L. van der Leeuw • Confucianisme

Confucius (551 v. Chr. – 479 v. Chr.) was een belangrijke Chinese geleerde, lang voor het ontstaan van het beroemde keizerrijk. Zijn leven en leer zijn al sinds de late oudheid omgeven door legenden. De confucianisten beschouwden zichzelf als de ruggengraat van de Chinese geleerdheid en de dragers van de traditie.

Belijdenis van een filosoof

Gottfried Wilhelm Leibniz • Belijdenis van een filosoof

Is onze vrijheid een illusie en verloopt ons leven grotendeels als een gedetermineerd proces? Als we in een God geloven, is die dan de oorzaak van dit alles, dus ook van de illusie van vrijheid en verlossing? G.W. Leibniz (1646-1716) beantwoordde deze vragen al vroeg in zijn loopbaan in eerste ontwerp, met name in de Confessio Philosophi uit 1672.

Claude Lévi-Strauss

Ton Lemaire • Claude Lévi-Strauss
Tussen mythe en muziek

Het oeuvre van de Franse antropoloog heeft in de tweede helft van de twintigste eeuw een invloed gehad op de sociale wetenschappen die vergelijkbaar is met die van Marx en Freud. Door de toepassing van de structurele methode heeft hij een omwenteling teweeggebracht in de bestudering van verwantschapsverhoudingen, sociale organisatie, classificatiesystemen, mythologie en tribale kunst. Maar ook buiten de culturele antropologie is zijn invloed te bespeuren, zoals in de literatuurwetenschap, de geschiedenis en de filosofie.

De val van Prometheus

Ton Lemaire • De val van Prometheus

Onzemaatschappij is verslaafd aan economische groei, geobsedeerd door consumentisme en verstrikt in een behoeftenspiraal. Ze blijkt in het licht van de naderende schaarste aan fossiele brandstoffen een kolos op lemen voeten te zijn, verblind door de illusie dat moderne technologie voor alles een oplossing heeft en de aarde onuitputtelijk is.

Filosofie van het landschap

Ton Lemaire • Filosofie van het landschap

'Lemaire beschrijft de ontmythisering van de westerse ruimte vanaf het moment dat het landschap door Petrarca "ontdekt" werd tot aan de totale publicatie daarvan in de fotografie en de gretigheid van het toerisme.

Vloekgezant

Robert Lemm • Vloekgezant
Léon Bloy contra Friedrich Nietzsche

Robert Lemm veegt de vloer aan met alle bewonderaars van Friedrich Nietzsche

Handleiding voor een evenwichtige geest en een kalm gemoed

Frédéric Lenoir • Handleiding voor een evenwichtige geest en een kalm gemoed

Overleven gaat meestal vanzelf. We komen op de wereld en krijgen van huis uit en op school voldoende kennis mee om ‘te bestaan’. Maar om goed en gelukkig te leven hebben we ook wijsheid nodig. En die is lastiger te vinden.

Het menselijk gelaat

Emmanuel Levinas • Het menselijk gelaat

In deze geheel herziene druk van Het menselijk gelaat is een aantal klassieke teksten van Emmanuel Levinas bijeengebracht waarin zijn vertrouwde thema's aan de orde komen: de joodse traditie in de filosofie, de verhouding van het ik tot de ander, zijn kritiek op de westers-filosofische traditie, de Russische literatuur.

Dat is waar

Menno Lievers • Dat is waar
Een systematische inleiding in het filosoferen voor kinderen

Hoofdpersoon van 'Dat is waar' is een filosoof die soms hoofdpijn heeft van het harde nadenken. Te pas en te onpas wordt hij gestoord door Elsemiek en Bas, kinderen uit de buurt. Het drietal raakt in allerlei grappige en ontroerende situatie verzeild.

Leidraad voor het verstand

John Locke • Leidraad voor het verstand

Leidraad voor het verstand is een doe-het-zelfgids voor helder en rationeel denken. In een reeks korte hoofdstukjes laat John Locke zien wat daar allemaal mis bij kan gaan. Niets laat zich makkelijker misleiden dan de menselijke geest.

De natuur van de dingen - De rerum natura

Lucretius • De natuur van de dingen - De rerum natura

De Romeinse dichter Lucretius (99–55 vC), die zo hartstochtelijk het voortleven na de dood ontkende, leeft nog steeds voort door zijn geesteskind: het leerdicht De natuur van de dingen. Een leerdicht loopt het risico voor een dichter te droog en voor een geleerde te frivool te zijn, maar als het slaagt dan valt het zowel bij dichters, denkers als geleerden in de smaak. Lucretius heeft met De rerum natura deze grote hoogte bereikt.

Het trieste der tropen

Claude Lévi-Strauss • Het trieste der tropen

'Ik heb een hekel aan reizen en aan ontdekkingsreizigers.' Zo luidt de beroemd geworden eerste zin van Tristes tropiques (1955), het magnum opus van Claude Lévi-Strauss. De in 1905 in Brussel geboren cultureel antropoloog - of etnograaf, zoals hij zichzelf liever noemt - zou met dit boek wereldfaam verwerven.

Bescheidenheid, trots en ijdelheid

Hans Maes • Bescheidenheid, trots en ijdelheid
Een analytisch-filosofische kijk op de verhouding tussen zelfwaardering en waardering van anderen

Soms is het ongepast om jezelf te beoordelen vanuit een extern gezichtspunt en soms is het zelfs onmogelijk om dat te doen. Het standpunt van anderen kan dus op twee manieren ontoegankelijk zijn, doch dit betekent niet dat het vanzelf ook als onbelangrijk wordt ervaren. Integendeel, het niet in te nemen standpunt van anderen bepaalt vaak in hoge mate de wijze waarop wij tegen onszelf aankijken. Onze zelfwaardering blijkt zodoende op een onophefbare manier afhankelijk van anderen.

Grapje!

Hans Maes & Ted Cohen • Grapje!
Filosofische gedachten over grappen

'Grapje!' is een boek vol grappen en een boek óver grappen. De auteur Ted Cohen houdt erg van een goeie grap, maar is als filosoof ook geïnteresseerd in hoe zoiets werkt: waarom is de ene grap wel leuk en de andere niet? Waarom vertellen mensen graag grappen? Hoe komen grappen tot stand? Wat zijn de ingrediënten van een goede grap? Mag men over om het even wat of om het even wie grappen maken? Kan een moreel aanstootgevende grap toch geslaagd zijn als grap? Waarom maken we grappen over de dood?

Mensen spreken niet om begrepen te worden

B. Mandeville • Mensen spreken niet om begrepen te worden
verzameld werk, deel II

verzameld werk deel II : De fabel van de bijen deel II gevolgd door Een rechtvaardiging van het boek

Herinnering

Avishai Margalit • Herinnering
Een ethiek voor vandaag

Om te kunnen vergeven moet men zich iets herinneren. Hoe gaan we om met ons collectieve geheugen, en wat is dat eigenlijk? Staat tegenover de plicht tot herinneren het recht om te vergeten?

Een verlangen naar ontroostbaarheid

Patricia de Martelaere • Een verlangen naar ontroostbaarheid
Over leven, kunst en dood

Een verlangen naar ontroostbaarheid bevat twaalf essays over wezenlijke onderwerpen als leven en dood, kunst, schrijven, spreken en lezen, over 'de kleur van klanken', over 'fictie' in de literatuur en 'het dagboek en de dood'.

De schilder en zijn model

Patricia de Martelaere • De schilder en zijn model

De roman De schilder en zijn model gaat over Alles en Niets - over een passie en het voorbijgaan van een passie. De schilder wordt obsessioneel nagezeten door de vrouwelijke hoofdpersoon met hem wordt een afmattend spel van bezetenheid en begeerte gespeeld. En dan is daar nog de Vorige, die Alles was, maar met wie datzelfde spel al uit is gespeeld.

Verrassingen

Patricia de Martelaere • Verrassingen

Na het veel gelezen en bekroonde boek Een verlangen naar ontroostbaarheid gaat Patricia De Martelaere voort met haar spirituele onderzoek van de vragen waarmee iederen in zijn leven wordt geconfronteerd, en waarop zij op een heldere en bevrijdende wijze haar visie geeft.

Nachtboek van een slapeloze

Patricia de Martelaere • Nachtboek van een slapeloze

Het is maandag 21 februari 1983, 02.35 uur. Een man van middelbare leeftijd, schijnbaar volkomen gelukkig kan opeens de slaap niet vatten. In de doorwaakte uren begint hij zijn gedachten op te schrijven. Geleidelijk leren wij uit dit nachtboek zijn vrouw Myriam en hun drie kinderen kennen.

Van gnosis tot alchemie

Maarten Meester • Van gnosis tot alchemie
Inleiding in de esoterie

Met een nuchtere kijk behandelt Maarten Meester de belangrijkste thema's uit de esoterische traditie zoals het geheim, de doctrine en de ervaring

Moby Dick

Herman Melville • Moby Dick

De mythische strijd van kapitein Ahab met de witte walvis die hem ooit zijn been heeft afgebeten wordt verteld door de enige overlevende, die ons in de beroemde openingszin opdraagt hem Ismaël te noemen. Een meeslepend geromantiseerde encyclopedie van de zee, de walvisvaart, de potvis, de mens en de wraak.

Moby Dick

Herman Melville • Moby Dick

De mythische strijd van kapitein Ahab met de witte walvis die hem ooit zijn been heeft afgebeten wordt verteld door de enige overlevende, die ons in de beroemde openingszin opdraagt hem Ismaël te noemen. Een meeslepend geromantiseerde encyclopedie van de zee, de walvisvaart, de potvis, de mens en de wraak.

De wereld waarnemen

Maurice Merleau-Ponty • De wereld waarnemen

Merleau-Ponty laat zien dat het waarnemen, dat principieel altijd onafgerond blijft, berust op de relatie van de mens in zijn lichamelijkheid met de wereld die hij bewoont.

Over vrijheid

John Stuart Mill • Over vrijheid

Over vrijheid (1859) is een vurig pleidooi voor vrije meningsuiting, die voor John Stuart Mill het uitgangspunt vormt van een onderzoek naar de voorwaarden waaronder mens en maatschappij het best tot hun recht komen.

De dronkemanswandeling

Leonard Mlodinow • De dronkemanswandeling
hoe toeval ons leven bepaalt

Toeval en onzekerheid beheersen ons bestaan. Maar waarom begrijpen wij daar dan zo weinig van?

Over de vriendschap

Michel de Montaigne • Over de vriendschap

Over de vriendschap is een keuze uit de Essays van Montaigne. Het titelessay is een klassieke beschouwing van de meester van het filosofische essay. Vriendschap en affectie zijn volgens hem bij uitstek de eigenschappen die ons tot vrije mensen maken.

Essays

Michel de Montaigne • Essays

Eenmalige, mooi uitgevoerde paperback van het klassieke hoofdwerk van Michel de Montaigne (1533-1592). Deze humanist en Europeaan, verlichte geest in een christelijk tijdperk, trok zich na een opmerkelijke loopbaan als diplomaat, jurist, reiziger en burgemeester van Bordeaux, op achtendertigjarige leeftijd terug op zijn kasteel Montaigne. In de torenkamer schrijft hij de essays die hem beroemd zouden maken.

De psychische realiteit

Antoine Mooij • De psychische realiteit
Psychiatrie als geesteswetenschap

De psychiatrie lijkt haar weg als medische wetenschap definitief gevonden te hebben. Bij alle verworvenheden dreigt echter ook iets verloren te gaan: de kant van de beleving, de levensgeschiedenis en betekenisgeving. Antoine Mooij pleit voor het behoud hiervan. Erkenning ervan kan leiden tot een verbreding van de psychiatrie waardoor ruimte ontstaat voor vragen die anders gemist worden.

Vrouwen en de geboorte van het kapitalisme in West-Europa

Tine de Moor en Jan Luiten van Zanden • Vrouwen en de geboorte van het kapitalisme in West-Europa

Waar komt het moderne westerse huwelijk vandaan? Waarom stond de wieg van de vrouwenemancipatie in West-Europa? En is het toeval dat het kapitalisme daar in dezelfde periode tot ontwikkeling kwam?

Van Alexander tot Zeus

E.M. Moormann en W. Uitterhoeve • Van Alexander tot Zeus
Figuren uit de klassieke mythologie en geschiedenis, met hun voortleven na de oudheid. Een lexicon

De oudheid leeft voort, niet in de laatste plaats in de mythen, legenden en historische verhalen. Met Van Alexander tot Zeus komt in één band een imposant klassiek lexicon ter beschikking.

Cyberspace Odyssee

Jos de Mul • Cyberspace Odyssee

Een filosofisch onderzoek naar wat cyberspace met onze wereld en onszelf doet.Winnaar van de Socrates Wisselbeker 2003 voor het meest prikkelende filosofieboek.

Het romantische verlangen

Jos de Mul • Het romantische verlangen
in (post)moderne kunst en filosofie

Mensen worden gekenmerkt door een onverzadigbaar verlangen de zin van hun bestaan te doorgronden en hun leven tot een harmonieus geheel te maken. Na het verlies van de evidenties van het geloof heeft dit verlangen in de moderne tijd andere beddingen gezocht. Vanaf de Romantiek laat zich een omvangrijke traditie onderscheiden, die aan de kunst het vermogen toeschrijft de verlangde eenheid te realiseren.

De sirenen zwegen

Etty Mulder • De sirenen zwegen
Psychoanalyse, mythe & kunst

Freud treedt als eerste denker welbewust in de mythische conventie van de afdaling in de onderwereld. Zijn motto in De droomduiding luidt dat hij de onderwereld in beroering gaat brengen.

Opnieuw beginnen

Reinjan Mulder en Marli Huijer • Opnieuw beginnen
Metamorfosen in het bestaan

Opnieuw beginnen: wie wil dat niet op een moment dat alles tegenzit? Een andere baan, een andere chef, andere collega's. Maar ook: een andere partner, andere familie, een ander huis en misschien zelfs een andere naam.

Siegfried

Harry Mulisch • Siegfried
Een zwarte idylle

Rudolf Herter is een beroemd, gevierd schrijver. Hij is in Wenen -waar hij uiteraard in hotel Sacher logeert- ter gelegenheid van de verschijning van zijn boek in Oostenrijk. Tijdens een televisie-interview ontspruit in hem een idee voor een nieuwe roman: een gedachtenexperiment waarin Hitler de hoofdrol speelt.

Een mens te zijn op aarde

Hans van Munster • Een mens te zijn op aarde
Mijmeren over goed en kwaad

Wat is het toch om een mens te zijn op aarde? Heeft het betekenis? Hoe zou die aan het licht kunnen komen? Nog niet zo lang geleden was de meetlat de wil van God, de natuur met haar wetten, of het belang van de gemeenschap. Nu erkennen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Europese grondwet en documenten vanuit kerken alleen de waardigheid van de mens als het gegeven waaraan oordelen over goed en kwaad worden afgemeten.

Over God en het Goede

Iris Murdoch • Over God en het Goede

ëHoe ziet een goed mens eruit?', vraagt Murdoch. Dat is niet de eenzame mens die geheel vaart op de eigen wil. Het goede komt niet zozeer uit onszelf, maar we hebben beelden nodig die ons het goede aanreiken, telkens weer en telkens anders.

De utopie van de maakbaarheid

Bert Musschenga & Bettine Siertsema • De utopie van de maakbaarheid
Essays over het zelf, de moraal en de natuur

Sinds jaar en dag past de mens zijn omgeving en zichzelf aan zijn wensen en verlangens aan. Alles moet beter en anders: de samenleving, de natuur, het lichaam en de psyche.

Tijdreizen in de grot

Elke Müller • Tijdreizen in de grot
Virtualiteit en lichamelijkheid van panorama tot CAVE

Filosofie begint in de grot. Filosofe Elke Müller geeft een opmerkelijke en verrassende wending aan dit aloude inzicht. Haar onderzoek naar lichamelijke ervaring in virtuele omgevingen begint bij hedendaagse discussies en ontwikkelingen in nieuwe media, maar leidt in meerdere opzichten 'terug naar de grot'.

De Indringer

Jean-Luc Nancy • De Indringer

Jean-Luc Nancy is een van de meest vernieuwende filosofen uit Frankrijk, wiens naam thans overal ter wereld klinkt. Een hoogst persoonlijke ervaring gaf de aanzet tot een essay waarin denken en leven in elkaar overlopen.

Ode aan de vrijheid

Daan de Neef (red) • Ode aan de vrijheid
De liberale traditie

In Ode aan de vrijheid presenteren vooraanstaande liberalen hun intellectuele helden, waaronder denkers als Spinoza, Locke en Mill, maar ook recentere filosofen als Rawls en Fukuyama. Op deze wijze worden de wortels van het liberalisme blootgelegd en getoetst aan de hedendaagse realiteit.

Het kwaad denken

Susan Neiman • Het kwaad denken
Een andere geschiedenis van de filosofie

Wat is de plaats van het kwaad, nu God noch de natuur begaan lijkt te zijn met het lot van de mens? Het kwaad werd een product van de menselijke wil. Hoe moeten wij dan de holocaust en met name Auschwitz duiden? Wat betekenen de aanslagen van 11 september in New York voor ons?

Nagelaten fragmenten [Deel 6]

Friedrich Nietzsche • Nagelaten fragmenten [Deel 6]
herfst 1885 - herfst 1887

Nietzsches schriftelijke nalatenschap in dit zesde deel van de Nagelaten fragmenten omvat de periode van de herfst van 1885 tot de herfst van 1887, een tamelijk productieve periode waarin hij Voorbij goed en kwaad en Genealogie van de moraal publiceerde en nieuwe voorwoorden schreef bij de heruitgave van enkele oudere werken van zijn hand.

Nagelaten fragmenten [deel 4]

Friedrich Nietzsche • Nagelaten fragmenten [deel 4]
juli 1882 - winter 1883-1884

Het eerste schrift uit dit deel Nagelaten fragmenten heeft van de tekstbezorgers de titel "Tautenburgse aantekeningen voor Lou von Salomé" meegekregen - voor de 'jonge Russin' dus van wie Nietzsche een paar maanden eerder in Rome gecharmeerd is geraakt en die hem in Tautenburg gezelschap hield.

Aldus sprak Zarathoestra

Friedrich Nietzsche • Aldus sprak Zarathoestra
Een boek voor iedereen en niemand

Nietzsche voert in Also sprach Zarathustra (1883-1885) de lezer mee op de stroom van gedachten, aforismen en spreuken van zijn alter ego, de Perzische wijsgeer Zarathoestra.

Cassette Nagelaten fragmenten, deel 1 t/m 7

Friedrich Nietzsche • Cassette Nagelaten fragmenten, deel 1 t/m 7

Toen Nietzsche in 1900 overleed, liet hij een groot aantal schriften na met aantekeningen, ontwerpen, schema's en aanzetten tot een gedachte, al dan niet uitgewerkt. Deze massa notities bleef onuitgezocht sluimeren in het Nietzsche-archief, tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw twee Italiaanse filosofen, Giorgio Colli en Mazzino Montinari, de papieren ordenden en voor publicatie gereedmaakten.

Nagelaten fragmenten [deel 5]

Friedrich Nietzsche • Nagelaten fragmenten [deel 5]

Deze Nagelaten fragmenten, voorjaar 1884 - herfst 1885, dateren uit de tijd tussen het ontstaan van het derde en het vierde deel van Zarathoestra. Dit vierde deel werd door Nietzsches uitgever geweigerd, vanwege de slechte verkoop van de voorgaande delen. En dat terwijl dit 'vijfde Evangelie', zoals Nietzsche het had genoemd, tijdens de Eerste Wereldoorlog in de bepakking van menige Duitse soldaat zou belanden.

Kinderen koop je in de hemel

Liesbeth Noordegraaf-Eelens • Kinderen koop je in de hemel
Over zwangerschap, geboorte, kind-zijn en ouder worden

Opvoeden is niet vrijblijvend, maar het kan wel een stuk luchtiger. Met opvoedingsadviezen geïnspireerd door filosofen als Arendt, Foucault en Sloterdijk.

De overspelige bankier

Liesbeth Noordegraaf-Eelens • De overspelige bankier
Van homo economicus tot Uebermensch

Wie zijn we eigenlijk? Godsdienstige en ideologische structuren zijn weggevallen, de gebaande levenspaden hebben we achter ons gelaten. We zijn trots op onze vrijheid, wars van betuttelingen, de toekomst ligt open: 'Just do it' is het levensmotto. Het enige wat nodig lijkt om die vrijheid te verwezenlijken zijn financiële middelen. Hoe vergaren we die? Werken is één, maar niet de enige mogelijkheid. Met zijn suggestieve speculaties biedt de bankier andere oplossingen.

De rede en haar monsters

Erik Oger • De rede en haar monsters

De hedendaagse filosofie verstrikt zich in allerlei vormen van tegenspraak. In dit boek thematiseert de Belgische filosoof Erik Oger er een aantal van.

Het lichaam, het leven en het lijden

Michel Onfray • Het lichaam, het leven en het lijden

In 1987, op achtentwintigjarige leeftijd, kreeg de filosoof Michel Onfray een hartaanval die hem op de rand van de dood bracht. Die ingrijpende ervaring leidde ertoe dat hij vanaf dat moment het leven zelf, het zinnelijk genot ging verheerlijken. In de eerste hoofdstukken van zijn nieuwste boek, Het lichaam, het leven en het lijden, beschrijft Onfray hoe er bij zijn levenspartner borstkanker wordt geconstateerd.

Van de afgrond en de troost

H. Oosthout • Van de afgrond en de troost
Leidraad voor een sceptische levenswandel

De scepticus balanceert boven de afgrond waar verzet tegen de eindigheid vruchteloos, verlangen naar vrijheid onvervulbaar en universeel weten schijn is. Hij klampt zich niet vast aan de hoogmoedige illusie dat wij in het pandemonium van het leven waarheid van schijn kunnen onderscheiden, dat ons bestaan zin heeft, dat wij autonoom zijn en verantwoordelijk voor onze daden.

Wat is filosofie?

José Ortega y Gasset • Wat is filosofie?

Een zeer geslaagde poging om iedereen te laten zien wat filosofie nu eigenlijk concreet is.

De gekwetste mens

Jaak Peeters • De gekwetste mens
Een existentiële analyse

In dit boek wordt gegraven tot op de bodem van de ziel van de gekwetste mens. Wat gaat er om in de ziel van gekwetste mensen? En hoe staat een mens na deze kwetsing in het leven?

Uit vrije wil

Jit Peeters, Eugène Sutorius e.a. • Uit vrije wil
Waardig sterven op hoge leeftijd

De zelfverkozen dood voor mensen boven de zeventig jaar is een thema dat inmiddels hoog op de maatschappelijke agenda staat. De initiatiefgroep Uit Vrije Wil die hiertoe is opgericht, verzamelde in een tijdsbestek van enkele maanden 117.000 adhesiebetuigingen van burgers uit het hele land en van verschillende leeftijden. Het boek Uit vrije wil doet verslag, biedt achtergrondinformatie, presenteert een concept wetsvoorstel en analyseert. In 2011 is het woord aan de Tweede Kamer.

Rede over de menselijke waardigheid

Pico • Rede over de menselijke waardigheid

Pico Della Mirandola (1463-1494) is verkondiger en belichaming tegelijk van de Renaissance-mens, zijn Rede over de menselijke waardigheid is het manifest van de vrije mens, die zijn lot in eigen handen neemt.

Gorgias

Plato • Gorgias
Verzameld werk deel 12

Hoe te leven? Rechtvaardig leven! Dát wordt in Gorgias met ongekende hartstocht bepleit. Dit werk is de afsluiting en het hoogtepunt in Plato's strijd met de sofisten, de populaire redenaars die aan rechtvaardigheid geen boodschap hadden.

Protagoras - Menon

Plato • Protagoras - Menon
Verzameld werk deel 11

Protagoras en Menon zijn op het scherpst van de snede gevoerde discussies over de hoogste waarden van het bestaan. Worden we door onderwijs betere mensen? Valt deugd te leren?

Verzameld werk / 6 Alkibiades & Symposion

Plato • Verzameld werk / 6 Alkibiades & Symposion

Het 'Symposium' ('Gastmaal') is misschien wel de invloedrijkste tekst van Plato en bevat sprankelende verhandelingen over de liefde (Eros) van (onder meer) de dichter Aristophanes en Sokrates, gevolgd door een lofrede op de laatste door Alkibiades.

God en psyche

Herman van Praag • God en psyche
Verkenningen op het raakvlak van psychiatrie en religie

Het verband tussen psychiatrie en religie is lange tijd onbespreekbaar geweest. De redelijkheid van het geloof laat zien dat dit verandert. Het richt zich op ieder die geïnteresseerd is in de relatie tussen geloofsovertuiging en (gestoord) menselijk gedrag.

Wie ben ik en zo ja hoeveel?

Richard Precht • Wie ben ik en zo ja hoeveel?

Boeken over filosofie zijn er te over. Maar Richard David Prechts boek is anders dan alle andere. Want er is er tot nu toe niet een dat de lezer zo compleet en deskundig - met inachtneming van natuurwetenschappelijke kennis - bekend maakt met de grote filosofische vragen van het leven: Wat is waarheid? Hoe weet ik wie ik ben? Wat vermag het hersenonderzoek?

Uit verveling

Awee Prins • Uit verveling

Nog nooit hebben we het zo druk gehad. Of proberen we met onze rusteloze bedrijvigheid de diepe verveling voortdurend te verdrijven? Awee Prins stelt in zijn proefschrift Uit verveling, dat deze diepe verveling de verborgen grondstemming van onze tijd is. Hij schetst de literaire geschiedenis van de verveling en onderzoekt wetenschappelijke pogingen tot opheldering van dit fenomeen.

De grens

Riikka Pulkkinen • De grens

Anja Aropalo, een 53-jarige literatuurprofessor, heeft haar aan alzheimer lijdende man een belofte gedaan: ze zal hem helpen met sterven als hij zich niets meer herinnert.

Gravity's Rainbow

Thomas Pynchon • Gravity's Rainbow

Tyrone Slothrop, a GI in London in 1944, has a big problem. Whenever he gets an erection, a Blitz bomb hits. Slothrop gets excited, and then (as Thomas Pynchon puts it in his sinister, insinuatingly sibilant opening sentence), a screaming comes across the sky, heralding an angel of death, a V-2 rocket.

Visions of illness

Maud Radstake • Visions of illness
An endography of real-time medical imaging

Illness often hides inside a body. Physicians can make it visible by using medical imaging technologies. Some of those technologies also allow patients to have a live view into their own interior. Does such real-time imaging present the ultimate example of a transparent body? Or on the contrary, do technological images of a body that is normally invisible create a sense of alienation? Maud Radstake went looking for answers in the radiology and endoscopy departments of a Dutch hospital.

De geest is gewillig, maar het vlees is sterk

Mirjam van Reijen • De geest is gewillig, maar het vlees is sterk

Met dit boek wil Mirjam van Reijen vooral het actuele belang laten zien van Spinoza's denken, dat in bepaalde opzichten als tegendraads kan worden gekenmerkt. Het schetst een weg naar wat Spinoza het 'ware goed' noemt, een individuele levenskunst, waarin inzicht, deugd, macht, vrijheid en vreugde samenvallen. Het schetst ook een weg naar het 'hoogste goed', een tegelijk verleidelijk en realistisch perspectief van een samenleving waar de mens, juist door zich met anderen te verenigen, zijn hoogste eigenbelang realiseert.

Emoties

Miriam van Reijen (red.) • Emoties
Van stoïcijnse apatheia tot heftige liefde

Emoties staan sinds twee decennia weer op de filosofische agenda. Als passies werden ze in de geschiedenis van de filosofie overwegend niet alleen als tegenovergesteld, maar ook als inferieur aan de rede gezien. Als er al door filosofen over werd geschreven, was dat vooral negatief en om voor te schrijven hoe de ratio ze zou moeten en kunnen beheersen.

Husserl

P. Reynaert e.a. • Husserl
een inleiding

Edmund Husserl (1859-1938), grondlegger van de fenomenologie, is een van de sleutelfiguren in de evolutie van het moderne denken. De verschijning van zijn tweedelige Logische Untersuchungen bij de aanvang van de twintigste eeuw markeerde het begin van een nieuw filosofisch tijdperk. Het werk legde niet alleen de grondslag voor het zgn. fenomenologische denken, de geweldige invloed ervan deed zich gelden in tal van andere en latere stromingen zoals het existentialisme, de hermeneutiek, het poststructuralisme en het deconstructionisme.

Rondas' Wereldbeeldenboek

Jean-Pierre Rondas • Rondas' Wereldbeeldenboek
Gesprekken op Klara

Dit boek biedt een selectie uit de honderden gesprekken die Jean-Pierre Rondas als professioneel interviewer, programmamaker en producer de laatste jaren heeft uitgezonden op de Vlaamse cultuurzender Klara. Mede door de specifieke ordening van het materiaal is een fascinerend boek ontstaan waarin een debat plaatsvindt tussen dertien internationaal gerenommeerde filosofen uit een viertal taalgebieden. Maar vooral is het een debat tussen verschillende wereldbeelden.

De mongool, de moeder en de filosoof

Thecla Rondhuis • De mongool, de moeder en de filosoof

Filosoof Thecla Rondhuis vertelt de geschiedenis van Ramon, een inmiddels 37-jarige man met het syndroom van Down, wiens leven van rituelen aan elkaar hangt. Afstand én nabijheid karakteriseren haar betoog.

Terugkeer van de natuur

Angela Roothaan • Terugkeer van de natuur
De betekenis van natuurervaring voor een nieuwe ethiek

'Natuur' staat centraal in de klassieke en middeleeuwse ethiek, als aanduiding van de oorspronkelijke, goddelijke, orde waarop het goede handelen gericht moet zijn. In de moderne tijd worden ethiek en natuur tegenover elkaar geplaatst. Het goede leven vertrekt niet meer vanuit een besef van de goede natuur, maar wil juist de, nu als wreed of onverschillig beschouwde, natuur corrigeren. 'Rede' en 'wil' komen als morele beginselen tegenover 'natuur' te staan.

Vertoog over de ongelijkheid

Jean-Jacques Rousseau • Vertoog over de ongelijkheid

In Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1755) geeft Rousseau antwoord op de vraag: wat is de oorsprong van de ongelijkheid tussen mensen, en berust ze op een natuurwet?

Het aardse leven

Klaas Rozemond • Het aardse leven
Een filosofische handleiding

Wat is mijn wereldbeeld? Hoe kan ik over de wereld nadenken? Bestaat God? Hoe is de wereld ontstaan? Waar komt het leven vandaan? Wat is de plaats van de mens in de wereld? Hoe kan een mens gelukkig worden? Dit zijn de oervragen van de filosofie en ieder mens zou wel willen beschikken over de antwoorden.

De laatste filosoof

Klaas Rozemond • De laatste filosoof
Testament van een denker

Een oude filosoof vult de laatste pagina's van zijn dagboek. Ze bevatten zijn filosofische testament. De filosoof heeft zich van zijn leven lang verre gehouden van de waan van de dag. Wat hij zocht, was niets minder dan 'de waarheid'. Helaas lijkt het erop dat 'de waarheid' niet bestaat. Weinig meer dan scepsis en cynisme. Maar zo wil de filosoof de wereld niet achterlaten.

The Judith Butler Reader

Sara Salih & Judith P. Butler (eds.) • The Judith Butler Reader

The Judith Butler Reader is a collection of writings that span her impressive career and trace her intellectual history.
Judith Butler, author of influential books such as Gender Trouble, has built her international reputation as a theorist of power, gender, sexuality and identity.

Reflecties op het joodse vraagstuk

Jean Paul Sartre • Reflecties op het joodse vraagstuk

Sartres manifest tegen het antisemitisme spant een boog tussen 1946 en onze tijd, waarin zijn visie op rassenhaat en xenofobie nog steeds actueel is. Een aangrijpend en belangrijk boek voor ieder die in de 21ste eeuw beseft hoe dicht vrijheid en onvrijheid bij elkaar staan.

Wat blijft is de hoop

Jean-Paul Sartre & Benny Lévy • Wat blijft is de hoop
De gesprekken van 1980

Een maand voor zijn dood liet Sartre in Le Nouvel Observateur een serie interviews met Benny Lévy verschijnen die bij tal van lezers een grote schok teweegbrachten, zowel vanwege de inhoud als vanwege de toon van deze gesprekken.

Het onvermogen te vergeten

Sybe Schaap • Het onvermogen te vergeten
Nietzsche's herwaardering van de waarheidsvraag

Dit boek is een zeer leesbare inleiding tot het denken van Nietzsche waarbij de auteur tevens de actuele betekenis van dit denken duidelijk maakt.

Dit is psychoanalyse

Frans Schalkwijk • Dit is psychoanalyse

Psychoanalytische ideeën en termen behoren tot ons alledaagse gedachtegoed. Iedereen weet wat Oedipus wilde, wie van zijn vrienden 'bindingsangst' heeft en waarom iets slecht is voor zijn 'ego'. Maar hoe vertrouwd ook, tegelijkertijd lijkt de psychoanalytische beroepsgroep een gesloten wereld en psychoanalyse een relikwie uit lang vervlogen tijd. Psychoanalyticus Frans Schalkwijk beschrijft in dit boek de actuele stand van zaken in de psychoanalyse voor de geïnteresseerde buitenstaander.

Het ressentiment in de moraal

Max Scheler • Het ressentiment in de moraal

Het ressentiment in de moraal van Max Scheler is een sleuteltekst uit de filosofische antropologie. In de reeks Grote Klassieken verschijnt een nieuwe vertaling van dit boek, waarmee Scheler zijn tijd in veel opzichten vooruit was.

De herontdekking van de liefde

Wilhelm Schmid • De herontdekking van de liefde
De kunst van het leven met anderen

De liefde is in onze huidige tijd ingewikkeld geworden. Wij eisen te veel van haar: ze moet ons een oneindig geluksgevoel, onbedwingbare passie en eeuwige lust bezorgen, maar zonder dat ze onze vrijheid aantast. Het is geen wonder dat de liefde aan de enorme verwachtingen niet kan voldoen. Sommigen spreken al vertwijfeld over het ‘einde der liefde’ en veel mensen schikken zich in die droefgeestige praktijk. De liefde is gecompliceerd geworden, maar is dat een reden om haar maar te laten?

De kunst van het beledigen

Arthur Schopenhauer • De kunst van het beledigen

Als u geen argumenten meer kunt bedenken, ga dan over op beledigingen, aldus Arthur Schopenhauer, want 'onbeleefdheid maakt een einde aan alle meningsverschillen.' En wie beter dan Schopenhauer kan ons in deze kunst voorgaan?

De wereld een hel

Arthur Schopenhauer • De wereld een hel

Dit boek bevat een selectie uit het werk van Arthur Schopenhauer (1788-1860), pleitbezorger van een zeer pessimistisch wereldbeeld. Achter de wereld zoals wij ons deze voorstellen, zo zegt Schopenhauer, schuilt de wereld van de Wil. Niet onze individuele, redelijke, vrije wil stuurt ons denken en handelen, maar een blinde, brute wereldwil. Als slaaf van deze drift is de mens veroordeeld tot een zinloos lijden, dat enkel door een soort boeddhistische ascese getemperd kan worden. Aldus was Schopenhauer een van de eerste westerse denkers die oosterse invloeden toelieten.

Parerga en paralipomena

Arthur Schopenhauer • Parerga en paralipomena
kleine filosofische geschriften

Na De wereld als wil en voorstelling is in april 2002 het werk waarmee Schopenhauer aan het eind van zijn leven bij een breed publiek bekend werd eindelijk verschenen: Parerga en paralipomena (Grieks voor aanvullingen en bijvoegsels). Het zijn zelfstandige aanvullingen op zijn eerder verschenen hoofdwerk, die een wezenlijk deel uitmaken van Schopenhauers filosofie en die van belang zijn voor een goed begrip van zijn denkwereld.

Wij zijn ons brein

Dick Schwaab • Wij zijn ons brein
van baarmoeder tot Alzheimer

Het verhaal van je leven is het verhaal van je brein. Dat begint in de baarmoeder, waar de hersenen gevormd worden op een manier waar je je leven lang niet meer vanaf komt. Dick Swaab volgt in Wij zijn ons brein de mens vanaf de conceptie tot en met de dood.

Muziek

Michel Serres • Muziek

Wat is de betekenis van muziek? Van de geluiden in onze wereld? Van zoem en gons, gelispel of geschreeuw? In dit prachtige boek presenteert Michel Serres een filosofie van de muziek die de aard van ons wezen, van onze culturen en van de wereld blootlegt.bewoners. Na het lezen van Muziek is de wereld voorgoed veranderd.

Justifying Blame

Maureen Sie • Justifying Blame
Why Free Will Matters and Why it Does Not

This book shows why we can justify blaming people for their wrong actions even if free will turns out not to exist. Contrary to most contemporary thinking, we do this by focusing on the ordinary, everyday wrongs each of us commits, not on the extra-ordinary, “morally monstrous-like” crimes and weak-willed actions of some.

Wachten op geluk

Coen Simon • Wachten op geluk
Een filosofie van het verlangen

De moderne mens verlangt te veel, tenminste zo luidt zijn zelfdiagnose. Dus storten we ons massaal op zelfontplooiing. Want als we weten wie we zijn, weten we beter wat we echt willen. Alleen zien we een vraag over het hoofd: biedt de wereld ooit wat we willen? Helaas, de wereld is geen etalage vol met waren die onze verlangens kunnen bevredigen. En onze verlangens zijn niet te bevredigen als een legemaag.

Unsanctifying Human Life

Peter Singer • Unsanctifying Human Life
Essays on Ethics

Peter Singer has been described as one of the world's most influential philosophers, as well as one of the most dangerous. This collection, selected by Singer's close colleague and collaborator Helga Kuhse, provides readers with a one-volume account of his underlying philosophy, as well as its practical implications upon everyday living.

Vreemd lichaam

Jenny Slatman • Vreemd lichaam
Over medisch ingrijpen en persoonlijke identiteit

We laten ons gezicht gladstrijken met botox. Als ons hart niet meer functioneert, worden we geopereerd en krijgen we dat van een ander. En als we door een ongeluk een lichaamsdeel moeten missen, dan kan dat vaak makkelijk vervangen worden door een prothese. Onze cultuur staat in het teken van het perfectioneren van het menselijk lichaam door middel van technologisch ingrijpen. Maar wat doet dat met het beeld wat je van jezelf hebt?

Dat had je gedacht!

Marc Slors • Dat had je gedacht!
Brein, bewustzijn en vrije wil in het filosofisch perspectief

Hebben de hersenwetenschappen het failliet van de vrije wil nu wel of niet aangetoond? In de lawine aan recent verschenen brein- en hersenboeken blijft die vraag opvallend onbeantwoord. Tijd dus voor een goed leesbaar en gedegen boek over deze cruciale kwestie.

Woede en tijd

Peter Sloterdijk • Woede en tijd
Een politiek-psychologisch essay

Hoe om te gaan met de terugkeer van de woede in de 21ste eeuw? Dat is de cruciale vraag die Peter Sloterdijk op weergaloze wijze analyseert in zijn nieuwe boek.

Sferen

Peter Sloterdijk • Sferen
Schuim

Het langverwachte tweede, afsluitende deel van Peter Sloterdijks Sferen verschijnt nu in Nederlandse vertaling. Het extreme individualisme van onze tijd wordt hierin gevat in de metafoor van het schuim: de nieuwste verschijningsvorm van de sferen waarin de mens moet leven.

Je moet je leven veranderen

Peter Sloterdijk • Je moet je leven veranderen

In zijn trilogie Sferen stelde Peter Sloterdijk de vraag waar mensen leven. Nu, in Je moet je leven veranderen, onderzoekt hij wat de mens eigenlijk is. In zijn zeer succesvolle nieuwe boek daagt hij onze ideeën over ethiek en levenskunst uit, met vele aansprekende voorbeelden en een milde humor – een revolutionaire antropologie dient zich aan!

Filosofische temperamenten

Peter Sloterdijk • Filosofische temperamenten

In dit fraaie miniatuur schrijft Peter Sloterdijk zijn eigen filosofiegeschiedenis in korte, briljante tableaus. Een zeer toegankelijk boekje voor alle liefhebbers van het werk van Peter Sloterdijk en voor degenen die dat (nog) niet zijn.

Darwinisme, monisme & ziekte

Harry Smit • Darwinisme, monisme & ziekte

In het onderzoek naar gezondheid en ziekte neemt Darwins evolutietheorie een centrale plaats in. Maar welke moderne theorieën zijn er in de evolutionaire genetica?

Regarding The Pain Of Others

Susan Sontag • Regarding The Pain Of Others

From Goya's Disasters of War to news footage and photographs of the conflicts in Vietnam, Rwanda and Bosnia, pictures have been charged with inspiring dissent, fostering violence or instilling apathy in us, the viewer. Regarding the Pain of Others will alter our thinking not only about the uses and meanings of images, but about the nature of war, the limits of sympathy, and the obligations of conscience.

Zoals de geest verbonden is aan het lichaam

Susan Sontag • Zoals de geest verbonden is aan het lichaam
Nagelaten werk deel III

Zoals de geest gebonden is aan het vlees is het tweede deel van de drie boeken die gezamenlijk Susan Sontags nagelaten aantekeningen en dagboeken vormen.

Als een vliegende vis

Bernard Stiegler • Als een vliegende vis
Over de wording van een filosoof

Bernard Stiegler is op zijn zachtst uitgedrukt een merkwaardig figuur. Op jonge leeftijd pleegde hij een gewapende overval en werd veroordeeld tot een gevangenisstraf. In de gevangenis studeerde hij filosofie en ging in de leer bij Jacques Derrida, de meest spraakmakende filosoof van die tijd. Na zijn vrijlating kon hij als onderzoeker aan de slag, kort daarna behaalde hij zijn doctoraat.

Irrationaliteit

Stuart Sutherland • Irrationaliteit

‘Uiterst boeiend, en zeldzaam goed geschreven.’ – Richard Dawkins
‘Schrikbarend, soms komisch, zeer leesbaar en absoluut betoverend.’ – Oliver Sacks

Leven als bouwpakket

Tsjalling Swierstra, Marianne Boenink, Bart Walhout en Rini van Est (red.) • Leven als bouwpakket

Biotechnologie, nanotechnologie en neurowetenschappen raken met elkaar verweven en roepen een grote ambitie op: de werkelijkheid naar eigen wens ontwerpen, opbouwen en verbouwen - desnoods molecuul voor molecuul. Kortom: het leven als bouwpakket.

Fooled By Randomness

Nassim Nicholas Taleb • Fooled By Randomness
The Hidden Role Of Chance In Life And In The Markets

Everyone wants to succeed in life. But what causes some of us to be more successful than others? Is it really down to skill and strategy - or something altogether more unpredictable?

De Zwarte Zwaan

Nassim Nicholas Taleb • De Zwarte Zwaan
De impact van het hoogst onwaarschijnlijke

"Taleb schreef het prachtige boek De Zwarte Zwaan waarin hij geduldig uitlegt hoe beperkt onze waarnemingen en interpretaties van de werkelijkheid zijn." - het Financieele Dagblad

Misleid door toeval

Nassim Nicholas Taleb • Misleid door toeval
over de rol van geluk in de economie en het leven

Waarom is de een succesvoller dan de ander? Door talent of vaardigheden, of door iets onvoorspelbaars als toeval? Had de wereld er ook anders uit kunnen zien?

Sources of the Self

Charles Taylor • Sources of the Self
The Making of the Modern Identity

De vraag naar de zin van het leven hoort specifiek bij de moderne identiteit, stelt Taylor in Sources of the Self. In dit boek gaat Taylor in op de intieme relatie tussen die moderne identiteit en de zoektocht naar het goede leven, en verdedigt hij de morele rijkheid van die (subjectieve) identiteit tegen diegenen die een objectieve moraal nastreven.

De malaise van de moderniteit

Charles Taylor • De malaise van de moderniteit

In De malaise van de moderniteit gaat Charles Taylor in debat met westerse cultuurcritici die het ideaal van zelfontplooiing verantwoordelijk houden voor allerlei kwalen van de moderne tijd. Uitgangspunt vormt Allan Blooms kritiek op het modieuze culturele relativisme en Christopher Lasch' kritiek op het narcistische ik-tijdperk. Dergelijke cultuurkritiek heeft geleid tot krachtige pleidooien voor herstel van oude normen en waarden en sociale verbanden.

In het spoor van Plato’s Symposium

Rudi te Velde (red.) • In het spoor van Plato’s Symposium
Eros in de westerse cultuur

Wat is toch die liefde – eros in het Grieks – die de grote wijsgeer Socrates zo hartstochtelijk prijst. Kort gezegd: ons verlangen naar schoonheid, in al haar lichamelijke maar vooral ook geestelijke verschijningsvormen. De lofzang op de eros in Plato’s beroemde dialoog Symposium uit de vierde eeuw voor Christus heeft een ongekende doorwerking gehad in de Westerse cultuur en filosofie. Zelfs nu, tweeënhalfduizend jaar later, blijft de tekst ons intrigeren en inspireren.

Stilte, geste, stem

René ten Bos • Stilte, geste, stem

Dieren praten in gebaren. In zijn nieuwste boek René ten Bos in op deze oude filosofische gedachte. Hij laat zien dat het gebaar een dimensie opent die vooraf gaat aan de taal. Juist daarom wordt het verbonden met een morele oprechtheid die talige wezens kwijt lijken te zijn. Door taal kunnen mensen hun gevoelens immers verborgen houden. Zij kunnen bij verliefdheid, woede of jaloezie bijvoorbeeld zeggen dat er niets of iets anders aan de hand is.

De spelers

Manon Uphof • De spelers

De 29-jarige Manja vat een argeloze liefde op voor de jonge deserteur J., die begin jaren negentig de puinhopen van Joegoslavië is ontvlucht. J.'s leven in Nederland wordt beheerst door een verlangen naar orde in zijn bestaan. Manja reist met hem naar Sarajevo. Aanvankelijk denkt ze toeschouwer te kunnen blijven in een decor van vernieling. Ze volgt zijn wanhopige pogingen de boel weer in het gareel te krijgen, maar al snel maakt J.'s verwarde familie deel uit van haar eigen leven.

Het laboratorium in je hoofd

Sebastien Valkenberg • Het laboratorium in je hoofd
of hoe filosofen te werk gaan

In Het laboratorium in je hoofd, of hoe filosofen te werk gaan vertelt Sebastien Valkenberg op even inzichtelijke als onderhoudende wijze over de vele onderwerpen waarmee de westerse filosofen zich in de loop van de eeuwen hebben beziggehouden, zoals de status van kennis, de motieven achter menselijk gedrag en de vraag naar identiteit.

Quarterlife crisis

Tim Van den Hoff • Quarterlife crisis
Een ontspoorde zoektocht naar authenticiteit

Sinds kort is er een nieuw fenomeen in de wereld van de zelfhulpliteratuur: de quarterlife crisis. Een diagnose voor existentieel verlamde twintigers en dertigers met keuzestress, die teweeg gebracht wordt door de zware verantwoordelijkheid en de grote sociale druk om het ideale leven te vinden.

De stem van de doden

Gert-Jan van der Heiden • De stem van de doden
Hermeneutiek als spreken namens de ander

Hermeneutiek is van oudsher de kunst van het uitleggen, maar interpreten en vertalers doen meer dan alleen woorden verhelderen.
Wanneer hermeneutiek wordt opgevat als spreken namens de ander,blijkt de interpreet tevens de stem te zijn van hen die afwezig zijn of de taal van de toehoorders niet machtig zijn – of dit nu de goden, de doden of de sprakelozen zijn.

Vrije wil

Tjeerd van der Laar & Sander Voerman • Vrije wil
discussies over verantwoordelijkheid, zelfverwerkelijking en bewustzijn

Wat is vrije wil? Doen we iets omdat we dat zelf belangrijk vinden, of zijn we slechts een speelbal van onze genen, onze opvoeding en de invloed van de media? Worden onze handelingen aangestuurd door bewuste gedachten, of zijn onze keuzes al in de hersenen tot stand gekomen voordat we ons daar bewust van worden?

Welkom in Youtopia

Menno van der Veen • Welkom in Youtopia

In De toekomstloze mens meet Menno van der Veen de politieke temperatuur van de huidige samenleving. Een boek over nieuwe mogelijkheden in een maatschappij die haar grenzen lijkt te hebben bereikt.

De kunst van een onmogelijk genot

Philippe van Haute & Tomas Geyskens • De kunst van een onmogelijk genot
Klinische antropologie van de hysterie bij Freud en Lacan

Hoe gek is de mens en wat leert die gekte ons over wie en wat we zijn?
Wat heet ‘normaal’ en kunnen we daar van genezen?
En waarom zou een filosoof zich in psychiatrie interesseren?

Het Argentijnse gezicht van Spinoz

M. van Reijen • Het Argentijnse gezicht van Spinoz
Een politieke economie van de trieste passies

Miriam van Reijen's nieuwe boek over Spinoza begint met een onderzoek naar de samenhang van Spinoza's theorie van de passies en zijn politieke filosofie. Het gaat daarbij onder meer om het inzicht dat de passies een fundamentele rol spelen bij het ontstaan en voortbestaan van de staat, evenals bij het realiseren van het doel ervan: de vrijheid. Hoewel Franse denkers al sinds de jaren '60 van de vorige eeuw op deze samenhang in Spinoza's werk hebben gewezen, blijken het opmerkelijk genoeg vooral Argentijnse filosofen te zijn die het grote belang van deze thematiek beklemtonen.

Over de daden van het brein

Jan van Riemsdijk • Over de daden van het brein
essays over het wetenschappelijke gedrag van de menselijke soort

In een tiental essays probeert Jan van Riemsdijk de lezer te winnen voor de gedachte dat men het gedrag van de wetenschappelijke mens niet slechts dient te beoordelen op grond van de strengheid waarmee de wetenschappelijke manier van denken en doen - van experimenteren en verifiëren - door hem werd gevolgd.

Bochtige wegen

Jan van Riemsdijk • Bochtige wegen

In Bochtige Wegen verschijnt het verrassende mensbeeld dat de neurobiologie ons steeds dwingender voorhoudt, maar dat, ondanks het groeiende feitenmateriaal, zowel binnen vakkringen als binnen het bredere publiek, nog nauwelijks aandacht weet te winnen. Waarom niet? Waarschijnlijk omdat de boodschap ons niet kan bekoren.

Onze onzin

Jan van Riemsdijk • Onze onzin
de plaats van de mens: een discussiestuk

Dit boekje werd in de loop van 2009, het Darwin-jaar, geschreven als discussiestuk dat dienst moest doen binnen een Lochemse Probusclub - een van de talrijke en plaatselijk actieve gespreksgroepen, of Probusclubs, waarbinnen hoger opgeleide senioren elkaar regelmatig kunnen treffen.

Over de daden van het brein

Jan van Riemsdijk • Over de daden van het brein
essays over het wetenschappelijke gedrag van de menselijke soort

In een tiental essays probeert Jan van Riemsdijk de lezer te winnen voor de gedachte dat men het gedrag van de wetenschappelijke mens niet slechts dient te beoordelen op grond van de strengheid waarmee de wetenschappelijke manier van denken en doen - van experimenteren en verifiëren - door hem werd gevolgd.

De ziel opnieuw

Renée van Riessen • De ziel opnieuw
Over innerlijkheid, inspiratie & onderwijs

Lange tijd heeft het begrip ‘ziel’ in de filosofie in een kwade reuk gestaan. Het herinnerde aan achterhaalde aannames als de scheiding tussen lichaam en ziel en het voortleven van de ziel na de dood. Maar met het oude woord ziel zijn we iets belangrijks verloren: de toegang tot onze innerlijkheid en de betekenis daarvan.

Kleine filosofie van het vrijen

Ann van Sevenant • Kleine filosofie van het vrijen

Deze Kleine filosofie van het vrijen kom tegemoet aan de vraag naar een diepzinnige benadering van seksualiteit.

Leven is een kunst

Paul van Tongeren • Leven is een kunst
Over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst

Een boeiend en toegankelijk geschreven boek, waarin prominent ethicus en Nietzsche-specialist Paul van Tongeren een moderne versie van de klassieke deugdethiek in stelling brengt in het huidige debat over de ethiek.

Darwin voor dames

Griet Vandermassen • Darwin voor dames
Over feminisme en evolutietheorie

In Darwin voor dames brengt filosofe Griet Vandermassen het conflict tussen het feminisme en de biologische wetenschappen in kaart. Ze stelt dat feminisme en de biologische wetenschappen - en dan vooral de evolutionaire psychologie - elkaar niet alleen nodig hebben, maar zelfs krachtige bondgenoten kunnen worden.

Neem en eet, dit is je lichaam

Frank Vande Veire • Neem en eet, dit is je lichaam
Over genot en intimidatie

De cultuurfilosoof en kunstcriticus Frank Vande Veire wijst onder meer op de beklemmende verwantschap tussen fascisme en ludieke consumptiecultuur, tussen de 'verlossende' kruisdood van Christus en het televisiejournaal, tussen sacrale totemdieren en populaire mediafiguren, tussen de negentiende-eeuwse kenniscultuur en de hedendaagse informatiemanie. Op de achtergrond speelt voortdurend het (psychoanalytische) motief van een raadselachtig en intimiderend genot.

Eros en de filosofie

Rudi te Velde • Eros en de filosofie
Plato's Symposium: analyse en interpretatie

'Eros en de filosofie' geeft een precieze analyse van de dramatische structuur en opbouw van Plato's Symposium. Te Velde laat zien hoe Plato de transcenderende ervaring van het erotisch verlangen aangrijpt om de lezer binnen te leiden in de ruimte van de filosofie.

De filosoof en de dood

Rudi te Velde • De filosoof en de dood
Plato's Phaedo: analyse en interpretatie

In De filosoof en de dood geeft Te Velde een zorgvuldige en evenwichtige interpretatie van de wijsgerige gedachtegang van de Phaedo in zijn verwevenheid met de literaire enscenering en de interactie tussen de verschillende personages.

Talking Prices

Olav Velthuis • Talking Prices
Symbolic Meanings Of Prices On The Market For Contemporary Art

How do dealers price contemporary art in a world where objective criteria seem absent? Talking Prices is the first book to examine this question from a sociological perspective.

Schaamte en verandering

Naud van der Ven • Schaamte en verandering
Denken over organisatieverandering in het licht van de filosofie van Emmanuel Levinas

Veel veranderproblematiek in organisaties is terug te voeren op de factor mens. Vroeger was daarbij het probleem dat de mens louter als als 'een paar handen' werd gezien. Tegenwoordig weten we dat een mens serieus genomen wil worden en dan over het algemeen beter presteert. Maar als je omwille van resultaatverbetering inzet op zinbeleving van de medewerker, neem je hem dan wel serieus? Of wordt hij, weliswaar op een subtiele manier, opnieuw ingelijfd in andermans doelstellingen?

nog geen cover beschikbaar

Wim Verbaal • Een middeleeuws drama
Het conflict tussen scholing en vorming bij Abaelardus en Bernardus

De legendarisch geworden confrontatie te Sens is het uitgangspunt van deze boeiende studie waarin de opvattingen en de experimenten van twee grote pedagogen in de vroege twaalfde eeuw nader worden onderzocht.

De daadkracht der dingen

Peter-Paul Verbeek • De daadkracht der dingen

Peter-Paul Verbeek bestrijdt de klassieke filosofische kritiek op de techniek, dat dingen, apparaten en techniek vervreemdend zouden zijn.

Tijd van onbehagen

Ad Verbrugge • Tijd van onbehagen
Filosofische essays over een cultuur op drift

Aan het begin van het nieuwe millennium is een aantal maatschappelijke problemen zichtbaar geworden, die niet langer kunnen worden begrepen vanuit gangbare begrippen en categorieën. Voorbeelden hiervan zijn het verschijnsel zinloos geweld en de spanning tussen religie en cultuur.

Binding en betekenis

Charles Vergeer • Binding en betekenis
Een filosofie van de zorg

Een korte inleiding in de ethiek, de sociale filosofie of in de zingevingsproblematiek en het denken over zorg en hulpverlening.

De blik terug

Charles Vergeer • De blik terug
Herinneringen aan Cornelis Verhoeven

Wie was Cornelis Verhoeven? In zijn eigen herinneringen, De glans van oud ijzer, vertelt hij zijn enige herinnering aan zijn vroeg gestorven moeder. Hoe hij op een stronk geklommen was en haar door het raam zag staan. Een tafereel en een blik terug die hem de afstand leerde tussen wereld en werkelijkheid die ver en vreemd zijn en verdwijnen - en het beeld daarvan, een ontroering en een ontdekking.

nog geen cover beschikbaar

Antoon Vergote • De sublimatie
Een uitweg uit Freuds impasses

Sublimatie is volgens Freud het vermogen een oorspronkelijk seksueel doel te verruilen voor een ander doel, dat niet seksueel is maar psychisch daaraan verwant. Door sublimatie vindt de oorspronkelijke seksuele drift haar bevrediging in een niet-seksuele activiteit, die sociaal of ethisch hoger gewaardeerd wordt. Kunst en andere culturele waarden zouden het resultaat zijn van gesublimeerde driften.

De duivelsvraag

Cornelis Verhoeven • De duivelsvraag
Een pleidooi voor beschouwelijkheid

Dit kleine essay dankt zijn ontstaan aan een vriendelijke worsteling met een telkens weer opduikende jeugdherinnering en is een poging daaraan enige zin te geven: de overmaat aan mateloze vragen werd gewoonlijk alleen maar met een dubbelzinnig zwijgen beantwoord.

Brussels lof

Cornelis Verhoeven en Patricia de Martelaere • Brussels lof
Denken en danken met handen en voeten

Dit boekje uit 1998 is de neerslag van de toekenning van een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Brussel aan Cornelis Verhoeven.

Ritueel burgerschap

Oskar Verkaaik • Ritueel burgerschap
Een essay over nationalisme en secularisme in Nederland

Nederland is in de ban van cultuur. Meer dan ooit worden culturele verschillen tussen bevolkingsgroepen benadrukt. Maar een diepgravende antropologische analyse van wat er in Nederland gaande is, ontbreekt tot dusver. Dit boek vult dat gat.

Bloedroes

Jan Verplaetse • Bloedroes
Over onmodern geluk

Bloedroes is een filosofie van het magisch denken over bloed – en daarmee van schoonheid en zingeving, het hechten aan traditie, en ons onbehagen en verlangen naar onmodern geluk in een snel veranderende samenleving. Wat betekent bezielde vreugde nog in een ontzielde wereld? Rest ons alleen nog vluchtig plezier en de illusie van avontuur in een risicoloze beschaving?

Het morele instinct

Jan Verplaetse • Het morele instinct
Over de natuurlijke oorsprong van onze moraal

"Een belangrijk, razend interessant en zeer betrouwbaar boek over een onderwerp dat misschien wel ons belangrijkste menselijke kenmerk is: moraliteit."- uit het voorwoord van Johan Braeckman

nog geen cover beschikbaar

Ton Vink • Denken over dood
Opvattingen en keuzes

Het maken van keuzes rondom sterven en dood is onvermijdelijk geworden. We kunnen dat betreuren, we kunnen dat moeilijk vinden, we kunnen er vanaf willen. De werkelijkheid is dat we geen keuze hebben en wel móeten kiezen.

Vreemd gaan en vreemd blijven

Rudi Visker • Vreemd gaan en vreemd blijven
Filosofie van de multiculturaliteit

"De angst van de multiculturalist die geconfronteerd wordt met de Ander, is dat hij zijn eigenheid zal verliezen. Hij houdt de ander dus op afstand door hem principieel gelijkwaardig te verklaren, maar keert hem in dezelfde beweging de rug toe en sluit zich in zichzelf op..."

Michel Foucault

Rudi Visker • Michel Foucault
Genealogie als kritiek

De franse filosoof Michel Foucault dankte zijn naam en faam in de jaren zestig en zeventig onder de jongere generaties aan zijn kritiek op de menswetenschappen, zoals criminologie, pedagogie, psychologie en psychiatrie. Hij zag in deze vorm van kennis de macht aan het werk en trok de wetenschappelijkheid van deze disciplines openlijk in twijfel.

Lof der zichtbaarheid

Rudi Visker • Lof der zichtbaarheid
Een uitleiding in de hedendaagse wijsbegeerte

In Lof der zichtbaarheid laat Rudi Visker zien hoe de negatieve bezetting van het begrip zichtbaarheid heeft geleid tot een bepaalde opvatting van publieke ruimte, die hij met Derrida aanwezigheidsmetafysisch noemt. Tegen de achtergrond van tal van actuele problemen (pluralisme, fundamentalisme, individualisme, nationalisme en racisme) treedt hij in gesprek met auteurs die binnen de continentale traditie van beslissende invloed zijn geweest voor de bepaling van het regime van zichtbaarheid waaraan we vandaag gehoor geven.

Ricoeur

Jacques de Visscher • Ricoeur
De weg naar verstaan

Als geen ander heeft de Franse filosoof Paul Ricoeur (1913-2005) het wijsgerig werk opgevat als een aanzet tot begrijpen wie we zijn en hoe we ons in de wereld oriënteren. Zijn filosofie gaat in op de kunst van het interpreteren - ook hermeneutiek genoemd - en schenkt aandacht aan wat de geschiedenis van de mensheid in teksten en verhalen, in metaforen en zinnebeelden, in romans en schilderijen, in mythen en symbolen heeft uitgedrukt om te getuigen van wat die mensheid beroert.

Wat drijft de mens?

Pleun van Vliet • Wat drijft de mens?
Inleiding persoonlijkheidsleer

Sinds de Oudheid vragen mensen zich af wie zij in essentie zijn. 'Wie ben ik?' is daarmee een van de belangrijkste vragen in het menselijk bestaan; zij verwijst niet alleen naar de individuele existentie, maar naar de betekenis van het leven zelf. Het wekt dan ook geen verwondering dat door de tijd heen vele denkers zich over deze lastige kwestie hebben gebogen.

Zorg

Jan Vorstenbosch • Zorg
Een filosofische analyse

Hufterigheid, intolerantie, onverschilligheid, consumentisme, onvrede over de kwaliteit van het onderwijs, pyjamadagen in verpleeghuizen: de moderne samenleving krijgt vaak geen beste pers als het om zorg gaat. Zorg lijkt weg te sijpelen uit onze cultuur. Is die indruk juist of vertekend? En wat is de rol van de politiek in dit geheel?

Humaniteit

Koo van der Wal • Humaniteit
Uitdagingen en perspectieven voor een eigentijds humanisme

Humaniteit kan als de centrale idee van het humanisme beschouwd worden. Niet dat het op die idee het alleenrecht bezit. Maar het humanisme, het woord zegt het al, heeft wel een speciale relatie tot het humanum, dat wat de mens tot mens stempelt.

Eindeloos leven

Jonathan Weiner • Eindeloos leven

Een wetenschappelijke zoektocht naar onsterfelijkheid

Het ware leven is elders

Ruud Welten • Het ware leven is elders

Waar zijn we eigenlijk naar op zoek wanneer we, bewapend met onze camera en reisgids, de wereld intrekken? Wat zegt het moderne toerisme over de manier waarop we in de wereld zijn?

Camus

Maurice Weyembergh • Camus
De filosoof en romancier

Meer dan een halve eeuw na zijn dood geldt Albert Camus (1913-1960) nog altijd als een van de grootste en invloedrijkste intellectuelen van de twintigste eeuw. Dit nieuwe boek in de reeks DENKERS biedt een toegankelijke inleiding tot het oeuvre van de Nobelprijslaureaat van 1957.

nog geen cover beschikbaar

Guy Widdershoven & R. Berghmans • Wilsbekwaamheid

Het boek verschaft een kritische filosofisch-ethische analyse van het concept 'wilsbekwaamheid' in de context van de geestelijke gezondheidszorg/psychiatrie en formuleert alternatieve ethische aanzetten voor het verantwoord omgaan met dit begrip.

Boeiuh

Rob Wijnberg • Boeiuh
het stille protest van de jeugd

Terwijl de mediadruk alleen maar toeneemt, keren jongeren zich af van het nieuws. Intussen is de samenleving 'verhard' en wordt de toon in het publieke debat extremer, maar meet de jeugd zich een houding aan van ruimdenkendheid, gematigdheid en verwondering. En nu Nederland vervangen wordt door Europa en datzelfde Europa ingehaald wordt door een globaliserende wereld, zoekt de jongste generatie zijn heil vooral bij zichzelf. In drie essays, getiteld 'Boeiuh', 'Chilluh' en 'Pimpuh', geeft Rob Wijnberg een vlijmscherpe, kritische kijk op de hedendaagse samenleving door de ogen van de jeugd.

Denkbewegingen

Mariëtte Willemsen • Denkbewegingen
Filosofie van de emoties

Als je terugdeinnst voor een enge hond, doe je dat doorgaans uit angst. Als je geld geeft aan een zwerver, dan laat je je vermoedelijk leiden door medelijden. Bij veel dingen die we doen of ervaren, worden we beïnvloed door onze emoties. Soms overvallen ze ons en slaan ze ons lam, maar andere keren zetten ze ons juist aan tot actie en stimuleren ze ons om iets in de wereld te veranderen.

Cartesiaans geloven

Pim Willemsen • Cartesiaans geloven
Een verhandeling over het cogito ergo sum

Met de zin cogito ergo sum (ik denk, dus ik besta) legt René Descartes (1596-1650) het fundament voor zijn wetenschappelijk bouwwerk. De Cartesiaanse wetenschap sluit aan bij de in die eeuw opkomende mechanistische en op de wiskunde gestoelde moderne natuurwetenschap, die tot op de dag van vandaag ons wereldbeeld bepaalt. Dit boek laat echter zien dat Descartes' denken verre van kil of onpersoonlijk is.

nog geen cover beschikbaar

Mariëtte Willemsen • Kluizenaar zonder God
Friedrich Nietzsche en het verlangen naar bevrijding en verandering

Aan de hand van teksten uit verschillende fasen van Nietzsches leven speurt Willemsen na hoe Nietzsche vorm geeft aan een drang naar bevrijding van overgeleverde waarden en hoe hij al schrijvend zoekt naar een veranderend bestaan en nieuwe waarden.

Truth and Truthfulness

Bernard Williams • Truth and Truthfulness
An Essay in Genealogy

What does it mean to be truthful? What role does truth play in our lives? What do we lose if we reject truthfulness? No philosopher is better suited to answer these questions than Bernard Williams.

De autonome mens

E. Wit (redactie) • De autonome mens
Nieuwe visies op gemeenschappelijkheid

Autonomie wordt door velen gezien als een belangrijke verworvenheid van de moderne samenleving. Maar het verschijnsel roept ook tal van lastige kwesties op - kwesties die in dit boek op onnavolgbare wijze worden geanalyseerd.

nog geen cover beschikbaar

Ludwig Wittgenstein • Knipsels

Vanaf 1944 hield Wittgenstein zich vooral bezig met de filosofie van de psychologie. Het in 1967 voor het eerst verschenen Zettel neemt daarin een speciale plaats in.

Westerse waarden

Henk E.S. Woldring • Westerse waarden
door Shakespeare belicht

Elk mens kent teleurstelling en verdriet, maar sommigen lijken voor het geluk geboren, terwijl anderen de ene klap na de andere krijgen. Elk mens kent de spanning tussen het goede willen en doen, en het onzichtbare lot dat soms geluk, dan weer tegenslag met zich mee brengt. Die spanning kan mensen radeloos maken.

Heideggers kinderen

Richard Wolin • Heideggers kinderen
Hannah Arendt, Karl Löwith, Hans Jonas en Herbert Marcuse

In de jaren twintig wist Martin Heidegger met zijn charismatische persoonlijkheid een groot aantal jonge intellectuelen aan zich te binden. Velen van hen waren van joodse origine. In Heideggers kinderen gaat Richard Wolin na hoe Heideggers keuze het denken van zijn beroemdste leerlingen heeft beïnvloed.

Geweld

Slavoj Zizek • Geweld
Zes zijdelingse beschouwingen

Aanslagen, excessen, rellen: geweld is aan de orde van de dag. Slavoj Žižek analyseert de complexe werkelijkheid achter dit gewelddadige oppervlak. In Geweld onderscheidt Žižek drie vormen van geweld: subjectief geweld (misdaad, terreur), symbolisch geweld (racisme, discriminatie) en systemisch geweld (onze politieke en economische orde). De maatregelen die wij nemen om subjectief geweld te bestrijden, versterken juist de andere geweldsvormen.

nog geen cover beschikbaar

Slavoj Zizek • Schuins beziend
Jacques Lacan geïntroduceerd vanuit de populaire cultuur

Slavoj Zizek laat zien dat Lacans gedachtegoed niet altijd hoeft te resulteren in eindeloze abstracties, maar daarentegen een theoretisch kader biedt om aspecten van onze moderne cultuur te verklaren.

De waarheid op de wand

Hub Zwart • De waarheid op de wand
Psychoanalyse van het weten

De wetenschappelijke blik onderzoekt begin en einde van het heelal en weet door te dringen tot in de meest intieme dieptestructuren van het leven. Wat is het dat deze grenzeloze wil tot weten motiveert?


Bestellen
Je kunt de boeken op deze website bestellen en voor € 1,95 extra per zending thuis laten bezorgen.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)