Felix & Sofie op dinsdag 20 december 2016

Ik Ben Politiek, hoor jij bij mij?

Een kritische analyse van identiteitspolitiek

Wie heeft dit geschreven? En wat heeft dat te maken met de inhoud van de tekst? Het idee dat identiteitskenmerken onze politieke stem beÔnvloeden is alomtegenwoordig. We zien het terug in het culturele assimilatie-ideaal achter integratiepolitiek, maar juist ook in de roep voor diversiteit: ouderen komen op voor de stem van ouderen, door-Polen-gedupeerden voor door-Polen-gedupeerden,†vrouwen van kleur voor vrouwen van kleur en witte middenklassers zijn de enigen die nog altijd denken dat ze een 'neutrale' positie innemen. Maar velen weten inmiddels: wit is ook een kleur.

Miskenning, buitensluiting en onderdrukking zijn vaak de aanleiding voor identiteitspolitiek: de verbinding van een politieke stem aan de identiteit van een groep. De Canadese filosoof Charles Taylor schreef daarom de beroemde woorden 'recognition is a vital human need'. Hiermee doelt hij op het belang van een groepsidentiteit die voor volwaardig wordt aangenomen. Structurele discriminatie of achterstelling gaat volgens Taylor dan ook vaak gepaard met negatieve psychologische effecten binnen de groep zelf.

Maar niet iedereen ziet identiteitsvorming als de juiste weg voor emancipatie. Al sinds de filosoof Mary Wollstonecraft haar paradox opschreef beleeft het feminisme telkens opnieuw weer de discussie tussen een gelijke rechten aanpak of juist het benadrukken en waarderen van de verschillen tussen mannen en vrouwen. Wanneer een groepering inzet op het vormen van een eigen identiteit is er altijd het gevaar dat de heersende vooroordelen - dat vrouwen beleefd zouden zijn van nature, of sierlijk - daarin een rol blijven spelen.

Aan de andere kant moge het ook duidelijk zijn dan (veelal culturele) identiteiten als bedreigend worden ervaren. Betekent de realiteit van een multiculturele samenleving bijvoorbeeld het 'einde' van de Nederlandse eigenheid? Is het voldoende dat verscheidene inwoners van Nederland zich Nederlander moeten voelen, of zich ook moeten conformeren aan de 'Nederlandse normen en waarden'? En waaruit bestaat nou ook alweer de ware Nederlandse of Europese identiteit?

Identiteiten lijken een heel erg grote rol te spelen in ons politieke bestel, maar waarom verbinden we politiek eigenlijk op deze manier aan 'identiteit'? En wat Ūs identiteit eigenlijk?

Programma:

20.00 Inleiding
20.10 Lezing Sinan «ankaya over identiteitspolitiek en (het verhinderen van) solidariteit
20.30 Lezing Ciano Aydin over de rol van techniek in identiteitsvorming

20.50 PAUZE

21.10 Column
21.20 Gesprek met Ciano Aydin en Sinan «ankaya over identiteiten, sociale technologieŽn en solidariteit

Over de Sprekers:

Ciano Aydin is als techniekfilosoof en afdelingshoofd verbonden aan de Universiteit Twente en daarnaast is hij Thomas More professor Filosofie aan de TU Delft. Zijn onderzoek richt zich op identiteit en informatietechnologie, waarbij de filosofie van Nietzsche en Peirce een belangrijke rol spelen.

Sinan «ankaya is cultureel antropoloog en verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij doet onderzoek naar en geeft advies over racisme, de multiculturele samenleving en burgerschap en schijnt ongeduldig te zijn, want maatschappelijk betrokken. Daarnaast schrijft «ankaya voor de Correspondent en publiceerde De controle van marsmannetjes en ander schorriemorrie over zijn analyses van het dagelijks werk van politieagenten met betrekking tot profilering.

redactie: Sophie van Balen en Khadija al Mourabit

 Felix & Sofie is een initiatief van de Stichting An Sich, en wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door haar donateurs, de uitgeverijen BoomSUN en Ambo Anthos, en de Universiteit van Amsterdam. | Contactgegevens